ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åryds socken : Bräkne härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 747 Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 192
Åryd sn /Se Agnsjön sjö Sagesmän förteckning Allböle del av fastlandet
Åryd sn Agnsjön liten sjö Sagesmän förteckning Allbölebjörn klippa
Åryd sn Agnsjön, Nedre sjö Nummerförteckning förteckning Aplabacken höjd
Åryd sn Agnsjön, Övre sjö Nummerförteckning förteckning Attaholm Saknas
Åryd sn *Albö numera halvö Nummerförteckning förteckning Bjärnö ö
Åryd sn *Albö Björn liten holme Åryds s:n sn Bjärnö ö
Åryd sn *Alböde udd udde Åryds sn sn Bjärnöfjorden fjärd
Åryd sn *Alböleudd udde Åryd sn Bjärnösund sund
Åryd sn *Alböle (ev. Alböte) udd udde Adolfsberg t. Björkeholmen holme
Åryd sn *Albön numera halvö Allböle t. Björkeholmen holme
Åryd sn /Se *Albösund f.d. sund Allböle t. Björkeholmssten kringfluten sten
Åryd sn /Se *Alböudd udde Allbölesund t. Björkholmen mindre holme
Åryd sn /Se *Alböön numera halvö Aplatorpet t. Black kringfluten sten
Åryd sn /Se *Alböön numera halvö eller udde Balsen gård ?Bornholm Saknas
Allbölesund torp /Se Alholmen holme Berga bebyggelse Bornholm skär, småvik
Bjärnö by Allböle numera halvö Bergdala, se Märserum traktnamn Borvalien lid
Bjärnö gdr /Se Allböle halvö eller udde Bjärnö Saknas Bruksviken vik
Björnahemmet tp /Se Allböle halvö eller udde Bjärnö Saknas Bråtasjön sjö
Björnahemmet torp /Se Allböle numera halvö Björkekärret Saknas Bökåsen höjdsträckning
Björnahemmet torp /Se Allböle numera halvö Björket t. Dallheja berg
Borvidsmåla by Allböle numera halvö Björnahemmet t. Dallheja berg berg
Borvidsmåla by /Se Allböle udde Bokhagen h. Djupegöl göl
Borvidsmåla gd /Se Allböle ö Boksätra bebyggelse Djupegöl göl
Bruket el. Tegelbruket torp /Se Allböle udde /Se Borvidsmåla by Dragsö ö
Bökemåla by Allböle udde /Se Borvidsmåla by Dragsö ö
Bökemåla by /Se Allbölebjörn sten /Se Brandsvik f.d. t. Dragsö ö
Bökemåla by /Se Allbölebjörn udde /Se Bruket h. Edstorpa bäck bäck
Bökemålabygget gd /Se Allbölebåden både /Se Brönarna t. Edstorpa bäck bäck
Djurtorp by Allbölehålan vik /Se Buskelund t. Edstorpaviken vik
Djurtorp by Allbölen udde /Se Båtshakelund t. Ekeholmen holme
Djurtorp by Allbölesund sund Båtsmanslyckan lht Ekeholmen holme
Djurtorp by /Se Allbölesund sund /Se Bökemåla by Ekeholmen holme
Djurtorp by /Se *Allböleudd udde Bökemåla by Femliarna fem backar
Draget torp /Se Allböleudd udde /Se Bygget Saknas Ferenabbe i Bruksviken utskjutande udde
Draget öde t. /Se *Allbösund f.d. sund Bökemålabygget by Flan bred vik
Edstorp by Aplabacken backe Böksund t. Flotagöl göl
Edstorp gdr /Se Attaholm holme Charlottenberg t. Flotasjön Saknas
Eriksberg hg *Atteholm holme Danskastuan stuga Färstanabbe udde
Eriksberg (förr Mara) hgd /Se Backavången terräng Djupekås fiskläge Galgsbacken höjd
Eriksberg eg /Se *Baggemad Saknas Djurtorp traktnamn Ganteskärvet skär
Eriksberg gd /Se *Banaskär holme Djurstorp traktnamn Gastahall berg
Grepahemmet tp /Se *Banaskär holme Djurtorp by Gastholmen Saknas
Grepahemmet torp (obebott) /Se Bengts kärr sank mark Draget t. Gasten skär
Grepahemmet torp (obebott) /Se Bjärnö ö Dragsö t. Getastenen väldigt flyttblock
