ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Backaryds socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 396 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 146
Backaryd nu egen sn /Se Abborragölen göl Nummerförteckning förteckning Abborragölen sjö
Backryd sn Abborragölen sjö Nummerförteckning förteckning Abborramålasjön sjö
Backaryd sn Abborragölen göl Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
Backaryd sn /Se Abborraviken vik Nummerförteckning förteckning Alma hall stenblock
Backaryd sn /Se Abborrsjön liten sjö Nummerförteckning förteckning Angsjön, Lilla sjö
Backaryd sn /Se Abborrsjön sjö Backaryd socken Angsjön, Stora sjö
Backaryd sn /Se Abborrsjön sjö Backaryd sn Angsjöbro bro
Aborramåla by /Se Abborresjön sjö /Se Abborramåla traktnamn Angsjöbäck bäck
Abborramåla by /Se *Alekorra vattensamling Abborramåla by Axlagölen sjö
Abborremåla by /Se *Alkärret Saknas Abborremåla traktnamn Bruaberget bergknalle
Abborresjömåla by *Anderssa kvarn f.d. kvarn Abborremåla by Brändakärr kärr
Bråtabron gd /Se Angsjön sjö Abborremåla, Nedre Saknas Brände mosse mosse
Davaremåla by /Se Angsjön, Lilla sjö Abborremåla, Övre Saknas Byggeslien backe
Gäddemåla by /Se Angsjön sjöar Backaryd by Byggesviken vik
Gökadal by /Se Angsjön sjöar Backen avs Bygget mosse
Humlemåla by /Se Angsjön sjö Bokön by Bäckasjögölen sjö
Kalmare by /Se Angsjön St sjö Bokön by Bäckasjön sjö
Kalmare by /Se Angsjön, Stora och Lilla sjöar Bråtabron traktnamn Böksjön sjö
Kvarnamåla gd /Se Angsjön, Stora sjö Bråtabron by Davrasjön sjö
Kåraryd by /Se *Armbågastenen råmärke Bråtabron by Djupasjön sjö
Långgölsmåla by /Se Axelgölen liten göl Bråtebron traktnamn Drottningholmen holme
Pinkaremåla by /Se Axelgölen sjö Bäckasjögärde traktnamn Ellsjön sjö
Pinkaremåla hmn /Se Axlagölen göl Bäckesjögärde by Enåsalien backe
Pinkaremåla by /Se Backahöjd terräng Bäckasjögärde by Funnersjön sjö
Pinkaremåla by /Se (Becksiön) sjö Davermåla traktnamn Fälien backe
Pinkaremåla by /Se *Bjurbäcken bäck Davramåla traktnamn Galta li backe
Rävemåla by /Se *Bjurebäck bäck Davramåla by Galten stenblock
Siggemålen by /Se *Bjurön Saknas Daramåla by Gathejan mossmark
Smedamåla by /Se *Blåbärskärret Saknas Djupahål avs. Gunnerskulla backe backe
Stockholm by /Se Boamossen åker Ekeby by Gårdsjön sjö
Tjurk(a)hult by /Se Bockahagen ägomark Fagerfors hållplats Gåsaviken vik
Tjurkhult by /Se Bockanabben udde Gunnerskulla by Gäddsjön sjö
Tjurkhult by /Se Bockön ö Gunnerskulla by Gärsmossen mosse
Tjurkhult by /Se Bokösviken vik Gäddemåla by Gärssjön sjö
Ulvsmåla by /Se Bommavik vik Gökadal by Gölen sjö
Vermanshult by /Se Brohejan åker Gökadal by Gölen sjö
Värmanshult by /Se *Bråtabro kvarn Saknas Hallabro samhälle o järnvägsstation Hagamossen mosse
Värmanshult Saknas /Se *Bråtakärr Saknas Hallen, Västra by Hagaviken vik
Värmanshult by /Se *Brändakärr Saknas V. Hallen Saknas Halla backe stor backe
Värmansmåla gd /Se *Bålbrokärr skärvgöl Hallen, Östra by Halla bro bro
Ölsjömåla gd /Se Bäckasjögölen Saknas Ö. Hallen Saknas Hallabäcken bäck
