ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hasslö socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 518 Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 405
Hasslö sn *Abborrekullen grund Hasslö sn sn Abborren både
Hasslö sn /Se Arpö lotsplats Hasslö ö och sn Alekärret kärr
Byrum by /Se *Arpöhamn fjärd Hasslö ö och sn Allmans grund undervattensskär
Byrum by /Se Arpösund sund Hasslö ö och socken Asakasundet sundet
Horn by, fiskl. /Se Asla holme Hasslö sn Asla klabbe
Sandryd t /Se Asla holme Hasslö sn Asla holme
  Asla holme Hasslö sn och ö Asla hål sundet
  Asla holme Albertsro avs. Aslasten både
  Asla holme Annero avs. Aspö ö och sn
  Asla holme Aspö bebyggelse Aspöskär klabbe
  Asla holme Aspöberg avs. Aspöskär holme
  Asla holme Aspöberg avs. Aspösten grund
  Asla holme Aspöbergsbatteriet kustartilleriets batteri Aspösten skär
  Aslan skär Berget avs. Aspösund sundet
  Asla ö Bergagården by Avröslingen lövskog (allmänning)
  [Asplan] skär Birgegården gård Banken skär
  *Asplan holme Birgelyckan odling Bengtasberg udde
  *Asslan holme Björk(e)backen avs. Bertas kulle ör
  *Asterboviken vik Blomstret avs Birgerledet grund
  Bankahall skär Bo avs. Birgersträtet betesmark
  *Bankehamn trol. sund Boaskär traktnamn Björkeskär holme
  Bankehäll holme Bollö traktnamn Björkeskär holme
  Bankehäll holme Bollösundsbatteriet kustartilleriets batteri Boakullen udde
  Bankehäll holme Bromma stugan bs. Boanabben udde
  Bankehäll holme Busseskär traktnamn Boanabbsören ör
  Bankehäll holme Byrum by Boastyr holme
  Bankehäll holme Bäck bebyggelse Boastyrsstenen sten ovan vattenytan
  Bankehäll ö Bäckagärdet odling Boastyrsören udde
  Banken skär Dalen avs Bollö öar
  *Birkebåda grund Djupvik avs. Bollöarna ögrupp
  *Birkebådan grund Djursagården by Bollöarna ögrupp
  *Birkebådan grund Drottningskär fästning Bollösund sundet
  *Birkebådan grund Ellenabben by Bollösund sundet
  *Birkebåden skär (grund) Fast avs. Breda viken Saknas
  [Birkebån] skär Fiskaregården by Bredaviksskär skär
  Birkebån skär Fiskaregården by Breveskär skär
  [Birkeskär] Saknas Fiskaregårdslyckan avs. Brinken sandrev
  *Björkebåden grund Fisktorp avs Brommaslätten slätt
  *Björkebåden grund Fredriks gärde odling Bränningaviken vik
  *Björkebåden grund Fri avs Busehallen skär
  *Björkbåden grund Fribo avs. Buseskär holme
  *Björköbådan grund Fridhem avs. Buseskär skär
  *Boaskär trol. holme Fridhem avs. Buseskärssundet sundet
  Boaskär ö Fridshemmet avs. Busöraflaket långsträckt undervattensskär
  Boastyr ö Gröna lund avs. Busören skär
  Boastyr (Boaskär) ö Gunnarsborg avs. Busören grupp av skär
  Boastyr holme Gåsaskär och Gåsaskärsöra traktnamn Byrum viken Saknas
  Boastyr holme /Se Gåsaskärsöra traktnamn Båknabacken kulle
  *Boldöfjärd fjärd eller sund Görsaviken by Båkenaviksnabben udde
  Bollö ö Hallaberget avs Båkenaviken vik
  Bollö ö Hallarna by Bäcka marken betesmark (skog)
  Bollö ö Hallarna by Bäcka mossen mosse
