ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kyrkhults socken : Listers härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 1308 Bebyggelsenamn : 741 Naturnamn : 1173
Kyrkhult sn /Se *Abborrabäcken bäck Kyrkhults s:n Saknas Abborrabacken skogsbacke
Kyrkhult sn /Se Abborragylet sjö Kyrkhults socken sn Abborragölen Saknas
Kyrkhult sn /Se Abborragylet tjärn Kyrkhults socken socken Aborragölen Saknas
Kyrkhult by och sn /Se Abborragylet större tjärn Kyrkhult sn Aborragölen sjö
Abborramåla gd Abborregölen Saknas Kyrkhult sn Abborragölen sjö
Abborremåla by /Se Abborragölen sjö Abborramåla by Abborragöl göl
Abborremåla gd /Se Abborrasjön sjö Abborramåla gård Abborragölen göl
Angölsmåla by Abborrasjön sjö Abborramåla gd Abborregölen göl
*Angelsmåla gd /Se Abborregölen göl Abrahamsro avs. Abborrgölen Saknas
Angölsmåla gd /Se Abborregölen sjö Abrahamsro avs. Abborrasjön sjö
Angölsmåla by /Se Abborrgölen göl Abrahamstorp torp Abborrasjön sjö
Angölsmåla by /Se Abborrgölen sjö Agngölsmåla traktnamn Aborrasjön sjö
Baggamåla gd Abborrsjön liten sjö Agngölsmåla traktnamn Abborrsjön sjö
Baggemåla by Abborrsjön sjö Angölsmåla traktnamn Abborrsjön lit. sjö
Baggemåla by /Se Abborrsjön liten sjö Angölsmåla gd Abborrsjön lit. sjö
Baggemåla by /Se Abborrsjön sjö Agngölsmåla by Agngölen g.
Bengtsboda by Agaresjön sjö /Se Anggölsmåla by Agaresjön norra delen av Långasjön
Bengtsboda by /Se Agngylet sjö Amendedal avs. Agngölen göl
Björkefall by Agngylet större tjärn Amandedal avs. Ahallarna stenar
Björkefall by /Se Agngylet tjärn Anneberg avs. Ammagölen g.
Bommarstorpet Saknas Agngölen göl Anneberg avs. Ammagölen sjö
Brändatorpet Saknas Agngölen sjö Anneberg lht Ammagölen Saknas
Brännarebygd by Agngölen sjö /Se Annebo avs. Ammagölsklint höjd
Brännarebygd gd:ar /Se Agngölen sjö /Se Annebo avs. Anders-dala-vången vång
Brännarebygd by /Se *Agnsjön göl /Se Annedal lht. Agngölen sjö
Brödhult, Lilla by Ahallarna höjd Annelund avs. Anggölen sjö
Brödhult, Stora by Amgylet sjö Annelund avs. EJREG EJREG
Brödhult by /Se Ammagölen Saknas Annelund avs. Agngölen göl
Bussatorp gd /Se Ammagölen sjö Annelund avs. Amgölen göl
Byaredammen lht /Se Angölen g. Annelund avs. Angölen g.
Byemåla by Angölen sjö Annelund avs. Angöl Saknas
Byemåla by /Se Angölen göl /Se Aspelund lht Angölen Saknas
Byemåla by /Se Backamossen mosse Augustenborg avs. Angölsklintar bergshöjder
Bysmadar gd /Se Baggamålasjön Saknas Augustenborg avs. Areksberg bergshöjd
Bytaremåla by Baggamålasjön sjö Backa-Bengtstorpet torp Askekroken lövskog
Bytaremåla by /Se Baggamålasjön sjö Backagården gård Backasjön Saknas
Bytaremåla by /Se Baggamålasjön sjö Backe-binte-torpet t. Baggamålasjön sjö
Bäckatorpet tp /Se Balkabäcken bäck Backolle-torpet t. Baggamålasjön sjö
Dalanshult by Bamsaregylet torrlagd tjärn(?) el. mosse(?) Back-Olatorpet torp Baggamålasjön g.
