ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ringamåla socken : Bräkne härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 571 Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 212
Ringamåla sn /Se Abborragyl göl Ringamåla sn sn Abborrajylet göl
Ringamåla sn /Se Abborragylet göl Ringamåla sn Abborrajylet göl
Abborremåla by Abborragylet tjärn Abborramåla traktnamn Abborrejyl göl
Abborremåla by /Se *Abborragylet (äldre namn för Hemsjön?) sjö /Se Abborramåla traktnamn Abborremålajyl göl
Abborremåla by /Se Abborragölen sjö Abborremåla, se Abborramåla traktnamn Anglajylet göl
Askaremåla by Abborragölen sjö Abborremåla by Anglajylet göl
Askaremåla by /Se Abborragölen liten sjö Anneberg bebyggelse Avundsjyl göl
Askaremåla gd /Se Abborragölen sjö Askaremåla by Baggabacken höjd
Askaremåla by /Se Abborregölen liten sjö Askaremåla by Bakajyl, Lilla göl
Askaremåla by /Se Abborregölen sjö Basketorpet ödetorp Bakajul, Stora göl
Baggemåla gd Abborregölen liten sjö /Se Bengtsboda by Saknas Saknas
*Baggamåla by /Se Aborragylet tjärn Bengtsboda by Bassajyl göl
Bengtsboda by Anglagylet sjö /Se Bergfors avs Bengtshultet triangelpunkt
Bengtsboda by /Se Anglagöl sjö /Se Björkelund avs Bengtshultet triangelpunkt
Dannemark by Anglagöl sjö /Se Britatorpet ödetorp Björnjylet göl
Dannemark by /Se Anglagölen sjö Baskelund avs Björnajylet göl
Danmark gd /Se Anglagölen sjö Bäckaskog h. Blekings märke landskaps- och länsgränsen
Drakatorpet Saknas Anglasjön sjö Dalfors nr traktnamn Bokagöl göl
Ekeryd gd Anglasjön sjö Dalfors avs Bosvik nö. viken
Ekeryd (förr Rumpeboda) by /Se Avundsgyl göl Dannemark by Breajyl göl
Flistorpet Saknas Avundsgylet tjärn Dannemark by Breajyl göl
Grimsmåla by Avundsgölen sjö Dänglatorpet t Brohöjan odling
Grimsmåla by /Se Avundsgölen sjö Ekeryd by Brohäjejylet göl
Grimsmåla by /Se Avundsgölen göl /Se Ekeryd by Brunnsjylet, Lilla göl
Gyngamåla, tidigare Baggemåla gd Baggudden udde Ekeryd by Brunnsjylet, Stora göl
Gyngamåla (äldre *Baggamåla) by /Se Ballagyl, Lilla göl Elmta, se Älmta traktnamn Brunnsjylet, Stora göl
Gyngamåla gd /Se Ballagyl, Stora göl Esiasatorpet bebyggelse Bäckajylet göl
*Gäddegölsmåla (äldre för Hjularemåla) by /Se Ballagölen, St. o. L. sjöar Flyaboda Saknas Bökejyl göl
Hjularemåla by Ballagölen, Stora och Lilla sjöar Flyet t.u. Bökejyl göl
Hjularemåla by /Se Bassagyl göl Grimsmåla by Daljebacken höjd
Hjularemåla (äldre *Gäddegölsmåla) by /Se Bengtshultet höjd Grimsmåla by Dannemarkabron bro
Hjularemåla by /Se Bengtshultet skogsmark Grimsmåla pst Dannemarkaliana backar
Hjularemåla by /Se *Björbäck bäck Grönadal bebyggelse Dronningalien lid
Hjularemåla by /Se Björkö ö Gyngemåln by Däjlbacken höjd
Hoka, Norra by /Se Björkön ö Gyngemåln by Enskäppegölet göl
Hoka, N:a by /Se Björnagylet tjärn Hemsjö stationssamhälle Ethöfden sjö
Hovmansbygd by Björnagylet sank mark Hjortadrevet t.u. Fjärhanajylet göl
