ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Augerums socken : Östra härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 579 Bebyggelsenamn : 491 Naturnamn : 1865
Augerum sn /Se Abborrgölen göl Augerums sn Saknas Nummerförteckning förteckning
Augerum sn Abborrgölen sjö Saknas saknas Nummerförteckning förteckning
Augerum sn Abborrgölen tjärn Augerum socken Nummerförteckning förteckning
Augerum sn Abborrgölen sjö Augerum gård Abborrasten sten
Augerum sn Allsjön sjö ?Augerum sn Abborragölen sjö
Augerum sn Allsjön sjö Augerum sn Abborrgölen göl
Augerum sn Allsjön sjö Abrammatomten stuga Agdes bäck bäck
Augerum sn Allsjön sjö Abrammatomten stugtomt Albäcken bäck
Augerum sn *Alsjön sjö Albacken lht Albäckskärret skog
Augerum sn *Andkurran Saknas Albacken avs. Alet äng
Augerum sn /Se *Augerums bro bro /Se Allsjömåla by Alkällan källa
Augerum sn /Se *Auroms aaë fall Allsjömåla gård Alkärret åker
Augerum sn /Se Bastasjön sjö Allsjömåla by Alkärret betesmark
Augerum sn /Se Bastasjön sjö Andersnilsatorpet stuga Allégärdet åker
Avarum sn Bastasjön sjö Anderstrulsatorpet torp Allsjön sjö
Allsjömåla gd Bastasjön sjö Anettenstorp lht Allsjön sjö
Allsjömåla gd /Se Bastasjön sjö Annakajsabacken stuga Almossen åker
Anarume hg Bastasjön sjö Annelund lht Almossen åker
Augerum förr sätesgård, nu by /Se Bastasjön sjö Antatorpet torp Almossen åker
Augerum hg Bastasjön sjö Antatorpet stuga Almåker åker
Augerum gd (sn) Bastasjön sjö Augerum saknas Alrännan bäck
Augerum gd Bergholmen udde Augerum saknas Alängen betesmark
Augerum gd Bettagölen göl Augerum by Andersalyckan åker
Augerum by Bettagölen sjö Augerums kvarn Saknas Anderskarlsabacken backe
Augerum by Biskopsbergsåsen höjd o triangelpunkt Backabo lht Andersolsåker åker
Augerum gd /Se Birkekille offerkälla Backebo lht Anderspersalyckan åker
Augerum gd /Se Birkekille offerkälla Backebo lht Anderspersamarken skog
»awarwm» gd Björkeberg berg Bastasjö Saknas Anderspetsundantaget åker
Bastasjö g Björkeberg höjd Bastasjö gård Andreasmånsagården åker
Bastasjö gd Björkegölen göl Bastasjö gård Andungakärret kärr
Bastasjö gd Björkegölen liten sjö Bastatomten stugtomt Annesmosse skog
Beseboda lghtr Björkegölen göl Bellevue lht Anpellagärdet åker
Bettamåla by Björkegölen sjö Bengtatorpet lht Apelåker åker
Bettemåla by /Se *Björkegölen utvidgn. av Lillån Bengtåkatorpet stuga Apostlatallen tall
Biskopsberg by Björkegölen sjö Bengtatorpet stuga Asen åkerstycke
Bittemåla by Björkegölen sjö Berget lht Asket skogsmark
Bjurabygget by Björkegölen sjö Beseboda by Asktjocken skärv
Bjurabygget by /Se Björkegölen sjö Beseboda gårdar Aspeslätten äng
Björsmåla by Björkegölen tjärn Besebolund lht Aspeviken vik
Björsmåla by /Se Björngölen liten göl Bettamåla by Augustasbacke åker
Bromåla by Björngölen sjö Bettingalyckan torp Axelabiten åker
Bromåla by *Björngölen utvidgn. av Lillån Birkatorpet torp Backalidarna backar
Bromåla by /Se Björngölen sjö Biskopsberg (traktnamn) Backhöjden backe
Bråtlarna gd /Se Björngölen sjö Biskopsberg gård Baggabacken åker
Brändahall by Björngölen göl Biskopsberg by Baggabacken backe
Danskefly by *Björnmossen Saknas Biskopshöjd lht Baggabäcken bäck
Djäknemåla by Björsgölen sjö Biskopskulle lht Baggalyckan åker
Djäknemåla by /Se Björsmålagölen göl Bjurabygget by Bastabacken hage
Fjärdsjömåla by Björsmålagölen sjö Bjurabygget by Bastabacken backe
Fjärdsjömåla by /Se Björsmålagölen sjö Björsmåla by Bastasjö ashåla göl
Fjärsmåla by /Se Björsmålagölen sjö /Se Björsmåla gård Bastasjökurran kärr
Fjärsmåla by /Se Blomstermossen skogsområde Bladertomten stuga Bastasjön sjö
Flymen gd:ar /Se Blomstermossen mosse Bockhagen gård Bastasjön sjö
*Flymåla gd /Se *Stora Bojegölen utvidgn. i Lillån Bokebacken stuga Bastubacken backe
Germundsmåla by Bojegölen, Stora sjö Boamossen stuga Bastubacken backe
Germundsmåla by /Se *Borneholm holme Bodastycket torp Bastuåker åker
Giseryd by *Braaby gierde Saknas Bokelyckan lht Bergamossen mosse
Giseryd gd:ar /Se Branteberg höjd Bonnatorp stuga Bergbacken backe
Gissaryd l. Giseryd gd:ar /Se Branteberg höjd Borgen gård Bergholmen holme
Granemåla by /Se Bresiö Sundh sjö Borgen gård Bergholmen holme
Hage Store torp f.d? Brobacka höjd Brogården gård Bergmossen mosse
Hasslegård Saknas *?Bromma å /Se Bromåla by Bergåker åker
Humlemåla gd /Se *Bromma bäck /Se Bromåla gård Bergåker åker
?Hässlegården gd Bromålagölen liten sjö Brotomten Saknas Besbobacken backe
?Hässlegården lghtr Bromålagölen sjö Brunsmo by Bettadammar åkrar
Hästö, Södra ö Bromålagölen sjö Brunsmo by Bettagöl göl
Kallgårdsmåla by Brosjön liten sjö Bråtbrinkatorpet torp Bettaklämman pass
Kallgårdsmåla by /Se Brosjön sjö Bråtlarna gård Betingalyckåker åker
Krogsmåla by Brosjön sjö Brändahall by Birkegölslid backe
Kroksmåla by /Se Brosjön sjö Brändahall by Birkekille offerkälla
Kyrkan kyrka Brosjön sjö Brändakärr torp Birkekillebackarna backar
Kättilsmåla by Brosjön sjö Brömsatorpet stugtomt Birkgölin sjö
Kättilsmåla by /Se Brosjösund sund Båtsmansbacken lht Birkåker åker
»Lyckaa» f. stad, by *Brotebäck bäck Bökegöl by Biskopsbergamarken skog
Lyckeby (tidigare Lyckaa stad), nu by *Brottebäck bäck Bökegöl by Biskopsbergaåsen höjd
Lyckeby by Bruakärret odling Dalhem lht Biten åker
Lyckeby samh. /Se Brua kärret åker Dalsberg lht Biten åker
Lyckeby samh. /Se Bruakärret odlad mark Dansaretorpet stuga Biten åker
Långelycke gd Bruastenen sten Danskefly by Bjurabygga vattningen källa
Mölletorp by Bruastenen sten Danskefly by Bjursmaden åmad
Mölletorp by Bruksgölen liten sjö Danskefly by Björkebacken skog
Mölletorp gd Bruksgölen sjö Dickatorpet stuga Björkegöl göl
Mölletorp by Bruksgölen sjö Djäknemåla by Björkegölen sjö
Mölletorp by *Brådknelycka föremål /Se Djäknemåla gård Björkgölen sjö
Mölletorp by Bråtabäcken bäck Draget gård Björkgölen sjö
Mölletorp Saknas *Bräknelyckeström Saknas Drakelid torp Björkhagen skog
Mölletorp by *Brömsiösund sund Drillatorpet båtsmanstorp Björkhagen skogsmark
Mölletorp by Bröttlesten sten /Se Dryggesten västligaste gården Björklyckan åker
Mörtenabben by *Buelyckebäcken Saknas Drögesten gård Björkkärret skog
Nissamålen gd /Se Byamossen terräng Dunken gård Björkåker åker
Oskarsdal f.d. torp? *Bålaberget berg Dängelarsatorpet stuga Björnbärsåker åker
Persgöl by *Bålaberget berg Ekbacken lht Björngölen sjö
Persmåla by *Bålebro Saknas Ekebacken lht Björngölen göl
Porsgöl by Bökegöl sjö Ekeberg lht Björngölen sjö
Ryd gd *Bökegöl liten sjö Ekedal lht Björnmossen skog
Rörsmåla by Bökegölen göl Ekehed lht Björnrismossen åker
Rörsmåla by /Se Bökegölen sjö Ekelund lht Björnö skogsmark
Rörsmåla by /Se Bökegölen sjö Ekeråsen lht Björsmåla göl sjö
Sandbäcksmåla by Bökegölen göl Elineberg lht Björsmålagölen sjö
Sandbäcksmåla by /Se *Bönemossen Saknas Elineborg lht Björsmåla ost sten
Spandelstorp herrg. Dammgölen göl Elim lht Blodlösa grindstolpe
Spandelstorp hg Dammgölen sjö Elofatorp stuga Blomstergölen uttorkad göl
Spandelstorp gd Danmarksfjärden fjärd Emedal lht Blomsterlyckan åker
Strågeryd by Danmarksfjärden fjärd Enbussatorpet torp Blomstermad slätter
Stubbetorp Saknas Dammen betesmark Eneberg lht Blomstermossen åker
*Stulstorp gård? Dammen odlad mark Erikas tomt stuga Bokgölarna igenvuxna, odlade gölar
Trollemåla by Djupa rås dalsänka Erikatorpet stugtomt Bokåker åker
Trollamåla by /Se *Djup gölen utvidgn. av Lillån Erlandolycke torp Boamaden äng
Ulvasjömåla by Djäknatomten holme Erlands lycke gammalt tp Boamossen mosse
Ulvasjömåla by /Se Djäknemålaåsen höjd Estridstorp lht Bockabergen berg
