ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gammalstorps socken : Listers härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 350 Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 41
Gammalstorp sn /Se *Agerums å Saknas Gammalstorp sn Agerumsån = V.Orlundsån Saknas
Gammalstorp sn Allestäns båtsmanslycka Saknas Gammalstorp sn,by Bengtahall berg
Gammalstorp sn *Andersesten råmärke Saknas sn Bergagylet Saknas
Gammalstorp sn Aplaåker Saknas Gammalstorp sn Brants kulle höjd
Gammalstorp sn Askehällsloppet Saknas Gammalstorps kyrka kyrka Bránskùlle en av de största höjderna på Ryssberget
Gammalstorp sn Aspåker Saknas Saknas Saknas Brinkehall klipphöjd
Gammalstorp sn Backalyckan, -tomterna Saknas Gammaltorp Saknas Bäckabro Saknas
Gammalstorp sn Banaslyckan Saknas Saknas Saknas Bökebäcken Saknas
Gammalstorp sn Bastatäppe(t) åker Agerum by Esklagylet = Hökagylet Saknas
Gammalstorp sn Bastuhagen äng Agerum traktnamn Flystocksbron Saknas
Gammalstorp sn Binnarehejan Saknas Agerum (Augerum) by Fågelmossen mosse
Gammalstorp sn *Bjärasten råmärke Agerum by Grundsjön lit. sjö
Gammalstorp sn /Se Björkelyckan Saknas Agerum by Hallabroarna två broar
Gammalstorp sn /Se *Björkesten råmärke Amidal traktnamn Hökagölen sjö
Gammalstorp sn /Se Blistrorna äng Amidal avs lght Hökagölen näst. helt torrl. göl
Gammalstorp sn /Se Bockåkrarna, -ängen Saknas Augerum, Agerum by Jättegrytan fördjupning i en berghäll
Agerum l. Augerum by *Bolstadaröret Saknas Bangården avs Klapperbäcken lit. bäck
Agerum by Bolyckan Saknas Bergagården gård Klövehallar klippbildningar
Agerum by Brandskulle höjd Bergagården gd Kokärret kärr
Agerum by *Brinkehall berg Berghem avs Kungaslätterna åker- o. bergparti
Agerum, V. o. Ö. byar /Se Brolyckan Saknas Bjäraryd Saknas Markahallen bergshöjd
Backagården Saknas Brotoften Saknas Bjäraryd traktnamn Ringaretorpet åkerfält
Bjäraryd by Brunntoften åker och äng Bjäraryd (Bjerraryd) by Rosahallen sten
Bjäraryd by Brusatäppet Saknas Bjäraryd samh. Ryssberget berg
Bjäraryd by /Se Brånarna avrösn. -jord Bjäraryd by Ryssberget berg
Brännelycke by Brånelyckåker Saknas Björkelund = Ryedal gård Rävakällan Saknas
Furegården Saknas Brännarekärret äng Brunagården hemman Rävaskärvet stenskärv
Gammalstorp by *Brännesten råmärke EJREG EJREG Selhallarna berg
Hallagården Saknas Bränaåker Saknas Brännelycke by Sikabäcken Saknas
Håkonagården Saknas Brännåker Saknas Brännelycke gd Skinsegölen sjö
Hålabäck by Byahagen Saknas Bäckendal avs Skinsegölen g.
Hålabäck by Byatäppet åker Bäckenlund, Gammalstorp traktnamn Tjuvhallen bergshöjd
Hålegården Saknas Byshornen åkrar Ebbalycke by Tostebäcken Saknas
Hägnad by *Bålabron bro Ebbalycke samh. Tostekärren kärr
Hägnad by Bålabrotorpet (kålhage) Ekeberg avs Ulvsbergsbackarna Saknas
?Högtofta gård Båtsmanshagen, -toften (äng) Fridhem avs. Vesan försumpad sjö
Högtofta by Bäckalyckan Saknas Fridhem avs Värhults göl göl
Högtofta gd /Se Bälgavången ängsmark Gammalstorp traktnamn Vässlabäcken bäck
Jockarp by *Bökebäcken bäck Gammalstorp by Älmarebäck bäck
Kulla by Bökåker Saknas Gustavsbo, Agerum traktnamn Örelycke traktnamn
Kulla by *Bölna mosse Saknas Haga, Agerum traktnamn Örlycke traktnamn
Kulla by *Bössehallen sten Hagalund avs  
Kulla by *Bössehallen sten Hagalund avs  
Kulla by *Carolisten råmärke EJREG EJREG  
Kulla by /Se Djäknalyckan åker Hallatorpet torp (förr)  
Kylinge by Dunemosse Saknas Halleborg gård  
Kylinge by Duvekällan hål i berg Halleborg gd  
Kylinge by Ebbelyckan Saknas Hildingsbo avs lght  
Kylinge by Ekelyckan (äng) Hålabäck by  
Kylinge by Ekeåker Saknas Hålabäck by  
Kylinge by /Se Ekgårdslyckan Saknas Hålabäck gd  
Kylinge by /Se *Erikasten råmärke EJREG EJREG  
Kylinge by /Se Flakalyckan Saknas Hägnad by  
Kylinge by /Se Flintlyckan trol. äng eller tomt Hägnad gd  
Kylinge by /Se Flintlycketorpet (åker) EJREG EJREG  
Kylinge by Flisåkrarna Saknas Högtofta by  
Lavagården Saknas *Fogderör råmärke Högtofta avs  
Målen by Friskahejan, -lyckan Saknas Högtofta avs  
Målen by /Se Friskåkern Saknas Högtofta samh.  
