ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tvings socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 525 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 238
Tving sn /Se Abborragölen tjärn Tvings sn Saknas Tvings sn. Saknas
Tving sn Abborraviken vik Nummerförteckning förteckning Abborragölen sjö
Tving sn Alljungen sjö Nummerförteckning förteckning Alljungen, Lilla sjö
Tving sn Alljungen, Lilla Saknas Tvings socken socken Alljungsögat sjö
Tving sn Alljungen, Lilla sjö /Se Tvings socken socken Alnaryds backar backar
Tving sn Alljungsögat sjö Tving sn Alnaryd brinkar oerhört långa och svåra backar
Tving sn /Se Alljungsögat sjö Tvings sn förteckning Andgölen sjö
Tving sn /Se Alljungsögat sjö Tvings sn förteckning Aplakullabackarna backar
Tving sn /Se *Alljungsögat göl Tvings sn förteckning Bastledet grind
Alvarsmåla by /Se Andgölen göl Tvings sn förteckning Bengölen sjö
Alversmåla by /Se Andgölen sjö Tvings sn förteckning Bergakärret kärr
Ansjömåla gd /Se Andgölen tjärn Tvings sn förteckning Bergamossen mosse
Berg by, fabr. /Se Anngölen göl Abrahamhult by Björkkärret kärr
Bergsmåla by /Se Anngölen sjö Alnaryd traktnamn Björkledet grind
Blåningsmåla gd /Se Bengölen göl Alnaryd traktnamn Björnkullen kulle
Boasjö, Norra by /Se Bengölen sjö Alnaryd gård Blanken, Lilla sjö
Boasjö, Södra by /Se Bengölen sjö Alnaryd by Boasjögölen sjö
Brinkaboda gd /Se Bergabäcken bäck Alnaryd by Boasjön sjö
Bråstorp by Bergakärret myr Alnaryd by och bruksegendom Bosbergslien backe
Enemåla by /Se Bergsmålaåsen höjd o triangelpunkt Alvarsmåla gård Bredagölen sjö
Glimminge gd:ar /Se Bergsmålaåsen höjd vid triangelpunkt Alvarsmåla by Bredasjön sjö
Gnetteryd by /Se ?*Beråsabäcken bäck Annelund traktnamn Bredasjön, Norra sjö
Gnetteryd mo samh. /Se Björkmossen mosse Balders Hage traktnamn Bredasjön, Södra sjö
Gnitteryd se Gnetteryd Saknas Blanken sjö Berg traktnamn Brogölen sjö
Gröngölsmåla gd /Se Blanken, Lilla sjö Berg by Brokagölen sjö
Gunnetorp by Blanken, Lilla sjö Berg by Byabrunnsliden backe
Gunnetorp by Boasjögölen göl Bergsmåla gård Byabrunnsliden backe
Guttamåla by /Se Boasjögölen sjö Bergsmåla by Byaledet grind
Guttamåla by /Se Boasjögölen tjärn Björkholmen lht. Byasjön sjö
Haraldsmåla gd /Se Boasjön sjö Blåningsmåla gård Byasjön sjö
Hermansmåla by /Se Boasjön sjö Boasjö, Norra gård Byggningsliden backe
Hillerstorp by Boasjön sjö Boasjö, Södra gård Bysjön sjö
Hillerstorp by Boasjöåsen höjd o triangelpunkt Bockagården gård Bänkagölen sjö
Hillerstorp by Boasjöåsen ås Bokhaga traktnamn Dalakärret kärr
Hillerstorp gd /Se Bockaholmen udde Breasjö traktnamn Danshallarna flata stenhallar
Jacobstorp by /Se Bockaholmen holme Bredasjö traktnamn Djupgölen sjö
Jämsunda by *Bockamadsviken vik Bredasjö ( Bredasjö ) gård Djupgölen sjö
Jämsunda by *Boglinekärret Saknas Brinkaberg avs. Djupgölen sjö
Jämsunda by /Se *Boks udde udde Brinkaboda gård Djup lycke mark vid Alljungen