Vedeby by *Djäknetomt holme Falbergstorpet stuga Bockabron bro
Vedeby gd /Se *Djäknetomt holme Falltomten Saknas Bolamossen äng
Älmtaryd by Djäknetornet liten holme Farmors tomt stuga Bolet åker
Älmteryd by /Se Djäknetornet holme /Se Färmatomten stugtomt Bolet åker
*Änglamåla gd /Se Djäknetornet holme Fiatorp stugtomt Bonnalycke åker
  Djäknetornet holme Finnatorpet lht Bonnamåle åker
  Djäknetornet holme Fjärahallen stuga Borgahålan dalgång
  Djäknetornet holme Fjärdsjömåla by Borgaviken vik
  Djäknetornet ö Fjärdsjömåla by Borgarehålan däld
  *Draga kärr Saknas Fjärdsjömåla by Borgölen göl
  Dragegölen göl Fjärdsjömåla by Borrbobacken backe
  Draget, Lilla odling Flymen kapellförsamling Borråker åker
  Draget, Lilla odlad mark Flymen by Bostycket åker
  Drögegöl tjärn N. Flymen by Botilas hål dyhål
  Drösgölen sjö Flymen, Norra by Botilas källa källa
  Ekbacken odling Södra Flymen by Brantaberg berg
  Ekbacken backe Flymen, Södra by Brantaberg berg
  Ekkärret åker Östra Flymen by Brantebacke backe
  Ekkärret odlad mark Flymen, Östra by Bredgärdet åker
  *Elfwersiö holm holme Flymma kapellet Flymens kapell Bredäng äng
  Enholmen holme Flytorpet stuga Brinkarna ängsbackarna
  Erlandsmossen odling Fredrikskulle Saknas Brittes kallgård åker
  Enholmen ö Fredrikskulle lht Broatorpsåker åker
  *Falsjön sjö Fredrikastomten stuga Brohagen åker
  *Feregöl sjö Fridhem lht Brokärret åker
  *Fergöl sjö Fridhem lht Brokärret kärr
  Fjärdsjömålaåsen höjd o triangelpunkt Fridhäll lht Bromossen åker
  Fjärdsjömålaåsen ås Fyrkanten Saknas Bromålagöl sjö
  Fjärdsjömålaåsen triangelpunkt Fårjönsatorp torp Bromålagölen sjö
  Flyen odling Försöket del av by Brosjökärr kärr
  Flyen odlad mark Gamleanderstorp stuga Brosjön sjö
  Flyet myr Gamletorp stuga Brosjön sjö
  Flygölen, Lilla sjö Gatbacken gård Brotomten hage
  Flygölen, Stora sjö Germundsmåla by Broåker åker
  Flygölen två gölar Ginungafors Saknas Broåker åker
  Flygölen, Stora och Lilla sjöar Gisastugan torp Bruabacken backe
  Flymen, Södra höjd o triangelpunkt Giseryd gård Bruaberget berg
  Fläskastenen sten Giseryd by Bruahallen stenhäll
  Fläskasten sten /Se Godset gård Bruakillan källa
  Fläskegölen göl Granemåla by Bruakärret åker
  Fläskegölen sjö Granemåla by Bruakärret kärr
  *Folsagölen Saknas Granet torp Bruasten sten
  Furugölen göl Grönningatorpet stuga Bruksgölen göl
  Furugölen sjö Gubbatorpet stuga Bruksgölen sjö
  Furugölen sjö Gustavatorpet lht Brunnakärret kärr
  Furugölen sjö Hagatorpet lht Brunnpärnen gammalt päronträd
  Furugölen sjö Hallen by Brunnåker åker
  Furugölen, Norra göl Hanneberg lht Brunnsmobäck bäck
  Furugölen, Södra göl Hannelund lht Brånen hage
  *Gadds berg bergshöjd Hannelund Saknas Brånen åker
  *Galsudden trol. udde Hansatomten stuga Brådbrinken backe
  Ginungaforsen fors? /Se Hansatomten stuga Bråtbrinken backe
  Gisasjön liten sjö Havsjölund lht Bråtlyckan åker
  Gisasjön sjö Havsjölund lht Bråknabacken skog
  Gisasjön sjö Henrikatorpet stuga Bräknabacken backe
  Gisasjön sjö Hinrikatorpet tp Brändemosse åker
  Gisasjön sjö /Se Holjatorpet stuga Brännan åker
  Gisslasjön sjö Holmagården Saknas Bränneplan bränneritomt
  Gisslasjön sjö Holmatorpet stuga Bränneribacken backe
  Gisslasjön sjö Holmen gård Brännerikurran göl
  Gisslasjön sjö /Se Holmens kvarn gård och kvarn Brännerimarken skog
  *Glipsmossen Saknas Horsakullen lht Brännvinseken ek
  *Granemossen Saknas Hotellet Saknas Bränsåker åker
  Granmossen myr Hultet gårdar Brödkakan åker
  *Grebbäcken bäck Håkenatorpet stuga Bröten åker
  Grims kula skärv /Se Håkanhejatorpet stuga Brötet berg
  Grävlingsås ås Håkenlarsatorpet stuga Brötlesten sten
  Gubbasjön sankmark Hässle gård Brötugnsgärdet åker
  Gunnersgölen, St. och L. gölar Hässleborg Saknas Brötungsåker åker
  Gunnersgölen gölar Hässleborg lht Brötåker åker
  Gunnersgölen, Stora sjö Hässlegården gård Bullebäck bäck
  Gåsagölarna sjöar Hässlelund Saknas Burlyckan åker
  *Gåsaholmen holme Hässlelund lht Buskamarkaslätten hage
  *Gåsavärmans skärv holme Hässlegården gård Buskamarken skog
  *Gåsgölen utvidgning av Lillån Hästö samhälle Byakällan källa
  Gärdesgölen tjärn Hästö villasamhälle Byalyckan åker
  Hagegölen göl Högsbergstorpet lht Byalyckan mark
  Hagegölen eller Älmtegölen sjö Högåsen lht Byggningsåker åker
  Hallasjön sjö Hökatorpet torp Byggningaåker åker
  Hallasjön sjö Hörnedal lht Byggningaåker åkrar
  Hallasjön tidvis vattenfylld sjö Hörnedal lht Byggningsåker åker
  Hallasjön sankmark Inglatorpet torp Bågabacken backe
  Hallasjön sjö Johanneskulle, se Augerum Saknas Bågalyckan åker
  *Haltskinkeberg en »bergklint» /Se Johansfors lht Bågolasvens nyland åker
  Hammarsjön sjö Johansfors avs Bågollalyckan åker
  Hammarsjön sjö Johanskulle lht Bålabergen berg
  Hammarsjön sjö Johanstorp lht Båtsmansbacken backe
  *Harasjöbäck bäck Jändelshem, se Augerum Saknas Båtsmanslyckan åker
  Havsjön sjö Jändelshem lht Båtsmanslyckan åker
  Havsjön sjö Jändelshem lht Båtsmanslyckan åker
  Havsjön, St. o. L sjöar Jära lht Båtsmanslyckan hage
  Havsjön, St. och L. sjökomplex Järnvägsplanen, se Vedeby Saknas Båtsmanslyckan åker
  Havsjön sjökomplex Jössatomten stuga Bäckaskallet skog
  Havsjön, St sjö Kallejulatorpet stuga Bäckaskallet stenskärv
  Havsjön, St sjö Kallgårdsmåla by Bäckåker åker
  Havsjön, Stora sjö Kallgårdsmåla by Bökegöl göl
  Havsjön, Stora sjö Karlsberg lht Bökegölen sjö
  Havsjön, Lilla sjö Karlshäll, se Augerum Saknas Böksabackarna backar
  Havsjön, Lilla sjö Katrineberg lht Bössaknabben åker
  Hermansgöl sjö Kilen torp Dalen åker
  Hjortnagölen sjö Kjättilsmåla, se Kättilsmåla Saknas Dalåker åker
  Holkasjön sjö Knallatorpet stuga Dalängen åker
  Holksjön Saknas /Se Kristinatorpet stuga Damm, Lille, Store åker
  Holmagölen sjö Kristineberg lht Dammbackabergen berg
  *Holtsdammen Saknas Kristinelund lht Dammbackarna backar
  Horsakurran f.d. odling Krokbergskärret lht Dammen kärr
  Horsakurran terräng Krogsmåla by Dammen mosse
  Hultet utmark Krogsmåla by Dammen mosse
  Husberget berg Krokelund lht Dammen åker
  Härasjön liten sjö Kroken lht Dammen åker
  Härasjön sjö Kroken lht Dammen åker
  Härasjön sjö Kroken lht Dammen åker
  Hässleborg fornlämning Kroken avs. Dammen åker
  Hästö tidigare ö Kroken lht Dammen åker
  Hästö numera halvö Kronoberg gård Dammen f.d. åker
  Hästö numera halvö Kronotorp lht Dammen åker
  Hästö ö Kullen lht Dammarken skog
  Hästö numera halvö Kumlen lht Dammgärdet åker
  Hästö halvö Kurabacken, se Vedeby Saknas Dammgärdet gärde
  Hästö halvö Kurabacken del av samhälle Dammgölen sjö
  Hästö halvö Kvarnlyckan avs. Dammgölen sjö
  Hästö numera del av ö Kyrkogården, se Augerum saknas Dammgölsmossen åker
  Hästö numera synbarl. del av ö Källforsa Norra, se Vedeby Saknas Dammhornet åker
  Hästö numera del av ö Källunda lht Dammossen åker
  Hästöudde udde Kättilsmåla (traktnamn) Dansarehålan kärr
  Högeholm ö Kättilsmåla by Danskefly odlad mosse
  *Högeholm holme Kättilsmåla gård Dickakällan källa
  *Högholmen holme Larsbonnatorpet stuga Dickåker åker
  *Högholm holme Liden lht Djäckabackamosse skog
  Igelsjön liten sjö Lilla Beseboda lht Djäckabacken skog
  Igelsjön sjö Lilla Dal lht Djäckaberget berg
  Iglasjön sjö Lilla Mad, se Sandbäcksmåla Saknas Djäckakillan källa
  Jakobakärret odling Lille gården gård Djäknatomten berg
  Jakobakärret odlad mark Lillgårdarna gårdar Djäknemålaåsen höjd
  (Kallfjerd) sjö Lillanäs gård Dompanbacken backe
  Kalsholmen holme Lilla Ryd lht Dorrebäck bäck