Hovmansbygd by Björngylet sjö Hjortdrevatorpet t.u. Flångsgölen, L göl
Hovmansbygd samh. /Se Björngylet tjärn Hjularemåla by Flångegölen, St göl
Hovmansbygd samh. /Se Björngölen sjö Hjularemåla by Flängsjylet, Lilla göl
Hoffmansbygd samh. Björngölen sjö Hoka, Norra by Flängsjylet, Stora göl
Hovmansbygd samhälle /Se Björngölen sjö Hoka, Norra by Gatejylet göl
Humlemåla by Björngölen sjö Hoka, Norra by Getabron bro
Humlemåla by /Se *Blimsten gränsmärke Hovmansbygd by Grävingajylet göl
Humlemåla gd /Se *Blinesten gränsmärke Hovmansbygd by Grävlingabacken höjd
Humlamåla gd? /Se *Blännesten gränsst Humlamåla by Grävlingajylet göl
Härnäs by *Blännesten gränsst. Humlamåla by Gårdsjön göl
Härnäs (kallas ofta Östra Härnäs) gd /Se Bosvik vik Humlemåla by Gäddejylet göl
Härnäs, Östra (vanl. benämn. på Härnäs) gd /Se Bredagyl sjö Husakulle t.u. Gäddejylet göl
Högaböke by Bredagyl sjö Hägersnäs nr traktnamn Gäddejylet göl
Högaböke by /Se Bredagölen sjö Härnäs traktnamn Hackingegölen, Norra göl
Ire by Bredagölen sjö Härnäs eller Hägernäs nr traktnamn Hackingegölen, Södra göl
Ire by /Se Brohejan ägomark Härnäs by Hackningajylet, Lilla göl
Knaggalid by Brokäjan ägomark Härnäs by Hackningajylet, Stora göl
Knaggalid gd /Se Lilla Brunnsgylet sjö Högaböke by Hegesjön sjö
Kullemåla by St. Brunnsgylet sjö Högaböke by Hejasjön sjö
Kullemåla by /Se Brunnsgölen, Stora och Lilla sjöar Högalund t.u. Hejasjön sjö
Kullemåla gd /Se Bäckagylet tjärn Ikornatorpet t.u. Hemjylet göl
Ledesmåla by Bäckagylet göl Ire traktnamn Hemjylet göl
Lergölsmåla by Bäckagölen sjö Ire by Hemjylet göl
Lergölsmåla el. Letesmåla by /Se Bäckagölen sjö Ire by Hemjylet göl
Lergölsmåla by /Se Bökegyl sjö Jungsjömåla nr traktnamn Hemjylet göl
Letesmåla el. Lergölsmåla by Bökegölen liten sjö Jämnagården Saknas Hemsjön sjö
Letesmåla el. Lergölsmåla by /Se Bökegölen sjö Jämnet Saknas Hemsjön sjö
Ljungsjömåla by *Dagvarde bro bro Karleberg h Hemsjön sjö
Ljungsjömåla by /Se *Dave kärr Saknas Karletorp h Hemsjön sjö
Ljungsjömåla by /Se *Djurakärret Saknas Knaggalid by Hjortabroen bro
Loberget by *Draka bäcken bäck Knaggalid by Hjortalien lid
Loberget by Drakatorpet terräng Knoppatäppet bebyggelse Hjortaslätten slätt
Loberget by /Se Dånamossen mosse Kronoparken Saknas Hoka höl utvidgning av Mieån
Loberget by /Se Dånamossen mosse Krus(a)moen Saknas Hokändarevägen vägen
Långeboda by Ekåskäjan terräng Kråkmånsatorpet t Holmsjön sjö
Långeboda by /Se Elhövden sjö /Se Kullemåla by Holmsjön sjö
Pieboda by *Ellekärrsbäcken Saknas Kullemåla by Hundsjön göl
Pieboda by /Se Elsamossen mosse Kvarntorpet Saknas EJREG EJREG
Påkamåla by Elsasmossen mosse Kåstakullen t Hundsjön göl
Påkamåla by /Se Enskäppegylet tjärn Lergölsmåla, äldre namn på Letesmåla Saknas Hylkesjön, Södra sjö
Påkamåla by /Se Ethövden sjö Letaretorpet t Hökabrönan svedjeland
Ringamåla by Ethövden sjö Letesmåla by Hökajyl, Stora göl
