ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Förkärla socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 263 Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 455
Förkärla sn /Se Almö ö Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Förkärla sn Almö ö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Förkärla sn Almö ö Förkärla socken Nummerförteckning förteckning
Förkärla sn Almö ö Almö by Nummerförteckning förteckning
Förkärla sn /Se Almö ö Almö gård gård Nummerförteckning förteckning
Förkärla sn /Se Almö halvö Amenas ställe (hus) Abranalyckorna lyckor
Förkärla sn /Se Almö ö Anna i Marken(s) stuga Abranamarken mark
Förkärla sn /Se Almö halvö Arvidstorp by Aledraget albestånd
Förkärla by /Se Almö ö Arvidstorp by Alen notdrag
Almö gd Almö ö Bastan stuga Allyckan lycka
?Arvidstorp by Almö ö Björkdala traktnamn Almö ö
Arvidstorp by /Se Almö ö Björkenäs lht. Almö stor ö
Byarum by /Se Almö ö Björkenäs skogvaktareboställe Almöfjärden fjärd
?Esketorp gdr Almö ö Bruket en rad småstugor vid vägen Almö holmar gemensamt namn för holmar
Esketorp by Almö ö Bruket tegelbruk Almö mark mark
Esketorp gd /Se Almö ö /Se Bärgatorpet torp Almö nabbar udde
Förkärla by Almö höjd o triangelpunkt Bärget torp Almö Sandvik ö. sidan av Brändamoviken
Förkärla by Almö ö Dänglatorpet torp Almö udde udde
Förkärla by Almöfjärden fjärd Enegården gård Almö udde sydligaste spetsen av Almö
Hjortahammar gd:ar /Se Almöflage vik Enegården gård Amerika plats på Almö
Kyrkan kyrka *Almö udd udde Eneragården gård Amerikabryggan brygga
Roperahallen Saknas /Se *Almö udd udde Eskeberga traktnamn Amerikaören ör
Saltäng(a) gd /Se *Almöudd udde Esketorp traktnamn Amnalyckan lycka
Stegeryd gd Almö udde södra udden Esketorp by Amnamarken mark
Tromtö hg Almö udde udde Esketorp by Amnaskiften åkerstycke
Tromtö gods /Se Almö udde udde Forstheim lht. Andra dälden dal
Tromtösunda by Almö udde udde Forstheim gård Andresabacken backe
Vambåsa by Almö udde udde Fredriksberg traktnamn Anläggningen planteringen
Vambåsa by Amerikabryggan udde Furudal traktnamn Anläggningsbryggan bryggan
Vambåsa by Apostlaboken träd /Se Förkärla by Annas hack åkerstycke
Vambåsa, Lilla gd Apostlaboken träd Förkärla gård gård Arvidstorpavägen väg
Vambåsa, Stora hg *Arpöhamn fjärd Gisastället boställe Bastubacken backe
Vambåsa, Stora gods /Se *Beisaholmen holme Glansastugan båtsmanstorp Bastuhagen hage
Vambåsa gods /Se *Bendtsholm f. holme Hjorthammar traktnamn Bengtakorran vattensamling
  Betesholmen ö Holmastugan båtsmanstorp Betesholmen ö
  Betesholmen holme Hustomten tomt Betesholmen holme
  *Björkehall (ev. -hål) udde Högadal traktnamn Björnlyckan lycka
  *Boeholmen Saknas Högalund traktnamn Bonnagärden gärden
  Brända mo terräng Kaffebacken lht Brinkarna sluttningen nedåt sjön
  Brändamoviken vik Klämmatorpet torp Brodda Vik vik
  *Brendemo udde Klämmet Saknas Broka Mad strandremsa
  *Brokammar trol. terrängföremål (möjl. udde) Kvalmsö gård Brotelyckan odling