Gräsvik torp /Se Bjärnö ö Dragsölund t. Gråskärv skär
Gräsvik, Inre torp /Se Bjärnö ö Edstorp by Gummahallen höjd
Guemåla by /Se Bjärnö ö Edstorp by Guö halvö
Guemåla by /Se Bjärnö ö Eriksberg säteri Guövik vik
Gundlatorp by Bjärnö ö Eriksberg säteri Gåsviken Saknas
Gundlatorp gdr /Se Bjärnö ö Fasta två st. avs. Gåsaviken vik
Gundlatorp by /Se Bjärnö ö Feret stuga Gåsen hög sten
Gunnarstorp by Bjärnö öar /Se Galtalid bebyggelse Halagöl göl
Gunnarstorp by Bjärnö skär /Se Grepahemmet t. Hammarebacken höjd
Gunnarstorp gd /Se Bjärnö, Lilla ö /Se Gräsvik t. Hans eke strandremsa
Gunnarstorp by /Se Bjärnö, Stora ö /Se Guemåla by Hattaholm holme
Gunön l. Guö by Bjärnöfjorden fjord Guemåla by Hattaholm holme
Guö by Bjärnöfjorden större öppet vatten /Se Gundlatorp by Hemsjön sjö
Guön by Bjärnönäs udde Gundlatorp by Hemsjön sjö
Guön by /Se Bjärnösund sund Gummahallen lht Hjärtsjön, Västra sjö
Guön by /Se Bjärnö örar skär Gunnarstorp by Hjärtsjön sjö
Guö by o. halvö /Se Björkeholm holme Gunnarstorp by Hjärtsjön, Ö sjö
Guömåla gd /Se Björkeholmen holme Guö traktnamn Hjärtsjön, Östra sjö
Halahult by /Se Björkeholmen ö Guön traktnamn Horsaberget berg
Hallarummet torp /Se Björkeholmen holme Guön by Horsakullen höjd
Havakulla gd Björkeholmssten sten /Se Guön by Horsö ö
Havakulla gd /Se Björkeholmssund sund Guövik område Horsö ö
Havakulla by /Se Björket terräng Guö villa bebyggelse Horsö here liten övervattens sten
Hjärtsjömåla by Björkholmsskär holme Haga avs. Huaflättarna hallar
Hjärtsjömåla gdr /Se *Björkholmsskär holme Halahult by Hässingsholmen holme
Hjärtsjömåla gd /Se *Björkholmssten grund Halahult by Högaholm mindre ö
Horsö torp /Se Björkön ö Halahultskvarn kvarn Ilagölen göl
Hätteboda by Björn liten holme Halamåle t. Juspareholmen holme
Hätteboda gd /Se Björn liten holme Hallarummet t. Jössagöl göl
Hätteboda by /Se Björn liten holme Hallen gård Kalmareskärvet mindre skär
Hätteboda el. Tyskamöllan kvarn /Se Björn litet skär Hagakulla Saknas Kattelien lid
Högaholm torp /Se Björn skär Havakulla by Kattsjön sjö
Högahult by Björn ö Helget gård Kattsviken inbuktning
Högahult by /Se *Björnakärr Saknas Hjärtsjömåla by Kidön ö
Kohagen torp /Se Boksundet sund Hjärtsjömåla by Klappesgölen göl
Kroksvik torp /Se Boköfjorden fjord Horsaberget t. Klaran göl
Kroksvik t /Se *Bockalycke berg berg Horsakullen Saknas Klaran göl
Kvarnaslätt torp /Se Bornaholm liten holme Hultaslätt skift Klunken, Lille göl
Kyrkan i Åryds sn kyrka Bornaholm holme /Se Hälleberga t. Klunken, Store göl
Kyrkan i Åryds sn kyrka Borneholmen holme Hätteboda by Klövskär skär
Köpegård by Borneholmen ö Hätteboda by Knösabacken backe
Köpegård gdr /Se *Bornholm liten holme Högahult by Knösabron landsvägsbro
Köpegård by /Se *Bornholms Ör grund Högahult by Knösanabben udde
Lusthagen torp /Se Brandsvik vik Karlsborg t. Kohagenabben udde
Mara gd Brandsvik vik /Se Kleiven lht. Kristinegrav sandtag
Mara gd /Se Bruastolen holme /Se Kohagen t. Kroksjön Saknas
Mara gd /Se Bruksviken vik Korsliden lht. Kroksvikaviken vik
Mara (nu Eriksberg) hgd /Se Bruksviken vik Kristineberg t. Käringaberget högt bergsparti
»Mare» hg Bruksviken vik /Se Kroksvik h. Köpagårdsbäcken Saknas