Krokgölsmåla gd /Se Bredagölen liten sjö Bruket traktnamn Ennabbasjön sjö
Kroppasjö by /Se Bredagölen sjö Bråstorp by Fagergölen sjö
Kyrkan i Tvings sn kyrka Bredagölen sjö Bröstorp by Farfars kärr kärr
Lindet by /Se Bredasjön, S. sjö Bröstorp by Fermossarna mossar
Loppetorp by /Se Bredasjön tvenne sjöar Bäckagården gård Fjölakärret kärr
Långasjömåla by /Se Bredasjön, Norra och Södra sjöar Enaregården gård Flathallagölen sjö
Måstad by /Se Brogölen göl Enemåla [Långasjömåla] gård Fnattarna mader
Måstad by /Se Brogölen sjö Gnetaryd saknas Fogdängarna ängar
Måstad by /Se Brogölen tjärn Gneteryd traktnamn Fröjdagölen sjö
Måstad by /Se Brokagölen sjö Gnetteryd traktnamn Föllsjön sjö
Näs, Lilla gd /Se Brokagölen sankmark Gnetteryd by Garsjön sjö
Näs, Stora gd /Se Bruddalen dal /Se Gnitteryd gård (by) Gastaliden backe
Padderyd by /Se Bruddalen fördjupning i terrängen /Se Gosagården gård Gnetteryd stutar flyttblock
Prästgården i Tvings sn prästgård Bråstorp Saknas /Se Gryningsmåla by Gnitteryd stutar stenblock /Se
Ruan gd /Se Bråstorpsflyn myr Gröngölsmåla gård Granliden backe
Skeppelånga gd:ar /Se Brängölen liten göl Gröngölsmåla gård Gröngölen sjö
Skillingsboda by /Se Brängölen sjö Gunnetorp by Gumma bäck bäck
Skillingsmåla by /Se Bränngölen tjärn Guttamåla gård Gunnars kulle kulle /Se
Skillingsmåla by /Se Byasjön sjö Gårdsjöhult traktnamn Gunnbergagölen sjö
Skillingsmåla by /Se Byasjön sjö Gälbrånarna namn på en saml. stugor Gunnesjön, Lilla, o Stora sjöar
Storemåla gd /Se Bysjön sjö Haga traktnamn Gårdgölen sjö
Sutaremåla by /Se Bysjön sjö Hagaholm traktnamn Gärdesgölen sjö
Sutaremåla by /Se Byasjön sjö Hagen avs. Gärsbackarna backar
Sutaremåla by /Se Byasjön sjö Hallagården avs. Hagaliden backe
Södermålen by /Se Bänkagölen göl Hallen lht. Haggölen sjö
Toramåla by /Se Bänkagölen sjö Hansagården gård Haggölen sjö
Tving by Bänkagölen tjärn Haraldsmåla gård Hallagölen sjö
  *Böljenakärret Saknas Hermansmåla gård Hallaledet grind
  Dammarna sjö Hermansmåla by Hallsjögölen sjö
  Dammarna tjärnar Hilleraslätt by Hallsjön sjö
  Djupgölen liten sjö Hillerstorp by Harsaskärsstenen stenblock
  Djupgölen göl Hillerstorp gård Hingstakärret kärr
  Djupgölen sjö Hjältens torp båtsmanstorp Hjortsjön sjö
  Djupgölen sjö Hålagården gård Hjortsjön sjö
  Djupgölen tjärn Hålet t. Horna kiste berg
  Djupgölen tjärn Hägershult avs. Hornen sjö
  Fagergölen göl Jakobstorp traktnamn Hornen sjö
  Fagergölen sjö Jakobstorp by Hultagölen sjö
  Fagergölen tjärn Jakobstorp by Husagölen sjö
  *Fagergölsbäck bäck Jakobstorp by Husa ro markparti
  Finnakärret äng Jemsunda traktnamn Huvaspjället namn på sjö
  Finnamaden åker Jemsunda by Hyrnen sjö
  Fjädragölen liten göl Jynkagården gård Hålhalla sjö
  Fjädragölen sjö Jämsunda traktnamn Hängbrunnen sjö
  Fjädragölen sjö Jämsunda by Hängbrunnen sjö
  Fjällsjön liten sjö Jämsunda by Hästgölen sjö
  Fjällsjön sjö Karlsbo traktnamn Höje backe hög backe
  Fjällsjön sjö Kilen avs. Höje bro bro