Ringamåla (förr *Starrgylsmåla) by /Se Ethövden sjö /Se Letesmåla by Ire Hemsjö sjö
Ringamåla by /Se Femmossen mosse Ljungsjömåla traktnamn Isakahallar höjd
Rumpeboda, förr namn på Ekeryd gd *Fjäderhanafly mosse Ljungsjömåla by Jungsjylet göl
Rumpeboda (nu Ekeryd) by /Se Fjärhanagylet tjärn Ljungsmåla Saknas Jämnalien lid
Rumpeboda gd:ar /Se Fjärhanagylet göl Loberget by Kalvpungen sjö
Skärhallajämn hmd /Se Fjärhanagölen sjö Loberget by Kalvsjön sjö
Slänsmåla by Fjärhanagölen sjö Lugnet t Kattjylet göl
Slänsmåla by /Se Fjärhanajylet göl Långeboda by Knallagölen göl
Slänsmåla by /Se Fjärhanakärret kärr Långeboda by Knivsjön, Norra sjö
*Starrgylsmåla (nu Ringamåla) by /Se Fjärhanekärret kärr Markenasbacken lht Knivsjön, Södre sjö
Susekull gd Flångsgölen, St. och L. sjöar Melsjölätt slätt Knivsjön, Norra o. Södra sjö
Susekull gd /Se Flångsgölen, Stora och Lilla sjöar Melsjötorpet t Knoppajylet göl
Svansjömåla by Flängsgylet, Lilla sjö Milesjötorpet t Krokjylet göl
Svansjömåla by /Se Flängsgylet, Stora sjö Munkhuset t Krokjylet, Lilla göl
Svansjömåla by /Se Furön ö Möka fere t Krokjylet, Stora göl
Tranemåla by *Fågellekakärret Saknas Nabben h Kroksjön sjö
Tranemåla gdr /Se *Fåla bäck bäck Norrahokasav avs Kroksjön sjö
Tranemåla by /Se Gatten åker/äng Norra Hokagård avs Krusabäcken bäck
Värdatorpet Saknas Gategylet sjö Norrefors avs Krusejyl, Lilla göl
Ysnamåla by Gategölen sjö Nävaslätten t Krusejyl, Stora göl
Ysnamåla gdr /Se Gategölen sjö Nölspetratorpet f.d.t. Kråkmånsabacken höjd
Ysnamåla by /Se Gertmossen mosse Osehall bebyggelse Kussejyl göl
Älmta by Gertmossen mosse Pieboda by Kuttejyl göl
Älmta by /Se Getsprånget bergsstup /Se Pieboda by Käringajylet göl
Älmta by /Se *Giskenehallen råmärke Påkemåla by Kärrsjön sjö
Älmta by /Se Gisslaviken vik Påkamåla Saknas Kärrsjön sjö
Öjamåla by /Se Gräsön ö Ringamåla by Ledasjön sjö
Öjamåla by Grävingabacken triangelpunkt Ringamåla by Ledasjön sjö
Öjamåla by /Se Grävingabacken höjd Ringamåla kronopark Saknas Lerjyl göl
  Grävingabacken triangelpunkt Ringatorpet t Lillajyl göl
  Grävingagylet sjö Rumpeboda by Ljungsjögölen göl
  Grävingagylet tjärn Sjöbyholm t Lojylet göl
  Grävingagylet tjärn Skitaretorpet f.d t Lommajyl göl
  Grävingagylet göl Skåningatorpet t Långajyl göl
  Grävingagylet göl Skärhallajämn Saknas Långasjöjyl göl
  Grävingegölen sjö Skärsedamm t Långasjön sjö
  Grävingegölen sjö Skäraretorpet t Långasjön sjö
  Grävlingabacken höjd Slänsmåln by Långasjön sjö
  Grävlingagölen sjö Slänsmåln by Långeli lid
  Grävlingagölen sjö Slänsmåln by Markajylet göl
  *Grävlingebäcken bäck Snyggatorpet bebyggelse Massaviken nnv viken
  Gubbaviken vik Speketomten Saknas Matjylet göl
  Gåsatorpet ägomark Speketorpet Saknas Medelsjön sjö
  Gäddegylet sjö Speken bebyggelse Medelsjön sjö
  Gäddegylet tjärn Stensmåla by Melesjön sjö
  Gäddegylet göl Stensnäs bebyggelse Mellanjylet göl