Markaledet torp /Se Brånarna terräng Krummabäck t. Köpegårdsviken vik
Målen gd Bråtasjön sjö Kullen gård Ljungholmen holme
Målen hmnsdel /Se Bråtasjön sjö Kurran t. Lommagöl göl
Märserum by Brännehall skogshöjd? Kvarnaslätt t. Lommagöl göl
Merserum by Bröjsviken vik Kyrkostadskälla h. Långasjön sjö
Merserum by Båsta landningsplats /Se Kyrkostadslund h. Långasjön sjö
Märserum by Bäcken vik Kärret t. Mackakillan källa
Märserum by Bökelången sjö Kärret gård Mackarelien lid
Märserum by /Se Bökelången sjö Köpegård, se Köpegårda traktnamn Madgölen göl
Märserum by /Se Bökelången sjö Köpegård by Maraviken innestängt vatten
Märserum by /Se Bökelången sjö /Se Köpegård by Mejrabacken höjd
Planthagen hmnsdel /Se Bökesundet sund /Se Köpegårda traktnamn Mejrabacken höjd, triangelpunkt
Rävakås torp /Se Dallhejaberg höjd i triangelpunkt Lastan t. Missegöl göl
»Rävakås» t /Se Dallhejaberg berg Lerbäcken t. Missegöl göl
Rörvik gd Dammkärret terräng Liljebacken t. Mjöskärv Saknas
Rörvik gd /Se Djupagölen göl Liljetorpet t. Målanäset udde
Rörvik gd (förr även namn på vik) /Se Djupagölen sjö Lilletorp lht. Norre nabb nordudden
Rörvik by /Se Djupegyl göl Lugnet f.d. t. Norrsjön sjö
Skepparslätt gd Djupegyl sjö Lusthagen t. Näsudden udde
Skepparslätt gdr /Se Djupegyl tjärn Mackarestugan hus Ormagöl göl
Skepparslätt by /Se Draastenen sten /Se Markaledet t. Ringahallen sten
Slätten torp /Se Dra(a)viken vik /Se Mats Hansagården gård Ringebäckaviken inbuktning
Sundet hmnsdel /Se Draget vik Mon t. Rumpelid backe
Svarvaremåla by Dragsö ö Målen gård Ryhålan Saknas
Svarvaremåla (urspr. Truttensmaalle) by /Se Dragsö ö Märserum traktnamn Rödlien lid
Svarvaremåla by /Se Dragsö ö Märserum by Rödmolien lid
Svarvaremåla by /Se Dragsö ö Märserum by Sarelien lid
Tegelbruket el. Bruket torp /Se Dragsö ö Märserum by Savlien lid
Tjärö by Dragsö ö Märserum by Själörarna Saknas
Tjärö gd /Se Dragsö ö Mäserum traktnamn Själörarna Saknas
Tockarp by Dragsö ö /Se Nabben, V t. Själören stenklottra
Tockarp by /Se Dragsö ö /Se Nabben, Östra f.d. t. Skifteholm holme
Tockarp by /Se Dragsö höjd i triangelpunkt Norragården bebyggelse Skifteholm holme
Truttensmaalle (nu Svarvaremåla) by /Se Dragsö ö Nybygget gård Skiftö ö
Truttensmåla gd /Se Dragsö ö /Se Nygård traktnamn Skiftö ö
Tyskamöllan el. Hätteboda kvarn /Se Dragsö ö /Se Nygård avs. Skärsjön Saknas
Törneryd by *Edstorpabäck vattendrag Ola-Esaiasagården gård Slogöl göl
Törneryd g Edstorpaviken vik Planthagen gård Snittingskrevan berg
Törneryd by Edstorpsviken viken Planthagen gård Stockholm skär
Törneryd by Edstorpsviken vik Reinholdsdal t. Stockholm skär
Törneryd by Ekeholm holme Roelyckan gård Stolpö halvö
Törneryd by /Se Ekeholm ö Rosemassatorpet t. Stolpö sund sund
Törneryd by /Se Ekeholm holme Rosenborg t. Stolpövik, Norra o. Södra vik
Törneryd by /Se *Ekeholmen numera trol. udde Rumpelid gård Norra Stolpövik vik
Åryd by Ekeholmen holme Rumpelid gård Södra Stolpövik vik
Åryd by Ekeholmen holme /Se Ryhålan gård Stålhandskarna övervattensstenar
Åryd by o. sn /Se Ekeholmen, Store holme /Se Rävahaven lycka Sundsissan undervattenssten
Öjasjömåla by Ekenabb udde Rävakås t. Svartaskärv skär