  Bäckasjögölen sjö Hasselbacken gård Halla göl sjö
  Bäckasjögölen göl Hjorthålen by Hallaån å
  Bäckasjön sjö Hjorthålans kvarn kvarn Hasselsjön sjö
  Bäckasjön sjö Västra Hult traktnamn Heje liar backar
  Bäckasjön sjö Hultet torplht. Horsaströmmen fors
  *Bälganemossen nv långa sjön Hultet Västra traktnamn Huaspjället sjö
  Bökesjön liten sjö Hultet, Västra by Hällamossen mosse
  Bökesjön sjö Humlemåla by Hästalien backe
  Böksjön sjö Högalund avs Höga li backe
  *Dammkärrsbäcken bäck Intaget avs Högstolen backe
  Davrasjön sjö Kallmar traktnamn Jeta kurra sumphåla
  Davrasjön sjö Kalmare traktnamn Jeta kurra li backe
  Davrasjön sank mark Kalmare gård Jissla-lut grind
  Davrasjön sjö /Se Kalmare by Jössamossen mosse
  Djupasjön sjö Klemmen traktnamn Kalmarelien backe
  Djupasjön sjö Klemmen by Kalven sjö
  Djupasjön sjö Klåfben traktnamn Kalvs bro bro
  Dockebäck bäck Klåvben traktnamn Karlskyrkefallet fors
  *Dova viken vik Klåvben by Killekärret kärr
  Drottningholmen udde Klämmen traktnamn Kistkärret kärr
  *Dångeboån å Klämmen by Klåvbensgölen sjö
  *Ellsjöbäck bäck Kroken traktnamn Krokaån å
  Ellsjön liten sjö Kroken, Västra by Kullagölen, L sjö
  Ellsjön sjö Kroken, Östra by Kullagölen, Stora sjö
  *Ellsjöstäk Saknas Kroken by Kvarket trångt sund
  Emmas stätta sankmark Kulltorpet t. Kvarnalien backe
  Eskilsbacke höjd Kvarnamåla by Kvarnalien backe
  Flyet tjärn Kåraryd by Kvärnakärret kärr
  Fransahagen skogsmark Långasjöryd jb-by Kårarydbäcken bäck
  *Funnersjöbäck bäck Långgölsmåla kvarn kvarn Kåraryd hallar flata stenytor
  *Funnersjömosse Saknas Långgölsmåla by Kårarydsjön sjö
  Funnersjön sjö Långgölsmåla by Lille göl sjö
  Funnersjön sjö Långsjöryd traktnamn Lillegölen sjö
  Funnesjön sjö Långsjöryd traktnamn Lille strömmen fors
  *Funten kärr Långsjöryd by Lillån å
  *Fåraberget västra skärvgöl Långsjöryd, Norra beb Lillön ö
  Fårberget höjd i triangelpunkt Långsjöryd, Södra beb Långasjön sjö
  Fårberget berg o. triangelpunkt Mellangården gård Långsjörydsjön sjö
  *Gaddeos punkt på den forna riksgränsen Mellangården gård Märrakärret kärr
  Gamlahejan äng Mellangården gård Märgölen sjö
  *Getakurran skärgöl Modala lht Nabben udde
  Getemålagiöhl sjö Modala gård Norra li backe
  Grisanabben udde Målakvarnen kvarn Norrsjön sjö
  Gubbamon skogsmark Norragården gård Oset en landtunga mellan sjöarna
  Gårdsjön sjö Norragården gård Oxalien backe
  Gårdsjön sjö Norragården gård Pinkarebäcken bäck
  Gåsaviken en liten långsmal sjö Pinkaremåla by Pollackamossen mosse
  Gåsaviken sjö Pinkaremåla by Porslösen, L sjö
  Gåsaviken tjärn Prästahultet torplht. Porslösen, St sjö
  *Gåsön holme Rya kvarn kvarn Ronnebyån å
  *Gäddebron bro v. Räfsmåla Lilla traktnamn Ryggåsaliarna backar
  *Gäddbäcken bäck Räfsmåla Stora traktnamn Rävabacken backe
  *Gäddebro gränspunkt Rävsmåla by Rävakärret kärr
  *Gäddebro bro Rävsmåla traktnamn Röpottegölen sjö
  *Gäddeflyet Saknas Rävsmåla, L.a by Rötlången sjöliknande utvidgn.
