ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edestads socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
  *Brunsvik vik /Se Stenagården gård  
  Ellebådan grund    
  Holländaregrund grund    
  Hundsören små holmar    
  Kammarviksbådar grund    
  *Skaftöbåden grund    
  Slättloar små holmar    
  *Storabåde grund    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.