Öjasjömåla by /Se Ekholmen holme Rörvik by Svartgölen göl
Öjasjömåla by /Se Ekholmen ö Rörvik by Svensingahålan däld
Öjasjömåla by /Se Eldskär holme Sandgraven hus Sågdammen göl
  *Elkegölen liten göl Sandslätt t. Tinghäjan slätt
  »Fasta» landområde /Se Savet t. Tjärö Saknas
  Fasta nabbe udde /Se Skatestuan h. Tjärö as udde
  Fasta udde udde Skepparslätt by Tjäröfjorden fjärd
  Ferenabbe udde /Se Skepparslätt by Tjärö kalv halvö
  Flakanalen kanal Skiftesholmen traktnamn Tjärö mad vik
  Flan vik Skiftesön traktnamn Tjörkestafjorden vik
  Flan sjö Skiftö traktnamn Treasjön sjö
  Flaen grunt vattenområde /Se Skärydstorp l. Färsksjötorp t. Trehörnan sjö
  *Flansholm holme /Se Slätten torp Trehörnan sjö
  *Flansholm holme /Se Smedtorpet torp Trollagöl göl
  Flotabäcken bäck Solbacka, se Märserum traktnamn Trollaknöl höjd
  Flotagölen göl Solbacken gård Trollakyrka stenkummel
  Flotagölen sjö Sonagården gård Trångahalla pass i berg
  *Flotamyren sank mark Spanskahuset lht Turabacken höjd
  Flotamyren sank mark Sparvahaven hage Täppesgölen göl
  *Flotamyrskläpp ett fastare parti i Flotamyren Stenstorp traktnamn Tättalien lid
  Flotasjön sjö Strandkulla traktnamn Törnaholmen skär
  Flotasjön sjö Ströamo gård Tönöholmen Saknas
  Flångsgölen, Östra sjö Sundet gård Utmarkakroken inbuktning
  Flängsgylet, Östra sjö Sundet Saknas Utmarkanabben udde
  *Flätholm holme Svalestuan lht Vanaskärv högt, kulligt skär
  Fruns äng äng Svarvaremåla by Östra Vanningsviken vik
  *Furuholm numera trol. udde /Se Svarvaremåla by Vedkastarna småskär
  Färsksjöbackarna backar Svensborg t. Viahallaberget bergparti
  Färsksjön mosse Svenstorp t. Vitgölen göl
  Färsksjön sjö Söragården Saknas Vittgöl göl
  *Färsta nabb udde Tjärö Saknas Vällingastenarna flyttblock
  *Föllsjö mosse Saknas Tockarp by Vänsterslå sjö
  Galgabacken backe Tockarp by Vänsterslå sjö
  *Gantaskärv holme Torbjörnsagården gård Västra nabb udde
  Ganteskärvet skär /Se Torpet Saknas Västre nabb udde
  Ganteskärvet skär /Se Trollaboa lht Yeslien lid
  Garnbodskär holme Trollakärr gård Yxagölarna gölar
  Garnbodskär ö Turabacken gd Ålabäckalien lid
  Garnbodskär skär Turajorden utjord Årydlien lid
  *Garnevik vik Turajorden utjord Årydån å
  Gasten skär /Se Turakvarn kvarn Älkan sjö
  Gastholmen holme Tyskamöllan traktnamn Älleskärvet skär
  Gastholmen ö Tyskamöllan avs. Ällsjögöl göl
  Gastholmen holme Täppet lht Ällsjön sjö
  *Gatukärret Saknas Törneholmssund f.d. torp Ällsjön sjö
  Gladagyl tjärn Törneryd traktnamn Ässingsholmen Saknas
  Grepahemmet terräng Törneryd by Ässingsholmen Saknas
  *Gropanabbsviken vik Törneryd by Öjesjön, Stora o. Lilla saknas
  Gråskär holme Ulvagraven lht Öjasjön, St. sjö
  Gråskär holme Västragården bebyggelse Öllesjön Saknas
  Gråskär holme Västra Ryd gård Östre nabb udde
  Gråskär ö Västre by bebyggelse  
  Gråskärv ö Ågården gård  
  Gråskärv(et) skär /Se Åryd by  
  Gråskärv skär /Se Ängadal, se Märserum traktnamn  
  Gräsvik vik Ängadal gård  
  Gräsvik vik /Se Ängagärdet gård  
  *Grävlingehallen en bergshöjd Ängagärdet gård  
  *Guevik vik Öjasjömåla by  
  Guö halvö /Se Öjasjömåla by  
  Guön halvö /Se Öllegård avs.  