Dalanshult by /Se Bamsaregylet sjö /Se EJREG EJREG Balkalyckan odling
Dalanshult by /Se Bamsaregylet sank mark Baggamåla by Bannhallen en sten
Davershollt by Betlehemsdalen dal(?) Baggamåla by Barkamossen odling
Davershult by /Se Binnasjön sydl. delen av Långasjön /Se Baggamåla gd Basteliden backe
Ebbamåla by *Bikagölet liten sjö Baggatorpet t. Basteåkern åker
Ebbamåla by /Se *Birkagölet sjö Bengta-Karu-torpet t. Batingarna odlingar
Ebbamåla by /Se Birkagölet sjö /Se EJREG EJREG Benjamins backe skogsbacke
Ekornaholm Saknas *Bjällerbäcken Saknas Bengtsboda by Berg, stora höjd
Eskilssjö beb. /Se Bjällerbroliden vägbacke Bengtsboda by Bertedamm odling
Falsehult by Bjällretorpet (åker och äng) Bengtsboda gdr Binnasjön södra delen av Långasjön
Falsehult by /Se Bjäralyckan Saknas Bengtsboda Saknas Birgergölen göl
Falsehult by /Se *Björkegölsbäck bäck Bengtsmad lht EJREG EJREG
Farabol by Björkesjön sjö Bengtsro avs. EJREG EJREG
Farabol gd /Se Björkesjön sjö Bengtsro avs. Bjällalydbacken höjdsträckning
Farabol by /Se Björkesjön sjö /Se Bergalund lht Bjäralyckan odling
Flygaretorpet Saknas *Björkgölen liten sjö Bergelund avs. Björkesjön sjö
Fågleboda by Björksjön Saknas Berghem lht Björkesjön sjö
Fågleboda by /Se Björksjön sjö Berghem avs. Björksjön sjö
Gillesboe Saknas /Se Björksjön sjö Bertero avs. Björksjön lit. sjö
Hallandsboda by Björksjön Saknas Bertero lht Björksjön sjö
Hallandsboda by /Se Björksjön sjö Billatorpet t. Björnahagen hage
Hemsjöhult by Björnamossen sank mark Björkebacka avs. Björnamossemarken skogsområde
Hemsjöhult by /Se Björnkärret f.d. kärr(?) Björkebacka avs. Björnamossen odling
Hestesjöeråsa by /Se *Blåbärsmossen Saknas Björkebo lht Björnamossen mosse
Horsebrönne by /Se Blåmossen mosse EJREG EJREG Björnkärret uppodlat kärr
Härnäs by Blötmossen åkermark Björkefalla by Blejnsmossarna delvis odlade mossar
Härnäs by /Se *Bockehallen gränssten Björkefalla by Blekbacken höjd
Härnäs, Västra gd /Se *Bockhallen synbarl. gränssten Björkefall gdr Blöte välling kärr
Höghult by *Bokegöl(en) Saknas Björkefall by Bommaregölen Saknas
Höghult by /Se Bolet (äng) Björkekullen avs. Bommegöl göl
Isaksmåla by Bommegyl göl /Se Björkekullen avs. Bomsaregölen sjö
Isaksmåla by /Se Bommegyl liten sjö /Se Björkelund avs. Bomsaregölen Saknas
Isaksmåla by /Se Bomsaregölen liten göl Björkelund avs. Bomsaregölen göl
Isaksmåla by /Se *Bomsaregölen göl Björkelund lht. Bonagölen sjö
Jungfrubygden by /Se Bomsaregölen sjö Björkelund avs. Bonagölen göl
Jutanäs by Bomsaregölen göl /Se Björkelund, norra o södra avs. Bonagölen göl
Jutanäs by /Se *Bomsare ån bäck Björket hmn Bonnahejan heja
Karamåla by Bonagylet sjö Björkhaga lht Bredagölen Saknas
Karamåla by /Se Bonagylet sjö /Se Bokbacken traktnamn Bredagölen sjö
Kopparemåla by Bonagölen göl Bokedal avs. Bredagölen g.
