ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rödeby socken : Östra härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 432 Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 321
Rödeby sn Abborregölen sjö Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Rödeby sn Abborregölen liten göl Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Rödeby sn Abborrgölen tjärn Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Rödeby sn Abborrön ö Nummerförteckning förteckning Abborragölen sjö
Rödeby sn Abborrön ö Nummerförteckning förteckning Alängarna ängsmarker
Rödeby sn Allsjön sjö Nummerförteckning förteckning Allsjön sjö
Rödeby sn Allsjön sjö Nummerförteckning förteckning Altarestenen sten
Rödeby sn Allsjön sjö Nummerförteckning förteckning Annexet mark
Rödeby sn Allsjön sjö Nummerförteckning förteckning Aplabacken backe
Rödeby sn /Se Allsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backaboslien backe
Rödeby sn /Se Altarstenen flyttblock /Se Nummerförteckning förteckning Badströmmen fors
Rödeby sn /Se *Askebäckssten råm. Nummerförteckning förteckning Baggaberget bergknalle
Rödeby sn o. by /Se *Backa bäcken bäck Rödeby sn Saknas Balasjön sjö
Rödeby sn /Se Balasjön sjö Rödeby socken Bastasjön sjö
Rödeby sn /Se *Ballsjön sjö Rödeby sn Bengtas hage mark
Rödeby sn /Se Bastasjön sjö Ballasjö, se Bollasjö Saknas Bergholmen holme
Rödeby sn /Se *Bergagölen Saknas Balasjö by Bingamossen mosse
Balasjö,Västra och Östra by Binnaregölen göl Balasjö, Östra Saknas Binnagölen sjö
Björkegård gd Binnaregölen sjö Bergdala traktnamn Binnaregölen sjö
Björsmåla by Binnaregölen sjö Bergtorp hmn Binnaremossadiket dike
Björsmåla by /Se Björkeberg berg Björkegård, se Göksjöholm Saknas Binnaremossen mosse
Bottnansmåla by *Björkegården gd Björkegård by Björkgölen sjö
Bredabäck by Björkegölen sjö Björsmåla by Björngölen sjö
Bubbetorp gd *Björngölen liten göl Björsmåla by Björsmåla broarna broar
Buggamåla by Björngölen sjö Blommatorpet torp Blixtbygden backe
Buggamåla by /Se Björngölen göl Bläckspångskvarn kvarn Blyringabacken backe
Båtsmansmåla by /Se Björsmålagölen tjärn Bollasjö traktnamn Bläck spång bro
Ekegården gd *Björnsmåla ström Saknas Bondemad kyrkojord Bläkärret kärr
Falan by *Bläckkärret Saknas Bottnansmåla by Bokön ö
Falan by /Se *Blacksponsbro eller Bläckspånsbro bro Bredabäck by Bollasjön sjö
Figgamåla by Bläcknamaden åker Bredabäck by Bonna bro bro
Figgamåla by /Se Bläcknamaden odlad mark Bubbetorp gård Bonnadammen fors
Flaken gd Bockholmen holme Bubbetorp gård Bonna mad kyrkojord
Gagnekulla by Bojegölen, Stora sjö Bubbetorp gård Brant li backe
Gagnekulla by /Se Bokön ö Bubbetorp gård Bruabacken backe
Gräggemåla by Bokön ö Bufflatorpet tp Bruds hallar backar
Greggemåla gd /Se Bollasjön sjö Buggamåla by Brända kärr kärr
Gunnegärde gd *Bondedammen Saknas Buggamåla by Bångabackarna backar
