ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjortsberga socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 240 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 66
Hjortsberga sn /Se Abborragölen göl Hjortsberga socken Saknas Abborragölen sjö
Hjortsberga sn Abborragölen göl Hjortsberga by o. sn Arvidstorpasjön sjö
Hjortsberga sn Abborragölen sjö Appelskog t. Aspholmen holme
Hjortsberga sn Abborragölen tjärn Arvidstorp gård Björkgölen sjö
Hjortsberga sn Abborragölen tjärn Arvidstorp gård Bockholmen holme
Hjortsberga sn *Aldtt engen f. äng Backahagen t. Bokgölen sjö
Hjortsberga sn Almakulle höjd, vång Bettlehem [Betlehem eller Vitkålen] bebyggelse Branteboliden backe
Hjortsberga sn *Alviken vik Björka avs. Bågsjön sjö
Hjortsberga sn Anglegölen sjö Björnehall arr. lht Djupgölen sjö
Hjortsberga sn Arvidstorpasjön sjö Bredgården gård Ferholmen holme
Hjortsberga sn Arvidstorpasjön sjö Bågsjötorpet arr. lht. Flisökärret kärr
Hjortsberga sn Arvidstorpasjön sjö Dammen arr. lht Frukostholmen holme
Hjortsberga sn Arvidstorpaåsen höjd Djurahagen t. Frögölen sjö
Hjortsberga sn o. by Arvidstorpsåsen höjd o triangelpunkt Djurtorp by Grytan djup hölj (håla)
Hjortsberga sn o. by Aspholmarna holmar Flisö utgård Gårdgölen två sjöar
Hjortsberga sn /Se *Badstuff agir åker Granet t. Gåsamaden mad
Hjortsberga sn /Se *Badstuffue agir f. åker Grindstugan undantagsjord Gäddgölen, Stora o Lilla sjöar
*Hjortsberga landsting Saknas /Se Bastan, Lilla sjö Hillerslätt gård Hallsjön sjö
Arvidstorp gd Bastan, Stora sjö Hillerslätt by Harakullen kulle
Arvidstorp, Övre t. /Se *Benkehall bergshöjd Hjortsberga by Huneviken (Höneviken) vik
Dagstorp el. Johannishus hg *Billatorp torp Hästhagen t. Husabacken höjd
Dagstorp el. Johannishus hg Björkgölen sjö Johannishus traktnamn Husgölen sjö
Dagstorp el. Johannishus hg Björkgölen sjö Johannishus eller Dagstorp by Hängbrunnen sjö
Dagstorp gd /Se Björkgölen tjärn Johannishus eller Nissehage bebyggelse Höjeliden backe
Dagstorp gd /Se Bockholmen ö Johannishus eller Svartebäcksmåla torp Iglasjön uttorkad sjö
*Dagstorp fideikommiss /Se Bockholmen ö Johannishus eller Åstorp by Jisa gärde gärde
Djurtorp by /Se Bockholmen holme Johannishus bebyggelse Jisa höna stor sten
Djurtorp by /Se Bokgölen göl Johannishus bebyggelse Jordebro bro
Erffmestetorp gd Bokgölen sjö Johannishus eller Svartbäcksmåla Saknas Klöverberget hög backe
Esketorp gd /Se Bokgölen tjärn Johannishus eller Åstorp Saknas Libbasissans ashål litet kärr
Hillerslätt by /Se Bågsjögölen sjö Johannishus eller Åstorp eller Esketorp Saknas Listerbyån å
Hjortsberga by o. sn /Se Bågsjögölen sjö Jonsatorpet t. Listersjön stor sjö
*Jerllestad Saknas *Bågsjökälla Saknas Kanteryd gård Långalyckeliden backe
*Jerllestadtt Saknas Bågsjön sjö Kraftstationen traktnamn Långemaden del av Listersjöns mad
Johannishus hg Bågsjön sjö Kråketorp arr. lht. Långasjögölen sjö
Johannishus fideik Bågsjön sjö Krösnanäs arr.lht. Långasjön sjö
Johannishus hg Båhlabron bro /Se Liatorp by Metgölen sjö
Johannishus gods /Se *Bålebro Saknas Lilla Torp t. Mjuamosen mosse