  Gäddegölen sjö Susekull by Mellansjön sjö
  Gäddegölen sjö Susekull by EJREG EJREG
  Gäddgölen sjö Svanejömåln by Melsjön sjö
  Gängelbäcken bäck Svanejömåln by Melsjön sjö
  Gängesbäcken bäck Svensatorpet t Mieån å
  Gängesbäcken bäck Tranelid t Milesjön sjö
  Gökalyckan terräng Tranemåln by Mjerajylet göl
  Gökalyckan terräng Tranemåla Saknas Månasjön sjö
  Hackingegölen, N. och S. sjöar Tranemålngård bebyggelse Mörrumsån å
  Hackingegölen, Norra och Södra sjöar Tränenabb saknas Norrhagen hagmark
  Lilla Hackningagylet sjö Ysnamåla by Norrhagen hagmark
  Hackningagylet Stora tjärn Ysnamåla by Norrsjön sjö
  Hackningagylet Stora tjärn Älmta traktnamn Oinahoddan göl
  Hackningagylet, Stora tjärn Älmta by Osehall hall
  Hagamossen mosse Älmta by Ringajylet göl
  Hagamossen mosse Öjamåla by Rosenalund ekbacke
  *Haggölen Saknas Öjamåla by Rumpejylet göl
  *Hakabäck bäck   Rumpejylet göl
  *Hakamo punkt på den forna riksgränsen   Rumpen göl
  *Hakastäd sten   Ryejyl göl
  *Halakärr Saknas   Rävabacken skog
  *Hannabron Saknas   Rävabacken skog
  Haragylet göl   Sadelhall hall
  Hejasjöbäcken bäck   Salahall hall
  Hejasjön sjö   Samelabäcken bäcken
  Hejasjön sjö   Saveman mad
  Hejasjön sjö   Sjöbjärsbacken höjd
  Hejviken vik   Sjöbjärsmosse mosse
  Hemgylet göl   Sjökroken v. viken
  Hemgylet sjö   Skitarejyl göl
  Hemgylet tjärn   Skäppegölarna två gölar
  Hemgylet tjärn   Skärhalla två kluvna hallar
  Hemgölen sjö   Skärsjön sjö
  Hemgölen sjö   Skärsjön sjö
  Hemgölen sjö   Snyggejylet göl
  Hemgölen sjö   Snärjet område
  Hemgölen sjö   Spekena mark
  Hemgölen sjö   Stenjylet göl
  Hemgölen sjö   Stensjön sjö
  Hemgölen sjö   Stensjön sjö
  *Hemgölen sjö   Storamark skog
  Hemgölen sjö /Se   EJREG EJREG
  Hemsjön sjö   Sundsjöjyl göl
  Hemsjön sjö   Sundsjön, Övre göl
  Hemsjön liten grund sjö   Svansjöbäcken bäck
  Hemsjön sjö   Svansjön, Norra sjö
  Hemsjön sjö   Svansjön, V sjö
  Hemsjön sjö   Norra o. Västra Svansjön sjöar
  Hemsjön sjö   Sävieviken sö. viken
  Hemsjön sjö   Sölegölen göl
  Hemsjön sjö   Sörejyl göl
  Hemsjön sjö   Trehörnajyl göl
  Hemsjön sjö   Tränesjön sjö
  Hemsjön sjö   Trätebäcken bäck
  Hemsjön (tidigare *Abborragylet?) sjö /Se   Trätehäjan odling
  *Hinnehallen Saknas   Tvåskäppejylet göl
  Hjortahall sten   Tvättegölen göl
  *Hjortehall sten   Tvättejylet göl
  Hläppen landmere holme o. gränsmärke   Tvättejulet göl
  Hokabrokärr sank mark   Ulvahäjan odling
  Holmsjön sjö   Ulvahäjeviken s. viken
  Holmsjön sjö   Ulvshalen sjö
  Holmsjön sjö   EJREG EJREG
  Holmsjön sjö   Ulvskalen sjö
  Holmsjön sjö   Vasagölen göl
  Hovmansbygd höjd   Vitjylet göl
  Hultahejan terräng   Vångajylet göl
  Hultet terräng   Västrajylet göl
  Husa kulle höjd   Västrehave hage
  Hylkesjön, Södra sjö   Västresjön sjö
  Högalund terräng   Vättegölen göl
  Hökagyl göl   Ysnajylet göl
  Hökagölen, Stora sjö   Ysnamålajämn horisontell sträcka