Gutan gd /Se Bondemad Saknas Buggamåla by södra delen av byn Bökön ö
Göksjöholm gd *Bonde ma f. äng Buggamåla, Norra norra delen av byn Dackabacken backe
Hinderås by Bondemad äng Bultatorpet tp Dalsjön sjö
Hollstorp gd *Bosströmmen trol. en del av Lyckebyån Ekegården gård Dammarna mosse
Hålan gd *Broholmen holme Elsatorpet torp Dammen gammal kvarndamm
Hejetorp gd /Se *Brohöljen utvidg. av ån Eriksatorpet torp Dansjön sjö
Häjetorp by *Bromadgölen Saknas Falan by Dirkavägen den gamla vägen Kästorp - Flaken
Högamålen gd /Se Bånga damm myr Falkatorpet torp Djuramossen mosse
Hökamåla by *Bäckholmen den nordligaste av de tre holmarna Figgamåla by Dumparebacken backe
Hökamåla två gdar /Se *Bäckholmsgölen Saknas Flackatorpet tp Ekåkern åker
Idehult gd Bökön ö Flaken by Ekön ö
Idehult gd Bökön ö Flatåkren kyrkojord Falkagölen sjö
Idehult by /Se Dalsjön sjö Flotatorpet torp Femstenarör stenröse
Idehult by /Se Dammkärret åker Gagnekulla by Flakbron bro
Idehult by /Se Dammkärret odlad mark Gagnekulla by Flaken sjö
Inglatorp gd Dansjön liten sjö Goljatatorpet tp Flaksjön sjö
Johannesborg gd Dansjön sjö Granholmen avs. Flotamossarna mossar
Kopparemåla gd Djupgölen sjö Gräggemåla, se Strömsberg Saknas Flyet mosse
Kopparemåla by /Se Ekön ö Gräggemåla by Flyet kärr
Kopparemåla by /Se *Elleströmmen trol. del av Lyckebyån Gunnegärde, se Sofiedal Saknas Flyet kärr
Kopparemåla by /Se *Elmta ström Saknas Gunnegärde by Flärkabäckabacken backe
Krogsmåla by *Etlinggölen Saknas Gökatorpet torp Fläskabäcken bäck
Kroksmåla by /Se Falkagölen sjö Göksjöholm (traktnamn) Frägnabacken backe
Kyrkan kyrka *Falströmmen Saknas Göksjöholm gård Frägnamossen mosse
Kästorp by *Fjärholmen den sydl. av de tre holmarna Hejetorp, se Häjetorp Saknas Fränabackarna backar
Kästorp by * Flag ageren kyrkojord Herragården gård Fåglaflyet kärr
Ledja by /Se *Flagagerem f. åker Hinderås by Fåglasång skogsmarker
Ledja by /Se Flakagölen sjö Hinderås by Fåramarken skogsmark
Ledja by Flakesjön större sjö Hinna kvarn kvarn Fåramarken skogsmark
Legdewermen gd:ar /Se Flakesjön Saknas Hollstorp by Fäbroarna broar
Lillö by Flakesjön sjö Hultatorpet torp Fäströmmen fors
Långemåla by Flakesjön sjö Hultet några småställen N. om Kästorps by Gagnekullamossen mosse
Långemåla by /Se Flaksjön sjö Hålan, se Johannesberg Saknas Gastabacken backe
Mo lghtr Flakesjön sjö Hålan gård Gatmossen mosse
Mästaremåla by Flakesjön sjö Häjetorp traktnamn Globs hall stenhällar
Mästaremåla by /Se Flakesjön sjö Häjetorp gård Globs hall stenhällar
Mörtön by Flakesjön sjö Hökamåla by Grisamaden mad
Nättleryd by Flakesjön sjö Idehult by Grotastenarna ett par stora flyttblock
Nättleryd by /Se Flaksjön sankmark Idehult, Västra västra delen av byn Idehult Gubbamaden mad
Offamåla by Flakasjön sjö /Se Idehult, Östra östra delen av byn Idehult Gubbåkern åker
