ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jämjö socken : Östra härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 124 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 623
Jämjö sn /Se *Basseskär holme Jämjö sn sn Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn /Se Bastholmarna holmar Jämjö sn sn Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn Boabäcken bäck Jämjö sn Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn *Boakärrsbäcken Saknas Jämjö sn Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn *Bokshall berg Jämjö socken Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn o. kyrkby /Se Borgen udde /Se Jämjö sn Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn /Se *Bosavad Saknas Almedal lht Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn /Se *Boskär holme Anetteborg lht Nummerförteckning förteckning
Jämjö sn /Se *Brantahall synbarl. udde /Se Annelund lht Nummerförteckning förteckning
Binga by Brantahall hallar Antontorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Binga by Brokabäck Saknas Askhaga lht Nummerförteckning förteckning
Binga by /Se *Brokabäck Saknas Bärgdala lht Abbängen åker
Brändamåla by Brymsasten gränsmärke Bärghem lht Adlaskiften åker
Brändamåla by /Se *Brända kärr Saknas Bidalite lht Alet skogsdunge
Duverum by Bränningskärret Saknas Binga by Alhagen åker
Duverum by Djuraskär skär Binga Saknas Alkärr skog (förr slåtteräng)
Duverum by Djurskär holme Binga by Alkärret åker
Duverum by /Se Djurskär holme Binga by Anderstorpet skog
Duverum by /Se Djurskär ö Binga, Lilla by Anna Siljas lycka åker
Ekeryd by *Flyebäckskärret Saknas Binga, Stora by Antonmarken skog
Ellet by /Se *Fläskahallen bergshöjder Björkebärg lht Apelåker åker
*Eluen (gård under kyrkan) Färskesjön sjö Björkhaga lht Aspåker åker
*Eluen (gd under kyrkan) Färsksjön sjö Björkhaga lht August(a)s? åker åker
Femmeryd by Färsksjön sjö Bläckatorpet torp Axeltorpet åker
Flakulla by Färsksjön sjö Boakärr gård Backar, Store backar
Flyeboda by Färsksjön sjö Bobbelyckan lht Backe, Långe skog
Flyeboda by /Se Färsksjön sjö /Se Bobhem lht Backe, Norre åker
Grettlinga by *Grettlingebäck Saknas Bosa vad lht Backe, Övra skog
Grettlinge by /Se *Gubbehall Saknas Bossava gård Bentatorpet åker
Grettlinge by /Se Gullfingerhall terräng Brantadal lht Brinkabacken backe
Grettlinge by /Se Hallarumsberget höjd i triangelpunkt Brinkagården f.d. gård Brinkåkern Saknas
Grettlinge by /Se Hallarumsberget triangelpunkt Brinkagården gård Bärgalyckan åker
Grettlinge by /Se Hallarumsviken havsviken Brunnshall lht Bärgbacken backe
Hallarum by Hallarumsviken, Hammarbÿ Wÿken den söder om Jämjö o. Hammarby uppskjutande viken Brånagården gård Binga backe backe
Hallarum by Hallarumsviken vik Brånen gård Binga sten sten
Hallarum by Hallarumsviken vik Brända Ene lht Björkholmen åker
Hallarum by /Se Hallarumsviken vik /Se Brända Enet gård Björklyckan åker
Hallarum by /Se Hallarumsviken vik Brändamåla by Björkåker åker
Hammarby by Hallarumsviken vik /Se Brändamåla by Bloms backe skogsbacke
Hammarby by *Hallrumsjön sjö Brändamåla gd Blåknoppan åker