  Bollö holme Hansas heja inhägnad odling Bäckarevet sandrev
  Bollö (o. Jolö) holme Hasslö traktnamn Bäckastranden stranden
  Bollö ö Hasslö bebyggelse Bötanabbsören ör
  Bollö numera del av ö Horn by Bötekullen bergshöjd
  Bollö numera del av ö Hyttebacken avs. Bötenabben udde
  Bollö, N. ö Hyttorna by Bötkullen kulle
  Bollö, N. ö Härjedalen avs Degbåden Saknas
  Bollö, N. ö Höjden avs. Deilan (Deglan?) både
  Bollö, N. ö Intaget avs. Deilebåden både
  Bollö, N. ö Kabelstationen avs. Djupvik vik
  Bollö, N. o. S. öar Kalvlyckan odling Djurseträd några höga ekar
  Bollö, N. o. S. öar Karlshäll avs. Djurseviken Saknas
  Bollö, N. o. S. öar Karlsro avs. Dockeflöten skär
  Bollö, Norra ö Klippan avs. Draget Saknas
  Bollö, Norra och Södra öar Knutsgård by Dynan holme
  Bollö, S. ö Knutsgården by Dynbåden både
  Bollö, S. ö Kolkärr avs. Dynemossen mosse
  Bollö, S. ö Kroken avs. Däkeflöten skär
  Bollö o. Bollö, S. öar Kroken by Ellebåden både
  Bollö, S. ö Kronovägen avs. Ellebådhålet fjärden
  Bollö, S. ö Kullen avs Ellenabben Aspös sydostligaste udde
  Bollö, Södra ö Kuren lotsstationen Elmevik vik
  Bollöarna, N. o. S. öar Lars Abramsgärde avs. Emraskärsnabben udde
  Bollöarna, S. öar Lassintaget odling Engelskulle kulle
  Bollöarna, S. öar Lilla Bredavik bebyggelse Esten både
  *Bollöfjärden fjärd eller brett sund Lilla Horn bebyggelse Finnaskär holme
  Bollösund fjärd Lilla Maden avs. Flackeken hög ek
  Bollösund sund /Se Lilla Åsvik bebyggelse Flacket fjärden
  Bollösund sund Lotskuren lotsstationen Flagrundet ör
  Bollösund brett sund eller fjärd Lugn avs Flöt klabbar
  Bollösund sund Lyckan avs. Flöten en slätt
  Bollösund sund Långaskär med Muddeskär och Rönneskär traktnamn Filpus ör
  *Bonkahall holme Långöra traktnamn Finnaskär holme
  *Boskär holme Lägerhyddan avs. Fiskeriken sten ovan vattenytan
  *Boskär holme Lägerhyddan avs. Furefly furuskog
  Bredaviken vik Lökanabben by Fårahallen berghäll
  Bredaviken vik Maden bebyggelse Fördämningen kanal
  Bredaviken vik Madsgärdet odling Garpakullen kulle
  *Bredaviksskär långsmal ö l. halvö Matskär, Stora och Lilla traktnamn Garpaviken vik
  Breveskär udde Micklahagen lht Gastarna skär
  Brevik vik Miklagården by Gatnäs udde
  Busseskär skär Muddeskär Saknas Grimsabryggan bryggan i Mjölkviken
  Busseskär ö Nabben avs. Grönavik vik
  Buseskär ö /Se Nettelskär traktnamn Grötastenen stenblock
  *Bushällan holme Norra gården by Grötastenen sten
  Busseskär skär Norra Hejan avs. Gylvan klabbe
  *Bussören holmar Norra intaget odling Gylvan holme
  Busören holmar Norra Ryd by Gylvebåden både
  Busören grund Nydala avs. Gylvekurran sundet
  Busören grund Näset by och udde Gylverumpen en rad stenar i vattenytan
  Busören holme Näset by Gåraviken vik
  Busören holmar Ola Heller stugan bs. Gömlas kås liten vik och båthamn
  Busören skär Per Larsagården gård Hallaviken numera utbyggd båthamn
  Busören holmar Per Larsalyckan odling Hallören ör
  Busören holmar Pyhagen avs. Halvvägssten stenblock (flyttblock?)