  *Brokhammar trol. udde Kyrkan Förkärla kyrka Brukshagen hage
  Bökehall udde Kärrtorpet torp Brånahagen hage
  *Bökehall udde Latorpet båtsmanstorp Brånahalsen del av åker
  Bökehallsnabb udde Lille Gustavs Saknas Brånen åker
  Bökehallsnabb udde Lutan byggnad för bränning av tegel Brånen skogbeväxt ängsmark
  Bökehallsnabb udde Läggatorpet torp Brånen åkerstycke
  Bökehallsnabb udde Mörtastugan torp (båtmans-) Bråteleet grind vid bäcken
  Dannemark holme Nissatorpet torp Brända kärr kärr
  Draget landparti /Se Norra gården gård Brändamo udde
  Ekeskär, St. o. L. holmar Pungen förr bondgård, numera åkerjord Brändamo udde
  Ekeskär, St. holme Saltäng arrendegård Brändamohallarna hallar
  Ekeskär, Stora skär Saltäng gård Brändamoholmen holme
  Ekeskär, Lilla holme Samlas arrendegård Brändamoviken vik
  Ekeskär, Stora holme Skogen torp Bränneri(s)tomtan grässluttning
  Ekeskär, Stora och Lilla öar Skogahyddan traktnamn Busklyckan lycka
  Emmahultasjön sjö Skogshyddan torp Båtaviken vik
  *Eneholm holme Skomakare Johans stuga Bäckagärdet gärde
  Eneholmen holme Skräddarolaus boställe Bäcken bäck
  Eneholmen ö Slätten lht. Bäsholmen ö
  Eneholmen holme Slädö ö Bökehall udde
  Flintholmen, Stora och Lilla öar Slädö ö Bökehall udde
  Flintholmen, Lilla holme /Se Småskolan skola Dammekan vattensamling
  Flintholmen holme Solbacka traktnamn Danmark skär
  Flintholmen, Stora holme /Se Stegeryd gård De tolv apostlarna bok i Parken
  Flåen vik /Se Stegeryd by Deglerör stenröse
  Frägnasjön liten sjö Stenhaga traktnamn Djupet del av Hjortahammarviken
  Frägnasjön sjö Stora hus Tromtö slott Dockan vik
  Frägnasjön liten sjö Sundalyckan båtsmanstorp Dryckesholmen Saknas
  Frägnasjön sjö Sundens båtmanstorp Dryckesskär skär
  Frägnasjön sjö Svedholmatorpet torp Drängagråten gräsbevuxen kulle
  Frägnasjön tjärnar Sven Niklasatorpet torp Dunhammarbrottet stenbrott
  *Fränesjön liten sjö Sven Svensatorpet torp Duvnabben udde
  *Förkärla-hamn vik Tornet utsiktstorn Dödingalien backe på landsvägen
  Gummaskär ö Torpet f.d. torp med stuga, numera åkerstycke Döingaliden backe på landsvägen
  Gummaskär holme Treklasen Saknas Döningabacken Saknas
  Gåraviken vik Tromtesunda by Döningalien backe på landsvägen
  Hajevar mark /Se Tromtö säteri Ekebacken backe
  Hajevarsnabben udde /Se Tromtö säteri Ekebacken backe
  Hajeviken vik /Se Tromtö gård gård Ekebacken skogsbacke
  Hallaholm holme Tromtösunda by Ekeskär holme
  Hallaholm udde Tvärgårda barackplats Ekeskär, Lilla ö
  Hallaholm ö Vambåsa traktnamn Lilla Ekeskär skär
  Hammarholm udde Vambåsa större gård Ekeskär, Stora ö
  *Hammarholmen holme Vambåsa by Stora Ekeskär skär
  *Hasslöfjärd Saknas Vambåsa Lilla traktnamn Emmahultsjön sjö
  Hjortahammar udde Vambåsa, Lilla by Enebacken backe
  Hjortahammar udde Lilla Vambåsa by Enehagen hage
  Hjortahammar möjl. udde Vambåsa Stora traktnamn Enehagen hage