  *Höka mosse Saknas   Ällhölen sjö
  Hökamossen mosse   Ällhölen sjö
  Hökamossen mosse   Älmtasjön sjö
  *Hölkebäcken synes vara en bäck   Älmtasjön sjö
  *Iresjön sjö   Äskejylet göl
  Jössamossen mosse   Öjasjön sjö
  Jössamossen mosse   Öjasjön sjö
  Kalvpungen vik   Östan vik vik
  Kalvpungen sjö   Östra landsvägen vägen
  Kalvpungen vik   Nummerförteckning förteckning
  Kalvsjön Saknas   Nummerförteckning förteckning
  Kalvsjön sjö   Nummerförteckning förteckning
  Kalvsjön sjö   Nummerförteckning förteckning
  Kalvsjön sjö /Se   Nummerförteckning förteckning
  *Kalvön holme    
  Kattgölen sjö    
  Kittetorp ägomark    
  Knaggaviken vik    
  Knallagylet tjärn    
  Knallagylet tjärn    
  Knallagölen sjö    
  Knallagölen sjö    
  Knivamossen mosse    
  Knivsjön två småsjöar    
  Knivsjön, Norra och Södra sjöar    
  Norra Knivsjön sjö    
  Knivsjön sjö /Se    
  S. Knivsjön sjö    
  Knoppagylet tjärn    
  Knoppagylet tjärn o sank mark    
  Knoppgölen liten göl    
  Knoppgölen sjö    
  *Kompersmåla bäck Saknas    
  Krakesiöhall gränsmärke    
  Kretamossen mosse    
  Kretamossen mosse    
  *Krokakärret Saknas    
  Krokatäppet terräng    
  Krokatäppet terräng    
  Krokgylet sjö    
  Krokgylet, Lilla göl    
  Krokgylet, Stora göl    
  Krokgölen Saknas    
  Krokgölen småsjöar    
  Krokgölen sjö    
  Krokgölen, Stora och Lilla sjöar    
  *Krokshall punkt på den forna riksgränsen    
  *Kroksjöhall gränsmärke    
  *Kroksjöhall gränssten    
  *Kroksjöhall gränsmärke    
  Kroksjömyren myr    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Krusegyl Lilla tjärn    
  Krusegyl, Lilla göl    
  Krusegyl, Stora göl    
  *Krusekärr Saknas    
  Krusgölen, Lilla sjö    
  Krusgölen, Stora sjö    
  Krusgölen, St. och L. sjöar    
  Krusegyl Stora tjärn    
  Krusegöl, Stora göl    
  *Kubba kärr Saknas    
  Kuttegyl göl    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnakärret kärr    
  Kvarnakärret kärr o åker    
  *Kvarnholmen holme    
  Käringagylet tjärn    
  Käringgölen sjö    
  Kärrsjön sjö    
  Lackeshejan terräng    
  Ledasjön sjö    
  Ledasjön sjö    
  Ledasjön sjö    
  Lergyl större tjärn    
  Lergylet göl /Se    
  *Lergöl göl    
  Lergölen göl    
  Lergölen sjö    
  Lersjön sjö    
  Lersjön sjö /Se    
  Lillagölen liten göl    
  Lillagölen sjö    
  Ljungsjögylet sjö    
  Ljungsjögölen sjö    
  Ljungsjömåla höjd o triangelpunkt    
  Ljungsjön sjö /Se    
  *Lobergsgruva gruva    
  *Logruvan Saknas    
  *Logruvan punkt på den forna riksgränsen    
  Logylet tjärn    
  Logylet göl    
  Logölen sjö    
  Logölen sjö    
  Lommagyl tjärn    
  Lommagylet tjärn    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen sjö    
  Långagyl tjärn    
  Långagyl göl    
  Långagölen sjö    
  Långagölen sjö    
  *Långagölskärr Saknas    
  Långakärr kärr?    