  Guövik vik Öllesjösand gård  
  Guövik vik Östragården gård  
  Guövik vik    
  Guövik vik /Se    
  Guövik vik /Se    
  Guöviken vik    
  Guöviken vik    
  Guöviken vik    
  Gårdsjön sjö    
  Gåsaviken vik    
  Gåsaviken vik /Se    
  *Gåse två holmar    
  Gåse, Lille skär    
  Gåse, Store skär    
  Gåsen liten holme    
  Gåsen liten holme    
  Gåsen liten holme    
  Gåsen ö    
  Gås(e)n klippor /Se    
  Gåsviken den östra av de tre vikarna    
  Gåsviken vik    
  Gäddegylet göl    
  Gäddgölen göl    
  Gäddgölen sjö    
  *Gässön liten holme    
  Halagyl sank mark    
  Halagölen mindre sjö    
  Halagölen sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö    
  Halasjön sjö /Se    
  Hallarummet udde    
  Hallarumsviken vik    
  Halleback höjd    
  *Hallsjön sjö    
  Hans eke strandremsa /Se    
  *Hansholm numera trol. udde    
  Hattaholm holme    
  Hattaholm ö    
  Hattaholm holme    
  Hattaholm holme /Se    
  *Hejebäcken bäck    
  *Hejsaberget berg    
  Helget terräng    
  Hemsjön sjö    
  Hemsjön sjö    
  Hemsjön sjö    
  *Herremossen Saknas    
  Herrskapslortarna stenar /Se    
  Hjärtsjön två sjöar    
  Hjärtsjön sjö /Se    
  Hjärtsjön sjö /Se    
  Hjärtsjön sjö /Se    
  Hjärtsjön, Västra sjö    
  Hjärtsjön, Västra sjö /Se    
  Hjärtsjön, Västra och Östra sjöar    
  Hjärtsjön, Östra sjö    
  *Holmsjöbäck bäck    
  Holmsjön liten sjö    
  Holmsjön sjö    
  Hornet sank mark    
  Homet vik /Se    
  Horsaberget höjd    
  *Horsabergsviken vik    
  Horsö ö    
  Horsö ö    
  Horsö holme    
  Horsö holme    
  Horsö holme    
  Horsö ö    
  Horsö ö    
  Horsö, Östra ö    
  Horsö, Östra ö /Se    
  *Horsö here sten?    
  Horsö here sten /Se    
  Horsö håla vik /Se    
  Horsösund, Lilla sund /Se    
  *Horsö öra trol. udde eller grund    
  Huaflätterna skär /Se    
  Huaflätterna skär /Se    
  Hålvikaberget berg    
  Häjlet äga /Se    
  Hälja Berget berg /Se    
  Häljet utmark /Se    
  *Hälsingör liten holme    
  *Hängesten råm.    
  Hästhagaberget berg    
  Hästhagen terräng    
  Hästkullen höjd    
  Högaholm liten ö    
  Högaholm holme    
  Högaholm ö    
  Högaholm holme    
  Högaholm holme /Se    
  Iglagylet göl    
  Ilagölen liten göl    
  Ilagölen sjö    
  Ingelsvik vik    
  Ingelsvik vik /Se    
  Juspaholmen holme /Se    
  Juspaholmen holme /Se    
  Juspareholmen holme /Se    
  Jyspaholmen ö    
  Jyspaholmen holme    
  Järnavikafjorden fjord    
  Jössagyl sjö    
  Jössegölen göl    
  Jössegölen sjö    
  *Kalmareskärvet stenig udde    
  Kalmareskärvet skär /Se    
  Kalven udde    
  Kalvhuvudet udde    
  Kattaryggen sten /Se    
  Katteryggen sten /Se    
  *Katteskärvet holme    
  Katteskärvet skär /Se    
  Kattsjön sjö    
  Kattsjön sjö    
  Kattskär skär    
  Kattsvikabjäret berg /Se    
  Kattsviken vik /Se    
  Kattsviken vik /Se    
  *Kidön holme    
  Kidön ö    
  *Kircke eng äng /Se    
  *Kircke eng f. äng    
  *Kircke Eng f. äng    
  Kiön ö /Se    
  Klampen skär /Se    
  Klappesgylet sjö    
  Klappgölen liten göl    
  Klappgölen sjö    
  Klaran göl?    