  *Gäddeos gränspunkt Rävsmåla, Stora by Sandlien backe
  Gäddsjön liten sjö Rävsmåla måle gård Sigge jöl sjö
  Gäddsjön Saknas Siggamåla, Norra by Skallaström fors
  Gäddsjön sjö Siggamåla, Södra by Skallaström fors /Se
  Gäddsjön, Lilla liten sjö Skallavrak traktnamn Slätte bråne mark
  Gäddsjön, Lilla sjö Skallavraket traktnamn Smelien backe
  Gäddsjön, Lilla sjö Skallevraket by Smelien backe
  Gäddsjön, Lilla sjö Skallevraket by Smelyckan åkerstycke
  Gäddsjön Lilla sjö Skärvgöl traktnamn Smemålagölen sjö
  Gäddsjön Stora sjö Skärvgöl by Spritastocken bäck
  Gäddsjön sjö /Se Skörgöl traktnamn Spångaberget bergknalle
  *Gäddåsen ås Skörje, Östra by Spångakärret kärr
  *Gäddåsen Saknas Skörje by Spångaliarna backar
  Gärdes sjön liten sjö Smemåla by Staffanabäcken bäck
  Gärdessjön sjö Smemåla måle utmark Staffaneliarna backar
  Gärdessjön sjö Stockholm by Stallberget strax v. om stallgölen
  Gölabacken höjd Stockholmsnäs några småställen Stallgölen sjö
  Gölatorpet terräng Stubbaslätt ställe i Gäddemåla Stockholmslien backe
  Gölen tjärn Söragården gård Storegölen sjö
  Hagaviken sjöbildning Söragården gård Storhejemossen mosse
  Hagaviken vik Söragården gård Storån å
  Hagaviken vik Tattamåla hpl Storön ö
  Hallagölen liten sjö Tjurkhult traktnamn Störtabäckarna bäckar
  Hallagölen sjö Tjurkhult Norra traktnamn Störtbacken backe
  Hallagölen tjärn Tjurkhult, Norra by Störtbroen bro
  Hallakillan källa Tjurkhult Södra traktnamn Svartahejan åker
  Hallakillan källa Tjurkhult, Södra by Svartasjömossen mosse
  Hallakillan källa Ulvasjömåla el. Ölsjömåla by Svartasjön sjö
  Hallakälla källa o. gränsmärke Ulvasjömåla gård Sven Persa-lien backe
  *Hallebäckskärr saknas Ulvasjömåla måle beb Sågströmmen fors
  *Hallsdammskärr Saknas Ulvsmåla by Sällströmmen fors
  Hasselsjön sjö Ulvsmåla by Tjockahejan mossmark
  *Hasslebäck bäck Vannslätten de två nordligaste gårdarna Tjurken sjö
  Hasslesjön sjö Vraka kvarn kvarn Tjurkgölen sjö
  Hasslesjön sjö Vraket Saknas Tora stycke slåtteräng
  Hejmossen åker Värmanshult by Ulvasjön sjö
  *Hjortavad smal passage Värmanshult by Vekärret kärr
  *Hjortehall gränspunkt   Vierydsån å
  *Horsabrobäcken bäck   Vitavann sjö
  Huaspjället sjö   Vitavatten sjö
  *Hultet skog   Värmanshulta jöl sjö
  Humlamossen mosse   Värpsliarna backar
  Humlaviken vik   Ålasjön sjö
  Huvudspjället sjö   Ällsjön sjö
  Huvudspjället sjö   Ällsjön sjö
  Hyttan hytta   Äskan kärr
  *Hålldammskärret Saknas   Äskekärret kärr
  Häjbacken backe   Ölsesjön sjö
  Hällakällan källa o. gränsmärke   Örnalien backe
  Hällamassarna ägomark   Östersjön sjö
  *Högalidsmosse Saknas    
  Johanslyckan åker    
  Kaksiljan äng    
  Kalla wrak landemerke gränsmärke    
  Kalvarumsviken vik    
  Kalven sjö    
  Kalven Saknas    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö /Se    
  Kistkärret kärr    
  Kloamossen åker    
  Klåvbensgölen göl    
  Klåvbensgölen sjö    