Hammarby by Hallstättsnacke udde Byfallet gård Boabäcken bäck
Hammarby by Hammarby vik Saknas Byfallet gård Bockhornet åker
Hammarby by *Hammarbyviks hamn Saknas Bäckebo lht Bolsteråkern åker
Hammarby by /Se *Hammarbyholmen holme Bäckkulla lht Branthalla klipparti
Hammarby by /Se Hammarby vik f.d. hamnplats /Se Charlottenlund lht Branthallabergen berg
Hammarby by /Se *Hammerbyvik vik Danieltorpet torp Brantåkrarna åkrar
Hjälmseryd by *Hammarbyvik vik Djupadal lht Brinkabacken backe
Hjälmseryd by /Se Hammarbyviken vik /Se Duvelycke lht Brinkabäcken bäck
Horsaryd by Hammarbyån å Duverum by Brinkaåker åker
Horsaryd by /Se Heaby holme /Se Duverum by Bro, Stora bro
Horsaryd by /Se Heaby(holm) holme /Se Duverum by Bronnkärr gärde
Huekullen gd Hedabyholmen holme Duverum, Lilla del av by Brottet stenbacke
Huckullen by /Se Hedabyholmen ö Edstorp gård Brottlyckorna åker
Huckullen gård /Se Hedabyholmen holme Ekdala lht Broåker åker
Häljerum by Hedabyholmen holme Ekdalen lht Broåker åker
Häljarum by /Se Hedabyholmen holme Ekebärg lht Bruasträtet väg
Häljerum by /Se Hedabyholmen holme /Se Ekebo lht Brunnhagen åker
Jämjö by Hedabyholmen holme /Se Ekeryd by Brunnsängen åker
Jämjöslätt post- o. jvstn /Se *Hejabyholm holme Ekhem lht Brunnåker åker
Kråkerum by Hejabyholm holme /Se Ekliden lht Brånen skogsmark
Kråkerum by /Se Hejabyholm holme /Se Eklunda lht Brånen skogsbacke
Kråkerum by /Se *Helveteshålan sundet Elinelund lht Brånen skogsdunge
Kråkerum by /Se *Hålekärr Saknas Ellet traktnamn Brånen åker
Kyrkan Saknas Kanalen bäck Ellet beb. Brånåkern åker
Kättilsboda by Kangs mosse förr mosse /Se Ellet några gårdar Brånåkern åker
Käxelåkra by /Se *Kille kärr Saknas Emmetomten f.d. torp Bråttomshålet åker
Käxelåkra gd:ar /Se Kinnekulle kulle? Emmylund lht Brända kärr åker
Käxelåkra gd:ar /Se Kinnekulle terräng Enkullen lht Brända Mad åker
Käxelåkra gårdar /Se Krokvik vik Enokstorpet lht Brändamålavägen vägen
Lamgödhe sn Kroppkakestenen sten? Femmeryd traktnamn Brännan skog
Lökaryd by Kroppkärr terräng Femmeryd, Norra o. Södra by Brännan åker
Lökaryd by /Se *Kråkerums å å Femmeryd by Brännan åker
Lökarydsmåla gd /Se *Kuselyckesten Saknas Femmeryd, Norra del av by Brännmanstorpet åker
Sillesås by Kuvakärret odling Femmeryd, Södra del av by Dammbäcken bäck
Sillesås by /Se Kuvakärret odlad mark Filtorpet f.d. torp Dammen åker
Sillesås gd /Se Långamopöl Saknas Flakulla by Dammholmavägen väg
Slätten by *Långamopöl Saknas Flakulla by Dammholmen åker
Snällebäck gd Långelyckekärr Saknas Flakulla by Dammkärr kärr
Tornugle gd *Möllarehultsbäck Saknas Flyeboda by Dammkärr åker
Törnåkra gd *Norrebäck Saknas Flyeboda by Dammkärr åker
Törnåkra by /Se *Pernakullen höjd Flåkulla by Dansslätten slätt
Törnåkra samh. /Se *Prestehauffuen äng Fläskahallen gård Den fyrkantige biten åker
Törnåkra samh. /Se *Prestehauffuen f. äng Fridhem lht Den höge åkern åker
Övraboda by *Rabbamossen Saknas Fridhem lht Djuraskär stenklippa
  *Rävahallen bergshöjd Fridhem lht Djuraskär skär
  *Rävahallsbäcken bäck Furudal lht Djurskär skär
  *Rävskärvet bergshöjd Furudal traktnamn Dragd åker
  *Rävsten råm. Gamla vägarna traktnamn Dragåker åker
