ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ronneby stad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 4
    Aspelyckan+ område Blekan lht
    Fredriksberg lht Prostalyckan åker och äng
    Helig kors-lyckan+ område Trelleborg ängsmark
    Skrivarelyckan+ område Varevägen väg
    Tufvelyckan, Lilla+ område  
    Tufvelyckan, Stora+ område  
    Åmynsängen+ område  
    Äspedalskällan stadsäga  

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.