  Flathallagölen liten göl Klackagården gård Hörnen sjö
  Flathallagölen tjärn Kniphammarsplan avs Ivesgölen sjö
  Flisebro bro /Se Korsvägarna namn på några småställen Kanalen upprensad och delvis grävd å
  Flängölen sjö Krokaskiften avs. Kansjön sjö
  Flängölen tjärn Kroppasjö gård Karsagölen sjö
  Fogdängarna odling Krösnanäs by Kattkurran gyttjepöl
  *Frägnaviken vik Lindekullen avs. Killkärret kärr
  Fröjdagölen liten göl Lindekullen avs. Klintarna backe
  Fröjdagölen sjö Lindet gård Kohagalidet grind
  Fröjdagölen sjö Lindet gård Kohagaliden backe
  Fårastenen flyttblock Lindet by Kolbronakärret kärr
  Fårastenen flyttblock /Se Loppetorp by Kolbrånen backe
  Föllsjön sjö Loppetorp gård Korgabäcken bäck
  Föllsjön sjö Långasjö traktnamn Krobäcken bäck
  Föllsjön sjö Långasjö by Krokabron bro
  Föllsjön sjö Långasjö övra traktnamn Kroksjön sjö
  Föllsjön sjö Långasjö, Övre gård Kroksjögölen sjö
  Föllsjön sjö Långasjömåla traktnamn Kroppasjön sjö
  Föllsjön sjö Löngrenatorpet nu nedlagt båtsmanstorp Kvarnabroen bro
  *Fölsjö sjö Lönnemåla, Lilla gård Kvarnabäcken bäck
  Garsjön sjö Madgården gård Kvarnabäcken bäck
  Garsjön sjö Måstad by Kvarnagölen sjö
  Garsjön sjö Måstad torp Saknas Kvarndammen damm
  Gnetteryds stutar flyttblock Mölledal traktnamn Kvarngölen sjöar
  Gropgölen tjärn Möllekulla gård Kyrkliderna backar
  Grässjön sankmark Mölletorp avs. Käringakärret kärr
  Gröngölen liten sjö Mörksjötorp avs. Kärrabackarna en rad backar
  Gröngölen sjö Möllekulla by Kärragölen sjö
  Gröngölen tjärn Norregården gård Kätluvan (?) ö
  Gröngölsmåla gd Nytorpet traktnamn Lerbäcken bäck
  Gunnagölen tjärn Näs kyrkoh. bost. Lerbäckslien backe
  Gunnbergagölen göl Näs Lilla gård Lergölen sjö
  Gunnbergagölen sjö Näs, Stora gård Liahagarna marker
  Gunnesjön tvenne små sjöar Olsbo avs. Lillagölen sjö
  Gunnesjön, Lilla sankmark Olsbrinken traktnamn Lokna bäck Saknas
  Gunnesjön, Stora och Lilla sjöar Padderyd gård Lommagölen sjö
  Gunnesjön, Stora sjö Padderyds nabb några småhus Lopptorpa backe backe
  Gunnetorpsbacken höjd o triangelpunkt Perstorp avs. Lunkorna stor s-formig backe
  Guttamåla mad sankmark Ruan gård Långa lid stor backe
  Guttamåla oxar åker Ruan by Långasjöbäck bäck
  Gårdgölen göl Sanda avs. Långasjön sjö
  Gårdgölen sjö Sandtaget avs. Långe brånar backar
  Gårdgölen tjärn Sjöbo avs. Långegölen sjö
  Gåsahallen klippa? Sjöhalla avs. Löngrenskärret kärr
  Gåsamaden strandområde Sjöhult avs. Madgölen sjö
  *Gäddeviken vik Skillingsmåla gård Madgölen sjö
  Gärdesgölen liten göl Skogsremsan traktnamn Madabroarna Saknas
  Gärdesgölen sjö Skogsremsan avs Mellangölen sjö
  Gärdesgölen tjärn Skomakaretorpet nu nedlagt torp Metgölen sjö
  Gölen tvenne gölar Solhem traktnamn Mjuasjön sjö
  Gölen, Norra och Södra sjöar Stensjölund avs. Mobrunnaliarna backar
  *Göljabäcken bäck Stugulyckan avs. Målabacken backe
  Hacket lokal i skogsområde Sutaremåla gård Målagölen sjö