  Klåvbensgölen göl    
  Klåvbens torn skogsklädd höjd    
  *Klövehall Saknas    
  *Kolakärret Saknas    
  *Kolakärrsbäcken bäck    
  Krokhöljen del av ronnebyån    
  Krösön skogsmark    
  Kullagölen, Lilla göl    
  Kullagölen, Stora göl    
  Kullagölen gölar    
  Kullagölen två små gölar    
  Kullagölen, Stora och Lilla sjöar    
  *Kullakärr Saknas    
  Kvarnakärret åker    
  *Kvarnbäcken bäck    
  Käringaviken vik    
  Lilla Gäddsjöns norra ände gränsmärke    
  Lilla Gäddsjöns norra ände gränsmärke    
  Lillegölen liten göl    
  Lillegölen sjö    
  Lillegölen tjärn    
  Lillen biflöde    
  Lillån å    
  *Lillön holme    
  Lillön skär    
  Lingön sank mark    
  *Ljungmossen Saknas    
  Ljusamoliderna terräng    
  *Loströmmen smalare passage    
  *Långakärr Saknas    
  *Långakärret Saknas    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Mialyckan åker?    
  Mysahejan åker    
  *Måkön liten holme    
  Målarelyckan åker?    
  Mörgölen göl    
  Mörgölen sjö    
  Mörgölen göl    
  Nilsaöarna öar    
  Nordsjön liten sjö    
  Nordsjön sjö    
  *Norrbromossen Saknas    
  Norrsjön liten sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norsjön sjö    
  Näsamon skogsmark    
  Näset udde    
  Ola-Persalyckan åker    
  Oset vik    
  Oxagölen sank mark    
  Oxanabben udde    
  *Oxehall gränssten    
  Per-Jönsas åker    
  Pinkaregärdet åker    
  Porslösen sjöar    
  Porslösen Saknas    
  Porslösen, Stora och Lilla sjöar    
  Porslösen, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Porslösen, Lilla sjö    
  Porslösen, Stora sjö    
  Porslösen St:a o. L:a sjöar /Se    
  Porslösen sjöar /Se    
  Porslösen, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Porslösen, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Prästeken träd    
  Prästmon höjd i triangelpunkt    
  Prästmon skogsmark    
  *Ravenäs gränspunkt    
  ?Ronnebyån å    
  Ronnebyån å /Se    
  Ronnebyån å    
  Ronnebyån å    
  Ronnebyån å    
  Ronnebyån å    
  Ronnebyån å    
  Rotne å, Prackaryd Saknas    
  Rumpegölen göl    
  Rumpegölen sjö    
  Rudegöl göl    
  Rudegölsmossen mosse    
  *Råborkamossen saknas    
  *Råsakärrsbäcken bäck    
  *Rävakärr saknas    
  *Rävakärret saknas    
  Rävanäset näs    
  Rävanäset näs i sjön    
  *Rävenäs punkt på den forna riksgränsen    
  Rävanäset terräng    
  Rävapungen Stora vik    
  *Rävekullen kulle    
  *Rävekullen gränsmärke    
  *Rävnäset liten halvö    
  Rävskärvet skogsmark    
  *Rävsmåla ängs kärr kärr    
  *Rödabäck bäck    
  *Röda vad, Vita vad Saknas    
  Rörpottegyl tjärn    
  *Rörpottsmossen Saknas    
  Rötlången sjö    
  Rötlången Saknas    
  Rötlången sjö    
  Rötlången del av Ronnebyån    
  Rötlången utvidgn. av Ronnebyån /Se    
  Siggagöl tjärn    
  Siggagöl göl    
  Siggagöl tjärn    
  Siggagöl tjärn    
  Siggagölen liten göl    
  Siggagölen sjö    