Kopparemåla by /Se Bonagölen Saknas Bokedal avs. Bredasjögölen göl
Kopparemåla by /Se Bredagylet tjärn Bokelund avs. Bredasjön sjö
Kopparemåla by /Se Bredagylet göl /Se Bokelund avs. Bredasjön sjö
Kopparemåla by /Se Bonagölen sjö Bommaretorpet Saknas EJREG EJREG
Kopparemåla by /Se Bredagölen Saknas Bommatorpet torp Bredasjön Saknas
Kräftemåla by Bredagölen sjö Bommatorpet Saknas Brobacken höjd
Kräftemåla by /Se Bredasjö myr myr Bommatorpet t. Brobäckaliden backe
Kräftemåla by /Se Bredasjön Saknas Bomme-Masa-torpet t Brokebro bro
Kräftemåla by /Se Bredasjön Saknas Boshult by Brokebäck bäck
Kräftemåla by /Se Bredasjön (resp. Bredesjön) sjö Bredaström avs. Brudabäcken bäck
Kullan by Bredasjön (resp. Bredesjön) sjö Bredaström avs. Brudabäcken bäck
Kullan by /Se Bredasjön sjön EJREG EJREG Brunnåker åker
Kyrkhult by Bredasjön sjö Brännarebygd Saknas Brunnåkern åker
Kyrkhult nu kyrkby /Se Bredasjön sjö /Se Brännarebygden traktnamn Brånasjön sjö
Kåraboda by Brodbetatorpet (åker) Brännarebygden by Brånasjön sjö
Kåraboda by /Se Brokabro Saknas Brännarebygd by Brånasjön sjö
Källeboda by Brokabro bro /Se Brännarebygd by Brånasjön sjö
Källeboda by /Se *Brokabäck bäck Brännarebygd by Brånasjön lit. sjö
Källeboda by /Se *Brokabäck bäck Brännarebygden gd Brånasjön lit. sjö
Käringebygden by Brokabäck bäck /Se EJREG EJREG Brändagölen sjö
Käringebygden by /Se *Brokebro Saknas Brödhult, Lilla by Brändagölen göl
Käringebygd by /Se *Brokebäck bäck Brödhult, lilla by EJREG EJREG
Lappatorpet Saknas *Brokegöl utvidgn. av Brokebäck Bröthult, lilla by Brändagölen Saknas
Levershult by *Brokorsmyren Saknas Brödhult, Stora by Brännan odling
Levershult by /Se Brudabäcken bäck /Se Bröthult, stora by Brännan åker
Levershult by /Se Brånasjön sjö Brödhult, stora by Brännan svedjeåker
Levershult by /Se Brånasjön sjö Brödhult byar Brännarebygdsvägen vägen
*Leversjöhult by /Se Brånasjön sjö EJREG EJREG Brännerisåkern åker
Likagoderstorp Saknas Brånasjön sjö Byemåla traktnamn Brönasjön Saknas
Lönnemåla by Brånasjön Saknas Bymåla traktnamn Brönen äng
Lönnemåla by /Se Brånasjön sjö Bymåla by Bröthultaåkern åker
Mulatorp by Brånasjön sjö Bymåla by Byagölen sjö
Mulatorp by /Se Brånasjön två sjöar /Se Byemåla gd Byagölen göl
Mulatorp by /Se Brånasjön sjö /Se Byemåla by Byagölen lit. göl
Månasken by Brånåker Saknas EJREG EJREG Byaredammen damm
Månasken by /Se Brändagylet tjärn Bytaremåla Saknas Byggningsliden backe
Möllelycke by Brändagylet göl /Se Bytaremåla by Byggningsåkern åker
Möllelycke by /Se Brändagölen Saknas Bytaremåla by Bysmadar madar
Mörbohult by Brändagölen sjö Bytaremåla gd Bålabroviken vik
Mörbohult by /Se Brännan Saknas Båsatorpet t. Båsamossen odling
Mörkamåla by Buddahejan Saknas Båtsbo avs. Båstgölen Saknas