  Haggölen göl Sutaremåla by Målamaden mad
  Haggölen sjö Svenstorp avs. Månsas mosse mosse
  Haggölen tjärn Sänneshult by Möllekulla Norjet Saknas
  Haggölen tjärn Söragården gård Mörkagölen sjö
  Hallagölen göl Tallet avs. Mörkasjön sjö
  Hallagölen sjö Toramåla traktnamn Mörksjön sjö
  Hallagölen tjärn Toramåla gård Mörtdammen ränna
  Hallsjögölen göl Toramåla by Norjet ett stycke ängsmark
  Hallsjögölen sjö Toremåla traktnamn Norre backe backe
  Hallsjögölen tjärn Trekanten avs. Norregölen sjö
  Hallsjögölen sjö Tresnippen avs. Norrsjön sjö
  Hallsjögölen göl Tulpanatorpet torp Osbäckabacken backe
  Hallsjögölen sjö Tving traktnamn Osbäcken bäck
  Hallsjön sjö Tving by Oxgölen sjö
  Hallsjön sjö Tvings torp Saknas Parkarna marker
  Hallsjön sjö Utnäset gård Pattegölen sjö
  Hallsjön sjö Ådalen avs. Piskeberget backe
  Haraldsmåla gd Ågårdarna gård Pottegölen sjö
  Hermansmålaås höjd o triangelpunkt Åhagen avs. Prästakärret kärr
  *Hjortamosses klint Saknas Åvika, se Alnaryd traktnamn Ragnar kulle hög backe
  *Hjortasölen myrhåla /Se   Repagölen sjö
  Hjortsjön sjö   Repajölsmossen mosse
  Hjortsjön sjö   Ronga hall gränssten
  Hjältakorran tjärn   Rummabackarna backar
  Hornen sjö   Rummamossen mosse
  Hornen sjö   Rummet inhägnad mossmark
  Hornen sjö   Ryabackarna backar på vägen
  Hornen sjö /Se   Rågångsledet grind
  *Horsaskärvet Saknas   Råsahallarna Saknas
  Hultagölen sjö   Saffransgölen, Norra sjö
  *Hundlortatuvan gränsmärke   Sandbron bro
  Husgölen tjärn   Sandliden backe
  Huvaspjället sankmark   Siggagölen sjö
  Hålagårdsgölen sjö   Sjualyckebäcken bäck
  Hålagärdsgölen tjärn   Sjöttanissaliden Saknas
  *Hålldammsbäcken bäck   Sjöstockalien backe
  Hålhallagölen göl   Sjövassliden backe
  Hålhallagölen tjärn   Skangölen sjö
  Hängbrunnen del av Listersjön   Skanpottan sjö
  Hängebrunnen sjö /Se   Skansalut grind på vägen
  Häjan myr   Skomakaregölen sjö
  Hästabäcken bäck   Skumpottagölen sjö
  *Hästen en stor sten   Skillingsgölen sjö
  Hästgölen göl   Skällingsbo ö
  Hästgölen sjö   Skälen, Lilla o Stora sjö
  Hästgölen tjärn   Skälesgölen sjö
  Hörnen sjö   Skäravattnet sjö
  Hörnen sjö   Skärsjön sjö
  Hörnen sjö   Skärvbrånen mark
  Hörnen sjö   Smedgölen sjö
  Hörnen sjö /Se   Smemossen mosse
  Hörnen sjö /Se   Smuttalien backe
  *Hörnens bäck bäck   Snickaregölen sjö
  Ivesbäcken bäck   Solbärgslien backe på en väg
  Ivesgölen göl   Spadekärret kärr
  Ivesgölen sjö   Stensjön sjö
  Ivesgölen tjärn   Snickargölen sjö
  Ivesgöl sjö /Se   Stolpa kärr kärr
  *Jakobsviken vik   Store mo skogstrakt
  Jössebäcken bäck   Storån å
  Jättesyskonen två stenar /Se   Stämningskärret kärr
  Kanalen kanal   Sundgölen sjö
  Kanalen bäck   Svenängelsemossen mosse
  Kansjön sjö   Sännen sjö
  Kansjön sjö   Södragölen sjö
  Kasagölen göl   Södregölen sjö
  Kasagölen sjö   Sörbäcken bäck
  Karsagölen tjärn   Sörsjön sjö
  Kittebäck bäck   Tjocken granskog
  *Klovehall gränssten   Traket namn på markerna