  *Sjunkebäckskärr Saknas Gamlebo lht Drakkärr åker
  *Slåtterkärret Saknas Grettlinge by Drängagråten åker
  *Släta mosse Saknas Grettlinge by Dränggråten åker
  Slättamossen mosse Gretlinge by Dränggråten åker
  *Socknebäcken bäck Grettlinge by Dränggråten åker
  *Starrkärr Saknas Gökstugan hus Dränggråten åker
  *Stigehultspöl Saknas Haga lht Duverumsvägen vägen
  *Stålmara stav råmärke? Hagalund lht Dönjelen kärr
  *Svalebäcken Saknas Hallamon lht Dönjelen mark
  Svarta vesa Saknas Hallarum traktnamn Edvards åker åker
  Syskhagen terräng Hallarum traktnamn Ekbacken skogsbacke
  Syskhagen terräng Hallarum eller Heaby traktnamn Ekbacken Saknas
  *Södrebäck Saknas Hallarum by Ekbacken skogsbacke
  *Sällelyckekärrsbäck Saknas Hallarum by Ekbacken skogsäng
  Tjurabäck bäck Hallarum by Ekbackträdan åker
  Tjurabäck bäck Hallaryd lht Ekgärdet åker
  *Toregölskärr Saknas Hallbärgatorpet f.d. torp Ekåkern åker
  *Trindehall bergshöjd Hallebärg lht Ekängen åker, f.d. äng
  *Trindehallsbäcken bäck Hallebärga lht Enhagen åker
  Fångakärrsbäck Saknas Halleborg gård Erikaåker åker
  Utängen terräng Hallstedtalyckan lht Farmlyckan åker
  Vargabackarna terräng Hammarby by Fasters mad åker
  Vargabackarna terräng Hammarby by Femmerydbacken skogsbacke
  *Vasaskär holme Hammarby by Festbacken skogsbacke
  Vasen terräng Hanneborg lht Finalyckan åker
  Vassaskär holme Heaby traktnamn Flakulla hallar stenhällar
  Vassaskär holme Heleneborg lht Flaten åker
  Vassaskär holme Henriksdal lht Floddiket större dike
  Vassaskär ö Hjelmseryd traktnamn Flodiket, Floddiket dike
  Vassaskär holme Hjälmseryd traktnamn Flybacken åker
  *Vedmossen Saknas Hjälmseryd by Flydiket dike
  Åbyån å Hjälmseryd by Flyebodavägen väg
  Äspekärr åker? Hoddan »arresten» Flyerydvägen vägen
  Äspekärr terräng Holger Karlsatorpet torp Flyet åker
  Ökahagen skogsområde Horsaryd by Flyet åker
  Ökahagen terräng Horsaryd by Flykanalen ett bredare dike
    Horsaryd by Flykärr mosse
    Huckelen traktnamn Flystättåkern åker
    Huckullen traktnamn Flögan åker
    Huckullen gård Frammarkerna marker
    Huckullen by Fredriktorpet skogsbacke
    Hukullen by Friske kärr åker
    Hultet gård Friåker åker
    Håkan Larsatorpet torp Fågellyckan båtsmanslycka
    Håkanstorp lht Fårakärr betesäng f.d. slåtteräng
    Häljarum traktnamn Fåramarken skog
    Häljarum traktnamn Fåramarken skog
    Häljarum gd Fårbacken skogsbacke
    Häljarum by Fårhallen stor stenhäll
    Häljarum gård Fårmarken skog
    Häljerum by Fårön åker
    Högabärg lht Färskesjön sjö
    Högalid smedja Färsksjön sjö
    Höjddala lht Fördärvet skogsbacke o. betesmark
    Hökullen samhälle Galgbacken backe
    Hörnedal lht Galgbacken avrättsplats
    Hörnet lht Gastslätten åker
    Skärr lht Gathagarna åker
    Janneberg lht Getkullen åker
    Janstorpet torp Glanslyckan åker
    Jungbacken lht Granatlyckan åker
    Jungkullen lht Granmarken skog
    Jämjö traktnamn Granattorpet åker
    Jämjö by Granåker åker
    Jämsjöslätt centrum av Jämjö Grenmarken mark
    Jämjöslätt centrum av Jämjö Grusgropen sandtag med planterad skog