  Siggamålagölen göl    
  Siggamålagölen sjö    
  Siggamålagölen tjärn    
  Siggemålagiöl tjärn    
  Siggemålagiöhl tjärn    
  *Siggemåla hage gränspunkt    
  *Siggemålasjön sjö    
  Sjöhagen skogsmark    
  Skallaström fors    
  *Skallavrak landmärke gränsmärke    
  *Skallavrak landmärke gränsmärke    
  *Skallavrak landmärke gränsmärke    
  *Skallavraket gränsmärke    
  *Skallavraket gränsmärke    
  Skallevraket Saknas    
  Skallevraket höjd o triangelpunkt    
  Skallevraket höjd    
  Skallevraket höjd i triangelpunkt    
  Skallavraket triangelpunkt    
  *Skyria namn på bäck(?) /Se    
  Skärvgölsgölen göl    
  Skärvgölsgölen sjö    
  Skärvgölsgölen göl    
  Skörje, Östra by /Se    
  *Slåttarekärrsbäcken Saknas    
  *Smedströmmen biflöde    
  Smemålagölen sjö    
  Smemålagölen Saknas    
  *Smörbyttestenarna gränsm.    
  *Smörpundet sten    
  *Sonnesten råmärke    
  Spinkastättan stätta    
  *Sprötabäcken bäck    
  Stallgölen göl    
  Stallgölen sjö    
  Stallgölen göl    
  Starkemon sankmark    
  *Stenkar gränsmärke    
  Stenolen sankmark    
  *Stora ö holme    
  Storegölen liten göl    
  Storegölen sjö    
  Storegölen tjärn    
  Store slätt åker    
  Store sten flyttblock    
  Storhejan skogsmark    
  Stormossen mosse    
  *Storån å    
  Storön ö    
  Stubbaslätt terräng    
  *Stutabåset råmärke    
  *Stutakärret Saknas    
  Störtbäcken bäck    
  Susgropabäcken bäck    
  *Svartakärr Saknas    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  *Svartbäcken bäck    
  Svartefly skogsmark    
  *Svartegöl liten göl    
  Svinanäset udde    
  *Sävekurran Saknas    
  *Södrabromossen Saknas    
  Tjurken sjö    
  Tjurken sjö    
  Tjurken sjö    
  Tjurken sjö    
  Tjurken sjö    
  Tjurken sjö /Se    
  Tjurken sjö /Se    
  Tjurken sjö /Se    
  Tjurkgölen göl    
  Tjurkgölen sjö    
  Tjurkgölen tjärn    
  Tjurkhult Norra triangelpunkt    
  Togyl tjärn    
  *Togölen mkt liten göl    
  Togölen sankmark    
  *Fortakärret Saknas    
  Tråns kärr åker    
  *Fågmossen Saknas    
  *Ugglebäcken bäck    
  Ulvasjömåla gdr /Se    
  Ulvasjön sjö    
  *Vankaregölen Saknas    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  *Värkekärr Saknas    
  Värmanhult by /Se    
  Värmanshult höjd i triangelpunkt    
  Västersjön liten sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  *Västra gölen lit. göl    
  Ålasjön sjö    
  Ålasjön sjö    
  Ålasjön sjö    
  Ålavärmanet vik    
  Åsen terräng    
  *Älgsjöbäck bäck    
  Älgsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Älvamossen åker    
  Äskan kärr    
  *Äskebäck bäck    
  *Äskekärret Saknas    
  Äskelycke åker?    
  *Ättringen å    
  Ölsjön sjö    
  *Örnaberget skogklädd ås    
  Östersjön liten sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  *Östra gölen liten göl    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.