  Långakärr kärr    
  Långakärret ängsmark    
  Långasjögyl tjärn    
  Långasjögyl tjärn    
  Långasjögölen sjö    
  Långasjögölen sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Maden sank mark    
  Marknadsbacken höjd    
  Marknadsbacken höjd    
  Matgylet tjärn    
  Matgylet göl    
  Matgölen sjö    
  Matgölen sjö    
  Matjylet göl /Se    
  Medelsjön sjö    
  Medelsjön sjö /Se    
  Melesjön sjö    
  Melesjön sjö    
  Melesjön sjö    
  Mellangylet tjärn    
  Mellangylet tjärn o sank mark    
  Mellangölen sjö    
  Mellangölen sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellsjön sjö    
  Mellsjön Lilla sjö    
  Mellsjön, Lilla sjö    
  Mellsjön, Stora sjö    
  *Melsjökläpp någon holme    
  Melsjön sjö    
  Melsjön sjö    
  Melsjön sjö    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mjeragylet göl    
  Mjeragölen sjö    
  Mormorstorp ägomark    
  *Mossevik punkt på den forna riksgr.    
  Myratorpet terräng    
  *Månasjö fly Saknas    
  Månasjön sjö    
  Månasjön sjö    
  Månasjön sjö    
  Månasjön sjö    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Nabben udde    
  Norrasjön sjö    
  Norrehagen triangelpunkt    
  Norrhagen höjd i triangelpunkt    
  Norrsjön sjö    
  *Nävrakärret Saknas    
  *Onda kärr Saknas    
  Oxakärret kärr    
  Oxakärret kärr    
  Pellakärr kärr    
  Pellakärr sank mark    
  Pellamossen mosse    
  Pellamossen sank mark    
  Pettersmosse mosse    
  Pettersmosse mosse    
  *Pieboda bäck Saknas    
  Post-Matsatorpet ängsmark    
  *Resesten gränsmärke    
  *Resesten gränssten    
  Ringagylet tjärn    
  Ringagylet göl    
  Ringagylet tjärn    
  Ringagölen sjö    
  Ringagölen sjö    
  Ringagölen (äldre Starregiölen) göl /Se    
  Ringamåla kronopark kronopark    
  *Romare port Saknas    
  Rumpegölen Saknas    
  Rumpegylet sjö    
  Rumpegylet sjö    
  Rumpegölen sjö    
  Rumpegölen sjö /Se    
  Rumpen sjö /Se    
  Ryegyl sjö    
  Ryegölen sjö    
  Ryegölen sjö    
  Ryegölen sjö    
  Rävakärret kärr    
  Rävamossen mosse    
  Rävön halvö    
  Rödakärr kärr    
  Rödakärr odlad mark    
  Sadelhall gränsmärkesten    
  Sadelhall gränsmärkesten    
  *Sadelhallsflyet Saknas    
  Salahall gränsmärke    
  Salahall gränsmärke    
  Sahtahall gränsmärke    
  Sikabäcken bäck    
  *Sissas kärr Saknas    
  Sjöbyholmen skogsmark    
  Sjökrokaviken vik    
  Skinnaregyl tjärn    
  Skinnaregyl tjärn    
  *Skitna bäck bäck    
  *Skitna kärr Saknas    
  Skyttatäppet terräng    
  Skyttatäppet terräng    
  Skåningatorpet terräng    
  Skäppegölarne två små gölar    
  Skäppegölarne sjöar    
  *Skärbäcken bäck    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Slantö ö    
  Slåttaretäppet ägomark    
  Slänsmåla höjd o triangelpunkt    
  Slänsmålaåsen triangelpunkt o. höjd    
  *Smidjevad vad    
  Snyggegylet tjärn    
  Snyggegylet sjö    
  Snyggegölen sjö    
  Speketorpet hmnsdel /Se    
  Starregiölen (el. Ringagölen) göl /Se    
  Stengylet tjärn    
  Stengylet tjärn    
  Stengölen sjö    
