ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Aspö socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Björkeskär holme    
  *Bäcka Bekastrand trol. svagt markerad udde    
  *Drottninggrund grund    
  *Dynbådan grund    
  *Dynbåden grund    
  Elmeviken vik    
  Elmeviken vik    
  Esten grund    
  Hornudden udde    
  *Jerskullen grund    
  *Jerskutn grund    
  Jerskullen, St. o. L. grund    
  *Järskulen grund eller rev    
  *Järskuln holme eller grund    
  *Järskullen, St. o. L. två grund    
  *Kålmas ett föregivet ödeshemman    
  Madviken vik    
  Madviken vik    
  *Maraudd udde    
  *Purrakullen grund    
  *Revet grund    
  *Revet grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  *Skärskullen grund    
  Storfjärden fjärd    
  Sundsbådan grund    
  *Sörnenabben udde    
  *Toranabben udde    
  *Toranabben trol. svagt markerad udde    
  Treshallaudden udde    
  Ällenabben svagt markerad udde    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.