Offamåla Saknas /Se Flatåkren åker Inglatorp by Gubbasjön sjö
Offamåla by /Se *Flisebäcken bäck Jansagården saknas Gunnbacken backe
Rumpetorp by Fläskabäcken bäck /Se Johannesberg (traktnamn) Gutan fall
Rumpetorp by /Se Fåglaflyet sankmark Johannesberg gård Gutefallen fall
Rödeby by Fåglaflyet sank mark Jonasmånsatorpet torp Guttabo jöl sjö
Rödeby, Västra by Gladholmen terräng Järpatorpet torp Gåsaflyet stort kärr
Rödeby, Östra by Gladholmen terräng Jölatorpet torp Gåsagölen sjö
Rödebyholm (tidigare Skrape) gd Gubbasjön sankmark (tidvis vattenfylld) Kajsatorpet torp Gärdsmossen mosse
Saluholm torp f.d? Gubbasjön sjö (tidvis vattenfylld) Kalsatorpet torp Göksjön sjö
Sjunnemåla utjord /Se *Guttabogöl liten göl Karlshäll nu nedlagdt stenhuggeri Hagholmen ö
Sjunnemåla utjord /Se Guttabogölen sjö Kestorp traktnamn Hallasjön sjö
Skrabbehage Saknas Gåsagölarna sjöar Kjästorp, se Kestorp Saknas Halmagölen sjö
Skrape gd Gåsagölen liten göl Kopparemåla by Hansaflyet kärr
Skrape by *Gåsagölen utvidgn. Krogsmåla by Harholmen holme
Skyttemåla (Sköttemåla) by Gåsagölen tjärn Kruskoppstorpet nu nedlagt båtsmanstorp Hinna backar backar
Skyttemåla by /Se Gåsagölen sjö Kästorp by Hinna bäck bäck
Skärvaboda by *Gåseström Saknas Labbatorpet torp Hjortakällan källa
Snoketorp by Gärdesgölen tjärn Ledja by Hjortnamossen mosse
Sofiedal (tidigare Gunnegärde) gd *Giöksiöö Krook udde Ledja by Hjortronagölen sjö
Sofielund (tidigare Snoketorp) by Göksjön sjö Ledja by Holma jöl sjö
Spetsbygd by Göksjön sjö Lillö by Hornåsabacken backe
Spjutsbygd by Göksjön sjö Lindgrenatorpet tp Horsaklinten rund bergknalle
Spjutsbygd samh /Se Göksjön sjö Lunnatorpet torp Hulta backe backe
Spjutsbygd Saknas /Se *Gölingsgölen långsmal göl Lustgården öknamn på gård Hultahagen hagmark
Stengöl by *Habbebro bro Långelycke kyrkojord, se Ålabäck Saknas Hultakärret kärr
Strömsberg (tidigare Gräggemåla) by Haget utmark? Långemåla by Husagölen sjö
Stubbelycke by Hallasjön sjö Markatorpet torp Husviken vik
Svensgöl by Hallasjön sjö Mo gård Hårasjön sjö
Svensgöl by /Se Hallasjön sjö Mältan namn på några småställen Hårasjön sjö
Tibbamåla by Hallasjön sjö Mästaremåla by Hästakärret kärr
Tibbamåla by /Se Hallasjön sjö Mörtsjöåsen skollovskoloni Hästakärret kärr
Tibbamåla by /Se Hallasjön tidvis vattenfylld sjö Mörtön by Hästamossen mosse
Viekvarn by Hallasjön sankmark Mörtön, Norra norra delen av Mörtön Hästgöla kärr kärr
Viön by Hallasjön sjö Mörtön, Södra södra delen av Mörtön Hästgölen sjö
Viö by Halmagölen göl Nettleryd, se Nättleryd Saknas Hästhagen skogsmark
Viön by Halmagölen sjö Nordan Knabelström kyrkojord Höga klint backe
Ålabäck Saknas Halvön halvö Norrgården de nordl. gårdarna Höga lid backe
Ålabäck gd Harholmen holme Norregården gård Hökabackarna backar
