ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjurkö socken : Östra härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 266 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 208
Tjurkö by o. sn /Se Aggaskär skär Tjurkö sn saknas Allvaret slätt
Tjurkö ö /Se Aggaskär skär Tjurkö sn saknas Axlabroviken vik
Tjurkö ö /Se *Aspaskär grund Tjurkö sn saknas Bankärret kärr
Tjurkö ö /Se Aspeskär skär Tjurkö sn saknas Blindjon udde
Tjurkö sn /Se Aspeskär skär Tjurkö sn saknas Blomkvistaviken vik
Tjurkö ö /Se *Aspeskär holme Tjurkö sn Bobbeskär skär
  *Aspskär holme Tjurkö socken Bobbeskär skär
  *Aspöfjärd fjärd Tjurkö socken, ö Bosadraget åker
  Axlabrovik vik Arnö Saknas Boåkern åker
  Axlabroviken vik Backen gård Bravinos grotta grotta
  *Babbaskär holme Borrare-Johans + tomt Bredbåden skär
  *Baggeskär ö Bredavik Saknas Bubbeskär skär
  Blinde Jon udde Espeskär Saknas Bådarna skär
  Blindjon udde Femtabrottskasernen stenhuggarebostäder Djupasund sund
  Bobbeskär holme /Se Flakskär Saknas Djupasund sund
  Bobbeskär holme /Se Flenarna Saknas Djupasundsgrundet grund
  Bobbeskär holme Fredriksberg avs. Djupasundsviken vik
  Bobbeskär holme /Se Fängelsekyrkan kyrkan Dolme vik vik
  Bobbeskär ö Gamle Nabben äldre bebyggd del Esten grund
  Bobbeskär skär Hagalund lht Fagerhultarna grund
  *Bockholmar holmar Hallarumshuset byggnad Fagerhultarna undervattensgrund
  Bockholmarna holmar Hemmet avs. Finskan sund
  (Brebån) skär Herrgården gårdar Finskan sund
  (Brebån) både Hägnan gård Fjärsmannamossen åker
  (Brebån) både Igglekurran Saknas Flacket undervattensgrund
  Bredbådan grund Italienarekasernen byggnad Flintevikabergen berg
  Bredbådan grund Johannesberg avs. Flinteviken vik
  Bredbådan grund Kamrarna Saknas Flisorna klabbar
  Bredbådan grund Klasagården gård Flöten skär
  Bredbådan grund Kristineberg avs. Friåkern åker
  Bredbådan grund Kråkan Saknas Frubackaåkern åker
  Bredbådan grund Kuttaskär, Höga, se Tjurkö Saknas Fruåkern åker
  Bredbådan grund Kuttaskär, Låga, se Tjurkö Saknas Fåranabben udde
  Bredbådan grund Kuttaskären Saknas Fåranabbsbron bro
  Bredbådan grund Kölvingsö Saknas Fästens hund sten
  *Bredbåden skär Larssvensatomten hustomt Gamle sanden åker
  *Brubåden skär Lejonabacken hustomt Garnahallen sten
  Bredbåden grund Lyckeberg avs. Gastahallarna berg
  *Bubbeskärsudd udde Långanabben Saknas Gatlyckan åker
  *Bäckskär holme Malkvarn Saknas Godmorgon skär
  Djupasund sund Mullöarna Saknas Godmorgon skär
  Djupasund sund Musaskär Saknas Gullhagen åker
  Djupasund sund Målahallen avs. Gåraviken vik
  Djupasund sund Målen by Gåsahagen hage
  Djupasund sund Målen by Gåsanabben udde
  *Djupasundsgrunden grund Nabbabacken stuga Hagarna hage
  *Dygdens vrak grund /Se Nabben by Hallåkern åker
  *Ekeskär holme Nabben by Hansåkern åker
  *Esten grund Oxholmen Saknas Havragärde åker
  Esten skär Pelarsagården gård Henrikas gärde åker
  Esten grund Småland gård Herrgårdsviken vik
  Esten grund Stavenäsudden udde Hjortgrund, Inre o. Yttre grund
  Esten grund Sundet gdr. Husakullen åker
  Esten grund Sundet gårdar Husakullsbacken höjd
  Esten grund Svensgård avs. Hägnaflöten skär
  Esten grund Södragårdar gårdar Hägnudden udde
  Esten grund Sövas + hustomt Hägnviken vik
  Esten grund Tjurkö traktnamn Höga och Låga Kuttaskär skär
  Esten grund Tjurkö gårdar och byar Höga rör stenröse
  Esten grund Torraskär Saknas Höge backeberg berg
  Esten grund Torsabacken stugtomt Intaget åker
  Fejarudden udde Västra gårdar gårdar Isvägen kärr