  Busören holmar Rolyckan odling Hamnanabben udde
  Busören holmar Ryd bebyggelse Hamnen vik
  Busören holmar Rönneskär Saknas Hampeviken vik
  Busören holmar Sandryd bebyggelse Hansas mosse mosse
  Busören skär Sjunkagården gård Hasslöflöt skär
  Busören ö Sjöhaga avs. Hasslö Horn Hasslös nordostligaste udde
  Busören öar /Se Skansen fästning Hasslökalv udde
  Busör(en) skär /Se Skära gården gård Heddeslätten röjning i skogen
  *Byaviken Saknas Skära gärdet inhägnad äng (åker) Hejenabben udde
  Byssör(en) skär /Se Skärvastrand avs. Hommehallen en udde
  *Båldö ö Slätten by Horna-ale alskog
  *Båldö fjärd fjärd Stillingatorpet f.d. båtsmanstorp Hornabrinken sandrev
  *Båldöarna öar Stora Bredavik bebyggelse Hornaflöt skär
  *Båldön ö Stora Horn bebyggelse Horna gubbe en hög ek
  [Bålldöö] ö Stora Åsvik bebyggelse Hornanabb yttersta delen åt nordost av Hornudden
  Båldö ö Svensborg avs. Hornasanden sandrev
  *Båldön, N. ö Sänkan avs. Horna skog Saknas
  *Bålön, N. ö Södra gärdet odling Hornaäspe aspdunge
  *Båldön, S. ö Södra hejan avs. Hornudden NÖ. udden på Aspö
  *Bänkhalen holme Södra Ryd by Hornudden Hasslös nodöstligaste udde
  Bötanabben udde /Se Söragården by Hornudden Aspös nodostligaste udde
  Bötanabben udde /Se Söresgården by Horsehallen V.udden på Bollö
  Bötanabben udde /Se Torskamarken traktnamn Horsahallen hall
  *Böthallen? vårdkasplats /Se Trygg avs. Horsahallsviken vik
  Bötkullen vårdkasplats /Se Trång avs. Hundsören ör
  Bötkullen vårdkasplats /Se Tången by och udde Hunneberget bergshöjd
  Bötkullen kulle /Se Tången bebyggelse Hyttemarken betesmark
  Bötkullen kulle /Se Täppan avs. Hyttevägen väg
  Dane ör holme /Se Viking avs Hårdvik vik
  *Djuröflöt holme Värnamo avs. Hägnakärret Saknas
  *Djuröflöt holmar Västra Hyttan avs. Högehall hall
  *Djuröflöt holme Västra Prästjorden avs Hökakås vik
  *Drakberget höjd på ö Östra Hyttan avs Hönestranden strandremsa
  *Drakeberget bergshöjd Östra Prästjorden avs. Hönsörn klabbe
  Drakeberg berg /Se Västra Hästholmen fort Inre Hjortgrund ör
  *Drakebergs Skave trol. bergshöjd /Se   Inrevik Tångavikens innersta del
  Drakeberg Skave trol. berg eller udde   Israels kammare en häll
  *Drakebergs Skave trol. berg, udde eller ev. sjömärke /Se   Jollö sydöstra delen av mellersta Bollö
  [Dureflött] Saknas   Jutakås vik
  *Dureflöt liten holme   Juten en hall
  *Dureflöt liten holme   Jättestenen liten sten i vattenytan
  *Dyreflöt liten holme   Kakan liten flat sten i vattenytan
  *Dåreflöt liten holme   Kalven udde
  *Dägebådan grund   Kalvsnabben Hasslös nordvästligaste udde
  Finnaskär holme /Se   Kalvsviken vik
  Finnaskär holme   Kattahallen hall
  Finnaskär holme   Kattnabben liten udde
  Finnaskär holme   Kettilskär holme
  Finnaskär holme   Kettilskär holme
  Finnaskär skär   Kettilskärshålet sundet mellan Boastyr och N.Kettilskär
  Finnaskär ö   Kettilskärssundet sund mellan Hasslö och Kettilskär
  Fiskaregården vik   Kettilsmånaflöten holme
  *Flagegrund grund   Kettilsmånaviken Saknas
  Flaggrund grund   Klintaberget södra udden på Klinten
  Flaggrund grund   Klinten klabbe