Ålabäck gd Hjortahällan hälla /Se Nättleryd traktnamn Hökamåla gölen sjö
Öjasjömåla gd /Se Hjortrongölen göl Nättleryd by Hönan sten
Öjesjö by Hjortrongölen sjö Offamåla by Hövdingen åkerstycke
  *Hjälmamaden Saknas Paradiset öknamn på en av gårdarna Ides mosse mosse
  Hollstorpsåsen ås Rabbe gård Johannesbergabacken backe
  Hollstorpsåsen höjd o triangelpunkt Redliatorpet nu nedlagt tp Järnskalle kärr kärr
  Holmön ö? Rummadal lht Jölabergen höga backar
  Husagölen göl Rumpetorp hmn Jölingsgölen sjö
  Husagölen tjärn Rumpetorp by Kalsabacken backe
  Husagölen sjö Råbackatorpet torp Kalsakärret kärr
  Husviken vik Rödeby, Västra by Karlmatsakärret kärr
  Husviken vik Rödeby Östra traktnamn Karlnilsabacken backe
  Husviken vik /Se Rödeby, Östra by Kassabron bro
  Härasjön sjö Rödebyholm traktnamn Keholmen holme
  *Hästgölen utvidgn. Rödebyholm by Keaholmen ö
  Hästgölen tjärn Sillmanstorpet torp Kiljasjön sjö
  Hästhagen terräng Skomakaretorpet tp Kinga fly kärr
  *Högstolen berg? Skrabbehage kyrkojord Killa hejor marker
  Hökamålagölen liten sjö Skrape, se Rödebyholm Saknas Killmossen mosse
  Hökamålagölen sjö Skrape by Knippelstenen sten
  Hökamålagölen sjö Skyttemåla by Koggamossen mosse
  Idehultåsen höjd o triangelpunkt Skärvaboda by Kohagakärren kärr
  *Kallfjärd sjö Snoketorp, se Sofielund Saknas Kolmilabacken backe
  Kalmad myr Snoketorp by Komarken skogsmark
  *Kalvsjön Saknas Snoketorp by Koppa hallar bergknallar
  *Kassabäck bäck Sofiedal traktnamn Korpadal mark
  Keaholmen ö /Se Sofiedal by Korsvattnet fors
  *Kepeholm plats på den forna riksgränsen Sofielund traktnamn Krokgölen sjö
  *Kråholmen den mellersta av de tre holmarna Sofielund by Kråkeken ek utmed Nätteryds kapell
  Kiljasjön sjö Sofielund gård Kullatäppan åkerstycke
  Kiljasjön sjö Sonagården gård Kungsrännan arm av Lyckebyån
  Kiljasjön sjö Songården gård Kvarnabacken backe
  Kiljasjön sjö Sparvaboda gård Kvarnfallet Saknas
  *Klovehall råm. Speltorpet torp Kvarnkärret kärr
  *Knabe ström saknas Spetsbygd, se Spjutsbygd Saknas Kvarnön ö
  *Kopeholm plats på den forna riksgränsen? Spjutsbygd traktnamn Kvärnavägen väg
  Kopparholm ö Spjutsbygd by Kyrkbrånarna backar
  *Korsvaben sjö på gräns Spjutsbygd stationssamhälle Kyrkebacken backe
  Krokgölen göl Stengöl by Kyrkemossarna mossar
  Krokgölen tjärn Strömsberg traktnamn Kyrkängarna ängar
  Krokgölen sjö Stabbatorpet torp Kåtakulls hål djup del
  Krokgölen utvidgn. Stubbelycka by Käringaklämman sten
  Kroksgöl sjö Stubbelycke gård Käringamaden ängsmark
  *Kroksgölen utvidgn. Stutatorpet torp Labbabacken backe
  Krypstenarna gränsmärke /Se Sunnatorpet gammalt, nu nedlagt torp Lassamåle Saknas
  *Kuppeholmen ö Svensgöl by Lillagärdsmossen mosse
  Kvarnagårdsåsen ås Tibbamåla by Lilla mad ängsmark
  *Kvarnholmen holme Vibergstorpet nu nedlagt torp Lillsjön utvidgn.
