ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jämshögs socken : Listers härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 52 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1
  *Albäcken förmodl. en bäck /Se   Tjärsjön en relativt stor sjö
  *Amin å    
  Björksjön sjö    
  *Blesvik vik    
  Filkesjön sjö /Se    
  *Fjäranahallen höjd    
  *Fjärhanadra trol. en höjd    
  *Fjärhanahallen bergshöjd    
  *Fjärhanahallen bergshöjd /Se    
  *Gravarekärret sumpmark    
  *Gravarekärret myr /Se    
  Halen sjö /Se    
  *Häxhanahallen trol. ett berg /Se    
  Immeln sjö /Se    
  Immeln sjö /Se    
  *Kronbök träd /Se    
  Kärrsjön sjö    
  *Ljungryda damm damm    
  *Ljungryadamm damm    
  *Ljungryadamm utvidgning av å /Se    
  *Lohall höjd    
  *Lohall höjd    
  *Lohall höjd    
  Lommagölen sjö /Se    
  *Maglefors trol. fors /Se    
  *Maglefors trol. fors eller fall    
  *Niteån å    
  Nytebodaviken vik /Se    
  Nytebodaviken vik /Se    
  *Nytteå å /Se    
  *Nytteå å /Se    
  *Olaperslå å    
  Raslången sjö /Se    
  Rosslången sjö /Se    
  Ryssberget höjd /Se    
  *Sjökörka möjl. gränssten /Se    
  *Sjökörka något föremål /Se    
  *Sjökirka något föremål    
  *Sjökörka möjl. föremål    
  *Smörlocken höjd eller gränssten /Se    
  *Smörtocken möjl. gränssten    
  Trallön holme /Se    
  *Trananacken höjd    
  *Tranenacken höjd /Se    
  *Tranenacken höjd /Se    
  *Trehörnarör möjl. någon höjd med tre toppar /Se    
  *Trehörna Rör möjl. höjd med tre toppar /Se    
  *Trehörnarör något föremål /Se    
  *Vårs- (ev. Vars-)måsse myr /Se    
  Örlunden sjö    
  *Östraå vattendrag eller sund /Se    
  *Östraå å eller sund /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.