  Flaggrundet grund   Klinten holme
  Flaggrundet grund   Klippe fyr
  Flaggrundet grund   Kläppnabben liten udde
  Flaggrundet grund   Klåtran ör
  Flaggrundet grund   Klördrätt vik
  Flaggrundet grund   Knasper ör
  Flaggrundet grund   Kobergen bergssträckning
  *Flakgrundet grund   Kolkärret mosse
  Flötabåde skär   Kristoffers flöt skär
  *Flöta Hallsten grund   Krokudden Aspös sydvästligaste udde
  *F(löta) Hasselö små holmar   Krusestranden strandremsa
  *Flötebådan grund   Kråkebäck bäck
  Flöten, L. liten holme   Kullabacken Saknas
  Flöten, Lilla skär   Kullen kulle
  Flöten, St. holme   Kungsdjupet farleden i Aspösund
  Flöten, St. holme   Kurran Saknas
  Flöten, St. holme   Kurran fjärden
  Flöten, St. liten holme   Kvarnabäcken bäck
  Flöten, St. liten holme   Kvistaledet grund
  Flöten, St. holme   Kvist(a)marken betesmark
  Flöten, St. o. L. holmar   Kyrkogårdsviken Saknas
  Flöten, St. holme   Kåsaskär holme
  Flöten, St. holme   Kåsaskärs flötar två små skär
  Flöten, St. holme   Kåsaskärs metare en sten ovan vattenytan
  Flöten, Stora skär   Kåsaskärsnabb norra udden på Kåsakär
  Flöten, Stora och Lilla öar   Kåsaskärslund sundet mellan Kåsaskär och Kåsaskärsflöt
  *Flöttjabådan grund   Kåsaskärsöra holme
  *Flöttjabådan grund   Kåveviken vik
  Garpahamnen fiskehamn   Kättelsmunan holme
  Garpastranden vik /Se   Kättelsskär holme
  Garpaviken vik   Kättelsskär skär
  Garpaviken vik   Kötthålan sänka
  Garpaviken vik /Se   Lakullen höjd
  Gastarna småskär /Se   Lankakärr mosse
  Gise sten /Se   Lilla Flötabåden skär
  Gotnäs näs   Lilla Järskullen ör
  Gylvan holme   Lille metaren ör
  Gylvan holme   Linneviken Saknas
  Gylvan skär   Lockabryggan båtbrygga
  Gylvan holme   Lockastranden kustremsa
  Gylvan holme   Locket sten i vattenbrynet
  Gylvan holme   Lortstranden strandremsa
  Gylvan holme   Långanäs udde
  Gylvan holme   Långanäsviken vik
  Gylvan ö   Långaskär klabbe
  Gylvan holme   Långaskär holme
  Gylvebåden grund   Långaskärsören ör
  Gylveflöten grund   Långavik vik
  Gylvekurran fjärd /Se   Långöraflöt skär
  Gåsaskär ö   Långöra(r)hålet sundet
  Gåsaskärsflöt ö   Långörarna klabben
  (Gåsaskärsöra) holme   Långörarna holme
  Gåsaskärsöra ö   Lökanäsviken Saknas
  *Gölkvan holme   Lön(n)örapricken kvastprick
  *Gölvan holme   Lön(n)ören ör
  *Gölvan holme   Madsviken vik
  Hallaviken vik   Magnus och Anna två stenar ovan vattenytan
  Hallaviken vik   Mahallen hall
  Hallören grund   Marskär holme
  *Hassellövet holmar   Maskär skär
  *Hasselö ö   Maskärskål sundet
  *Hasselön ö   Maskärsklint skär
  *Hasselön ö   Maskärsör ör
  Hasslö ö   Mellannabben Saknas
  Hasslö ö   Mellanstrand vik
  Hasslö ö   Mellanören undervattensgrund
  Hasslö ö   Metaren (Mätaren?) en sten ovan vattenytan
  Hasslö ö   Miklabryggan brygga
  Hasslö ö   Missionsledet grund
  Hasslö ö   Mjölkviken vik
  Hasslö ö   Mosseledet grund
  Hasslö ö   Mossen mosse
  Hasslö ö   Mossdiket bäck
  Hasslö ö   Munkaklåven ör
  Hasslö ö   Munk(a)rännan sundet
  Hasslö ö   Munken skär
  Hasslö ö   Munken skär
  Hasslö ö   Munkörarna skär
  Hasslö ö   Måsören ör
  Hasslö ö   Nabben udde