  *Kvarnön ö Vidökvarn by Lillån å
  *Kvarnön ö Viekvarn, se Viökvarn Saknas Lillön ö
  Kvarnön ö Viekvarn by Ljunglyckeberget bergknalle
  Kvarnön terräng Viekvarn by Lommegölen sjö
  Kvarnön ö, f.d? Viö traktnamn Lyshallarna bergknalle
  Kvarnön terräng Viö by Långa kärr kärr
  Kvarnön ö Viö, Norra norra delen av Viö Långemålaströmmen fors
  Kyrkjorden, Norra utmark? Viö, Södra södra delen av Viö Länsmansbäcken bäck
  Labbabacken höjd Viökvarn traktnamn Långagölen sjö
  Labbabacken höjd Viön, se Viö Saknas Långasjökärr kärr
  Labbabacken höjd o triangelpunkt Västergården gård Långasjön sjö
  Lcghafen sumpmark /Se Yasjö traktnamn Långe backe backe
  Ledjaåsen höjd o triangelpunkt Ålabäck traktnamn Långe vik vik
  Ledjesjön sjö /Se Ålabäck by Lönnlien backe
  (Lega sjö) sjö Ålabäck gård Lövinaängen äng
  *Legasjö sjö Ålfältatorpet tp Maden ängsmarker
  *Legasjön sjö Åvik bebyggd plats Maggebergamossen mosse
  Legasiön sjö /Se Öjesjö, Yasjö Saknas Mariaberget bergknalle
  *Legdevärmen gränsplats Öjesjö by Mellangärdet gärde
  Lillsjön mindre sjö Östergården gård Mellanmarken skogsmark
  Lillsjön sjö   Menströmmen fors
  *Lillsjön vidgat parti av Södersjön   Mossjön sjö
  Lillsjön sjö   Mulaxagölen sjö
  Lillsjön sankmark   Måla backe backe
  Lillsjön sjö   Målabacken backe
  Lillån å   Måna hall stenblock
  Lillån å   Månsabacken backe
  Lillån å   Mörka Kärr kärr
  Lillån å   Mörke mad mad
  *Lillön Saknas   Mörtabackarna backar
  Lillön holme   Mörtadammen sjö
  Lillön ö   Mörtsjön sjö
  Lillön ö   Norrsjön sjö
  *Limörtoström del av Lyckebyån   Nyhagen mark
  Lommagölen göl   Offerstenen sten
  Lommagölen tjärn   Olljungen sjö
  Lommagölen sjö   Olljungen sjö
  Lommagölen sjö   Olsagölen sjö
  Lyckebyån å   Onamossen mosse
  Lyckebyån å   Oset namn på ett ställe i Lyckebyån
  Lyckebyån å   Oxlabacken backe
  Lyckebyån å   Paddegölen sjö
  Lyckebyån å   Pesslyckekärr kärr
  Lyckebyån å   Petter-Månsakärret kärr
  Lykkeaa mt.namn /Se   Pinkärret kärr
  *Långamålabron bro   Potatiskärret kärr
  Långasjön sjö   Pröjsarebacken backe
  Långasjön sjö   Pungen åkerstycke
  Långasjön sjö   Påtabacken backe
  *Långemålasjön sjö   Rackaremarken mark
  Långevik vik   Repakärret kärr
  Långevik terräng   Riddarehallen stenhäll
  *Långmålsjön sjö   Ringön ö
  Lövsmålen terräng   Rocka fly kärr
  Lövsmålen terräng   Rudgölen sjö
  *Matingagölen Saknas   Rugölskärren kärr
  *Medelgölen Saknas   Rullabackarna backar
  Mellansjön sjö   Rumpe killa källa
  Mo Saknas   Runke sten sten
  *Mogierre f. gärde   Ryabacken backe
  *Mornahall litet berg   Rya hall stenhäll
  Mossen terräng   Råbockaremossan åkerstycke
  Mossgölen tjärn   Rännbäcken bäck
  Mossjön sjö   Rävens kulle kulle
  Mossjön sjö   Rävgölen sjö
  Mossjön sjö   Röa le grind
  Mulaxagölen liten göl   Rödalyckan åkerstycke
  Mulaxagölen sjö   Rödeby ek gammal ek
  Mulaxagölen sjö   Rödkärret kärr
  *Mårteström trol. del av Lyckebyån   Sabbe bro bro