  Klaran sjö    
  Klargölen liten göl    
  Klargölen sjö    
  Klargölen sjö    
  Klunkegölen två små gölar    
  Klunkegölen, Stora och Lilla sjöar    
  Klunken, Lilla sjö    
  Klunken, Stora sjö    
  Klövskär skär    
  Klövskärv skär /Se    
  *Kohaganabben udde    
  Kohaganabben udde /Se    
  Kohagen terräng    
  *Kohagenabb udde    
  *Kohagenabben udden    
  *Kohagenabben udde    
  *Kohagenabben udde    
  Kohagesundet sund    
  *Kohagsnabben udde    
  Kolanabben udde /Se    
  Korpaberg berg    
  *Korslidmossen Saknas    
  Kristinegrav sänka    
  *Krokegrundet grund    
  *Krokgrund grund    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksvik vik    
  Kroksvik vik    
  Kroksvik vik    
  Kroksvik vik    
  Kroksvik vik    
  Kroksviken vik    
  Kroppgölen liten göl    
  Kroppgölen sjö    
  Kroppjyl tjärn    
  *Kukudden udde    
  Kullahejorna åkermark    
  Kullingabjäret berg /Se    
  Kullingaviken vik    
  Kullingaviken vik /Se    
  *Kvarken vik    
  *Kyrkoängen utjord /Se    
  Käringabergsudden udde    
  Käringabjäret berg /Se    
  *Käringehall möjl. någon bergshöjd /Se    
  *Käringehallen bergknalle    
  *Käringehallen synbarl. udde    
  *Käringhall bergudde    
  *Käringhallen berg    
  *Käringhallen bergshöjd    
  *Käriö ö    
  *Kärö ö    
  *Käröflöt grund    
  Kättasjön sjö    
  Köpegårdaviken vik    
  Köpegårdaviken vik /Se    
  Köpegårdaviken vik /Se    
  Köpegårdsviken vik    
  Köpegårdsviken vik    
  Laxagylet sjö    
  Laxgölen liten göl    
  Laxgölen sjö    
  Lerbäcken bäck    
  Liljemon skogsmark?    
  Lilla näs terräng    
  Lille Gåse klippor /Se    
  Lindraget vik    
  Linne nabb terräng    
  Ljungholmen ö    
  Ljungholmen holme    
  Ljungholmen holme /Se    
  Ljungkullen kulle    
  *Ljusopp trol. liten holme    
  Ljusopp skär /Se    
  Ljusopp skär m. fyr /Se    
  Logylet göl    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen sjö    
  *Lommakläppen holme    
  Lusthagen terräng    
  Långadal dal    
  Långasjön sjö    
  *Löjebäcken bäck    
  *Lövingshall Saknas    
  Maderna terräng    
  Madgyl sjö    
  Madgölen göl    
  Madgölen sjö    
  *Maradal möjl. en dal eller svacka /Se    
  *Maradrag näs    
  *Maradrag trol. vik /Se    
  *Maradrag möjl. näs    
  *Mara drag landparti /Se    
  Mara drag släpställe f. båtar /Se    
  *Mara drag smalt o. lågt landparti /Se    
  *Mara Dragholme numera sannol. udde    
  Maravikar vik /Se    
  Maravikar vik /Se    
  Maravikar vattenområde /Se    
  Maraviken havsvik    
  Maraviken vik    
  Maraviken vik    
  Maraviken vik    
  Maraviken vik    
  *Maraön halvön    
  Maren vik    
  Markaledet terräng    
  *Marre eng f. äng    
  Matviksfjorden fjord    
  Mejrabacken höjd i triangelpunkt    
  Mejrabacken höjd    
  Mejrabacken triangelpunkt    
  *Mi(s)sa å /Se    
  *Mis(s)a å /Se    
  Missegyl sjö    
  Missegyl sjö    
  Missegölen sjö    
  Missegölen sjö    
  Missegölen sjö /Se    
  Missegölen sjö /Se    
  Mjöösund sund    
  Mjöösund sund    
  Mjöurta åkren åker /Se    
  Moarna terräng    
  Mon terräng    
  *Moradrag trol. vik eller holmar /Se    
  Södre Musterne terräng /Se    
  Musterna, Södre terräng /Se    
  *Målanabben udde    
  Målanabben udde /Se    
  Målanäset näs /Se    