Mörkamåla by /Se Byagylet tjärn Båtsbo avs Båtsbacken höjd
Mörkamåla by /Se Byagylet tjärn Båtsbo traktnamn Bäckahagen hage
*Ormemåla gd /Se Byagölen Saknas Båtsmanstorpet avs. Bäckakärren kärr
Ormamåla by /Se Byagölen sjö Båtsmanstorpet avs. Bäckaliden backe
Ormamåla gd /Se Byaredammen (utmark) Bäcka-Karla-torpet t. Bäckamarken barrskog
Ry, Lilla gd /Se Byaredammen damm /Se Bäckatorpet torp EJREG EJREG
Lilla Ry by /Se *Bålabrokärret Saknas Bäckatorpet t. EJREG EJREG
Rönhult by *Bålabron bro Bäckatorpet t. Bäckasjön Saknas
Rönhult by /Se *Bålebroviken vik Bäckfors avs. Bäckasjön, Stora och Lilla två sjöar
Rönås by Båstgylet göl /Se Bäckfors avs. Bäckasjön, lilla sjö
Rönås by /Se Båstgylet göl /Se Böke-Karla-torpet t. Bäckasjön, stora sjö
Röshult by *Bäckasjöbäcken Saknas EJREG EJREG Bäckasjön, Norra och Södra två sjöar
Röshult by /Se Bäckasjön sjö Dalanshult by Bäckasjön, södra sjö
Saxavången gdr /Se Bäckasjön Saknas Dalanshult by Bäckasjön, norra sjö
Schärlycke by /Se Bäckasjön sjö Dalanshult by Bäckasjön, Norra o. Mellan två sjöar
Skrubbeboda gd Bäckasjön sjö Dalanshult by Bäckasjön, mellersta sjö
Skrubbeboda by /Se Bäckasjön sjö Dalatorpet t. Bäckasjön, norra sjö
Skälmershult by Bäckasjön sjö /Se Dalhem avs. Bäckasjön sjö
Skälmershult Saknas /Se Bäckasjön, Lilla sjö Dalhem avs. Bäckasjön sjö
Skälmershult Saknas /Se Bäckasjön, Stora sjö Dammen avs. Bäckasjö-ån ån
Skälmershult by /Se Bäckasjön, Stora och Lilla sjöar Dammen avs. Bäckasjö-ön ö
Skärlycke by /Se Bäckasjön sjö EJREG EJREG Bäckängen ängsmark
Skärsjölund lht /Se Bäckasjön Saknas Ebbemåla by Bökahagen bokskog
Skärsjölund lht /Se Bäckasjön, Norra och Södra sjöar Ebbamåla by Bökamossarna delvis odlade mossar
Skärö gd /Se Bäckasjön, Norra sjö Ebbemåla gd Bökeliden backe
Slagesnäs by Bäckasjön, Södra sjö Ebbeslätt avs. Böket bokbestånd
Slagesnäs by /Se Bäckasjön, Norra sjö Ebbeslätt avs. Böketäppet odlad mosse
Slagenäs by /Se Bäckasjön sjö Ebbeströ, Norra o. Södra avs. Böklyckan bokskogsomgiven åker
Slätten by Bäckasjön, Stora, Lilla, Norra o. Södra sjöar /Se Ebbeströ, norra torvströfabrik Bölnamyren myr
Slätten by /Se Bäckasjön, Norra, Mellan, Södra sjöar /Se Ebbeströ, södra torvströfabrik Dalamansmossen odling
Snövleboda by *Bökemossen Saknas Ekbacka lht Dalången sjö
Snövleboda gd /Se *Bökesbron Saknas Ekdala avs. Dalången sjö
Snövleboda by /Se *Bök(es)ön större högre parti i Store Myr Ekdala avs. Dalången sjö
Spinkamåla by *Bökön Saknas Ekebacken avs. Dammen åker
Spinkamåla by /Se *Bölnaremyren Saknas Ekebacken avs. Dammgölen Saknas
Spinkamåla by /Se *Bönnekärret Saknas Ekeberg avs. Djupsjöbäcken Saknas
Spinkamåla by /Se *Börjekärret Saknas Ekeberg avs. EJREG EJREG
Spinkamåla by /Se *Bötesgölen sannol. en utvidgn. i Mörrumsån Ekeberg avs. Djupsjön sjö