  Kalsholmen holme Lille stan lhter Dortesåker åker
  Kalsholmen holme Liljegrenatorpet stuga Dragamossen mosse
  Kalsholmen holme Lindbergalyckan stuga Dragagöl sjö
  Kalsholmen holme /Se Lineberg lht Drillalyckan åker
  Kalsholmen holme Lineberg lht Drillamossarna åker
  Kalsholmen holme Linestorp stuga Drottningboken bok
  Kalsholmen holme Linnatorpet lht Drottningkällan källa
  Kalsholmen ö Ljunglyckan gård Drängagråten, Stora, Lilla åker
  Kalsören ö Lomtomten lht Drängagråten slåtter
  *Karlsholmen holme Lottastugan stuga Drängagråten åker
  *Karlsholmen holme Lugnadal lht Drängagråten åker
  *Kar(ls)holmen holme Lugnet, se Vedeby Saknas Drängagråten åker
  Kiljasjön sjö Lugnet lht Drängagråten åkerlycka
  *Kimerskulle höjder Lundbergatorpet torp Drängagråten äng
  Klapperkärret odlad mark Lundbergatorpet torp Drögegöl sjö
  Klaragölen göl Lyckan lht Drögestenen sten
  Klaragölen sjö Lyckan gårdar Drömmarnas berg berg
  Klaragöl göl Lyckan gård Dumparebacken backe
  Klapperkärret odling Lyckebo lht Dunderberget berg
  Knösö halvö Lyckeborg bruk Dunderlyckesåker åker
  Knösö halvö Lyckefors gård Dunderstycket åker
  Knösö ö Lyckeåborg, se Augerum Saknas Dunkaberget berg
  Knösö ö /Se Lyckeåborg brukssamhälle Dunkamossen betesmark
  Knösösund sund Lyckeåborg Södra, se Augerum Saknas Dunralyckan åker
  Knösöudden udde Lyckådal, se Mölletorp Saknas Dunramossen åker
  Knösöudden udde Lyckådal lht Dämmeskille källa
  Koholmen halvö Långakärr gård Dämningsmossen åker
  Koholmen halvö Långelycke gård Ekbacken hage
  *Kolbäckskärr Saknas Långpellatomten stugtomt Ekbacken skog
  *Kolmossen Saknas Långö municipalsamhälle Ekbacken åker
  Kopparholm tomt Lärktorpet f.d. torp, nu skoltomt Ekbacksgärdet åker
  Kopparholm ö Lövedal lht Ekebackarna backar
  Kristianssten sten Malmsjötorp stuga Ekebackarna åker o. äng
  Kristianssten fornminne Malmsjötorpet torp Ekebacken backe
  Krokabacken höjd Mammas i Hagen stuga Ekebacken skog
  *Kroka bro bro /Se Marieberg lht Ekebacken åker
  Krokamossen myr Mariedal lht Ekkärret kärr
  Krokamossen mosse Mariedal lht Ekekärret åker
  *Krokebro Saknas Mariedal lht Ekkärr, Lilla, Stora kärr
  Kroken terräng Mariefors gård Ekmossen åker
  *Krokgölen utvidgning av Lillån Mariefors såpbruk Ekströmmamaden äng
  Kroksgöl sjö Mariefröjd lht Ekåker åker
  Kroksjön sjö Mariehem lht Ekåker åker
  Kroksjön sjö Masjötorpet stuga Elmkvistastycket åker
  Kroksjön sjö Matsatomten stuga Enenabben udde
  Kroksjön sjö Mellangården gård Enbacken backe
  Kroksjön sjö Målakärr stuga Enhagen skog
  Kroksjön sjö Målen lht Enholmen holme
  Kroksjön sjö Målen gård Enholmen holme
  Kroksjön sjö Målen torp Enkullen hage
  Kroksjön sjö Månsatorpet stuga Enlyckan åker
  Kroksjön sjö Månsbroatorpet stuga Erlandsbäck bäck
  *Kroksjösund ?sund Mårtenatorp stuga Erlandskärr äng
  *Kroksjösund sund Mårtenatorpet torp Erlandsbacke backe
  *Kroms vad Saknas Mölleberga avs. Erlands backe backe
  Kronhallarna terräng Mölleberga lht Erlands kärr kärr
  Kungastenar stenar Mölletorp (traktnamn) Erlandslid backe
  *Kupebäcken Saknas Mölletorp by Estras lycka åker
  Kronhallarna skogsområde Mölletorp by Estres åker åker
  *Kvarnholmen holme Mölleåkern skola Evatomten hage
  Kålö holme Mörtdal lht Falkamossen åker
  Kålö holme Mörtenabben by Falkamålen tomt
  Kålö ö Mörtenabben by Fallrepalyckan åker
  Kålö ö Nilsatorpet stugtomt Farfarsåker åker
  Kålö ö Nilsingasatorpet stuga Farmors killa källa
  Kärrsjön sjö Nissamåla gård Fattigstumossen hage
  Kärrsjön sjö Nissatorpet stuga Felslätten äng
  *Kättilsmåla idarma synbarl. del av Lyckebyån /Se Normanstorpet torp Fergölen sjö
  Kölamossen terräng Normanstorpet stuga Fiamarken skog
  Kölamossen mosse Nybygget lht Finnbågarna vattenfall
  Likaslätten terräng Nygården gård Fiskarhålet göl
  Likaslätten terräng Nylandstorpet stuga Fiskedammskärret kärr
  *Lillegården Saknas Näktergalsdalen lht Fiskmåsasten sten
  Lillsjön f.d. sjö Obedatorpet båtsmanstorp Fjärdsjömålaåsen höjd
  Lillsjön sankmark Olavusatorp stugtomt Fjärsmannagärdet åker
  Lillsjön sjö Olavuslarsatorpet stuga Flathallen sten
  Lillån å Olinehem lht Flathallsåker åker
  Lillån å Olofsborg lht Florrebäcken bäck
  Lillån å Olsatorp stuga Fluen brant vägsträcka
  *Ljungmossen Saknas Olygasatorpet stuga Fluen trakt
  Lommagöl göl Orrans källare stenstuga Fluen ett grustag
  Lommagöl göl Orratomten stuga Flukällan källa
  Lommagölen sjö Oskarsberg lht Flybacken åker
  Lommagölen göl Oskarsdal lht Flyen åker
  Lommagölen sjö Oxeråsen gård Flyet kärr
  Lommagöl göl Pellahuddan stuga Flyet kärr
  Lommagöl sjö Pellerikatorpet torp Flyet åker
  *Lyckeby damm damm Persmåla by Flyet äng
  *Lyckeby damm damm /Se Persmåla by Flyet åker
  Lyckebyfjärden fjärd Persatorpet tp Flyet åker
  *Lyckeby hamn Saknas Petersberg lht Flyfallet vattenfall
  Lyckebyån å Petershall lht Flygölen, Lilla, Stora göl
  Lyckebyån å Piparelyckan avs Flyhagen slåtter o. åker
  Lyckebyån å Piparelyckan lht Flyholmarna holmar
  Lyckebyån å Piparetorpet f.d. båtsmanstorp Flykällan källa
  Lyckebyån å Piparetorpet, se Piparelyckan avs. Flykällan källa
  Lyckebyån å Pipastugan stuga Flylyckan åker
  Lyckeåborg fornlämning Plantskolan, se Vedeby Saknas Flymaden äng
  Långa gölen göl Porsgöl [Persgöl] by Flymon skog
  *Långagölsflyet Saknas Porsgöl by Flymossen åker
  Långagölen tjärn Porsgöl gd Flymossen åker
  Långagölen sjö Pungarna stuga Flyrännan bäck
  *Långa kurra Saknas Pösatomten stuga Fläskakällan källa
  *Långa kärr Saknas Reinholdshill, se Augerum Saknas Fläskakärret kärr
  Långa sjön sjö Reinholdshill lht Fläskamossarna mossar
  Långasjön sjö Riskullen torp Fläskamossen åker
  Långasjön sjö Rosatomten stugtomt Fläskasten sten
  Långasjön sjö Rosenberg lht Fläskesgölen sjö
  Långasjön sjö Rosenhill lht Fläskesgöl sjö
  Långemossen myr Rosentorp lht Fläskintaget åker
  Långö ö Rotlyckan, se Ulvasjömåla Saknas Fläskintaget ängsmarker
  Långö ö Rulleborg lht Fläskosaberget berg
  Långö ö Ryd gård Fläskoseberget bergknalle
  *Långön ö Ryd gård Fläskosaberget berg
  *Långön ö Ryd, Lilla avs. Folkelycka åker
  *Mad bäcken Saknas Rydbacka, se Augerum Saknas Fredagsaplar Saknas
  Malmsjön sjö Rymnålatorpet torp Fredagskärret åker
  Malmsjön sjö Råbacken avs. Fredagsraden åker
  Malmsjön sjö Råbacken lht Fredagsåker åker
  Malmsjön sjö Rået lht Fredagsåker åker
  Malmsjön sjö Råsen gård Frimansabacken backe
  Malmsjön sjö Rörsmåla by Frimanskällan källa
  Malmsjön sjö Rörsmåla by Frimanskärret åker
  Malmsjön sjö Sandbäcksmåla (traktnamn) Frimansliden backe
  Malmsjön sjö /Se Sandbäcksmåla by Frimanslyckan åker
  Mjuasjön sjö Sandbäcksmåla gård Frimodigabrånen skog
  Mjuasjön sjö Sanders tomt stuga Frimodigakällan källa
  Mjuasjön sjö Sandhem lht Friskabrånarna åker
  Moakärret odling Sandhem lht Friskalyckan åker
  Moakärret odlad mark Sandlyckan äng Friskakillan källa
  Mossgöl sjö Sandlyckan stuga Friskakillan källa
  *Myckle mossen Saknas Sandås lht Friskamossen åker
  Målaflyet myr Silkatorpet stuga Friskåker åker
  *Målakärret Saknas Silkatorpet lht Frustuåker åker
  Måsegölen sjö Sjukhustomten Saknas Främramaden äng
  Måsegölen sjö Sjöholmen lht Främre hage hage
  Måsegöl sjö /Se Sjötorp lht Främre mark skog
  *Måsholmen holme Sjötorp lht Furugölen sjö
  *Möllagir Saknas Skomakaretorp stuga Fyrhörningen åker
  *Möllagir f. åker Skomakaretorpet lht Fyrhörntaskiften åker
  Möllorparå Saknas Skomakaretorpet stugtomt Fåglamossen skog
  Mörkegöl sjö Skräddaretorp stuga Fåglamossen åker