    Jämjöslätt själva centrum av Jämjö Grythallarna stenhällar
    Järnvägsstationen Saknas Grönadal åker
    Järs Saknas Gubben åker
    Karl Månssons torp torp Gubben åker
    Karlshult lht Gubbens bit åker
    Karlsro lht Gubbtomten ängsmark, betesmark
    Karlstorp egnahem Gummatorp skogsbacke
    Kexelåkra traktnamn Gyckelbacken skogsbacke
    Kexelåkra by Gyngklarna åker
    Klinten lht Gärde, Norra åker o. äng
    Klämman f.d. lht Gärde, Norra åker
    Krokvik lht Gärde, Norra åker
    Krokvik gård Gärde, Norra betesäng
    Kråkerum by Gärde, Stora åker
    Kråkerum by Gärde, Södra åker
    Kråkerum by Gärde, Södra åker
    Kråkerum del av by Gärde, Västra skogsmark
    Kråkerum Östra del av by Gärde, Övra åker
    Kullen lht Gärdesvägen väg
    Kvarnbacken lht Gärdesåker, Södra åker
    Kettilsboda traktnamn Gärdet åker
    Kättilsboda traktnamn Gärdsgårda fly åker
    Kättilsboda by Gässängen åker
    Kättilsboda by Gökalund skog
    Kättilsboda by Gökalund åker
    Käxelåkra traktnamn Gökbacken skogsbacke
    Käxelåkra by Habrinkabacken backe
    Laktorpet f.d. torp Habrinken åker
    Lars-Åka-torpet torp Hackhäjan åker
    Lilla Jord gård Hage, Norre åker
    Lilla jord gård Hage, Södra åker
    Ljusdala lht Hage, Södra åker
    Lugnet lht Hage, Västra skogsbacke
    Lunden lht Haget åker
    Lyckeborg lht Hejena åker
    Lyckebäckarna lht Hallar, Södra åker
    ?Lyckeryd by Hallarlyckan åker
    Läckeådal lht Hallarumsberget berg
    Löckarydsmåla beb. Hallarumsbärget bärg
    Löckeryd by Hallarums brygga större brygga
    Lökaryd by Hallarumsbäcken bäck
    Lökaryd by Hallarums Tegelbruk tegelbruk
    Lökerydmalm gård Hallarumsviken vik
    Lövströmstorpet torp Hallarumsvägen vägen
    Lövtorpet torp Hallstedtabacken backe
    Mariebärg lht Hammarby berg Saknas
    Mariedal lht Hammarbyvik vik
    Mariedal torp Hantvärkaregatan väg
    Mariehem lht Harhålan skog
    Marielund lht Hedaby holme
    Mejeriet lht Hedaby holme
    Mossen lht Hedaby ö
    Målen tre lhtr Hedabyholmen holme
    Målen, Södra lht Hejan betesmark, ängsmark
    Mästertorpet f.d. torp Hejan åker o. äng
    Möllarhult gård Hejan åker
    Mölleberg lht Hejvadet, Nedra åker
    Nissatorpet torp Hejvadet, Övra åkrar
    Nisse Runströmatorpet f.d. torp Hejåkern åker
    Norryn del av by Helvete, lilla stor bärghäll
    Norryn by Helvete, stora stor bärghäll
    Nyhem lht Helvetesbiten åker
    Olsbo lht Hemmamarken skog
    Olsgård lht Hemmaåker åker
    Olshem lht Hjalmars trädgård åker
    Olstorp lht Hjälmserydvägen vägen
    Oset lht Hjärtratomten? betesmark
    Paradiset gård Hoppstycket åker
    Per Eliasatorpet torp Hopåkern åker
    Per Karlsatorpet torp Horsarydgatan vägen
    Perstorp lht Horskärr dal
    Perstorp lht Hunnebärg bärg
    Petersborg lht Husakullabacken backe
    Petersvilan lht Huskullen åker
    Piltorpet torp Håkenkärret åker
    Posselund gård Hålseåkern åker
    Rappa Kallens torp Hålängarna väg
    Ryatorpet torp Hålängastättan stätta
    Rödavad lht Häbyholm holme
    Sallmanstorpet torp Häljarums väderkvarn triangelpunkt
    Sanddala lht Häljarumsvägen vägen