Stampatorpet Saknas Dalanshult höjd i triangelpunkt Ekeberg lht Djupesjö sjö
Stockatorpet Saknas Dalången sjö Ekeberg avs. Djupsjön lit. sjö
Svansjötorpet tp /Se Dalången sjö Ekeberg lht Drängagråten slåtteräng
Tosebo by Dallången sjö Ekebergslund avs. Drängagråten mycket stenig slåtteräng
*Tosjöboda by /Se Dallången sjö Ekebergslund avs. Drängaskamman slåtteräng
Tulseboda by Dallången sjö /Se Ekedal avs. Duktiggölen Saknas
Tulseboda by /Se Dammgylet liten sjö /Se Ekedal lht Duktigsgölen sjö
Tulseboda brunns- o. badort /Se *Dammstenarna råmärke Ekedal lht Duktigsgöl göl
Tulseboda by /Se *Djupsjöbäcken bäck Ekeliden lht Ebbebäck bäck
Ulvaboda by Djupsjön liten sjö Ekelund avs. Ebbelid landsvägsbacke
Ulvaboda by /Se Djupsjön sjö Ekelund avs Ekesjöbäck bäcken
Vilshult by Djupsjön sjö Ekelund avs. Ekesjögölen göl
Vilshult by /Se Djupsjön sjö Ekelund avs. Eksjögöl sjö
Vilshult by /Se Djupsjön sjö Ekelund avs. Eksjögölen göl
Vilshult poststation /Se Djupsjön sjö Ekelund avs. EJREG EJREG
Väghult by Drakalyckan Saknas Ekelund avs. Eksjön, Västra och Östra två sjöar
Väghult by /Se Dranka lien vägbacke Ekelund avs. Eksjön småsjöar
Åma by Drängagråten slåtteräng /Se Ekliden lht Ekesjön, västra sjö
Åmad by /Se Duktigsgylet tjärn Eklunda avs. Ekesjön, östra sjö
  Duktigsgylet sjö /Se Eklunda avs. Elsemosse odl. mosse
  Duktigsgölen Saknas Elsebo lht Elsemosse odlat kärr
  Duktigsgölen sjö Emmedal avs. Enegölen Saknas
  Ebbebäck bäck /Se Emmedal avs. Engölen sjö
  Ebbebäck bäck /Se Emmedal avs. Engölen göl
  *Eksjöbäck bäck Enemåla by Engölen lit. sjö
  Eksjögölen Saknas Enetorp avs. Eriksberg(?) Saknas
  Eksjögölen sjö Enetorp avs. Eskilssjön Saknas
  Eksjön Saknas Enetorp avs. Eskilssjön sjö
  Eksjön Saknas Enhult avs. Eskilssjön lit. sjö
  Eksjön, Västra och Östra sjöar Enhult avs. Fallmossen odlad mosse
  Ebbebäck bäck Eriksdal avs. Fallsjögöl sjö
  Ebbemåla myr sank mark Eriksdal avs. Fallsjögölen göl
  Ekesjögylet mindre sjö Eskilsbo avs. Fallsjögölen g.
  Ekesjön, Västra sjö Eskilsbo avs. (lht) EJREG EJREG
  Ekesjön, Östra sjö Evelund avs. Fallsjön, lilla sjö
  *Ellegöl liten göl Evelund avs. Fallsjön, stora sjö
  *Ellegölshall råmärke Eville traktnamn Fallsjön, Stora och Lilla två sjöar
  Engylet sjö Eville avs. Fallsjön Saknas
  Engölen göl Eville avs. Farabolsån å
  Engölen sjö EJREG EJREG Farabolsån å
  Eskilssjön Saknas Falsehult by Favransdån underjordiskt vattenflöde
  Eskilssjön sjö Fallshult by Fetehagen hage
  Eskilssjön sjö /Se Falsehult gdr Fjälamossen odling
  *Fallmossa sten råmärke Farabol traktnamn Fläskaberget berg
  Fallsjögylet mindre sjö EJREG EJREG Fläskaberget Saknas
  Fallsjögylet göl /Se Farabol by Fläskagölen sjö
  Fallsjögölen Saknas Farabol by Fläskagölen göl
  Fallsjögölen sjö Farabol by Fläskagölen g.