Möllebjörke by Furukroken (åker) Hörningsholm avs  
Möllebjörke by /Se Furuvekarna (ängsmark) EJREG EJREG  
Möllekulla by Fårabäckshejan Saknas Jockarp by  
Pjeddegården Saknas Fårskinnet åker Jockarp by  
Prästgården i Gammalstorps sn prästgård Födarelyckan Saknas Johannashus avs  
Pukavik by Fölsön (äng) Jönsbo avs  
Ryedal, Nya hg *Gilleshallen råmärke Kristinehem, Sandbäck traktnamn  
Ryedal by Giskängarna Saknas Kristinehem avs.  
*Rävery hg Gladatäppet Saknas EJREG EJREG  
Sandbäck by *Glädjesten råmärke Kulla by  
Sandbäck by Granelyckan Saknas Kulla by  
Sandbäck by Grundsjöbäcken vattendrag Kullahall by  
Sandbäck by Grundsjön sjö Kullahall samh.  
Sandbäck by Grundsjön sjö Kylinge pst  
Sandbäck by Grundsjön sjö EJREG EJREG  
Torsabjörke by Grundsjön sjö Kylinge by  
Ugglegården Saknas Grundsjön sjö Kylinge by  
Värhult by Grundsjön sjö Köpelycke hemman  
Värhult by *Grundsjörör råmärke Köpelycke bebyggelse  
Örelycke by Gräsatäppet Saknas Luringen bebyggelse  
  Gräslyckan, -ängarna Saknas EJREG EJREG  
  Grävingatorpet Saknas Mariehäll hemman  
  Gussingens heja Saknas EJREG EJREG  
  Gåsalerorna Saknas Munkahuset lght  
  Gölhejan Saknas Målen by  
  Hallarna (åker) Målen gd  
  Hallatofterna (åker) EJREG EJREG  
  Hallatorpet (åker) Möllebjörke by  
  Hallatäppet Saknas Möllebjörke gd  
  Hallingatäppet Saknas EJREG EJREG  
  Hallåker Saknas Möllekulla by  
  *Hammarehölen bredare ställe i Agerums å Möllekulla gd  
  Hammareåkrarna åkrar Nellybo avs  
  Hampesträngarna (åker) Nilsagården bebyggelse  
  Hampåker Saknas Norrslätt avs  
  Hejan odlad mark (?) Nybondagården bebyggelse  
  Hejlet Saknas Olivelund avs  
  *Helveteshölen bredare ställe i Agerums å Olstorp avs  
  Helveteshölen bredare ställe i Augerums å Persagården bebyggelse  
  Hinnedals åsen ås Pettersborg avs.  