  *Mödehall bergshöjd    
  Möllemossen mosse    
  Nabb, Västre udde /Se    
  Nabb, Östre udde /Se    
  Nabben udde    
  Nabben, Västra och Östra uddar    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Nyvång terräng    
  Näset landparti /Se    
  *Näsudden udde    
  Näsudden udde /Se    
  *Nävramossen Saknas    
  *Oasjö (ev. Öasjö) sjö    
  Offerlunden fasta fornlämningar    
  *Olsvarman Saknas    
  Ormagyl sjö    
  Ormagölen liten göl    
  Ormagölen sjö    
  Pannekakan underv.-hall /Se    
  Pannekakan u vattenshall /Se    
  Pellakrok vik    
  Pepparholmen holme /Se    
  Persgärdeån å    
  *Porten råmärke    
  Porskärret kärr    
  Pällanabb udde /Se    
  Pärakroken vik    
  Pärondalen dal    
  *Rasagölen mkt liten göl    
  Remmarna terräng    
  Ringahallen sten /Se    
  Rommarberget berg    
  Ropahallaflacket mindre fjärd /Se    
  Ropahallen häll /Se    
  Rudegyl tjärn    
  Ryhålan höjd i triangelpunkt    
  *Rävakås trol. udde /Se    
  Rävakås ås    
  Rävakåsaviken vik /Se    
  *Rönegenabben udde    
  Sandkroken vik    
  Schalbredan sjö    
  Själörarna skär    
  Själörarna örar /Se    
  Själören ör /Se    
  Själören skär m. fyr /Se    
  Skarvik vik /Se    
  Skarviken vik    
  Skifteholm holme /Se    
  Skifte(s)holm ö /Se    
  Skiftesholm holme    
  Skiftesholmen holme    
  Skiftesholmen ö    
  Skiftesholmen holme    
  Skiftesholmen o. Skiftesön öar /Se    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön holme    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön ö    
  Skiftesön o. Skiftesholmen öar /Se    
  Skiftö ö /Se    
  Skiftö ö /Se    
  Skiftöfjord större öppet vatten /Se    
  *Skiftöhällar små holmar eller grund    
  Skiftö ränna smalt sund /Se    
  *Skäftö holme    
  *Skäftön ö    
  Skälbredan sjö    
  *Skälören liten holme    
  *Skälören liten holme    
  *Skärsjöbäck bäck    
  *Skärsjö mosse Saknas    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  *Skärviken vik    
  Sköttholmarna holmar /Se    
  Slånberget berg /Se    
  Slätten terräng    
  Snittingskrevan berg /Se    
  Snittingsskåret klyfta /Se    
  *Stenmyren Saknas    
  Stenås terräng    
  Stockholm holme    
  Stockholm ö    
  Stockholm liten holme    
  Stockholm udde /Se    
  Stockholm skär /Se    
  Stockholmshallen skär /Se    
  Stolpö ö /Se    
  Stolpön halvö    
  Stolpön halvö    
  Stolpösund sund    
  Stolpösund sund /Se    
  Stolpövik, Norra vik    
  Stolpövik, Norra vik /Se    
  Stolpövik, Södra vik    
  Stolpövik, Synnra vik /Se    
  Stolpöviken de två större vikarna    
  Stolpöviken, Norra och Södra vikar    
  Stolpö örar örar /Se    
  Storön ö    
  *Strängabäcken bäck    
  Strängabäcken bäck    
  *Strömsjöbäck bäck    
  Stålhandskarna skär    
  Stålhandskarna stenör /Se    
  Stålhandskarna stenör /Se    
  *Stäket Saknas    
  Sundet sund    
  Sunnahålan vik /Se    
  Sunnasissan underv.-sten /Se    
  Svajan, Inre vik    
  Svajan, Yttre vik    
  Svartaskär små holmar    
  Svartaskär ö    
  Svartaskärv skär    
  Svartaskärv skär /Se    
  Svartegyl göl    
  Svartgölen sjö    
  Svinakullen kulle    
  *Svinevik synbarl. svagt markerad vik    
  Sågdammen liten sjö    
  Sågdammen sjö    
  Talludden udde    
  Tallån å    
  Tjuagylet, Nedre göl    
  Tjurabacken kulle    