  Fallsjön, Lilla sjö Farabol by Fläskahättan liten holme
  Fallsjön Saknas Farabols nabbar Saknas Fläskahättan holme
  Fallsjön, Lilla sjö Fixatorpet torp Fornebodasjön sjö
  Fallsjön, Lilla sjö Fixatorpet t. Fornebodasjön sjö
  Fallsjön, Lilla sjö /Se Fixatorpet t. Främremark barrskogsområde
  Fallsjön sjö Flinkagården båtsmanst. EJREG EJREG
  Fallsjön, Stora sjö Flinkatorpet torp Furan sjö
  Fallsjön, Stora sjö Flinkatorpet t. Furen sjö
  Fallsjön, Stora sjö /Se Flinkatorpet t. Furen sjö
  Falsehulta myr myr Flyborgstorpet t. Furesj(ön) St sjö
  *Farabolså å Flyborgstorpet t. Furön ön
  Farabolsån å Forneboda gård Fåglamossen odling
  Farabolsån å Forneboda hmn Fåglamossen Saknas
  Femmossen mosse(?) Forntorp avs. Fållen åker
  Femmossen mosse Forntorp avs. Fähyggebackarna skogsbackar
  Fiskarekroken Saknas Fridhem traktnamn Fölsebergs backe backe
  Fjärhanamossen sank mark Fridhem lht Gallsjön, Stora sjö
  Fläskaberget berg /Se Fridhem avs. Gallsjön, stora sjö
  Fläskagylet tjärn Fridhem avs. Gammal-liden backe
  Fläskagylet tjärn Fridhem lht Garvaregölen lit. göl
  Fläskagylet göl /Se Fridhem avs. Garvaresjön sjön
  Fläskagölen Saknas Fridhem lht Gastahallarna berghällar
  Fläskagölen sjö Fridhem lht Gatebacken skogklädd höjdsträckning
  Fläskahättan holme /Se Fridhem avs. Granhaven en skog
  Fornebodasjön sjö Fridhem avs. Grimgölen sjö
  Fornebodasjön sjö Fridhem avs. Grimgölen g.
  *Fröån bäck Fridhem avs. Grimsjögölen göl
  *Furemossehall råmärke Fridstorp lht Grimsjön sjö
  Furen sjö Friheten avs. Grimsjön sjö
  Furen sjö Friheten avs. Grimsjön lit sjö
  Furen sjö Frösnatorpet t. Gripavången vång
  Furen sjö /Se Furulund avs. Grisahallakärret kärr
  Fåglafly sank mark Furulund avs. Grisahallen brant bergshöjd
  Fåglamossen sank mark EJREG EJREG Grytelid backe
  *Fågelön högre parti i Fåglamossen Fåglaboda by Grytsjögölen Saknas
  *Fåglegöl liten göl Fågla-Jössa-gården Saknas Grytsjön sjö
  *Fålabäcksröret gränsmärke Fågleboda by Grytån Saknas
  *Fäbron bro Fågleboda gdr Gråamarken barrskogsområde
  *Fämossen Saknas Fårabol Saknas Grytsjögöl liten sjö
  Gallsjön, Stora, Östra sjö Fähallagården gård Grytsjögöl göl
  Gallsjön, Stora, Östra sjö Garnbindaretorpet t. Grytsjömossen odlad mosse
  Gallsjön Saknas /Se Getopellatorpet torp EJREG EJREG
  Gallån å Graneborg avs. Grytsjön sjö
  Garvaregylet (=Rumpegylet) göl /Se Graneborg avs. Grytsjön sjö
  Garvaresjön eller Garvaregylet göl /Se Granelund avs. Grytån å
  Gaslundaån å Granelund avs. Gryteå å
  Gaslundaån å Granemyr avs. Gråamyren kärrområde
  *Gatekorran Saknas Granemyr avs. Gräskärrahagen skogsområde
  Glimmaudden udde Granhagstorpet torp Grävingahallarna berghällar
  Granbackaberget berg(?) Granhagatorpet t. Grävlingegölen sjö
  Granemyr myr Granhagstorpet t. Grävingegölen göl