  Hjortahammar näs Vambåsa, Stora by Eneholmen ö
  Hjortahammar udde Stora Vambåsa Saknas Eneholmen holme
  Hjortahammar näs Wendlgården gård Fiskarens kåsar notdrag
  Hjortahammar udde Ängsbacka torp Fixabacken backe
  Hjortahammar udde Äsketorp traktnamn L. Flintholmen ö
  Hjortahammar udde Äsketorp traktnamn Lilla Flintholmen holme
  Hjortahammar udde   St. Flintholmen ö
  Hjortahammar udde?   Stora Flintholmen holme
  *Hjorthammar ?sundet   Flisan flat sten
  Hjortahammar näs   Fliset åkerstycke
  Hjortahammarsviken vik   Flismossen mosse
  Häjan terräng   Flundreviken vik
  Häjeviken vik   Flåen grund vik
  Hästholmsfjärden fjärd   Flåen mycket grundt ställe
  Iglasjön (torrlagd?) sjö   Flötan flöt
  Iglasjön sankmark   Forsthiemsmarken mark
  Inre fjärden fjärd   Friskogen skog
  Inre fjärden fjärd   Friskogslyckan lycka
  Ivö holme   Frägnasjön sjö
  Ivö ö   Frägnasjön sjö
  Ivö holme   Frälsemarken frälseskog
  Ivö holme   Fårmarken mark
  Ivö holme   Fårmarken mark
  Ivö ö   Fästrätbiten åkerstycke
  Ivö ö   Fästrätet väg
  Ivö ö   Förkärlagärdet gärde
  Ivön ö /Se   Förkärla Vägen vägen
  Ivön ö /Se   Första dälden dal
  Ivön ö /Se   Gisabryggan brygga
  *Kalmarnne lycken Saknas   Gisastranden strand
  *Kalmarne lycken f. åker   Gise stor sten
  Karl Pettralyckan lycka /Se   Granataberget bergknalle
  *Koholmen ö   Granmassahagen hage
  *Koholmen ö   Grevalyckan lycka
  Korran vikliknande vatten /Se   Grevavägen Saknas
  Korran vik /Se   Gröna hål åker
  Kvalmsö ö   Grönasund sund
  Kvalmsö ö   Gubbalyckan lycka
  Kvalmsö ö   Gummaskär skär
  Kvalmsö ö   Gårdsgärdet åker
  Kvalmsö ö   Gärdet åker
  Kvalmsö ö   Hacket lycka
  Kvalmsö ö   Haglöfjärden fjärden
  Kvalmsö ö   Hajan åker
  Kvalmsö ö   Hajevad Saknas
  Kvalmsö ö   Hajevadsnabben udde
  Kvalmsö ö   Hajeviken vik
  Kvalmsö höjd i triangelpunkt   Hallaholm ö
  Kvalmsö ö   Hallaholm holme
  Kvalmsönabb udde   Hallana bärghallar
  *Kvälmsö ö   Halsen åker
  Kålfjärden fjärd   Hammar Saknas
  Kålfjärden fjärd   Hammar bro bron
  Kärret åker   Hammarholm »holme»
  Lerslätten åker   Hammarsbacke backe
  *Lille holmen liten holme   Hammarslyckan lycka
  Lillamark terräng   Hammar sund sundet
  Lövgrundet grund   Hamme bro bron
  Mosslandskärr förr odling?   Hamme holm utskjutande udde
  Nabba udde   Hans Jönsabacken backe
  Näbbahall udde   Harkorran vattensamling
  *Nabben udde   Hasaknepet plats
  Näsholmen holme   Hasslöbärget stenhuggarbärg
  Näsholmen ö   Hemmabacken skogsbacke
  Näsholmen holme   Hemmagärde gärde
  Ringholmen ö   Hemmagärdet gärde
  Ringholmen ö   Hitre Mark skog
  Ringholmen ö   Hjortahammar näs
  Ringholmen holme   Hjortahammar Saknas
  Ringholmen ö   Holmåkern åker
  Ringholmssund sund   Horsviken vik
  Roparehallarna bergknallar   Hultet bokskogen
  Råholmen, Västra holme   Huskorran vattensamling
  Råholmen, Västra ö   Hålkabacken backe
  Råholmen, Östra holme   Hålkarna en dal