  *Tjurakullshallen bergshöjd    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö    
  Tjärö ö /Se    
  Tjärö ö /Se    
  Tjärö as berg /Se    
  Tjärö as berg /Se    
  Tjärö as bergshöjd /Se    
  Tjäröfjord större öppet vatten /Se    
  Tjäröfjorden fjord    
  Tjärökalv parti av Tjärö /Se    
  Tjärö ma vik /Se    
  Tjärö udd udde    
  Tjörkestaflacket mindre fjärd /Se    
  Tjörkestafjorden stor vik /Se    
  *Tollekull grund    
  Tollakull underv.-grund /Se    
  *Toskäppemossen Saknas    
  Treasjön sjö    
  Treasjön sjö    
  Treasjön sjö    
  Treasjön sjö    
  Treasjön sjö    
  Treasjön sjö    
  Tredjesjön l. Treasjön sjö /Se    
  Trehörnan sjö    
  Trehörnan sjö    
  Trehörnan sjö    
  Trehörnan sjö    
  Trintemyren sank mark    
  Trollagyl sjö    
  Trollahejan terräng    
  *Trolla kyrka ett berg    
  Trollakyrka stenkummel    
  Trollakyrka stenkummel /Se    
  *Trolle göl liten göl    
  Tuasjön sjö    
  Tuasjön, Övre och Nedre sjöar    
  Turajorden utjord sk. /Se    
  Tvättegylet göl    
  Tvättegölen göl    
  Tvättegölen sjö    
  Täppesgylet göl    
  Täppesgölen göl    
  Täppesgölen sjö    
  *Tärnsten holme    
  Törneholm liten holme    
  Törneholmen ö    
  Törneholmen holme    
  Törneholmen holme /Se    
  Törnerydbäcken bäck    
  Utmarkakroken vik    
  Vanaskär holme    
  Vanaskär liten holme    
  Vanaskär liten holme    
  Vanaskär ö    
  Vanaskärv holme    
  Vanaskärv skär /Se    
  *Viekurran Saknas    
  Vita häst stenblock /Se    
  Vittgyl sjö    
  Vittgyl, Lilla sjö    
  Vittgölen sjö    
  Vittgölen sjö    
  Vittgölen sjö    
  Vittgölen liten göl    
  Vittgölen, Lilla sjö    
  *Vittgölsbäcken bäck    
  *Vägehall bergshöjd    
  Vänsterslå liten sjö    
  Vänsterslå sjö    
  Vänsterslå sjö    
  Vänsterslån sjö /Se    
  Vänsterslån sjö /Se    
  Vänsterslån sjö /Se    
  Västra udden udde    
  Västrenabb udde    
  Yttervång terräng    
  Yxagylet, Lilla sjö    
  Yxagylet, Stora sjö    
  Yxgölen två små gölar    
  Yxgölen, Stora och Lilla sjöar    
  Ålagyl tjärn    
  Ålagölen liten göl    
  Ålkistekullarna kullar    
  Åmmegyl, Lilla tjärn    
  Åmmegyl, Stora tjärn    
  Åmmegölen två gölar    
  Åmmegölen två gölar    
  Åmmegölen, Stora och Lilla sjöar    
  Ångsjön sjö    
  Ångsågsmossen mosse    
  *Åryds å å    
  Årydsån å    
  Älkan sjö    
  Älleskär holme /Se    
  Älleskär ö    
  Älleskär skär    
  Älleskärvsflätten flätt /Se    
  Ällingaviken vik    
  *Ällsjöbäck bäck    
  Ällsjögyl sjö    
  Ällsjögölen göl    
  Ällsjögölen sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Älltan sjö    
  Älltan sjö    
  Äskekärret kärr    
  Ässingsholmen holme    
  Ässingsholmen ö    
  Ässingsholmen holme    
  Ässingsholmen holme /Se    
  Ässtorpabäck vik /Se    
  Ässtorpaviken vik /Se    
  *Öasjö sjö    
  Öjasjöbäcken bäck    
  *Öjasjömåla sågbäck Saknas    
  Öjasjön, Lilla sjö    
  Öjasjön, St. sjö    
  Öjasjön, St. sjö    
  Öjasjön, Stora sjö    
  Öjasjön två sjöar    
  Öjasjön, Stora och Lilla sjöar    
  Öllesjön, Norra sjö    
  Öllesjön, Södra sjö    
  Örnaholmarna holmar    
  Örnaholmarna holmar /Se    
  Örsjögölen göl    
  Örsjögölen sjö    
  Örsjön sjö    
  Östra udden udde    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.