    Sandkulla lht Hängen åker
    Sandvik lht Hängnan ängsmark
    Signeborg lht Hästabrånen skogsbacke
    Sillesås by Hästskohallen berghäll
    Sillesås gård Högaberg berg
    Sillesås by Hörgasträtet sträte
    Sisstorpet torp Ingegerds åker åker
    Sjömansro lht Intaget åker
    Skearyd by Intaget skogsbacke
    Skearyd gård Intaget åker
    Skearyd by (lägenheter) Intaget skogsbacke
    Skogsbacke lht Intaget åker
    Skogskällan gård Isakalyckan åker
    Skogspjäll lht Isaklyckan åker
    Skogstorpet torp Johan Olsalyckan åker
    Skolan skola Johannesamarken mark, f.d. gård
    Skomakartorpet lht Jungfrukullen åker
    Slätten beb. Jåns åker åker
    Slätten by Jämjömarken skog
    Slätthult gård Jämjöåkern åker
    Smedstorp lht Jämjöån fortsättningen på Kråkerumsån
    Snällebäck by Jämjö åsar åsar
    Snällebäck by Kajsagärdet åker
    Sofieborg lht Kalgasvråen åker
    Sofiehem lht Kalgesmaden ängsmark
    Solbacken lht Kallkullabacken skog f.d. åker
    Solsidan tre st. lht-er Kallstocka åker
    Stenhaga lht Kamfersåkern åker
    Stenstorp traktnamn Kangs mosse (?) mosse
    Stenstorp lht Karlsan? åker
    Strömsbärg lht Karlsvrå åker
    Suet lht Karlsåkern åker
    Svarvaretorpet två st. lhtr Karussdammen damm
    Sven Månsahålan Saknas Kaspalyckan ängsmark
    Söryn Saknas Kattekulle liten backe
    Sörryn by Kattmossen åker o. backar
    Tallebärg lht Kilen åker
    Tallelund lht Killebacken åker
    Tallhaga lht Killkullarna åkrar, utmarker
    Tallskoga lht Kindvallåkern åker
    Tallåsen lht Kinnekulle åker
    Tegelbruket tegelbruk Klakebäcksåkern åker
    Tegelbruksgården gård Kobrånen ängsmark
    Tomten gård utan hus Kockahagen ängsmark, f.d. åker
    Torp by Kokärr åker
    Torp by Kolmilaledet grind
    Torp by Kolmilen backe
    Torpa mosse traktnamn Kolåker åker
    Torpet f.d. torp Komarken skog
    Trinde Hall f.d. lht Korgagubbsäng skog
    Trollabänka lht Korgtomten åker
    Törnåckra by Korpbacken åker
    Törnåkra by Korran vattengöl
    Törnåkra by Korran skogsbacke
    Törnåkra by Kriken åker
    Törnåkra gård gård Kringelen åker
    Ulvhallen plats med stenhäll Kringelen åker
    Utsikten lht Kristinas åker åker
    Valvet lht Krokåker åker
    Verket beb. Krokåkern åker
    Värket gård Kråkerumfly odlad mark förr insjö l. kärr
    Vesen gård Kråkerums vattenfall vattenfall
    Vesen gård Kråkerumsån å
    Vesen, svarte gård Kråkstubben åker
    Vänhem lht Kuggabo åker
    Västerbokärret torp Kuggabo björkdunge
    Västran traktnamn Kuggaboåkern åker
    Ället traktnamn Kullabackarna åker
    Älet beb. Kullen kulle
    Älmåkra lht Kullåkersbacken backe
    Älmåkra by Kungastenen sten
    Ämo traktnamn Kungsmosse mosse
    Äspekärr liten gård Kuvkärret mosse
    Övraboda by Kuvakärrsvägen väg
    Övraboda by Kvarnabäcken bäck
    Övrabo by Kvarnberget Saknas
      Kvarnåker åker
      Kvarnkärr ett litet litet »vattenfall» med skogsmark o. åker
      Kvarnkärrshallen stor stenhäll
      Kvarnåker åker
      Kvarteret, Stora åker
      Kyrkbroen bro
      Kyrkdiket dike
      Kyrkåker åker
      Kyrkåkern åker
      Kåbyholm holme?
