ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bräkne-Hoby socken : Bräkne härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Borren, St. o. L. grund    
  Ekeholmen, St. o. L. holmar    
  *Kamra trol. udde    
  *Mjölsäcken grund    
  *Skavgrund grund    
  Spjutsö holme    
  Spjutsö ö /Se    
  Tvegölbåden liten holme    
  Tvegölen holme /Se    
  *Tvegöljaflöt holme    
  *Ändelösa kärr kärr /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.