  Finskan sund Zerohäll avs. Kasanneviken vik
  Finskan sund   Klasåkern åker
  *Finska viken liten vik   Knalla berg
  Finskudden udde   Kokärret åker
  *Flatskär liten holme   Kompellabacken åker
  Flintevik vik   Korrenabb udde o. berg
  Flinteviken vik   Korrevik vik
  Flintevik vik /Se   Kranbrunn brunn
  Flintevikabergen berg /Se   Kroneken ek
  *Flisan, Inre grund   Kullaskär skär
  Flisan, Inre skär   Kullaskär skär
  *Flisan, Yttre grund   Kullaskär holme
  Flisan, Yttre skär   Kullaskärsör skär
  Flisan, Yttre skär   Kullen ekbacke
  *Flisan, Yttre o. Inre grund   Kulörana skär
  Flisorna klabbar /Se   Kungsholmen holme
  Flöt, Svarte klippor /Se   Kungsholmen holme
  Fåranabben udde   Kurrenabbsbron bro
  Fåranabben utskjutande udde   Kuttakullabacken berg
  Godmorgon ö   Kuttaskär skär
  Godmorgon skär   Kuttaskär tre klabbar
  Guldön ö o. sn /Se   Kuttaskär skär
  Gummeflöt grund   Kuttaskär, Höga skär
  Gåraviken vik   Lilla Kuttaskär skär
  Gåraviken vik   Kuttaskär, Låga skär
  Gåsanabben udde   Kvastapricken grund
  Herrgårdsviken vik   Kyrkans mad vik
  Herrgårdsviken vik   Kyrkogårdsmaden vik
  Herrgårdsviken vik   Kyrkösten skär
  (Hiortagrund) skär   Kåtaskär skär
  *Hjortgrund grund   Kärringa Nissa grund
  *Hjortgrund grund   Larssvensalyckan åker
  *Hjortgrund grund   Lackskär skär
  *Hjortgrundet grund   Laxskärsklipporna skär
  Hjortgrundet. Y. grund   Leråkern åker
  *Hjortgrundet, Y. grund   Lindehorn mad
  *Hjortgrundet, Yttre grund   Loppestenen sten
  Hjortgrund, Yttre grund   Lusastenen sten
  *Hjortgrån grund   Lustias äng äng
  Horan skär /Se   Lyckan åker
  Horungen kläpp /Se   Långakärr kärr
  Hägnudden udde   Långören skär
  Kägnaviken vik   Löarshallen skär
  Kägnudden udde   Lörshallarna berg
  Hägnviken vik   Lörshallen hage o. åker
  Jerka Brand åker? /Se   Maden vik
  *Jorö grund   Maren vik?
  *Kallskär holme   Markalyckan åker
  *Kalvskär holme   Metstenen sten
  Korrenabb udde   Mossen åker
  *Kottaskären holmar   Mossen lht
  Kullaskär holme   Mullöarna skär
  Kullaskär holme   Mullöarna ö
  Kullaskär holme   Mullön ö
  Kullaskär holme   Mullören ö
  Kullaskär holme   Musaskär skär
  Kullaskär holme   Musaskär ö
  Kullaskär ö   Målaregrundet grund
  Kullaskär skär   Målaren grund
  Kullaskärsör ö   Målarepricken grund
  Kullaskärsör grund   Målastranden strandplan
  *Kullskär holme   Målaviken vik
  *Kulskär holme   Mårtenas backe skogsbacke
  Kungsholmen holme   Mårtenas hage hage
  *Kurkösten grund   Mårtenaslätten slätt
  Kuttaskär, Höga- och Låga- holmar   Mörke vik vik
  Kuttaskär, Höga o. Låga holmar   Mörkviken vik
  Kuttaskär, Höga och Låga öar   Nabbabacken hage
  Kuttaskär, Höga sjömärke   Nabbabron bro
  Kuttaskär, Låga sjömärke   Nabbakärret kärr
  *Kyrkösten grund   Nabbamaden vik
  Laxskärsklipporna skär   Paradiset björkhage
  Lindehorn mad   Pella gärde åker
  Lyckeviken, Stora vik   Pella prick grund
  Lyckeviken, Store vik   Pella udd udde
  Långören ö   Pella ör skär
  Lörshallen stenhäll   Peter-Håksens äng äng
  Maren, Södra vik   Predikstolen berg
  Mullöarna holme   Pärnakullahallen berg
  Mullöarna öar   Pärnakullahallen åker
  Mullören grund   Salszesten skär
  Musaskär holme   Sandslätten åker
  Musaskär ö   Sandvik vik
  Musaskär skär   Seberien berg
  *Målagrund grund   Skanholmen skär
  *Målagrundet grund   Smedbacken hage
  *Målagrundet grund   Socknavägen väg
  *Målagrundet grund   Soldaten åker
  *Målaviken vik   Stenbrottet avs.