  Stengölen sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stenön ö    
  *Sterkeklev plats på den forna riksgränsen    
  Stora lyckan odling    
  Store mosse mosse    
  Store udde udde    
  Stubbabäcken bäck    
  *Stumsjö bäck bäck    
  *Stutamossen Saknas    
  Suensiöön, se Svansjön, Norra sjö    
  Sundsjögyl göl    
  Sundsjögölen göl    
  Sundsjögölen sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjön, Övre sjö    
  *Sunnansjö os punkt på den forna riksgr    
  *Susa Saknas /Se    
  *Norra Svansjöbäck bäck    
  *Svansjöbäcken bäck    
  *Svansjö göl, Norra och Södra Saknas    
  Svansjökläpp holme o. gränsmärke    
  *Svansjökläpp holme    
  Svansjökläpp holme    
  Svansjökläpp ö    
  »Svansjö kärr Saknas    
  Svansjömad sank mark    
  Svansjön, Norra sjö    
  Svansjön, Norra sjö    
  Svansjön, Norra sjö    
  Svansjön, Norra sjö    
  Svansjön, Norra sjö    
  Svansjön, N. sjö    
  Svansjön, N. sjö    
  Svansjön, (resp. Svansjön, N) sjö    
  Svansjön sjö /Se    
  Svansjön Norra sjö    
  Svansjön Norra sjö    
  Svansjön, Norra och Västra sjöar    
  Svansjön, V. sjö    
  Svansjön, Västra sjö    
  Svansjön Västra sjö    
  *Svarte sump kärr    
  *Svartsjön sjö    
  *Sväkerviken liten vik    
  Såghejan skogsmark    
  Sölegölen sjö    
  Sölegölen sjö    
  Söregyl ängsmark    
  *Tjuramokärret Saknas    
  Tjuvahällen backe?    
  *Tjärbrännemosse Saknas    
  Torpamossen sank mark    
  *Torste kärr Saknas    
  *Transjö os punkt på den forna riksgr.    
  Trehörnagyl göl    
  Trehörnagölen sjö    
  Trehörnagölen sjö    
  Tränesjön sjö    
  Tvåskäppegylet tjärn    
  Tvåskäppegylet göl    
  Tvättegylet tjärn    
  Tvättegylet tjärn    
  Tvättegölen sjö    
  Tvättegölen sjö    
  Tyskudden udde    
  Ulvahejviken vik    
  Ulvshalen sjö    
  Ulvshalen sjö    
  Ulvshalen sjö    
  Ulvshalen sjö /Se    
  Vasagölen liten göl    
  Vasagölen sjö    
  *Vasagölsbäck bäck    
  Vångagylet göl    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen sjö    
  Vångakärret kärr    
  Vångakärret kärr    
  Västragylet tjärn    
  Västragylet göl    
  Västragölen göl    
  Västragölen sjö    
  Vättegölen liten göl    
  Vättegölen sjö    
  *Ysnabäck bäck    
  Ysnagylet sjö    
  Ysnagölen sjö    
  Ysnagölen sjö    
  *Ysnamåla bäck bäck    
  *Åmmakläpp gränsmärke    
  *Ällekärrsbäcken bäck    
  Ällhölabäcken bäck    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö /Se    
  Ällhölö ö    
  *Ällhövdsjö sjö    
  *Ällhövsbäcken bäck    
  *Ällhövsö holme    
  *Ällsehövd sjö    
  *Älmsjön sjö    
  Älmtasjön sjö    
  Älmtasjön sjö    
  Älmtasjön sjö    
  Älmtasjön sjö    
  Älmtasjön sjö    
  Älmtasjön sjö /Se    
  Älmtasjön sjö /Se    
  Äskegylet sjö    
  Äskegölen göl    
  Äskegölen sjö    
  Äskåker åker /Se    
  Öjasjöbäcken bäck    
  Öjasjöbäcken bäck    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö /Se    
  Öjasjön sjö    
  Östra hejan ägomark    
  Östrahäjan ägomark    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.