ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fridlevstads socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 4
    Balasjö [Ballasjö] gård Frillastenen sten
      Klämmens grav bergssluttning
      Lonnfotabacken backe
      Sillsjön sjöar

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.