  Råholmen, Östra ö   Hägerbalarna hägerkoloni
  Råholmen, Västra och Östra öar   Hägerdalarna hägerkoloni
  Salthammar strandparti /Se   Hägerkolonien hägerkoloni
  *Samviken vik   Hästamarken mark
  Sandvikaholmen holme   Hästbacken backe
  *Sandviksholmarna två holmar   Hästhagalyckan lycka
  *Sandviken vik   Hästhagaslätten slätt
  *Sandviken vik   Hästhagen mark
  Sandviken vik   Hästhagen hage
  Sandviksholmen ö   Hästmarken mark
  Sibbaskär ö   Höga Rör stenröse
  Sibbaskär ö   Iglasjön utdikad sjö
  Sibbaskärsflöten ö   Ingrafjärden fjärd
  Själaholmen näs   Inre Fjärd fjärden
  Sjöberga strandparti?   Intaget inkörsel till Söre mark
  Sjögärdet äng   Ivö ö
  Skärsvik vik   Ivö ö
  Skärsviken vik   Ivö ö
  *Slädholmarna holmarna   Ivöfjärden fjärd
  *Släthammar liten udde   Johannishusvägen väg
  *Släthammar udde   Jägaremarken mark
  *Släthamn bukten   Kalkonbacken backe
  *Slätholm holme   Kammaresviken vik
  Slätthammar strandområde   Karl Pettralyckan lycka
  *Stensjön liten (möjl. f.d.) sjö   Kejsarenabba udde
  *Stensjön liten (möjl. f.d.) sjö   Killan källa
  *Stuthammar synbarl. udde   Klyftestenar kluven sten
  Svängestan strandparti /Se   Kläppen kläpp
  Svängestaen strandparti /Se   Knepelkullen kulle
  Sysslingsholmen holme   Kneplet Saknas
  Södre mark terräng   Kohagen hage
  Tomtö nabb udde   Koholmen holme
  Treklasen vägskäl   Koholmen holme
  Tryckelskär Saknas   Koholmen Saknas
  Tryckelskär ö   Kollafjärden fjärden
  Trycksholmen holme   Kollingadalen dal
  Tumholmen holme   Komarken mark
  Tumholmen holme   Komarken mark
  Tumholmen holme   Korran viken
  Tumholmen holme   Korsvägen Saknas
  Tumholmen holme   Kranen udde
  Tumholmen ö   Krokhöljan åker
  Tummafjärden fjärd   Krutkällarören ör
  Tummaholmen holme   Kryssvägen korsningen
  *Tunholmen holme   Kullen kulle
  Utsiktsberget berg   Kvalmsö ö
  Utö ö   Kvalmsö ö
  Utö liten ö   Kvalmsö gårdsvik vik
  Utö holme   Kvalmsö nabb udde
  Utö holme   Kvalmsö sund sundet
  Utö holme   Kvarnbacken backe
  Utö ö   Kvarnbroen bro
  Utö ö   Kvarnhagen hage
  Utö ö   Kyrklyckan lycka
  Utö holme   Kyrkogården Saknas
  Utö ö   Källarebacken backe
  Utö ö   Källarelyckan lycka
  Utöfjärden fjärd   Källaråkern åker
  *Utögrund gr.   Kärret åkerstycke
  *Utögrundet grund   Kärret åkrar
  *Utön holme   Kålfjärden fjärd
  *Ulven ö   Lavendelsalen plats med enbuskar, eg. ett stort stenbrott
  *Uvö holme   Leran åker
  *Uvön ö   Lergravarna sumpigt område
  *Uvön holme   Lerkullen kulle
  Vambåsa Saknas   Lerslätten åker
  *Vambåsa å Saknas   Lerslättsvägen väg
  Vambåsa bäck bäck   Lerstycket åkerstycke
  Vambåsamon terräng   Lilla Aspe korra korra
  Vambåsanäs näs   Lillagärde gärde
  Varholmen holme   Lillagärdeskroken vägkröken
  Varholmen ö   Lillagärdeslien backe
  Varholmen holme   Lillagärdet gärde
  Varholmen holme /Se   Lilla kärr kärr
  Varholmen holme /Se   Lillamark skog
  Varnäs näs   Lillamark mindre skog