  Klövebergen berg   Traket ägor
  Koslätten betesmark?   Trangölen sjö
  Krogbäcken bäck   Trollberget bergknalle
  Krokabackarna höjd   Trollkillan källa
  Krokgölen sjö /Se   Tvättgölen sjö
  Kroksjögölen liten göl   Tångs bäck bäck
  Kroksjögölen sjö   Utterberget bergknalle
  Kroksjögölen tjärn   Vattningsliden backe på vägen
  Kroksjön sjö   Vintlasbacken backe
  Kroksjön sjö   Vitgölen sjö
  Kroksjön sjö   Västre backe backe
  Kroksjön sjö   Västra Brinkarna backe
  Kroksjön sjö   Yabron bro
  Kroppasjön sjö   Yasjön sjö
  Kroppasjön sjö   Ådalen äng
  Kroppasjön sjö   Ålgölen, Norra o Södra sjöar
  Kutegölen göl   Åsjön, Lilla o Stora sjöar
  Kutegölen sjö   Älgsjön sjö
  Kutegölen tjärn   Älggölen sjö
  Kutegölsbäcken bäck   Älla bro bro
  *Kvarnabäcken bäck   Älten sjö
  Kvarnabäcken bäck   Älten, Västra sjö
  *Kvarnabäcksviken vik   Älten, Västra sjö
  *Kvarnagölen mkt liten göl   Ängahagen hagmark
  Kvarngölen göl   Ängahagsbackarna backar
  Kvarngölen sjö   Änggölen sjö
  Kvarngölen tjärn   Äspe lid backe på vägen
  Kvarngölen tjärn   Östre Brinkarna backe
  Kvarngölen sjö    
  Kvarngölen liten sjö    
  Kvarngölen sjö    
  Kvarngölen göl    
  Kvarngölen sjö    
  Kvarngölen sjö    
  Käringabäcken bäck    
  Kärragölen göl    
  Kärragölen sjö    
  Kärragölen sjö    
  Lergölen göl    
  Lergölen sjö    
  Lergölen tjärn    
  *Lilla ån å    
  Lillegölen göl    
  Lillegölen sjö    
  Lillån bäck    
  Lillån å    
  Lindekullen höjd    
  Lindet gd    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å    
  Listerbyån å /Se    
  Listersjön sjö /Se    
  Listersjön sjö /Se    
  Listerån å /Se    
  Ljusterhövden sjö    
  Ljusterhövden sjö /Se    
  Ljusterhövdingen sjö    
  Ljusterhövdingen sjö    
  Lohuvudet skärv /Se    
  Lommagölen göl    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen tjärn    
  Lommaholmen holme    
  Lomörr holme    
  Lugngölen sjö    
  Lugngölen tjärn    
  Lunkegölen liten göl    
  Lunkegölen sjö    
  Lunkegölen sjö    
  *Lyktehalls bro Saknas    
  Långa kärr terräng    
  Långa kärr terräng    
  Långakärr f.d. kärr?    
  Långa mosse terräng    
  *Långasjöbäck bäck    
  Långasjöbäcken bäck    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långegöl tjärn    
  Långegölen göl    
  Långegölen sjö    
  Lämmabergen berg    
  Maden sankmark    
  Maderna odling    
  Madgölen sjö    
  Madgölen tjärn    
  Madgölen sjö /Se    
  Markaviken vik    
  Markmossen terräng    
  *Maänggölen ( Mo ?)    
  Mellangölen göl    
  Mellangölen sjö    
  Mellangölen liten göl    
  Mellangölen tjärn    
  Mellangölen tjärn    
  Mellangölen tjärn    
  Mellangölen sjö    
  Mellangölen sjö    
  Metgölen tjärn    
  Milhallarna höjd o triangelpunkt    
  Mjuasjön lång smal sjö    
  Mjuasjön sjö    
  Mjuasjön sjö    
  Mo, Stora skog    
  Munkagölen tjärn    
  Målagölen tjärn    
  Måstadtorpen skog?    
