ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Listerby socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Ellebådan grund    
  Galtanäs trol. udde    
  Grönasund sund    
  halvö    
  Högaskären holmar    
  Högaskären holmar    
  *Högskärsbådan grund    
  Jordö del av ö /Se    
  Jordö numera del av ö /Se    
  *Jordö ö    
  *Jordö del av ö    
  *Jordö halvö    
  Lindö numera udde    
  *Listerby udde udde    
  Skräddarön holme    
  Skrällingarna holmar    
  Storeklimp holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskärsflöt holme eller grund    
  *Torkö hamn hamn    
  *Torkö hamn fjärd    
  Torköhamn fjärd /Se    
  *Torö (ev. Torrö) numera möjl. udde /Se    
  *Tromteholm holme    
  Tromtö numera halvö    
  Tromtönabben udde    
  Vagnö ö /Se    
  Vagnö ö    
  Östanön numera halvö    
  Östanön numera halvö    
  Östranäs udde /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.