  Mörkegöl tjärn Skräddaretorpet nu nedlagt torp Fålahagsmossen betesmark
  Mörkegölen göl Skräddaretorpet stuga Fållen åker
  Mörkegölen sjö Skärgölatorpet stuga Fållen åker
  *Mörtegölen liten sjö Skättfallsbacken stuga Fållen slåtter
  *Mörtegölen sjö /Se Släthåratomten stuga Fårabacken åker
  Nabbanäset näs Skälans torp stuga Fårabäcken bäck
  Nabbanäset udde Smedjetomten Saknas Fårahagen hage
  Nordsjön sjö Smedtomten stuga Fårahallen sten
  Nordsjön sjö Smedtorp stuga Fåralidsbacken backe
  *Nybron bro /Se Smedtorpet stuga Fåramarkabrånarna skog
  *Nyebro bro /Se Snippatomten stuga Fåramarken skog
  Näset udde Snuggan torp Fåramarken skog
  Näverkärret odling Solbacka lht Fåramarken skog
  Näverkärret odlad mark Solbo lht Fåramarken skog
  Ola-Sonas grotta grotta Solliden Saknas Fåramarken skog
  Orralyckan åker Solliden Saknas Fåramarken område
  Orramossen f.d. odling Spandelstorp gård Fåramarksberget berg
  Orramossen sank mark Spandelstorp by Fåramarksmossen mosse
  Oxaråsen ås Spannolavatorpet torp Fåramossen skog
  Oxaråsen odlad mark Spannastugan stuga Fåramossen åker
  *Packagöl (el. *Packehold) ?göl Springatorpet stuga Fåraträdan åker
  *Packehall punkt på den forna riksgränsen Spännaretorpet stuga Fägölen sjö
  Paddegölen tvenne små gölar Staffatorpet stuga Fältalyckan hage
  Paddegölen, Norra och Södra sjöar Stampen lht Färnshål dalgång
  Paddegölen, Norra sjö Starkamålen stuga Fästningen backe
  Paddegölen, Norra sank mark Stengärde tomtmark Fästningen berg
  Palmkvists göl sjö Stengärde lht Fölsingagärdet åker
  Pantarholmen, Lilla ö Stensteget torp Försöksbacken backe
  Pella backe höjd Stigatorpet torp Gabrielskällan källa
  Pella backe backe Stinetorp lht Gabrielskärr åker
  Pinnatrånget terräng Strågedal lht Gabriels kärr kärr
  Pinnatrånget terräng Strågen gård Gabrielslyckan hage
  Porsgölen sjö Strågen porsgöl Gagnamaden äng
  Porsgölen sjö Strågeryd by Gagnängen slåtter
  Porsgöl göl /Se Strågeryd gård Galtabacken skogsbacke
  Pottegölen liten göl Stråkatorpet stuga Ganaholmen ö
  Pottegöl sjö Sunddal lht Gasseberg högt berg
  Pottegölen sjö Svanakällaren stenstuga Gassegata hålväg i berget
  Prästmossen terräng Svartakärr stuga Gastaboken bok
  Prästmossen sank mark Svenlarsakulan övergiven stenstuga Gastamarken skog
  *Pungagölen Saknas Svenmånsatorpet stuga Gastastenarna stenar
  Ribban höjd Svenmånsatorpet torp Gaståker åker
  Ringö halvö Sven Månsolles källare stenstuga Gatan vägen
  *Ringökalv halvö Svennilsatorpet torp Gatbacken backe
  *Riskullakärret Saknas Svenolatorpet torp Gatbacksåker åker
  Riskullen höjd Svenpersalyckan lht Gathagen kärr
  Rolagölen göl Svenshem Saknas Gathagen slåtter
  Rolagölen sjö Svenstorp lht Gatkärret mosse
  Rolagölen sjö Svenstorp lht Gatkärret kärr
  *Rolsöfjärden fjärd Svenstorp lht Gatkärrsbrånarna betesmark
  *Rya mossen Saknas Svenstorp lht Gatlyckan åker
  Rävkärret kärr Sysvennatorpet torp Gatlyckan åker
  Rävkärret sank mark Sällatorpet stuga Gatlyckan åker
  Rävsjön sjö Sällatorpet torp Gatlyckan åker
  Rävsjön sjö Söndringen lht Gatlyckan åker
  Rävsjön sjö Sysvenatorp stuga Gatlyckan åker
  Rävsjön sjö Säkrabostorp stuga Gatlyckaåkern åker
  *Röda led Saknas Sällbergstorpet stuga Gatmarken skog
  Röret terräng Tillströmmatorpet lht Gatmarken skog
  Röret fornminne Torp, Stora o Lilla torp Gatmarken mark
  Signelycke kyrkoj. Torpaheja lht Gatmossen åker
  Signe lycke f.d. kyrkojord Torrahem lht o skog Gatmossen åker
  *Siile ström Saknas Torrhem Saknas Gatmossen åker
  *Silleström fall Torrhem lht Gatmossen åker
  Silleström fall Torskors stationssamhälle Gatmossen åker
  *Silleström trol. en del av Lyckebyån /Se Torskorsgärdet Saknas Gatsten sten
  Silletorpsån å Torskorshagen Saknas Gatåker åker
  Silletorpsån å Tovatorpet stugtomt Gatåker åker
  Sjungarelyckan terräng Trollemåla by Gatåker åker
  *Sjunkebäcken Saknas Trulsatorp stugtomt, åker Gatåker åker
  Sjögölen göl Trulsatorpet lht Getaberg berg
  Sjögölen göl Trulsatorpet stuga Getahagen betesmark
  Sjögölen göl Trulstorpet lht Getaskärvet stora stenar
  Sjögölen sjö Trädgårdstorpet lht Gisalyckan åker
  Sjöslätten åker Trälleborg stuga Gisasjön sjö
  Sjöslätten terräng Tunvalla, se Vedeby saknas Gisasjön sjö
  Sjöslätten strandområde Ulvasjömåla (traktnamn) Gislasjöhagen hage
  *Skattemossen mosse Ulvasjömåla by Gisslasjön sjö
  *Skattemossen mosse Ulvasjömåla by Gisslasjön sjö
  *Skitnabäck bäck /Se Ungeretorpet stuga Godtemplarevägen bit av vägen
  *Skräddarekärret Saknas Utsikten lht Godtemplarevägen vägen
  Skälens julost flyttblock /Se Vargahiet lht Gommamossen åker
  Skälens julost flyttblock /Se Vedeby (traktnamn) Gommas tomt åker
  *Släta kärr Saknas Vedeby Saknas Granlyckan åker
  Slättingen åker Vedeby by Grantrång skog
  Slättingen odlad mark Vedeby by Gropastycket åker
  Snuggan terräng Vedeby eller Vedebylund gård Gruvhålet slåtter
  Solvisarstenen sten Vedebylund by Grytan åker
  Spyakärret åker Vesslatorpet stuga Gryttan åker
  Spyakärret terräng Viggatorpet torp Gråstolpa grindstolpe
  Spyakärret kärr Vikatorp stugtomt Gräsholmen äng
  Spyakärret kärr Vilhelmsberg Saknas Grävlesten stenig backe
  *Stengölen utvidgn. av Lillån Viltatorpet stuga Grävlingaskärvet mkt stenig backe
  Stensalycke odling Väghammar Saknas Grävlingskärret kärr
  Stensalycke odlad mark Värmekullen gård Grävlingsås stenig backe
  *Straksjön sjö Västergården gård Grävlingsås ås
  Stångabockskärr terräng Västragärde, se Mölletorp saknas Grönaheja äng
  Stångabockskärr sank mark Västragärde åker Gröna killa källa
  *Strågebro Saknas Ygasakvarnen kvarn Gröningaberget berg
  Strågesjön sjö Älmteryd by Gröningalyckan åker
  Strågesjön sjö Älmteryd gd Grönningalyckan åker
  Strågsjön sjö Äskekärr gård Grötafatet åker
  Strågesjön sjö Östregården gård Grötfatet åker
  Strågesjön sjö   Gubbabrånarna betesmark
  Strågesjön sjö /Se   Gubbalyckan åker
  *Stråry ström Saknas   Gubbasjön sjö
  Sunnagölen sjö   Gubbaviken vik
  Sura damm odling   Gubbåker åker
  Sura damm odlad mark   Guldgruvhålet stenröse
  Svarta kärr terräng   Gullandet ängar
  Svarta kärr kärr   Gumbesgölen, Lilla, Stora sjöar
  Säljösund sund   Gungbacken backe
  Södra mossen mosse   Gunnarsmo åker
  Södramossen mosse?   Gunnels åker åker
  Tavelflyet myr   Gustavsdamm kvarndamm
  Tavelflyet sank mark   Gyckelåker åker
  Tjärmossen myr   Gåsabacken betesmark
  Tjärmossen mosse   Gåsabrån stuga
  Torpaviken vik   Gåsabrånaboken bok
  *Tranemo plats på den forna riksgränsen   Gåsabrånakällan källa
  Trehörnegölen sjö   Gåsahallen sten
  Trehörnings holmen ö   Gåsakullen kulle
  *Trollemåla tvättehall bergshöjd   Gåsakällan källa
  Tunnemaden myr   Gåsamaden skog
  Tvättviken vik   Gärdet åker
  Tvättviken vik   Gärsmossen åker
  Uggle ek ek /Se   Gölabackarna backar
  *Uggleholmen holme   Gölaberg berg
  Uggleholmen holme   Gölaflyet fly
  Ugglekärret sankmark   Gölalycke åker
  Ugglekärret kärr   Gölamossen åker
  Ulfwasjö - holmen ö   Gölamossen åker
  Ulvasjön sjö   Gölamossen mosse
  *Ulvasjöholm holme   Gölen sjö
  ?Ulvasjön sjö   Hacklandet åker
  Ulvasjön sjö   Hacklandet åker
  Ulvasjön sjö   Hacklandet åker
  Ulvasjön sjö   Hacklandet åker
  Ulvasjön sjö   Hagbacken backe
  Ulvasjön sjö   Hagebackarna backe
  Ulvasjön sjö   Haget hage
  Ulvasjön sjö   Haget skog
  Ulvasjön sjö   Haget skogsmark
  Ulvasjön sjö   Haget skog
  Ulvasjön sjö   Hagflyet åker
  *Vanngölen utvidgn. av Lillån   Haglunds hall sten i sjön
  Vanngölen sjö   Haglyckan åker