Johannishus fideikommiss /Se Djupgölen göl Ljunget t. Mållegölen sjö
Kråketorp gd /Se Djupgölen tjärn Lockagården gård Mörtgölen sjö
Kyrkan i Hjortsberga sn kyrka Eket terräng Mellanbäck t. Norregölen sjö
Kyrkan i Hjortsberga sn kyrka *Eknäs udde Mjuamossen t Rödebäck bäck
Kyrkan i Hjortsberga sn kyrkan *Ettebro Saknas Moatorp t. Rödhejaliden backe
Liatorp by /Se *Finnabäcken bäck Målen t. (arr) Rödhejan jordbit
Mölleryd by Flisömossen förr odling ? Mölleryd by Saffransgölen, Mellersta o Lilla sjöar
Mölleryd by Fogdängarna odling Nergården gård Skärsviken vik
Mölletorp gd /Se Frukostholmen ö Niklagården gård Smedbacken backe
Nissehagen gd /Se Frukostholmen holme Norrgården gård Smedbron bro
Nisslehagen gd /Se Frögölen sjö Nybygget arr. lht. Spångakärret kärr
?Norrgården = Mölleryd byØ Frögölen sankmark Nyhagen t. Stensjön sjö
Ormastorp gd *Fähallen berg Nytorp arr. lht. Stora Hus Saknas
Ormanstorp gd Fällsjön sjö Ormastorp gård Strängan badställe
Ormanstorp torp Galgabacken f.d. galgbacke Ormastorpshultet arr. lht. Svartebäcken bäck
Ormanstorp tp. /Se *Gamble Hammaren kvarn ? Oxhagen t. Sågviken vik
Prästgården i Hjortsberga sn prästgård *Grankärrsbäcken bäck Prästgården gård Sännen stor sjö
Ryd samh. /Se Gårdgölen göl Ryd gård Södregölen sjö
Ryd gård Gårdgölen sjö Skyttemåla t. Togölen sjö
Ryd gd Gårdgölen göl Späckan t. Ulvamossen mosse
Skyttemåla by /Se Gårdgölen sjö Stensjömåla gård Virkesdammen utvidgning på Listerån
Stensjömåla gd /Se Gårdgölen tjärn Stensjömålanäs arr. lht. Åstorpa sträte väg
Svennagården gård Gåsamaden vik Stubbetorpet arr. lht. Åtlabacken backe
Sänneshult gd:ar /Se St. Gäddgölen sjö Svartebäcksmåla t. Äspelunden namn på ett stycke åker
Tjustorp t /Se Gäddgölen, Stora och Lilla sjöar Svartbäcksmåla bebyggelse Ölandsbro bro
Tolseboda by /Se Gäddgölen, Lilla Saknas Svennagården gård Nummerförteckning förteckning
Vång by /Se Gäddgölen sjö Sänneshult arr. lht Nummerförteckning förteckning
Värmansnäs gdr /Se Gärestadshultet skogsområde Sännestorp arr. lht Nummerförteckning förteckning
Vermansnäs gd /Se *Hallsjöberg berg Södragården gård  
Värmansnäs gd /Se Hallsjön sjö Södra Källan t.  
Värmansnäs by /Se Hallsjön sjö Tallet t.  
Värmansnäs gd /Se Hallsjön sjö Tjustorp gård  
Åstorp gård Hallsjön sjö Tolseboda gård  
Åstorp by Hallsjön sjö Toraskiften gård  
Åstorp gd:ar /Se Hallsjön sjö Ulvamossen t.  
*Östers rör Saknas Hillerslätt gd Vermansnäs traktnamn  
  Hjortsbergaåsen höjd o triangelpunkt Vitkålen [Betlehem] hemmansdelar  
  *Hallsjö sjö Vång traktnamn  
  *Hultabäcken bäck Vång by  
  Husgölen liten sjö Norra Vång traktnamn  
  Husgölen sjö Västra Vång t.  
  Husgölen tjärn Värmansnäs traktnamn  
  Hålemad sankmark Värmansnäs gård  
  Hängbrunnen sjö Västankvarn t.  
  Hängbrunnen sjö Västanås t.  
  Hängbrunnen vik av sjö Västra Bygget t.  
  Hängbrunnen sjö Västragården gård  
  Hängbrunnen del av Listersjön Åstorp by  
  *Hängbrunnsån Saknas Åstorp bebyggelse  
  Höjelid backe Äskekärret t.  
  *Höneviken *Höne Wyken vik av sjön Äsketorp t.  
  *Hönse agir åker Äsketorp bebyggelse  
  *Hönsse agir f. åker Ökahagen t.  