  Målaviken vik   Stenstugan åker
  Mörkevik vik   Stilla dalen dalgång
  Mörkviken vik   Stora Kuttaskär skär
  Mörkviken vik /Se   Store Lycke vik
  Nabbamaren vik   Store Lycke stenslätt
  Nabben näs   Store Lycke stenslätt
  Nabben del av ö   St. Lyckeviken vik
  Nabben näs   St. Sandviken vik
  *Norramarn vik   Storängakärret åker
  Pyntebacken backe /Se   Storängen hage
  Redden, Yttre fjärd   Stängselåkern åker
  Rågrund grund /Se   Sundbergen avs.
  Saltflöten grund   Sundsbådeflacket undervattensgrund
  Sandaviken vik   Sundsbådeflacket undervattensgrund
  Sandviken, Stora vik   Sundsbåden skär
  Själören grund   Sunnakorran kärr
  Skanholmen ö   Sunnamossen åker
  Skanholmen holme   Sunnastrand strandplan
  Skanholmen holme /Se   Sunnaviken vik
  Skjutflöten grund   Svarta kärr åker
  *Skällören litet skär   Svarteflöt skär
  *Skällören grund   Svenmånsabacken lht
  *Skällörn grund   Svenpellas gärde åker
  *Skällörn grund   Svenpellas lund hage
  Skällören skär   Svenpellastrand strandplan
  *Skällörn grund   Svens lille Sandvik vik
  *Skällören grund /Se   Svinagatan berg
  *Skällören grund   Svänningen berg
  *Skällören grund /Se   Södra Maren vik
  *Sten grund   Söraled grind
  Storfjärden fjärd   Söra sand udde
  Storfjärden fjärd   Sörenabb udde
  Storfjärden fjärd   Tjurkö ö
  Sundsbådaflacket grund   Tjurkö ö
  Sundsbådaflacket grund   Tjurkö ö
  *Sundsbåden skär   Tjurkö nabb udde
  Sundsbåden grund   Tjurkösten skär
  (Sunsbån) skär   Tjurkö sten skär
  (Sunsbån) både   Tjurkösten sten
  Svänningen sund /Se   Trean röjning
  Svarteflöt ö   Trekanten avs.
  Södra maren vik   Trestenarna grund
  Södre sand vik   Tillägget avs.
  *Tallholmen holme   Trollabänka berg
  *Tallholmen holme   Undantaget åker
  *Tjurkesten grund   Vievik vik
  Tjurkö ö   Vrålebo berg
  Tjurkö ö   Väster hallar berg
  Tjurkö ö   Västra Äspekläppen skär
  Tjurkö ö   Västre mark betesmark
  Tjurkö ö   Äggaskäret skär
  Tjurkö ö   Äspeskär skär
  Tjurkö ö   Äspeskär ö
  Tjurkö ö   Äspeskär skär
  Tjurkö ö   Äspeskävsbådarna skär
  Tjurkö ö   Östra Äspekläppen skär
  Tjurkö ö   Öåkern åker
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  ?Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  *Tjurkö grund    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö    
  Tjurkö ö /Se    
  Tjurkö ö /Se    
  Tjurkö ö /Se    
  Tjurkö nabb höjd    
  *Tjurkösten litet skär    
  Tjurkösten skär    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten skär    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkösten grund    
  Tjurkö sten grund    
  *Tjurkösund Saknas    
  Trefoten grund    
  Trollabänka udde    
  *Vangålsten grund    
  (Wangålsten) skär    
  Videvik vik    
  Vikudden udde    
  *Vitabådan grund    
  *Vitabådan grund    
  *Ytterflisan grund    
  *Ytterflisan grund    
  Äggaskär skär    
  Äggaskäret liten holme    
  Äggaskäret ö    
  Äspekläppen, Västra och Östra öar    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär större holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme    
  Äspeskär holme /Se    
  Äspeskär holme /Se    
  Äspeskär ö    
  Äspeskär skär o. triangelpunkt    
  Äspeskärskläpparna grund    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.