  Hasslö ö   Nettelskär Saknas
  Hasslö ö   Nissabryggan Saknas
  Hasslö ö   Nisse ör
  Hasslö ö   Norna berg hall
  Hasslö höjd o triangelpunkt   Norra mark betesmark (skog)
  Hasslöflöt skär   Norrefjärd fjärden
  Hasslöflöt skär   Norrestrand udde
  Hasslöflöt holmar   Nålsögat sundet
  Hasslöflötar holmar   Näset udde
  Hasslöflötar holmar   Näsmarken betesmark
  Hasslöflötar holmar   Näsviken sundet
  Hasslöflötar holmar   Nävrakärret kärr
  Hasslöflötar holmar   Ola sten sten i vattenytan
  Hasslöflötar holmar   Olsmaden vik
  Hasslöflötar holmar   Olsmaden vik
  Hasslöflötar holmar   Olsmadsnabb udde
  Hasslöflötar holmar   Oxen garnfjärd
  Hasslöflötar öar   Per Abrams vik vik
  Hasslö horn udde /Se   Petters flöt skär
  Hasslökalv halvö   Prästaviken Saknas
  Hasslökalv halvö   Pyflöten skär
  Hasslökalv del av ö   Pynabben udden
  Hasslökalv halvö /Se   Pystranden strandremsa
  Hasslökalv näs   Pölaflöten sten ovan vattenytan
  Hasslökalv udde   Pölanabben udde
  Horn udde   Rajastenarna örar
  Hornudden udde /Se   Rallbryggan (Rallen) brygga
  Horsehallen udde /Se   Rallen Saknas
  *Horna flöt udde   Rallen försänkningen i Aspö sund
  *Horna vik vik   Rallhuvudet östra udden på Drottningskär
  Hornflöten skär   Ramsehall udde
  *Hottjabåden grund   Rolyckediket dike
  *Hottjabåden grund   Rydahallen hall
  *Hummeflöten grund   Rydalinjen stenmur
  Hästholmen ö   Rydamarken betesmark
  Hästholmen ö   Rydarev sandrev
  Hästholmen, V. holme   Rydavägen väg
  Hästholmsfjärden fjärd   Rävakärret mosse
  Hästholmsfjärden fjärd   Rävaslätten slätt
  Hästholmsfjärden fjärd   Rödbodvik vik
  Hästholmsfjärden fjärd   Rönnekullen kulle
  Hästholmsfjärden fjärd   Rönneskär holme
  Hästholmsfjärden fjärd   Rönneskär holme
  *Höttabåden grund   Rönnestenen sten ovan vattenytan
  *Höttjabåden grund   Rönnfjärden fjärden
  [Kallskär] skär   Sanddrätt vik
  Kattnabben udde /Se   Sandvik vik
  *Kippeklint holme   Sandviksholmen holme
  *Kippeklint holme   Sandrydmarken betesmark
  *Kippe-(ev. Rippe-)klumpen holme   Sandvikshallen berghäll
  Klimpen skär   Schackmanshallarna hallar
  *Klimpen holme   Segelstenen sten ovan vattenytan
  *Klimpen (ev. Kippe Klimpen) holme   Siktarna örar
  Klinten holme /Se   Sissahallaviken Saknas
  Klinten holme /Se   Sissestrand vik
  Klinten holme   Sjunken mossmark
  Klinten holme   Sjunken den lilla fjärden
  Klinten holme   Sjunkadörren sundet
  Klinten holme   Skaftanabb udde
  Klinten holme   Skansavrån en vik (hamn)
  Klinten holme   Skarven skär
  Klinten skär   Skarvaflöten skär
  Klinten ö   Skarven holme
  Klåtran ör /Se   Skarvören ör
  *Kläpp uddar   Skavflisorna örar
  *Kläppen holme   Skavhallanabben sydvästra udden
  Klördrätt vik   Skavhallarna N. udden på Bollö
  *Knasterskull grund   Skavhallaörarna örar
  Korran vattendrag   Skjuteflöten skär
  Korran del av hamn /Se   Skrivarekås vik
  Korran fjärd /Se   Skräckören ör
  *Kvarnnabben udde   Skrävlingahålet sundet
  Kåsaskär o. Kåsaskärsöra holmar   Skräören ör
  Kåsaskär o. Kåsaskärsöra holmar   Skytten skär
  Kåsaskär holme   Skäl(a)nabben udde
