ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramdala socken : Östra härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Estahaln synbarl. udde    
  Fjärdkläppen liten holme    
  *Färnabben udde    
  *Hammarbyviken vik    
  *Hammarbyvik vik    
  *Ihalssund sund    
  *Ihalsund (ev. Hialsund) sund    
  *Nötanabb udde    
  Ramsholmen holme    
  Skällön, Ö. o. V. öar    
  Skällön, Ö. ö    
  *Stikilsnabben udde    
  *Säm liten holme    
  Torstävaviken vik    
  Trummenäs halvö    
  *Trumsö holme    
  *Valshaln synbarl. udde    
  Äpplaholmarna holmar    
  Äpplaholmarna holmar    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.