  *Måstahall Saknas    
  Mörkagölen göl    
  Mörkagölen sjö    
  Mörkagölen tjärn    
  Mörka sjön sjö    
  Mörkasjön liten sjö    
  Mörkasjön sjö    
  Mörkasjön sjö    
  Mörkasjön sjö    
  Mörkasjön sjö    
  Mörksjön sjö    
  Mörksjön sjö    
  Mörksjön sjö /Se    
  Mörtön holme    
  Norget terräng    
  Norregöl tjärn    
  Norrsjön sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å /Se    
  Nättrabyån å /Se    
  Osbäcken bäck    
  Oxgölen sjö    
  Oxgölen tjärn    
  Pattegölen liten göl    
  Pattegölen sjö    
  Pattegölen tjärn    
  Pattegölen sjö /Se    
  *Piggehall gränssten    
  *Pinkarebäcken bäck    
  Rudgölen tjärn    
  Rudgölen tjärn    
  Rummet höjd    
  Pussekurran tjärn    
  Ragnarkulle höjd    
  Repagölen göl    
  Repagölen sjö    
  Repagölen tjärn    
  Ruan gd    
  Rudgölen göl    
  Rudgölen sjö    
  Rudgölen göl    
  Rudgölen sjö    
  Rudgölen sjö /Se    
  Rummet mossmark /Se    
  Rödebäck bäck    
  Rödebäck bäck    
  Saffransgölen göl    
  Saffransgölen, Norra, Mellan och Södra sjöar    
  Saffransgölen, Mellersta tjärn    
  Saffransgölen, Norra tjärn    
  Saffransgölen, Södra tjärn    
  Sandslätten åker    
  Siggagölen sjö    
  Siggagölen sjö    
  Siggagölen tjärn    
  Sjunkakärret myr    
  Skampottan mkt liten göl    
  Skampottan sjö    
  Skangölen göl    
  Skangölen sjö    
  Skangölen tjärn    
  Skangölen tjärn    
  Skankärrsberget berg    
  Skankärrsgölen sjö    
  Skankärrsgölen tjärn    
  *Skanpattagölen göl    
  Skanpottgölen sjö    
  *Skepebäck bäck    
  Skepen sjö    
  Skepen sjö /Se    
  Skillingsgölen göl    
  Skillingsgölen sjö    
  Skillingsgölen tjärn    
  Skillingsön, Stora ö    
  *Skitnabäck bäck    
  *Skitna kärr Saknas    
  *Skitna mosse Saknas    
  *Skitna vik vik    
  *Skolkakärret Saknas    
  Skumpottan tjärn    
  Skälen sjö    
  Skälen, Lilla sjö    
  Skälen, Lilla sjö    
  Skälen, Stora sjö    
  Skälen, Stora sjö    
  Skälen St:a o. L:a sjöar /Se    
  Skälen sjö /Se    
  Skälesgölen göl    
  Skälesgölen sjö    
  Skälesgölen tjärn    
  *Skän-Patts Göl en liten vattensamling    
  *Skäravattensbäcken bäck    
  Skäravattnet sjö    
  Skäravattnet sjö    
  Skäravattnet sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  *Släntehall gränssten    
  Smedmossen åker    
  *Smörhallen sten    
  Smörpundet flyttblock /Se    
  Smörpundet åker    
  Smörpundet stenblock /Se    
  Smörpundsstenarna stenblock /Se    
  Snickaregölen göl    
  Snickaregölen sjö    
  Snickaregölen tjärn    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stenstugan terräng    
  *Stenån riksgräns    
  Stockagölen göl    
  Stockagölen sjö    
  Stockagölen tjärn    
  *Stora fly str.    
  Stora fly sankmark    
  *Styvesbäcken bäck    
  Stäggegölen göl    
  Stäggegölen sjö    
  Stäggelidgöl sjö    
  Stäggelidgöl tjärn    
  Sundgölen göl    
  Sundgölen sjö    
  Sundgölen tjärn    
  Svartevik vik    
  Sven-Ängsamossen mosse    
  Sännen sjö    
  Sännen sjö /Se    
  Sännen sjö /Se    
  Sännen sjö /Se    
  *Sävekärret Saknas    
  Södregöl tjärn    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Trangölen sjö    
  Trangölen tjärn    
  Tranholmen åker    
  *Trappehall berg    
  Trollberget terräng    
  Trollberget berg    
  Tvingshultsåsen höjd o triangelpunkt    
  Tvingstorpen skog?    
  Tvättgölen göl    
  Tvättgölen sjö    
  Tvättgölen sjö    
  Törnefors kopparhammare /Se    
  Utnäset skog?    
  Vantakalleberget berg    
  *Viekurran Saknas    
  Vitgölen sjö    
  Vitgölen tjärn    
  Västramark skog    
  Västramark terräng    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  *Ålakistebäcken bäck    
  Ålgölen tvenne gölar    
  Ålgölen, Norra och Södra sjöar    
  Ålgölen, Norra tjärn    
  Ålgölen, Södra tjärn    
  Åsjön tvenne sjöar    
  Åsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Åsjön, Lilla sjö    
  Åsjön, Stora sjö    
  Älggölen göl    
  Älggölen sjö    
  Älggölen tjärn    
  Älgsjögölen sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  *Ällebro Saknas    
  *Ällekärr Saknas    
  Älten sjö    
  Älten sjö    
  Älten sjö    
  Älten sjö    
  Älten sjö /Se    
  Älten sjö /Se    
  Älten sjö /Se    
  Älten, Västra sjö    
  Älten, Östra sjö /Se    
  Ängahagen ängsmark    
  Änggölen göl    
  Änggölen sjö    
  Änggölen tjärn    
  *Ärtemossabäcken bäck    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.