  Granemyr myr Granhult avs. Grävingegölen lit. göl
  *Granön Saknas Granhult avs. Gubba mossen odling
  *Granön synbarl. en udde Granhällen lht. Gumma-gölen sjö
  *Gridsesundh sund Grävingatorpet t. Gummaheja heja
  Grimgölen göl Grävsnäs lht Gummaregölen göl
  Grimgölen tjärn Grönadal lht Gummaregölen Saknas
  Grimgölen sjö Grönalund avs. EJREG EJREG
  Grimgölen göl /Se Grönalund avs. Gummaresjön sjö
  Grimsjön Saknas Grönelund avs. Gummaresjön Saknas
  Grimsjön sjö Grönelund avs. Gumma-sjön sjö
  Grimsjön sjö Grönelund avs. Gumma vång vång
  Grimsjön sjö /Se Grönkulla avs. Gummenagölen gölen
  Grisesiö sjö(ar) Grönkulla avs. Gummenasjön Saknas
  *Grisesund sund Grönkulla avs. Gumpehåla sänka (kärr)
  *Grisesund sund Gubbatorpet t. Gungbacken höjd
  *Grisesund sund Gun-Gisla-torpet t. Gunnaregölen Saknas
  Grisiön sjö Gustavshem lht Gunnaresjön Saknas
  Grysesund f.d. sund Götedal avs. Gylsen åker
  *Grytebjärssten gränsmärke Götedal avs. Gylsen åker
  *Grytesund sund Hagalund lht Gylsåker åker
  Grytsiöhall sten o. gränsmärke Hagalund lht Gåragölsvägen vägen
  Grytsjögyl tjärn Hagalundstorpet t. Gårdliden backe
  Grytsjögyl tjärn Haghultatorpet t. Gårdgölen Saknas
  Grytsjögylet göl /Se EJREG EJREG Gårdsjön sjön
  Grytsjögölen göl Hallandsboda by Gårdsjön sjö
  Grytsjögölen sjö Hallandsboda by Gåsabäcken bäck
  *Grytsjöhall råmärke Hallandsboda gdr Gåsabäcken b.
  Grytsjön sjö Hannas Vång avs. Gåsagölen sjö
  Grytsjön sjö Hannas Vång avs. Gåsagölen göl
  Grytsjön sjö Hannevång avs. Gåsagölen göl
  Grytsjön sjö Hansatorpet t. Gåsahagen hage
  Grytsjön sjö Hasseldal avs. Gåsakurran mindre vattensamling
  Grytsjön sjö Hasseldal avs. Gäddegöl göl
  Grytsjön sjö Havhultstorpet torp Gäddegölen sjö
  Grytsjön sjö /Se Hemmet lht Gäddegölen sjö
  Grytsjön, Södra sjö Hemsjö gård gård Gäddegölen göl
  Grytsjön, Norra sjö Hemsjögården lht. Gäddegölen lit. sjö
  Grytsjön sjö EJREG Saknas Gäddegölen göl
  Grytsjön sjö Hemsjöhult by Gäddemossarna odl. mossar
  Grytsjön, Norra sjö Hemsjöhult gdr Gäddesjön sjö
  Grytsjön, Norra sjö Hemsjöhult by Gäddesjön sjö
  Grytsjön, Norra o. Södra sjöar Hemsjö Kraftstation Saknas Gäddesjön sjö
  Grytsjön, Norra o. Södra sjö(ar) Hemsjö station järnvägsstation Gäddesjön sjö
  Grytsjön, Norra sjö Hilmasdal avs. EJREG EJREG
  Grytsjön, Södra sjö Hilmasdal avs. Gäddesjön lit. sjö
  Grytsjön, Södra sjö Hjortanabben EJREG Gäddesjön lit. sjö
  ?*Grytsjösund sund Hjortanabben Saknas Gängsbrobackarna smärre skogsbackar
  *Grytsjösund sund Hjortanabben gård Göingabron gamla bron
  *Grytsjösund sund Hjortanabben gård Göingabron bro
  *Grytsjösund sund Hjorthyltan gård Göingslyckan lycka
  *Grytsund sund Hjorthyltan Saknas Göingslyckan åker
  *Grytsjösund sund Hjorthyltan tre gårdar Gölamossen odlad mosse