  Vanngölen sjö   Haglyckan åker
  Varpet fornminne   Hagmossen åker
  Vedeby bäck bäck   Hagåker åker
  Verkön ö   Halagärdet åker
  Vesmossen åker   Halénajorden åker
  Vesmossen odlad mark   Halenakumlen kummel
  *Vidögölen utvidgningar av Lillån   Hallakaret brunn
  *Viesjön sjö   Hallasjön sjö
  Viggakärret terräng   Hallasjön sjö
  Viggasjön sjö   Hallasjön sjö
  Viggasjön sjö   Hallnastycket åker
  Viggsjön sjö   Halsen åker
  Viggasjön sjö   Haltskinkebacke backe
  Viggasjön sjö   Hammarsjön sjö
  Viggasjön sjö   Hammarsjön sjö
  Viggasjön sjö /Se   Hamplansåker åker
  Viggesjön sjö /Se   Hanaberget berg
  Vissleholm udde   Hansabäcken bäck
  Vysslö ö   Hansakällan källa
  Vysslö ö   Hansalyckan åker
  Vysslö ö   Hansamaden äng
  *Vaåkullen höjd   Hansamossen åker
  Värmekullen höjd   Hansmadgölen vik
  Åsjön sjöar   Hansmånsaström ström
  Åsjön, L sjö   Hansolsalyckan åker
  Åsjön, Lilla sjö   Hansåker åker
  Åsjön, Stora sjö   Harasjön sjö
  Åsjön, Stora sjö   Haspaledet grind
  Ällehagen terräng   Hasseberg berg
  Ällehagen terräng   Hassemosse mosse
  Ällgölen göl   Havsjön, Lilla, Stora sjöar
  Ällgölen sjö   Havsjön, Lilla sjö
  Älmtegölen göl   Havsjön, Norra norra hälften av Stora Havsjön
  Älmtegölen eller Hagegölen sjö   Havsjön, Stora sjö
  Älmterydskulle höjd o triangelpunkt   Havsjön, Södra södra hälften av Stora Havsjön
  Älmtesjön sjö   Havsjöos havsjön utlopp
  Älmtesjön sjö /Se   Hejan åker
  Ämtesjö sjö   Hejan åker
  Äspekärret myr   Helveteberget, Stora, Lilla berg
  *Öksholmen holme   Helveteshålan grop
  Övragölen göl   Hemgärdet åker
  Övragölen sjö   Hemmagärdet åker
  Övragölen sjö   Hemmagärdet åker
  Övragölen sjö /Se   Hemmagärdet åker
      Henrikatorp åker
      Hermanshage äng
      Hessle allé allé
      Hjortamossen mosse
      Hjortasprånget berg
      Hjortakällan källa
      Hjälmakärret kärr
      Holkasjön sjö
      Holkens källa källa
      Holmabacken backe
      Holmabäcken bäck
      Holmamad slåtter
      Holmamossen åker
      Holmen åker
      Holmen skog
      Holmen åker
      Holmen äng
      Holmensåker åker
      Holmåker åker
      Holmkvistalyckan åker
      Homlakulan krok
      Hornet åker
      Hornet slåtter
      Horsabacken skogsbacke
      Horsakullen kulle
      Horsakurran åker
      Horseberg bergknalle
      Horungen bit av vägen
      Hulle lid backe
      Hultabacken backe
      Hultabrån skogsmark
      Hultabrånamossen åker
      Hultabrånen hage
      Hultakillan källa
      Hultakille källa
      Hultakillåkern åker
      Hultakällan källa
      Hultet skog
      Hultet utmark
      Hultenbiltsten sten
      Hultåker åker
      Hultåker åker
      Hultåker åker
      Humlakulan vägkrök
      Humlalyckan åker
      Husaberget bergknallar
      Husberget berg
      Husholmen åker
      Husgärdet åker
      Husåker åker
      Huvudet åker
      Huvudet åker
      Håkenas bo stenskärv
      Håkenas hål dyhåla
      Hyltan hage
      Hyltan marker
      Hålagärdet åker
      Hålelid backe
      Hålelid backe
      Hålismosse åker
      Häschholmen holme
      Hässlemarkerna skogsmarker
      Hässlekullen åker
      Hästabacken hage
      Hästabacken hage
      Hästabacken hage
      Hästabacken skog
      Hästabrobacken backe
      Hästahagen hage
      Hästakurran kärr
      Hästakällan källa
      Hästalyckan åker
      Hästapiggen sten
      Hästhagabrånarna skog
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhageåkern åker
      Hästhuvudet åker
      Hästö halvö
      Högehall berg
      Högelycke åker
      Högeryd hög backe (betesmark)
      Högskullsbacken backe
      Hökelskärret åker
      Hökåkern åker
      Inglabacken backe
      Iglasjöbacken backe
      Iglasjön sjö
      Iglasjön sjö
      Ingelövas Bäck bäck
      Inges backe hage
      Inges bit åker
      Inges nyland åker
      Inglalyckan åker
      Ingäraåkern åker
      Innehagsåker åker
      Intaga backe backe
      Intaga backe backe
      Intaget hage
      Intaget mark
      Intaget skog
      Intaget betesmark
      Intaget skog
      Intaget skog
      Intaget åker
      Intagslyckan åker
      Intagsmarken skog
      Intäppan hage
      Isakamossen åker
      Isakatrappan trappa av sten
      Isakatäppan åker
      Isakaåkern åker
      Isakaåkrarna två åkrar
      Ivlas bäck bäck
      Jansakillan källa
      Johannesa kärr skog
      Johannesabiten åker
      Jonasmånsabacken backe
      Jonolsabacken backe
      Jonsabacken backe
      Julahjorten åker
      Jungfrustenagärdet hage
      Jungfrustenen sten
      Jutte göl liten sjö
      Jäckaberget bergknalle
      Jättagraven bergsklyfta
      Jölaflyet sankmarker
      Jössabrån hage
      Jössakärret kärr
      Jössamossen åker
      Jössundantaget åker
      Jössåker åker
      Kajsabondgölen göl
      Kajes backar skogsbackar
      Kajsåker åker
      Kajsåker åker
      Kalkåker åker
      Kalla kärr äng
      Kallgårdsgärde åker
      Kallgårdsmålasjön sjö
      Kallgårdsåker åker
      Kallgårdsåker åker
      Kalsholmen holme
      Kalvabacken hage
      Kalvabrån åker
      Kalvabrån åker
      Kalvabrånarna betesmark
      Kalvamossen åker
      Kalvatäppan åker
      Kampastättan stätta
      Kampen åker
      Kansliet åker o. mosse
      Kansliet åkerstycke
      Kanslisberget berg
      Kanslisåkrarna åkrar
      Karligasabacken backe
      Karlsdamm damm
      Karlskilla källa
      Karlslycka åker
      Karlslycke åker
      Karlsåker åker
      Karlyggasabackarna backar
      Karnaslycke åker
      Kattbacken skog
      Kattbäcken bäck
      Katthålet sank äng
      Kattkurran kärr
      Kattkurran göl
      Kattkurran kärr
      Kattkärret åker
      Kattkärret Saknas
      Kattmoakärret kärret
      Kattmoen mo
      Kattmossen åker
      Kattolasten sten
      Kattviken vik
      Kavelbron bro
      Kavelflyet kärr
      Kavelsflyet åker
      Kavelsflyet fly
      Kavelsmossarna åker
      Kiljasjön sjö
      Killhagen betesmark
      Killhålet källa
      Killkulleåker åker
      Killkärret kärr
      Killyckan åker
      Killtrånget skog
      Killåker åker
      Killängen åker
      Kingrenastycket åker
      Kistehage äng
      Kitteskärr kärr
      Klapperbäcken bäck
      Klapperkärret kärr
      Klaragöl göl
      Klaragölen sjö
      Klare göl sjö
      Klockarebiten åker
      Klockgölen vik
      Klämman genväg
      Knallalandet skog
      Knapplasarännan bäck
      Knapplebacken hage
      Knektakärret åker
      Knektakärret kärr
      Knipbäcken bäck
      Knipmad betesmark
      Knittakärret åker
      Knutahagen hage
      Knutalyckan hage
      Knäskala backe backe
      Knösö halvö
      Knösömarken skogsmark
      Kobacken åker
      Kohagamossen skog
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen markerna
      Kohagen skog
      Kohagsmossen åker
      Kokällan källa
      Kolbäcken bäck
      Kolbäckskärr äng
      Kokillan källa
      Kokärret åker
      Kolkärret kärr
      Komarken skog
      Komarken skog
      Komsist åker
      Kopparholm tomt
      Korpalyckan åker
      Korpalyckan åker
      Korpalyckan åker
      Korpasten sten
      Korsagärdet åker
      Korsamarken skog
      Korsamarken skogsmark
      Korset åker
      Korsåker åker
      Korumpan kärr
      Koslätten åker
      Kriken, Södre, Norre åkrar
      Krikenhagen betesmark
      Kriknahagen äng
      Kriknahagen åker
      Kringla slåtteräng
      Krischalyckan åker
      Krischatomten liten åkerlycka