  *Mårtnagöl utvidgn.   Sandliden backe
  Mårtnagöl utvidgning   Sandtagsmossen mosse
  *Mästramåladamm damm   Saras grav sandtag
  *Mästramålaön trol. terrängområde   Saras li backe
  Mästarmålaön odling?   Schäfakurran litet kärr
  *Mörkegöl Saknas   Sillalien backe
  Mörtsjön sjö   Silltorpsån å
  Mörtsjön sjö   Sjunka fly kärr
  Mörtsjön sjö   Sjömossen mosse
  Mörtsjön sjö   Skolbacken backe
  Mörtsjön sjö   Skrape li backe
  Mörtsjöåsen ås   Skräddarolabackarna backar
  *Mörtudden synbarl. udde   Skärvaboda slut stenblock
  Mörtögölen sjö   Slättaflyet kärr
  *Mörtön halvö   Smelien backe
  Mörtön ö   Snopp stue bergknalle
  *Mörtöström Saknas   Snopp stue bergknalle
  Nordan Knabelström äng   Snopp stue bergknalle
  *Norra kärr Saknas   Snopp stue bergknall
  *Norrasjön sjö   Socknakärret kärr
  Norresjön sjö   Sofielundsbäcken bäck
  Norresjön sjö   Sonatomten åker
  *Nättleryd damm damm   Spelmossen mosse
  Ofredsstenarna stenar   Stakärret kärr
  Ofredsstenarna stenar   Stavaflyet mosse
  *Ollingegöl utvidgning   Stavarebacken backe
  Olljungen sjö   Stavarebäcken bäck
  *Ormsgölen vidgat parti   Stengölen sjö
  *Ormströmmen trol. del av Lyckebyån   Stockabroarna broar
  Oxtången åker   Stora mad ängsmark
  Oxtången odlad mark   Stora madsberget bergknalle
  Paddegölen tjärn   Storholm holme
  Paddgölen sjö   Storån å
  Palmkvists göl sjö   Storön ö
  *Pilgölen utvidgn.   Storön ö
  *Pilsegölen utvidgn.   Strömsbacken backe
  *Pärnamobäcken bäck   Stutabacken backe
  *Pölsemar vik   Susarebacken backe
  *Repakärret Saknas   Svalbäcken bäck
  *Ringahölen Saknas   Svalbäcksdiket bäck
  Ringön ö   Svarta kärr kärr
  Ringön ö   Svenskärret kärr
  Ringön ö   Svinajölen plats
  Ringön ö   Svinasvälten mark utmed Schäfakurran
  *Ringörn ö   Södersjön sjö
  Rudegölarna tvenne tättliggande gölar   Södre mark skogsmark
  Rudegölarna sjöar   Tjurabergsbacken backe
  Rudegölarna sjöar   Togölen sjö
  Rudegölen liten göl   Tova göl sjö
  Rudegölen sjö   Tranberget bergknalle
  Rudegölen tjärn   Tregölen sjö
  Rudegölen göl   Trolla Kulle backe
  *Ryggehall Saknas   Trånga kärr kärr
  *Råcke bäcken bäck   Trägölen sjö
  *Rävaskärvet Saknas   Törstön ö
  *Rävgölen utvidgn.   Valpaströmmarna forsar
  Rävgölen utvidgning   Vangölen sjö
  *Sabbegöl Saknas   Vanngölen sjö
  *Sefwewermen Saknas   Vattningskärret kärr
  *Semla göl Saknas   Viholmarna holmar
  *Sidersjön sjö   Vikasjön sjö
  Silletorpsån å   Vindlösakärren kärr
  Silletorpsån å   Viskflyet kärr
  Silletorpsån å   Vitmosakärret kärr
  Silletorpsån å   Värmasjön sjö
  Silletorpsån å   Värmaströmmen ström
  Sillsjön sjöar   Västerån gren av Lyckebyån
  Sillsjön, Norra sjö   Yttre mark skogsmark
  Sillsjön, Södra sjö   Yjasjön sjö
  Sjögölen göl   Åsakärret kärr
  *Skate(n) sjö   Ålabäckabäcken bäck
  (Schate) sjö   Åsarna åsar
  *Skeet ställe i Lyckebyån   Åsjön, Stora sjö
  *Skeppeholm holme   Älgholmarna holmar
  *Skiljebäck bäck   Älgströmmen fors
  Skrabbehage utmark   Ällsjön sjö