  Hömviken vik Östenbäck t.  
  Iglasjön numera synbarl. myr    
  Iglasjön sjö    
  Iglasjön urtappad? sjö    
  Iglasjön sankmark    
  *Kaars agir Saknas    
  *Kaars agir f. åker    
  Kanterydgölen tjärn    
  Kasakulle höjd, vång    
  *Kiletrång Saknas    
  Klintabäcken bäck    
  Klövaberget berg    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarndammen damm    
  *Lange agir åker    
  *Lange agir f. åker    
  *Leerkleps agir åker    
  *Leerkleps agir f. åker    
  Lilla hult terräng, vång    
  *Linnets hall, Lindnets hall bergshöjd    
  Lindholmarna öar    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å /Se    
  *Listern sjö    
  Listersjön Saknas    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö    
  Listersjön sjö /Se    
  Listerån å /Se    
  *Lomgölsviken, *Lomgöls wÿken bukt (vik)    
  Lommagölen liten göl    
  *Lommagölsbäck bäck    
  *Lommagöls ö Saknas    
  Långakärret sank mark    
  Långasjögölen sjö    
  Långasjögölen sjö    
  Långasjögölen tjärn    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjönäs terräng    
  *Långnäset lång smal udde    
  Maderna odling    
  Maderna sankmark    
  Metgölen göl    
  Metgölen sjö    
  Metgölen tjärn    
  Mollsjön (Mållsjön) sjö /Se    
  Muegölen sjö    
  Muegölen tjärn    
  Målagölen liten göl    
  Målagölen sjö    
  Målagölen tjärn    
  Mållebäcken bäck    
  Mållegölen sjö    
  Mållegölen tjärn    
  Mållsjön (Mollsjön) sjö /Se    
  Mästerhallarna två berg /Se    
  Mörtgölen sjö    
  Mörtgölen sjö    
  Norragärde odling    
  Norrahage f.d. hage?    
  Norregölen sjö    
  Norregöl sjö    
  Nyhagen terräng    
  *Nörre agir åker    
  *Nörre agir f. åker    
  *Nötakälla Saknas    
  Ormastorp gd    
  Ormastorpsåsen höjd    
  *Rudevik Saknas    
  Rävkärret kärr    
  Rödebäck bäck    
  Saffransgölen tvenne gölar    
  Saffransgölen, Mellersta tjärn    
  Saffransgölen, Södra tjärn    
  *Saffrans kulle bergshöjd    
  Seneshøle el. Hjortsberga Saknas    
  Sjukunga-stenar sju stenar /Se    
  *Sjöändan vik    
  *Skunkenberg gd    
  Skärsviken vik    
  Skärsviken vik    
  Skärsviken vik    
  *Spenge agir åker    
  *Spiellid åker    
  *Spiellid f. åker    
  *Sponge agir f. åker    
  Späckan terräng, vång    
  *Stengaards leye knemerke el. Hjortsberga Saknas    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjömåla mad sank mark    
  Stensjömåla damm tjärn    
  Stensjömålaåsen höjd o triangelpunkt    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  *Sundsgölarna två gölar    
  *Svinabron Saknas    
  Sågdammen damm    
  *Sågtorp torp    
  Sännen större sjö    
  Sännen sjö    
  Sännen sjö    
  Sännen sjö /Se    
  Södregölen göl    
  Södregölen sjö    
  Södregöl sjö    
  Tegelgärdet åker    
  *Tingelsbäcksbro Saknas    
  *Tingelsmosse Saknas    
  *Tingsslätten förr tingsplats    
  *Tofftin åker    
  *Tofftenn f. åker    
  Togölen sjö    
  Togölen tjärn    
  *Tolsboa gölen mindre sjö    
  Tolsebodaviken vik    
  *Ulvamossegöl igenvuxen ? göl    
  Ulvasundet sund    
  *Urselhaga, Torpet Saknas    
  Uttorpakärr mosse    
  Vagntorpshultet skogsområde    
  Vantakalleberget berg    
  *Vantersbäcken bäck    
  Vångakullarna höjd, vång    
  Ålabäcksrännan bäck    
  *Ålviken vik    
  Åstorpsåsen ås    
  Åstorpsåsen höjd o triangelpunkt    
  Åtlabacken höjd    
  *Äskekärret Saknas    
  Äsketorpsgärdet åker    
  Ölandsbron bro /Se    
  *Örnehall berg    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.