      Kristiansten gränssten
      Kroggärdet åker
      Krokabackarna backar
      Krokabackarna backar
      Krokabackarna åker
      Krokabacken berg
      Krokamaden äng
      Krokamossen åker
      Krokamossen åker
      Krokaskiften åker
      Kroken mark
      Kroken skog
      Krokmaden slåtter
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Krokåkern åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåkern åker
      Kromlamaden åker
      Kronbergamarken skogsmark
      Kronberget bergknalle
      Krondiket avloppsdike
      Kroneken ek
      Kronetall gräns
      Kronhallamarken skog
      Kronhallarna stenhällar
      Kronhallen gränsberg
      Kråklyckan åker
      Kråkmossen åker
      Kråkryggen åker
      Krösenholmen åker
      Kullabacken backe
      Kullen åker
      Kullen skog
      Kullåker åker
      Kullåker åker
      Kumlabacken backe
      Kumlen kummel
      Kungabacken skogsbacke
      Kungabordet sten
      Kungabordet sten
      Kungastenar stenar
      Kurra kulle backe
      Kurrakärret betesmark
      Kurran göl
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabron bro
      Kvarnabron bro
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnahagen skog
      Kvarnahall backe
      Kvarna hall stenhäll
      Kvarnamaden skog
      Kvarnakällan källa
      Kvarngärdet åker
      Kvarngärdet åker och ängsmark
      Kvarngärdet åker
      Kvarngölen göl
      Kvarnkillan källa
      Kvarnlyckan äng
      Kvarnmossen åker
      Kvarnåker åker
      Kvigkullabergen berg
      Kvistmossen åker
      Kyrkekullen backe
      Kyrkesten sten
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkledet grind
      Kyrklyckan åker
      Kyrklyckan åker
      Kyrkåker åker
      Kålbergskärret kärr
      Kålbäcken bäck
      Källakärret åker
      Källaregärdet åker
      Källarskärvet stenig backe
      Källarumsmossen åker
      Källaråker åker
      Källaråker åker
      Källaråker åker
      Källesåker åker
      Källgärdet äng
      Källrabackarna berg
      Källåker åker
      Källåker åker
      Källängen åker
      Kärringabrånar skogsbackar
      Käringalyckan åker
      Käringaskärvet stenskärv
      Käringasten sten
      Käringåker åker
      Kärrabackarna backar
      Kärren åker
      Kärret åker
      Kärringeåker åker
      Kärrsjömossen åker
      Kärrsjön sjö
      Kärråker åker
      Kättilsgärde åker
      Kölamossen åker
      Ladmossen åker
      Ladstycket åker
      Ladstycket åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Lafallsåker åker
      Lagårdsåker åker
      Lammakärrs mosse betesmark
      Landsbybacken stenkällare
      Lannabäcken gränsbäck
      Lannamarken skog
      Lannamarksstubben bokstubbe
      Lassakilla källa
      Lassakärr åker
      Lelyckan åker
      Lerbäckabacken backe
      Lerbäckarna bäck
      Lergravarna lerhålor
      Lergrävarna åker
      Lerhålsmaden åker
      Lerkärlet åker
      Lerskiften åker
      Lidlyckan åker
      Likslätten åker
      Liljegrens hallar berg
      Liljans Bäck bäck
      Lilla Draget lht
      Lillagärde åker
      Lilla Hult skog
      Lillahultsåker åker
      Lillalyckan åker
      Lillamark skog
      Lillegårda mad äng
      Lillekille källa
      Lillemad äng
      Lille Sommen sandslätt
      Lillgårabacke backe
      Lillegårdsmaden mark
      Lillmarken skog
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lindellalyckan betesmark
      Lindkullen kulle
      Lindströmajorden åker
      Lindåker åker
      Linnabacken backe
      Linnapellahoppet stup
      Litlyckan åker
      Linjeledet grind
      Ljumma län område
      Ljungbacken skogsbacke
      Ljungholmarna betesmark
      Ljunglyckan åker
      Loftesåker åker
      Loftasåker åker
      Loglyckan åker
      Lommegölen sjö
      Lommagöl göl
      Lottlyckan åker
      Lusabacken back
      Lustiholm skogsbacke
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan, Stora, Lilla åkrar
      Lyckebyån å
      Lyckhallen backe
      Lyckmaden äng
      Lyckorna åkrar
      Lyckorna åker
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Långagölen göl
      Långa kärr skog
      Långakärr kärr
      Långa kärr kärr
      Långakärr skog
      Långalid skogsbacke
      Långapellabacken stuga
      Långasjön sjö
      Långasjön sjö
      Långasjöbrånen betesmark
      Långebacke backe
      Långe backe backe
      Långe göl sjö
      Långelycke åker
      Långelyckehall backe
      Långemosse åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Läggen åker
      Länsman ås
      Länsmansbäcken bäck
      Länsmansrumpan slåtteräng
      Länsmansrumpan äng
      Lärkåker åker
      Läskängen åker
      Lättaberget berg
      Lätta skiften åker
      Lökhallen backe
      Lönskan åker
      Lövsalsmossen åker
      Madakullen skogsbacke
      Madbakaåker åker
      Madbäckarna bäckar
      Maden hage
      Maden betesmark
      Maderna ängsmarker
      Madgärdet åker
      Madkillan källa
      Madåker åker
      Madåker åker
      Madåkrar åker
      Madhusatomten äng
      Malmsjödammar åker
      Malmsjön sjö
      Malmsjön sjö
      Mariåker åker
      Markakällan källa
      Markalyckan åker
      Markamaden åker
      Markamossen åker
      Markamossen mosse
      Massabrånarne hage
      Massalyckan hage
      Massalyckan åker
      Matsakärret skog
      Matsakärret kärr
      Matsakärret kärr
      Matsaskärvet stenskärv
      Matsåker åker
      Mellanhaget hage
      Mellanmossen åker
      Mellanåkern åker
      Mjuasjöbro bro
      Mjuasjön sjö
      Micklaslätten öppen plats
      Micklamarken skog
      Mjuasjön sjö
      Mjuasjön sjö
      Mjuasjön sjö
      Moakärret kärr
      Mokärrsmossen åker
      Mokärrsåker åker
      Mon skog
      Morfarsåker åker
      Mossabacken backe
      Mossagärdet åker
      Mossagärdet åker
      Mossen äng
      Mossgöl sjö
      Mosskillan källa
      Murrahagen betesmark
      Muråker åker
      Myrmanslyckan lht
      Målaflyet skog
      Målahage skog
      Målakällan källa
      Måla kärr kärr
      Målareskärvet backe
      Målåker åker
      Månsåkagärdet åker
      Månsåkakällan källa
      Mårtenolsaberget berg
      Måsegöl sjö
      Måsegölen sjö
      Måstadflyet kärr
      Märrkurran göl
      Märrkällan källa
      Märrkärret kärr
      Märrmaden slåtter
      Märrpinan kärr
      Möllbergslyckan åker
      Möllenabben udde
      Mördareliden backe
      Mörkegöl sjö
      Mörkevik vik
      Mörkevik vik
      Mörkgölen sjö
      Mörtamossen betesmark
      Mörtgölen sjö
      Mörtströmmaholmen holme
      Mörtströmmarna bäckar
      Nabbabackarna backar
      Nabbabacken backe
      Nabben betesmark
      Nabben betesmark
      Nabbåker åker
      Nilsamossen åker
      Nissabacken hage
      Nissabrunnen brunn
      Nissalyckan åker
      Nissamossen skog
      Nisses skäppland åker
      Nessåker åker
      Normansliden backe
      Norragärde åker
      Norragärde åker
      Norragärde åker
      Norragärde åker
      Norrakärr betesmark
      Norralycke åker
      Norra mark skog
      Norrebacke skogsbacke
      Norrebrånar betesmark
      Norrehage skog
      Norrehagskilla källa
      Norremad äng
      Norremark skog
      Norre mark skogsmark
      Norresidd åker
      Norreviken vik
      Norsmanslyckan åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norrängen betesmark
      Nyholmarna åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet betesmark
