ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asarums socken : Bräkne härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 2
  Aspingshamn vik /Se   Bruaberget berg
  *Björknäs trol. udde   Pepparbacken höjd med bebyggelse
  *Boöbröt grund    
  Bruksgölen sjö    
  *Drösebohorn vik    
  Flatskär holme    
  Flatskäret holme    
  Flatskäret holme /Se    
  Flatskäret holme    
  Flatskäret holme /Se    
  Fransbådan grund    
  *Honnemara näs udde    
  *Horeflöten grund    
  *Getbron bro    
  Gunnön numera halvö    
  *Hinmora sjö f.d. sjö    
  Kieholmen holme /Se    
  Kofsanabb udde    
  Kärrsjön sjö /Se    
  Lakknall, Y grund    
  Lakknallarna grund    
  *Ljungholm trol. halvö /Se    
  *Miebro bro    
  *Nybro bro    
  *Ortholmarna holmar    
  *Ortholmarna holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar /Se    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Samsabådarna grund    
  Stutahuvudet grund    
  Stutahuvudet grund    
  Stutaskär holmar    
  Stutaskär holmar /Se    
  Stutaskär holmar    
  Stutaskär holmar /Se    
  *Stutnäs udde    
  *Stärnö udde udde    
  *Stärnö udde udde /Se    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö stutar holmar    
  Stärnö halvö /Se    
  *Stärnö mo mo    
  Stärnö stutar små holmar /Se    
  Uddabådarna grund    
  Vindhamn vik o. sund    
  Väduren grund    
  Väggudden udde /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.