  Kåsaskär skär   Skälaviken Saknas
  Kåsaskär skär   Skälören ör
  Kåsaskär holme   Skärastranden stranden
  Kåsaskär holme   Slätt(a)ledet grind
  Kåsaskär holme   Smedviken vik
  Kåsaskär (Gåsaskär) ö   Snickaren skär
  Kåsaskär holme   Snokamon hed
  Kåsaskär ö /Se   Snokamossudden udde
  Kåsaskärsflöt (Gåsaskärsflöt) ö   Snusdosan sten i vattenbrynet
  Kåsaskärsflöt skär   Snäckan ör
  Kåsaskärsöra holme /Se   Snäckan ör
  Kåsaskärsöra (Gåsaskärsöra) ö   Snäckoskärvet ör
  Kåsaskärsöra holme   Stampastranden strandremsa
  Kättelskär skär   Stolpen en liten sten
  Kättelskär holme   Stora Flötabåden skär
  Kättelskär holme   Stora Järskullen ör
  Kättelskär skär   Stubbaknallen ör
  Kättelskär holme   Stutarna två skär
  Kättelskär holme   Sundsdjupet sundet
  Kättelskär holme   Surevik vik
  Kättelskär holme   Svenmaden sank strandäng
  Kättelskär skär   Svenstaviken vik
  Kättelskär ö   Svinakås vik
  Kättelskär (Nettelskär) ö   Sydvästra brott både
  Kättelskär holmar   Syltnabben udde
  *Lervik vik   Sällevik vik
  Locket sten i vattnet /Se   Sättekullarna grund
  Lotsviken vik   Södra mark betesmark (skog)
  Lyckenäsaviken vik   Södra strand kustremsa
  Långanäs den andra halvön   Sövesgårdsmarken betesmark
  Långanäs näs   Sövesgårdsträdet en hög ek
  Långanäs näs   Sövestenen sten
  Långanäsviken viken   Tabis berg bergshöjd
  Långanäsviken vik   Tandklimpen liten udde
  Långaskär holme   Tjeahallen bergshöjd
  Långaskär holme   Tjurastenen en liten sten i vattenytan
  Långaskär holme   Tobisa sanden vik
  Långaskär holme   Tokarör bronsåldersröse
  Långaskär holme   Torskstranden strandremsa
  Långaskär holme   Trashallabergen bergen
  Långaskär holme   Trashallar NV. udden på Aspö
  Långaskär skär   Trashallaslätten slätt
  Långaskär ö   Trashallaudden udde
  *Långöarna öar   Trehörningen en vall
  *Långöra holme   Trestenar ör
  Långöra öar   Tupp(a)stranden strandremsa
  Långörarna holmar   Tvillingseken två sammanvuxna numera nedbrunna ekar
  Långörarna holmar   Tyrnenabben N.udden på Aspö
  Långörarna ö   Tånga lund lövträdsdunge
  Långörarna ö   Tånga viken vik
  Långörarna (Långöra) öar   Törnekalven Hasslös sydvästligaste udde
  Långörarna holmar   Törnekalvsbåden både
  *Långören holme   Törnekalvsbäcken vik
  Långören numera en holme   Törnekalvsflaket ör
  *Långörn holme   Törnenabben Aspös sydvästligaste udde
  Matskär skär   Ugnen ör
  Matskär skär   Ulvarumpen stenar i vattenytan
  Matskär, Stora och Lilla öar   Ulven skär
  *Medelö del av ö   Vakteberget bergshöjd
  *Medelön del av ö   Vangården stranden
  *Medelön del av ö   Vangårdsviken vik
  ]Medelön] ö   Vikingastrand strandremsa
  Mellanören udde   Visan sundet
  Moddeskär, Västra skär /Se   Vitabåden klabbe
  Moddeskär, Östra skär /Se   Vitabåden skär
  [Mudderna] skär   Västra fjärd fjärden
  *Mudderna holmar   Västra Holmnabben udde
  Muddeskär holmar   Västra mark betesmark
  Muddeskär, Ö. o. V. holmar   Västra Muddekrok vik
  Muddeskär, Ö. o. V. holmar   Västra Muddeskär holme
  Muddeskär, Västra skär   Västra pölen Saknas
  Muddeskär, Östra skär   Västra Strutahålet sundet mellan stutarna