  Hinnekullen höjd Prostagården gård  
  Hjortahagen (äng) Ryedal traktnamn  
  *Hjortesten råmärke Ryedal el. Rävabygget = Nya Ryedal by  
  Holmalyckan (åker) Ryedal, Gamla traktnamn  
  Holmåkrarna Saknas Ryedal eller Räva bygget traktnamn  
  Hopatäppet (åker) Ryedal, Gamla by  
  Hophejan Saknas Ryedal gd  
  *Hoppesten råmärke EJREG EJREG  
  *Hotesten råmärke EJREG EJREG  
  Humlakärren (äng) Räva bygget se Bjäraryd traktnamn  
  *Hultasten femstenarör Rävaryd = Nya Ryedal gd  
  Hålabäck Saknas EJREG EJREG  
  Hållsdammelyckan (åker) Sandbäck traktnamn  
  Hässlehultstorpet Saknas Sandbäck by  
  *Hästehallen sten Sandbäck by  
  Hökagölen göl Sandgropen avs  
  Hökagölen sjö EJREG EJREG  
  Hökängen Saknas Signebo avs  
  Höralyckan Saknas Simonstorp avs  
  Hövdåker Saknas Skogshyddan avs. lght  
  *Judesten råmärke EJREG EJREG  
  *Jättekitteln hål i berg Skvaltan = G.Ryedal gård  
  Kaffalyckorna Saknas Skvaltan gd  
  Kalvakräkten (äng) Soknutagården bebyggelse  
  *Karahallen sten Sonasvennagården bebyggelse  
  Klapperlyckan Saknas Stenbacka avs  
  *Klintesten råmärke EJREG EJREG  
  Klobelslid Saknas Torsabjörke traktnamn  
  Klöfslyckan Saknas Torsabjörke eller Torsabäck traktnamn  
  *Klövehall sten Torsabjörke el. Torsabäck by  
  *Klövehall sten Torsabjörke gd  
  *Klövesten råmärke Torsabäck traktnamn  
  *Klövhall trol. höjd EJREG EJREG  
  *Klövhallekistan terrängföremål, möjl. berg Vederlagslyckan avs  
  Knaggatäppet Saknas Vendelstorp traktnamn  
  *Knorresten råmärke Vendelstorp avs  
  *Kokärret Saknas Värhult by  
  Kolsmohejan, -äng, -vång Saknas Värhult gdr  
  Krasåker Saknas Ynglingarum avs.  
  Krattaretäppet, -hejan Saknas Yxnaryd gård  
  Kringlelyckan Saknas Yxnaryd gdr  
  Kringleåker Saknas EJREG EJREG  
  Krokhagen, -äng Saknas Örelycke by  
  Krokyxan (åker) Örelycke by  
  Krokåker Saknas    
  *Kronsten råmärke    
  Kräkten Saknas    
  Kullaberg triangelpunkt, berg och skogsområde    
  Kullaberget höjd o. triangelpunkt    
  Kullakvarn kvarn (?)    
  *Kullasten råmärke    
  *Kullavadet Saknas    
  Kullavadet Saknas    
  Kungalyckan (åker)    
  Kurrelyckan Saknas    
  Kvarnalyckan Saknas    
  *Källekärret Saknas    
  Källekärret Saknas    
  Kärret odlad mark    
  Kärrtäppet Saknas    
  Ladbacken (åker)    
  *Lanabäcken bäck    
  Ledsåker(n) Saknas    
  Ledåker Saknas    
  Lejebrötet (åker)    
  Lekarebolet Saknas    
  *Lerbäck å    
  Lergravslyckan Saknas    
  Limmatäppet Saknas    
  Linbärsslätten (=Lindbergs-?) Saknas    
  Lindängarna Saknas    
  *Linnö bäck bäck    
  Livländaretäppet Saknas    
  Lunsåker Saknas    
  Lycke Saknas    
  *Lys(s)amohallen Saknas    
  *Långa mossen Saknas    
  Långhalsen (åker)    
  Långlerorna Saknas    
  *Länsmanssten Saknas    
  Lästalyckan Saknas    
  Läståker Saknas    
  Lögetråget urholkning i berg /Se    
  Madkulparna Saknas    
  Markatorpet (åker)    
  Mellanfallet Saknas    
  Mertelen (åker)    
  Mosshejan Saknas    
  *Munkahatten gränssten    
  *Munkahusen gård    
  Munkatorpet (åker)    
  Munkängarna Saknas    
  *Märkeshall sten    
  *Märkesten råm.    