  Skräddarflyet sankmark   Älmemaden mad
  Skräddarflyet sank mark   Älten, Lilla sjö
  *Skärvabodamad Saknas   Älten, Stora sjö
  *Sköljeström Saknas   Ängahagen hage
  Slättaflyet myr   Ärlagärdet gärde
  Snoppsberg berg /Se   Ärlamossen mosse
  Snäckholmen udde   Ätringsströmmen fors
  Snäckholmen sluttning   Öjasjön sjö
  Starrkärret myr   Öljungen sjö
  Stavrabäcken bäck   Ömaden mad
  Stengölen liten sjö   Östrarödebyleet grind
  Stengölen liten göl    
  Stengölen sjö    
  Stengölen sjö    
  Stengölen tjärn    
  Stenhönan fridlyst geologiskt naturminne    
  Stenhönan flyttblock /Se    
  *Stensgölen utvidgn.    
  Storegölen liten sjö    
  Storegölen sjö    
  Storeholm åker    
  Storeholm odlad mark    
  (Storeåsjö) sjö    
  *Storån *Stoor åån Saknas    
  Storön ö    
  *Sundsgölen utvidgn.    
  *Sunegöl utvidgn.    
  Sunnagölen sjö    
  Svensgölen göl    
  Svensgölen sjö    
  Svensgölen myr    
  *Svinagölen Saknas    
  *Sågbackarna höjder    
  *Säfiewärmen plats på den forna riksgränsen    
  Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  *Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  Timmernabben terräng    
  Timmernabben terräng    
  Tjuvaberget grotta /Se    
  Togölen göl    
  Togölen sjö    
  Torstön holme    
  Torstön ö    
  Torstön ö    
  Torstön ö    
  Tovagöl tjärn    
  Tregölen göl    
  Tregölen göl    
  Tregölen sjö    
  Tregölen tjärn    
  *Trehörne göl utvidgn.    
  Trehörnegölen sjö    
  *Trehörningen utvidgn.    
  *Trägöta göl en utvidgning    
  *Trägöta ström del av Lyckebyån    
  *Tuvasgöl utvidgn.    
  *Tvegutaström Saknas    
  *Tvägutan trol. del av Lyckebyån    
  *Tvätteström Saknas    
  *Valpeström Saknas    
  Vanngölen sjö    
  *Varmsjön sjö    
  *Vermansjön sjö    
  Vibersgölen tjärn    
  *Vidö ålfiske fiskeplats    
  *Viegölen utvidgn.    
  Viekvarn gd    
  *Viemar vik    
  *Vieström Saknas    
  *Vrig gölen utvidgn.    
  *Värmansjö sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmajsön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö /Se    
  Värmesjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  *Ytterström Saknas    
  *Åsakärret Saknas    
  Åsjön, Stora sjö    
  Åsjön Saknas    
  St. Åsjön sjö    
  Åsjön, St sjö    
  Åsjön, St sjö    
  Åsjön, St sjö    
  *Älgsjön sjö    
  *Ällsjöbäcken bäck    
  Ällsjögöl tjärn    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Älten tvenne mindre sjöar    
  Älten, Stora och Lilla sjöar    
  Älten, Lilla sjö    
  Älten, Lilla sjö /Se    
  Älten, Stora sjö    
  Älten, Stora Saknas /Se    
  Änglatång åker    
  Änglatång odlad mark    
  Ätrings ström fors /Se    
  *Ättringekvarn kvarn(synbarl. f.d.)    
  *Öjasjö mad Saknas    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö    
  Öljungen sjö    
  Öljungen utvidgning av Lyckebyån    
  Öljungen sjö    
  Ömaden myr    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.