  Muddeskär, Västra och Östra öar   Yttre Hjortgrund ör
  Muddorna skär   Yxnaholmen holme
  *Muddrena holmar   Yxnaholmen holme
  Munken ö   Yxnaholmsviken Saknas
  Munken holme   Åsakurra dammar
  Munkörarna öar   Åsarna sandåsar
  Munkörarna holmar   Åsen höjdsträckning
  *Måsaklimpen holme   Ällenabben SÖ. udden
  *Måsaklimpen holme   Ängaviken vik
  *Måsaklimp holme (ev. del av ö)   Ärlan liten sten ovan vattenytan
  *Måsaklimpen numera möjl. del av ö   Örahålet sundet
  Nettelskär holme   Örnabalen ett litet skär
  Nettelskär holme   Östra Muddeskär holme
  Nettelskär ö   Östra Muddeskärsflötarna skär
  *Norrö holme   Östra pölen vik
  Norrön ö   Östra Stutahålet sundet
  *Norrön holme    
  *Norrön ö    
  Näsviken vik    
  Olsmaden vik    
  *Olamaren vik    
  Olsmaen vik /Se    
  *Ols Maren trol. holmar /Se    
  [Rundefiord] fjärd    
  *Rundefjord fjärd    
  *Rundefjärd fjärd    
  *Rundefjärd fjärd    
  [Rundeskär] skär    
  *Rundeskär holme    
  *Rundeskär holme    
  [Rundskär] skär    
  *Rundskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär holme    
  Rönneskär ö    
  Rönneskär holme    
  Rönnfjärden fjärden    
  Rönnfjärden fjärd    
  Rönnfjärden fjärd    
  Rönnfjärden fjärd    
  Rönnfjärden fjärd    
  Rönnfjärden fjärd    
  Rönnfjärden fjärd    
  Sandholmen ö    
  Sandholmen udde    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  *Sisse hall klippudde    
  Sissehall klippudde    
  Sjunkadörren sund /Se    
  Sjunken sund    
  *Skafta nabb udde    
  Skaftanabb udde /Se    
  Skaftanabb udde    
  *Skafta vik vik    
  Skarvaflöt skär    
  Skarvaflöt ö    
  Skarvaflöten skär /Se    
  Skarvaflöten holme    
  Skarvahall skär /Se    
  Skave udde    
  *Skave möjl. udde    
  *Skav(et) udde    
  Skavhallanabben udde /Se    
  Skavhallar udde    
  Skärvaflöten skär    
  *Snakabåden holme    
  Snickan ör /Se    
  Snusdosan grund /Se    
  *Snäckabåden grund    
  *Snäckabåden grund    
  Stuten, Ö. o. V. holmar    
  Stuten, Västra och Östra öar    
  Stuten, Västra o. Östra holmar    
  Stångskärskorran fjärd    
  Svennamaden vik    
  Sällevik vik /Se    
  *Söderön ö    
  Tångaviken vik    
  Tångaviken vik    
  Tångaviken vik    
  Törnekalven halvö    
  Törnekalven näs    
  Törnekalven näs    
  Törnekalvsbåden grund    
  *Törnekalvsviken vik    
  Ulven ö    
  Ulven grund    
  Vakteberget höjd /Se    
  Vitabåden grund    
  Vita båden grund    
  Vitbådan grund    
  Vitbådan grund eller holme    
  Vitbådan holme    
  *Vitabådan grund    
  Vitbådan holme    
  Vitbådan holme    
  Vitbådan holme    
  Vitbådan ö    
  Vitbådan båd /Se    
  Väringarna grund    
  *Västermudderskär holmar    
  Västra fjärden fjärd    
  *Ylnaholmen holme    
  *Ysnabben holme    
  *Ysanaholm holme    
  *Ysnaholm holme    
  Ysnaholmen ö    
  Yxnaholmen ö    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaholmen ö    
  Yxnaholmen holme    
  Yxnaviken vik    
  [Årswijk] vik    
  *Åsvik vik    
  Ängaviken vik    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.