  Möllebjörke höjd o triangelpunkt    
  *Möllesten råmärke    
  Mölnarehejan Saknas    
  *Niels Sunessons Hall sten    
  *Nisegöl liten sjö /Se    
  *Norrehall bergparti    
  Nybrötsåker Saknas    
  *Nye sten råmärke    
  *Nämndemanssten råmärke    
  Orlundsån å    
  Västra Orlundsån å    
  Orlundsån, Västra å    
  Oräddersåker stenbunden äng    
  *Ostkarahall(arna) trol. höjd    
  *Ostkarahall(arna) trol. höjd    
  *Ostkarahallarna trol. höjd eller höjder    
  *Ostkarahallarna trol. höjd (ev. gränssten) /Se    
  *Ostkarahallen sten    
  Paddebacken (åker)    
  Pelan (äng)    
  *Pellebäck bäck    
  Planterhagen (utmark)    
  Plöjningen gärde    
  *Polestina trol. något terrängföremål    
  Prästatäppet Saknas    
  *Puggevik vik    
  Pukavik vik    
  *Rahallarna, Ö. trol. höjder    
  Rammåker Saknas    
  Renahagen (åker)    
  Repängarna Saknas    
  Revekulle (åker)    
  *Rüssbier** skog    
  Rislyckan Saknas    
  *Roebäck Saknas    
  *Roffasten huvudrör    
  Rosalyckan Saknas    
  Rovebrötet (åker)    
  Roveryds åker Saknas    
  Ruttatäppet Saknas    
  Rutåkern, -åkrarna Saknas    
  Ryahallar höjd    
  *Ryedals å Saknas    
  Ryssberget Saknas    
  Ryssberget Saknas    
  *Rysshall gränssten    
  *Rysshall (Ryckhall) gränssten    
  Ryttarelyckan, -täppet Saknas    
  Rävabäcken vattendrag    
  *Rävaskärvet stenparti    
  *Rävaskärvet stenparti    
  Röan Saknas    
  Röevången (åker)    
  *Röhallen sten    
  Salapetterhagen Saknas    
  Salthejan Saknas    
  Sandvadslyckan Saknas    
  Sebäralyckorna Saknas    
  Siverstorp Saknas    
  Sjudaretorpet (åker)    
  Sjöbacken backe    
  Skarpryggen (åker)    
  Skineckegölen = Skineckegölen sjö    
  Skinsagylet tjärn    
  Skinsegölen sjö    
  Skinsegölen göl    
  Skinsegölen sjö    
  Skjortåkrarna Saknas    
  Skogslidtäppet Saknas    
  *Skrubbesten råmärke    
  Skvaltetäppet Saknas    
  *Skvattebäcken bäck    
  Skvattevången Saknas    
  ?Skälbäcksåkrarna Saknas    
  Skällelyckan Saknas    
  *Släpesten råmärke    
  Smedtoften Saknas    
  *Smålänningaröret råmärke    
  Smärtelycke Saknas    
  *Smörtoppen (-tappen?) gränssten (huvudrör)    
  Snärjetäppet (åker)    
  Snöddrerna (åker)    
  Speils lycka Saknas    
  Spektorahagen Saknas    
  *Spetsesten råmärke    
  Spjällåkrarna Saknas    
  Springtorpet (åkerområde)    
  Stabbalyckan Saknas    
  Starrhålorna Saknas    
  Stenhagen Saknas    
  *Stenkorset råm.    
  Stenlyckorna, -åkrarna Saknas    
  Stiftabrohejan Saknas    
  Storkängen Saknas    
  Stripåker Saknas    
  Stubbatorpet Saknas    
  Stubbängen Saknas    
  Stuvelyckan Saknas    
  Suckemaden Saknas    
  *Svarta kärr Saknas    
  Svartan (åker)    
  *Svensbackehall bergparti    
  *Svinabohallen sten    
  *Svinabohallen sten    
  Svältekroken Saknas    
  *Tjurkorran gränsm.    
  *Tjurkorrebäcken bäck    
  Tjurängen, -ängarna Saknas    
  Toftastycket (åker)    
  Toften (åker)    
  *Torsabjörkehallen gränssten    
  *Tostekärret Saknas    
  *Tranemossen Saknas    
  *Trehörnesten sten    
  Tremarkaåker Saknas    
  Trintingen Saknas    
  *Triumfsten råmärke    
  Trätelyckan Saknas    
  *Trögesten råmärke    
  Tröskareåkern Saknas    
  *Tuesjön ? sjö    
  Tuppenstorp (åker)    
  Tuvängen Saknas    
  Täppelycke Saknas    
  Törnelyckan (åker)    
  Törnesåker Saknas    
  Ulvbergslyckan Saknas    
  *Ulvsberg utmark    
  Ulvsberg (utmark)    
  Ungalyckan Saknas    
  Uppängen Saknas    
  Vattenhejetäppet Saknas    
  Veisan se Vesan insjö    
  Vekåkrarna, Vekängarna Saknas    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan försumpad sjö    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan kanal /Se    
  Vesan numera igenväxt sjö /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan insjö /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesankanalen vattendrag    
  Vesslalyckan, -torpet Saknas    
  *Videkorran gränsmärke    
  ?Videsåkrarna Saknas    
  *Vitahors trol. terrängföremål    
  Vrenskurran, -lyckan Saknas    
  Vågalyckan Saknas    
  *Väslabäcken Saknas    
  Åkerfallet Saknas    
  Älgadiket dike    
  *Änglamosse (eller *Ugglamosse) myr    
  Örelyckan Saknas    
  Örängarna Saknas    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.