      Nylandet åker
      Nypabacken skogsbacke
      Nyvägs backe backe
      Näktergalsboken bok
      Näktergalsdalen tomter
      Nämra kärr åker
      Näset hage
      Näset hage
      Näset udde
      Näverkärret åker
      Näverkärret kärr
      Nöffet äng
      Nöffet mosse
      Nötanabben udde
      Nötanabbsudden udde
      Nöthusåker åker
      Obedalyckan åker
      Odlingen åker
      Olaandersastycket åker
      Olavusalyckan betesmark
      Olivabacken backe
      Olivekärret betesmark
      Opphängabacken backe
      Ormasten sten
      Ormeström ström
      Orrabacken backe
      Orrabäcken bäck
      Orralyckan åker
      Orralyckan åker
      Orralyckan åker
      Orramaden äng
      Orramossen åker
      Orramossen mosse
      Orrasten sten
      Orråker åker
      Oskarstorp åker
      Ostabäcken bäck
      Oxabacken hage
      Oxabacken backe
      Oxabacken backe
      Oxahagen skog
      Oxhagen betesmark
      Oxahagen hage
      Oxamarken skog
      Oxhagaberget berg
      Oxhagakällan källa
      Oxhagamossen mosse
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Paddegölen sjöar
      Paddegölen, Norra göl
      Paddegölen, Södra göl
      Paltabacken backe
      Parken skog
      Pella backe backe
      Pella backe backe
      Pella kärr åker
      Pellalyckan åker
      Pellamosse åker
      Pellaskärr kärr
      Pellåker åker
      Pellåker åker
      Penningröret stenröse
      Perandersåkrarna åker
      Perjörantorpet stugtomt
      Perlamabrånen hage
      Pernilsatomten stuga
      Perolsatorp stugtomt
      Persåker åker
      Peråkabacken backe
      Petergommåker åker
      Peterholmatorpet torp
      Peterjöranalyckan åker
      Peterpetsagölen göl
      Pielipen åker
      Pielipen åker
      Pilatomten åker
      Pilsmaden slåtteräng
      Pilåker åker
      Pinan hage
      Pingstgölen göl
      Pinnatrångsfly kärr
      Piparebacken backe
      Piparebacken backe
      Piparelyckan åker
      Piparelyckan torp, åker
      Piparen grund
      Piparesten sten
      Pirklas bränneri backe
      Plattabrånarna skog
      Plåtaskaftet äng
      Plåten åker
      Porsbacken skog
      Porsgölen sjö
      Porsviken vik
      Pottegöl göl
      Pottegölen sjö
      Prästavägen väg
      Pröjsaberget berg
      Pungaledet grindstolpe
      Pusamossen åker
      Päråkabacken backe
      Remsan åker
      Remsan åker
      Ribban berg
      Riskullamarken skogsmark
      Rolagölen sjö
      Rotahagen skog
      Rotalid backe backe
      Rotalyckan åker
      Rotmatsaholmen holme
      Rubenskärr åker
      Ruberget, Stora, Lilla berg
      Rudolfamossen mosse
      Rullabit åker
      Rullabro bro
      Rullabäck bäck
      Rullabäcksbacke backe
      Rullagöl sjö
      Rulle göl sjö
      Rumpan gärde
      Runnekläppen, Lilla, Stora udde
      Runningakällan källa
      Runnåker åker
      Rydabackarna backar
      Rydbacken backe
      Ryttarehallen berg
      Råbackalyckan åker
      Råbackalyckorna åkrar
      Råbackamarken skog
      Råbackamarken mark
      Råbansmossen betesmark
      Råbocken åker
      Råbäcksmåla åkern åker
      Rännan slåtter
      Rätteskatorpet torp
      Rävabacken backe
      Rävamossen mosse
      Rävarumpan udde
      Rävasten sten
      Rävbäcken bäck
      Rävgärdet åker
      Rävkärret åker
      Rävlans Ränna åker, mosse
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävstenar backe
      Rödaled grind
      Rödbäck kärr
      Rödbäckobacke backe
      Rödebäck bäck
      Rödnabbsudd udde
      Rödjoramossen åker
      Saglasbacken åker
      Saglasbacken backe
      Saglaslätt öppen plats
      Saglesbacken backe
      Salesbacken backe
      Sandbäckskärret kärr
      Sandbäcksmåla backe backe
      Sandliden backe
      Sandlyckan åker
      Sandskiften åker
      Sandåsen ås
      Sidden åker
      Siddåker åker
      Siffres röje tomt
      Signelycke kyrkojord, åker
      Silkaslätten tomter
      Silkåker åker
      Silleström vattenfall
      Silleström fall
      Silverberget berg
      Silverskärvet stenskärv
      Simmans katt berg
      Sissekärr äng
      Sissåker åker
      Sjungareåker åker
      Sjunkakärr kärr
      Sjuåker åker
      Sjöamon skog
      Sjöbottans åker åker
      Sjöbrån äng
      Sjöbrånen skog
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögölen göl
      Sjöhagen åker
      Sjöholmen ö
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åker
      Sjöslätten sandslätt
      Sjöslätten sandslätt
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Skaftabyttan stor ek
      Skaftabyttemossen mosse
      Skangkroken udde
      Skankrokaudden udde
      Skansakällan källa
      Skansen hage
      Skiften åker
      Skifterna två åkrar
      Skillnaden sten
      Skillnadsbäck bäck
      Skitnabäck bäck
      Skogsnuveholm holme
      Skojareholmen holme
      Skolbacken backe
      Skoppelsåsen, Lilla, Stora sandås
      Skorvnubben åker
      Skräddarelyckan åker
      Skräddaremarken skog
      Skvalbäcken bäck
      Skälabacken backe
      Skärvbiten åker
      Skärvhålet betesmark
      Skärvmossen åker
      Skärvåker åker
      Skärvåker åker
      Skärvåker åker
      Skärvåker åker
      Skönevik vik
      Slåttahagen skog
      Slåttakullen backe
      Släppshagen hage
      Slätastycke betesmark
      Slättakärr åker
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slättingen äng
      Slättåker åker
      Slöjdarelyckan åker
      Smalgärdet åker
      Smedbackarna backar
      Smedbrån åker
      Smedbrånarna skog
      Smedgärdet åker
      Smedhålåkern åker
      Smedkillan källa
      Smedkällan skogskälla
      Smedlyckan betesmark
      Smedmossen åker
      Smedslätten hage
      Smedåker åker
      Smedåker åker
      Smedåkern åker
      Småbackarna backar
      Smörhålabacken backe
      Smörhålet kärr
      Snappsäcken äng
      Snickarebacken skog
      Snickaremossen mosse
      Snippen åker
      Snippåker åker
      Snuggakillan källa
      Snuspellamossen skog
      Snuspellaåkern åker
      Soberget berg
      Socknakärret kärr
      Socknavägen vägen
      Soholmen åker
      Sokillan källa
      Sokurran kärr
      Sokurran sumphåla
      Solbacka lht
      Sonalyckan åker
      Sonakärret åker
      Sonasmosse åker
      Sonaviken vik
      Spanstorpa allé allé
      Sparrakärret kärr
      Spelasidden åker
      Spelbron bro
      Spelkärret kärr
      Spiakärret åker
      Spiakärrsbacken backe
      Spiakärrsbäcken bäck
      Spisen stenig backe
      Spishyllan sten
      Sporrabacken backe
      Sporrabrobacken backe
      Sporrabron bro
      Sporrabron bro
      Sporrabrosbacke backe
      Sporralyckan åker
      Spyakärret mosse
      Spångtången åker
      Spångtångsbacken backe
      Spångtångsflyet fly
      Spännaregärdet åker
      Stakabacken backe
      Stakadammen skog
      Staggskiften åker
      Stallbäcken bäck
      Stallskiften åker
      Stallskiften åker
      Stallåker åker
      Stallåker åker
      Stallåker åker
      Stallåker åker
      Stallåker åker
      Stallåker åker
      Stavalyckan f.d. båtsmanslycka
      Staves bäck bäck
      Stegåker åker
      Stekekitta åker
      Stenbrobacken hage
      Stenbron bro
      Stengölen göl
      Stenhagen skog
      Stenhagen marker
      Stenhusåker åker
      Stenkillan källa
      Stenrösan åker
      Stenskalla Flue rasteställe
      Stenskiften åker
      Stenspräckan källan