  Varnäs udde /Se   Lillamark liten skog
  Varnäs näs /Se   Lilla Vambåsabroen bro
  Varnäsberget berg /Se   Lilla Vambåsastycket åkerstycke
  *Warnäs nabb udde   Lille Famnaveden notdrag
  Vita led f.d. grind   Lilyckan lycka
  Västerholmen holme   Lindslätt slätt
  Västerholmen holme   Ljusna Bärg bärg
  Västerholmen holme   Långlyckan lycka
  Västerholmen ö   Långskiften åkerstycke
  Västerholmen holme   Maden mad
  Västerholmsklimp holme   Maden mad
  Västra fjärden fjärd   Madgärdet åker
  Västra fjärden fjärd   Madlyckesträtet väg
  Åholmen holme   Massavango vattengård
  Åholmen ö   Mellangärdet gärde
  Åholmen holme   Midtre Råholmen den mellersta av de tre större holmarna
  Österholmen holme   Mjölkhagen f.d. mjölkhage
  Österholmen holme   Moen skog
  Österholmen holme   Mohajan liten mark
  Österholmen ö   Mossen åkerstycke
  Österholmen holme   Mossen mosse
  Östragårdsmarken skog   Mosslandskärr kärr
      Mostanskärr Saknas
      Movägen väg
      Munkakullen kulle
      Musklimpen kläpp
      Myrkullen skogsklädd kulle i åker
      Mörtevik vik
      Nabba den nordvästliga udden
      Nabbabryggan stor brygga
      Nabbahall stenhall
      Nabbaviken vik
      Nabben sydligaste delen av Fromtö
      Nedra Storagärde löväng
      Nedre Hagalyckan lycka
      Norre Mark skog
      Näsbroen bro
      Näset näs
      Näsholmen ö
      Näsholmen holme
      Olabrasastycket åker
      Paradiset plats på Almö
      Parken en stor bokpark
      Parkudden udden av parken
      Petsaberget bergknalle
      Petters hack åkerstycke
      Pumpavallen jordvall
      Pumpen pump
      Remman åkerstycke
      Ringholmen holme
      Ringholmen den innersta av de tre holmarna
      Ringholmsund sundet
      Roparehallarna bergknallar
      Roparehallen bärghall
      Rydesjön sjö
      Råholmen, Västra ö
      Råholmen, Östra ö
      Rävaskärvet litet stenröse
      Rävkullen kulle
      Rävskärvet skärv
      Rödeväg väg
      Rörsfjärden fjärden
      Salthammar landet intill sjön
      Saltängamaden mad
      Sandholmen ö
      Sandvikholmen holme
      Sandviksbärget bärg
      Saras backe backe
      Sibbaskär skär
      Sibbaskär litet skär
      Sibbaskärsflöt flöt
      Simpelyckorna lyckor
      Själaholmen holme
      Sjöbacken grusbacke
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjökärret kärr
      Skabbaskär liten holme
      Skansen bärg
      Skiteriet sank mark
      Skogvaktarsjön Saknas
      Skolbacken backen
      Skolgärdet gärde
      Skomakarbacken backe
      Skomakaren stor sten
      Skomakarens kåsar kåsar
      Skomakargrundet grund
      Skräddarolahacket åker
      Skutesten sten
      Skåningaleet grind
      Skärsvik vik
      Skälaholmen landstycke
      Skärsvikaholmen holme
      Skärsvikaholmen holme
      Skärsviken vik
      Slätten slätt
      Slätthammar udde
      Slätthammarskrok viken
      Smalen åkerstycke