      Källarbacken åker
      Källarskiften åker
      Källaråkern åker
      Käringalyckan åker
      Käringalyckan f.d. stuga
      Kärr, Norra åker
      Kärr, Norra åker
      Kärret skogsbacke
      Kärringhallen stenhäll
      Kärråkern åker
      Ladåkern åker
      Lakbacken backe
      Larslyckan åker
      Larsaåker åker
      Larvträdan åker
      Lassamarken mark
      Lassåker åker
      Lassåker åker
      Laåkern åker
      Leran åker
      Lillagärde åker
      Lillamyr en sank ljungbeväxt jordbit
      Lillantonbacken åker
      Lillhammar kulle
      Lina-Månsåkern åker
      Lindlyckan åker
      Lovisetomten f.d. torp
      Lyckan åker
      Lyckan, Första åker
      Lyckan, Norra åker
      Lyckan, Stora åker
      Lyckbacken skogsbacke
      Lyckhagen skog
      Lyckorna åkrar
      Lyckåkern åker
      Lyckåkern åker
      Långamon ås
      Långamon Saknas
      Långamostenen sten
      Långemonsbacken backe
      Långröteåkern åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Lökaryds malm Saknas
      Lökerydvägen väg
      Lönnkullen, Hitre åker
      Lönnkullen, Yttre åker
      Lönnåker åker
      Lövbacken planen utanför Lövströmstorpet
      Lövsalsåkern åker
      Madbacken åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Madåker åker
      Madåkern åker
      Madåkern, lilla åker
      Madåkern, stora åker
      Mark, Norra skog
      Mark, Norra skogsmark
      Mark, Stora skog
      Mark, Stora skog
      Mark, Stora skog
      Mark, Stora skog
      Mark, Stora skog
      Mark, Södra skog
      Mark, Södra skogsmark
      Mark, Övra skog
      Mark, Övra åker
      Mark, Övra skog
      Markalyckan åker
      Marklyckan åker
      Massåker åker
      Mellanskiften åker
      Mellanåker åker
      Melåker åker
      Mias lycka åker
      Millaskiftena åkrar
      Millåkrarna åkrar
      Milpålskiften åker
      Minåkern åker
      Modighagen skogsmark
      Modighallen berghäll
      Modigsten stor sten
      Modigvråen skogsmark
      Modigåkern åker
      Mors hål åker
      Mossarna, Främre mossar
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossängen ängsmark
      Munkabacken backe
      Målagärdet åker
      Målana åkrar
      Målgärdesbacken skogsbacke
      Målingan åker
      Måns-Karls-vrån f.d. lht nu tomt
      Märrbrånen betesmark, ängsmark
      Mörkhallaberget berg
      Nissahage åker
      Nissåkern åker
      Norlingaåkern åker
      Norra lycka åker
      Norrydmarken norra skogen
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norräng åker
      Nyan åker
      Nybrytet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylycke åker
      Näfjehallen Saknas
      Nätsehallen stenhall
      Ola Jönsa kärret betesvall, f.d. kärr
      Ola-Åka-åkern åker
      Ollas villa klyfta
      Ollaåker åker
      Olle kärr åker
      Ollåkrarna åker
      Olycksslätten åker
      Orraberg berg
      Oxamark skog
      Oxamarken skogsmark
      Oxamarken skog
      Oxögat åker
      Pellåker åker
      Pellåker åker
      Pissan åker
      Peters kärr åker
      Pettervrå skogsbacke
      Piggråten åker
      Piglipen åker
      Pinklabacken åker
      Pomerinkåkrarna åkrar
      Poströvarebacken backe
      Prästbäcken bäck
      Präståkern åker
      Pungen åker
      Pussen åker
      Poströvarebacken Saknas
      Prästbäckabäcken Saknas
      Pyntbacken backe
      Pyntebacken backe