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stiabäcken bäck
      Stiakillan källa
      Stialyckan åker
      Stibacken åker
      Stickåker åker
      Stigabacken backe
      Stigalyckan åker
      Stinelyckan åker
      Stiåker åker
      Stockholmsbäcken bäck
      Stockholmsbäcken bäck
      Stockholm skog
      Stockholmsbrånen odling
      Stockholmsskärvet stenig backe
      Stora en en
      Stora Ensbacken backe
      Storagärde åker
      Storagärde åker
      Storamadsbacke backe
      Storebrån skog
      Store hage betesmark
      Store hage åker
      Store Mark skogsmark
      Store Gåhen åker
      Storolabacken backe
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkersbiten åker
      Stripen äng
      Strågebro bro
      Stråge bro bro
      Strågehålsbrånar skog
      Strågevrå åker
      Strågsjön sjö
      Strågsjön sjö
      Stråkamossen åker
      Strätet byväg
      Strömmaslåttern äng
      Stubbalyckan åker
      Stubbastättan grind
      Stugåker åker
      Stutabrån skog
      Stutaliden backe
      Stycket åker
      Stångabockskärr kärr
      Ställhultakällan källa
      Ställhultatorpet torp
      Sunbesgölen göl
      Sundet kärr
      Sunnagölen göl
      Sunnamaden slåtter
      Surastycke åker
      Surbrunn källa
      Surbrunn brunn
      Svalberget berg
      Svanalyckan åker
      Svartakärr åker
      Svartakärr kärr
      Svartevik vik
      Svarvarekullen skogsbacke
      Svanantamossen åker
      Svenlarsalidarna backar
      Svenhansabacken backe
      Sven Matsabacken backe
      Svenmånsalyckan åker
      Svennilsamossarna mosse
      Svensekillan källa
      Svenåker åker
      Svinaryggarna ås
      Svinaryggen sandrevel
      Svinasten sten
      Svärjarelyckan åker
      Säljö sund sund
      Säljöviken vik
      Sällatorpsmossen åker
      Sälltorpakärret kärr
      Sängen grotta
      Södersjön sjö
      Södersjön sjö
      Söragärde hage
      Söragärde åker
      Söragärde åker
      Söragärde hage
      Sörakärr kärr
      Söredamm skog
      Sörehag hage
      Sörehage skog
      Sörehage hage
      Sörehagsmosse åker
      Sörelycke åker
      Sörelycke åker
      Söremark skog
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söråker åker
      Sörängen åker
      Syltebäcken bäck
      Sävjegrusbacken backe
      Sögenas väg genväg
      Sötolabiten åker
      Tallet skog
      Talludden udde
      Tiggarepinan skog
      Tillströmalyckan slåtter
      Timmermossarna mosse
      Timmermossen åker
      Tistelåker åker
      Tjurakärret skog
      Tjurasen slåtterängar
      Tjuvabiten åker
      Tjuvabäcken bäck
      Tjärbacken backe
      Tjärbron bro
      Tjärdalsåker åker
      Tjärmossen åker
      Tobakslandet hage
      Tomsåker åker
      Tomtakällan källa
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Toppakullarna skog
      Toppåker åker
      Torkungabacken hage
      Torkugnslycke åker
      Torkugnsåker åker
      Torkugnsåkern åker
      Torpahagen betesmark
      Torpalyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torsagärdet åker
      Torsakällan källa
      Torskorshagen hage
      Tosskurran kärr
      Toungsbacken slåtter
      Tovalyckan åker
      Trantehatt sten
      Trappstenen berg
      Traveslättsbacke backe
      Trehörningen göl
      Trehörningen åker
      Trehörningsholm holme
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tresnipp åker
      Tresnipp åker
      Tre-stenar-rör tre gränsstenar
      Tretjuviabok bok
      Trinna kärr skog
      Trinna skiften åker
      Trinn kurre kärr
      Trinn kurre göl
      Trinn mosse åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trinnåker åker
      Trippabitarna två åkrar
      Trollberget berg
      Trollberget hög bergknalle
      Trollamålafly skog
      Trollasten två stenar
      Trollberg berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollgran gran
      Trollhättan vik
      Trollstenen sten
      Trulsamarken skog
      Trulsholmasasten sten
      Trångakärr äng
      Trädan åker
      Trähagen trädgården
      Trälleborgskille skogskälla
      Tröstamosse skog
      Trösta mosse mosse
      Tullramarken skog
      Tunnbrånen höjdmärke
      Tvärbäckabackarna backar
      Tvättviken vik
      Tvätthallen sten
      Tågmossen slåtter
      Tångakillan källa
      Tången betesmark
      Tången mark
      Täppan åker
      Täppan hage
      Törnåker åker
      Törnåker åker
      Törnåker åker
      Törnåker åker
      Törnåker åker
      Törnåker åker
      Uddabacken backe
      Uddaledet grind
      Uggleeken ek
      Uggleholmen holme
      Uggleholmen holme
      Ugglekärret kärr
      Ugglestenarna stenar
      Ulvasjön sjö
      Ulvasjön sjö
      Undantag, Övre, Nedre åkrar
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantaget äng
      Undantagsidden åker
      Undantagsmarken skog
      Undantagsåker åker
      Upphängarebackarna backar
      Utmaden åker
      Valdemarskärret kärr
      Vallmarskärret kärr
      Vanngölen sjö
      Vasabron bro
      Vasabäcken bäck
      Vasakärret mosse
      Vasamossen kärr
      Vasasten sten
      Vasaviken vik
      Vasen äng
      Vasen mark
      Vasen skog
      Vedbacken backe
      Vederlaget åker
      Vederlaget åker
      Vederlagskärret äng
      Vederlagsåker åker
      Vederlagsåker åker
      Vesslamossen kärr
      Vesmaden äng
      Vesmossen åker
      Vetekullen åker
      Vetåker åker
      Vibesgölen göl
      Viggahagen åker
      Viggakärret kärr
      Viggakärret äng
      Viggamålen åker
      Viggasjön sjö
      Viggasjön sjö
      Vikabiten betesmark
      Vikabrån åker
      Vikakällan källa
      Vikalyckan åker
      Vikåker åker
      Vilsten sten
      Vilsten sten
      Vingarna åker
      Vråskiften åker
      Vysslahallsbacke backe
      Vysslehall sten
      Vyssleholm holme
      Vysslö holme
      Väderkvarnsåker åker
      Värpet Saknas
      Värpet Saknas
      Västeråker åker
      Västragärde åker
      Västragärde åker
      Västremark skog
      Vörtaspjället åker
      Yttramad äng
      Åkerholmen åker
      Åkerhålet åker
      Åsakällan källa
      Åsakärren betesmark
      Åsakärret skog
      Åsakärret åker
      Åsen åker
      Åsjön, Lilla sjö
      Åsjön, Lilla sjö
      Åsjön, Stora sjö
      Åsjön, Stora sjö
      Åsåkern åker
      Älggölen sjö
      Älgkärren kärr
      Älleshage åker
      Älleström ström
      Ällgölen göl
      Ällgölen sjö
      Älmtamossen äng
      Älmtasjön sjö
      Älmte- el. Hagegölen göl
      Älmterydskulle höjd
      Älteslåttermosse hage
      Älvekärr kärr
      Ängahagen åker
      Ängahagen åker
      Ängahagen betesmark
      Ängahagen åker
      Ängahagen åker
      Ängahagen hage
      Ängahagsflyet kärr
      Ängahagslyckan åker
      Ängahagsmossen åker
      Ängahagsåkern åker
      Änggärdet äng
      Åskkärrsmossen mosse
      Äsplyckan åker
      Äspåker åker
      Ökabrån, Stora Lilla skog
      Öland, Nedre, Övre åker
      Ölandseken ek
      Österbackar backar
      Österlycke åker
      Österlycke åker
      Österlycke åker
      Österlycke åker
      Österlycke killa källa
      Österåker åker
      Österåker åker
      Österängen skog
      Österängsmossen mosse
      Östragärde åker
      Östragärde åker
      Östrahag hage
      Östrakille källa
      Östralycke åker
      Östrahage skog
      Östrekulle skog
      Övremark skog
      Övre mark skogsmark

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.