      Snuggan plats i Tallemarken
      Snuggebacken backe
      Spjället åkerstycke
      Stallåkern åker
      Stendraget notdrag
      Stenlyckan lycka
      Stigvägen väg
      Stora Aspe korra korra
      Stora brean stort trädlöst fält ute i skogen
      Stora Bärg bärg
      Stora kärr kärr
      Stordiket dike
      Store Famnaveden notdrag
      Store fjärd fjärden
      Storlyckan lycka
      Storåkern åker
      Strandgärdet gärde
      Strandlyckan lycka
      Stättan trappövergång i gärdesgård
      Sundlien backe
      Svarta led f.d. grind
      Sven Bengtsa Kullen kulle
      Sven Bengtsamarken mark
      Sven Fiolaviken vik
      Sven Hansamarken mark
      Sven Pålsalyckan lycka
      Svenska Hallarna bärg
      Svängestaden plats på Almö
      Svinakällan källa
      Svängstadnabben udde
      Sysslingsholmen holme
      Sågen såg
      Sälören ör
      Södra landsvägsgärdet gärde
      Söre Mark skog
      Söre Vango vattengård
      Tallemarken skog
      Tjurviken vik
      Tossamaden mad
      Tosta Anna sten
      Tosäng holme
      Tredje dälden dal
      Trehörningen åkerstycke
      Trehörningen en trehörning bildad av tre vägar
      Tromtasundaviken vik
      Tromtöfjärden fjärd
      Tromtö mark skogen
      Tromtönabb del av Tromtö
      Tromtönabben Saknas
      Tromtösten sjömärke
      Tromtösundaviken vik
      Tromtö Trädgård trädgård
      Tromtöviken vik
      Tromtöviken viken
      Tromtövägen vägen
      Tryckesholmen Saknas
      Trycksholmen skär
      Tumholmen holme
      Tumholmen holme
      Tummasundet sund
      Tummaviken vik
      Tummen holme
      Tummen holme
      Tvärgårds Kulle kulle
      Tvärgåds nabb udde
      Tvärgårdsslätten slätt
      Tvärgårdsvik(en) Saknas
      Uddmarken mark
      Undantaget åkerstycke
      Undantagsmarken mark
      Utö ö
      Utö ö
      Utö ö
      Utöfjärden fjärden
      Vambåsa port två stora bokar
      Vambåsa pust Saknas
      Vambåsa ån bäck
      Vambåsaån å
      Varholmen ö
      Varholmen holme
      Varnäs näs
      Varnäs näs
      Varnäsanabben udde
      Varnäsören Saknas
      Wendtalyckan lycka
      Vita led f.d. grind
      Västerholm holme
      Västerholmen ö
      Västra lyckan åkerstycke
      Västra mark mark
      Västra Sandvik vik
      Västra väg väg
      Västringalyckan lycka
      Yttra gärde gärde
      Yttra lyckan lycka
      Yttre Mark skog
      Yttre Råholmen den yttre av de tre större holmarna
      Åholmen ö
      Åholmen holme
      Ålknepet bärg
      Ångbåtsbryggan Saknas
      Ökahagen hage
      Östagårdsmarken skog
      Österholm holme
      Österholmen ö
      Östragårdsmarken skog
      Östra gärde gärde
      Östra gärde gärde
      Östramark mark
      Östra mark mark
      Östra Sandvik vik
      Övra Hagalyckan lycka
      Övra lyckan lycka
      Övra mark mark
      Övra Storagärde löväng

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.