ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlshamns stad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Espenhamn vik    
  Flatskär holme    
  *Fähall eller Takelklippan bergudde    
  Knektaskäret holme    
  Lakknall, Y grund    
  Lakknallarna grund    
  *Näset halvö    
  *Näsudden synbarl. udde    
  *Näsvik f.d. vik    
  *Ronnehallen udde    
  Rödasten grund    
  Röda sten grund    
  *Rödstensudde udde    
  Rönnehallen holme    
  Rönnehallsbådan grund    
  Rönnehallsbådan grund    
  *Svartskärsbåden grund    
  *Svartskärsbåde grund    
  Vindhamn del av Karlshamnsfjärden    
  Vindhamn vik o. sund    
  Åshuvudet grund    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holme    
  Ällskärshuvud grund    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.