ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Elleholms socken : Listers härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 17 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Båknahall udde    
  *Flathagenabben udde /Se    
  Hjortskär holme    
  *Hjortskärsbåden grund    
  Holm- ell. Sjöflöten grund    
  Holm- eller Sjöflöten holme o. grund    
  Hästarna holmar eller grund    
  Hästarna grund    
  Hästarna grund    
  *Munkenabben halvö    
  Rödskären holmar    
  Rödskären holmar /Se    
  Smörlöpet grund    
  *Smörlöpet grund    
  *Smörlöpet grund    
  Törnskären holmar    
  *Villänge skog skogsparti    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.