      Pytt åker
      Pålas Brånar ljungbeväxt mark, f.d. åkrar
      Pålbacken backe
      Rabbamossen åker
      Riksvägen stora nya landsvägen
      Risänga dal
      Risänga åker
      Rosena-pigg bergformation
      Rosenhallaspigg stenblock
      Rumpan åker
      Runda kärr åker
      Rundåker åker
      Runströmslyckan åker
      Råsen skog
      Rännan betesmark
      Rävskärvet skog
      Rödåker åker
      Rödåker åker
      Rödåker åker
      Salamossen mosse
      Sandåker åker
      Sandås tomt intill Mejeriet, ej bebodd
      Sjuan åker
      Sjunkalund skog
      Skeppartorpet åker
      Skiften åker
      Skiften, Stora åker
      Skifterna åker
      Skifterna åker
      Skiftvägen väg
      Skogs-backe backe
      Skolmarken skog
      Skolåkern åker
      Skyttelåkern åker
      Skyttlabacken åker
      Skärvbacken backe
      Slättamossen mosse
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slättgatan vägen
      Slättmans lycka åker
      Slättåker åker
      Skärvet åker
      Skättåkern åker
      Smalen åker
      Smalen, Övra åker
      Smedhagen ängsmark
      Smedgärdet åker
      Smedhagen åker
      Smedkärret åker
      Smedlyckan åker
      Snarkbacken skogsbacke
      Snällatorpet åker
      Snällebäcken bäck
      Snällebäcksvägen väg
      Spinkatorpet åker
      Starhålan ängsmark
      Starkärret åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenmurslyckan åker
      Stenåker åker
      Stora mark mark
      Storesten gränsmärke
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker, lilla åker
      Storåker, stora åker
      Storåkrarna åker
      Storäng åker
      Strutaslyckan åker
      Stugåker åker
      Stättåker åker
      Svammen åker
      Svarvakärr åker
      Sven-Flygare-torpet åker
      Svens backe skog
      Svens bit åker
      Sällerydvattnet bäck
      Sängkammaren björkdunge
      Söderåkrabacke backe
      Söndagsåkern åker
      Söråker åker
      Tallyckan åker
      Tjusaregången väg
      Tohagen åker
      Tohagen björkbacke
      Tokäng åker av flyjord
      Tokängvägen väg
      Tolyckan åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtlyckan åker
      Tomtåkern åker
      Torkugnsåkern åker
      Torpåker åker
      Torpåkrarna skogsmark
      Tresnipp åker
      Tresnippen vägskäl o. stuga
      Trollbacken backe (lid)
      Trollbacken skogsbacke
      Trädan åker
      Trädgårdsmossen åker
      Tångakärr gärde
      Tångbacken backe
      Tången åker
      Tånglyckan åker
      Törnamarken skog
      Törnlyckan åker
      Törnåker åker
      Törnåkravägen vägen
      Törnåkravägen, Gamla vägen
      Undantaget ängsmark
      Undantaget skogsmark
      Vasaskär skär
      Vassaskär skär
      Vassaskär skär
      Vassaslätt slätt
      Vattenfallet vattenfall
      Vederlaget betesmark förr odling
      Vibäck dal
      Västerin skogsmark
      Västerom åker
      Västeråker åker
      Västra torp åker o. äng förr bebott
      Västratorpet åker
      Vättesilverhallen stor stenhäll
      Åboängen åker
      Ådalen dalen
      Åkersändarna åkrar
      Ånåsakärr kärr
      Åsarna åker
      Ängarna Västra åkrar
      Ängen åker
      Ärläng åker
      Äspåker åker
      Örnabrånen skog
      Örnåkern åker
      Österäng äng
      Övrabodavägen vägen
      Övra mark skog
      Öxapölshagen skog
      Saknas saknas

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.