  Grytstenen sten o. gränsmärke Hjorthyltan gd Gölamossen odling
  Grytån bäck Hultet hmn Hagabergsbacken höjdsträckning
  Grytån å Hultet by Hagakroken skog
  Grytån å Hultsborg avs. Hagaliden Saknas
  Grytån å Hultsborg avs. Hagalyckan lycka
  Grytån å Hägersnäs traktnamn Hage, store hage
  Grytån å Härnäs traktnamn Hage, lille hage
  Grytån å /Se Härnäs eller Hägersnäs traktnamn Hagen, norra hage
  Gråatorpet (äng) EJREG EJREG Hallandsbodaholmarna holmar
  Grävingagylet tjärn Härnäs by Hallansboholmarna holmar
  Grävingagylet sjö /Se Härnäs by Hallingalyckan åkerlycka
  Grävingahallarna hällar /Se Härnäs by Halsen delar av en åker
  Grävingegölen göl Härnäs gdr Hansakärr kärr
  Grävingegölen sjö Härnäs, Västra by Hansapellavången vång
  *Grävingemyrsbäcken bäck Högadal avs. Harabäcken bäck
  Gubbabacken sluttande åker Högadal avs. EJREG EJREG
  Gummaregylet mindre sjö Högalund avs. Harasjön, östra sjö
  Gummaregylet mindre sjö /Se Högalund avs. Harasjön, Östra sjö
  Gummaregölen Saknas Högalund avs. Harasjön, st Saknas
  Gummaregölen sjö Högalund avs. Heja, lilla heja
  Gummaresjön sjö Högalund avs. Heja, västra heja
  Gummaresjön sjö Högaslätt lht Hejan, västra heja
  Gummaresjön sjö Högatorp avs. Hejegölen Saknas
  Gummaresjön sjö /Se Högatorp avs. Hejegölen göl
  Gylans lycka Saknas Högbacka avs. Hejekärret kärr
  Gårdgylet göl /Se Högbacka avs. Hejl, norra inhägnad hage
  *Gårdsjön sjö Högehult by Hejl, södra inhägnad hage
  *Gåsabäcken bäck EJREG EJREG Hejsjön sjö
  Gåsabäcken vattendrag EJREG EJREG Hejsjön Saknas
  Gåsagylet mindre sjö Höghult by Hejsjön sjö
  Gåsagölen göl Höghult gd Hejsjöåsar Saknas
  Gåsagölen sjö Höglunda avs. Helvete, lilla åker
  Gäddegylet sjö Höglunda avs. EJREG EJREG
  Gäddegölen sjö Högtomta lht Helvetesdalen Saknas
  Gäddegölen Saknas Hörnebygget avs. Hemshultasjön Saknas
  Gäddegölen sjö Hörnebygget avs. Hemsjön sjö
  Gäddegölen sjö Ilarebacken t. Hemsjön sjö
  Gäddegölen sjö Ingvars-Nissa-gården gård Hemsjön lit. sjö
  Gäddesjön Saknas Isakatorpet t. Herarnas backe höjd
  Gäddesjön sjö EJREG EJREG Hins mosse odl. mosse
  Gäddesjön Saknas Isaksmåla by Hittehagen hage
  Gäddesjön sjö Isaksmåla by Hjortabäck bäck
  Gäddesjön sjö Isaksmåla gd Hjortagölen sjö
  Gäddesjön sjö Johannesberg avs. Hjortagölen göl
  *Gäddsjön sjö Johanneslund avs. Hjortagölen Saknas
  *Göingebron Saknas Johanneslund avs. Hjortanemossen Saknas
  Göta hage Saknas Johanneslund avs. Hjortanshölen sänka
  *Hafweris wad råmärke Johansberg avs. Hjortasjön sjö
  *Hagagölen Saknas Johansberg avs. Hjortasjön sjö
  Hallåker Saknas Jularöd lht Hjortasjön sjö
  Hansa-Pellavången åker Jungfrubygd(en) Saknas Hjortnabacken skogsbacke
  Harasjön sjö Jutanäs EJREG Hjortnamossen mosse
  Harasjön, Östra sjö Jutanäs by Hjortröd åker
  Haregölen sjö Jutanäs by Holkekälla brunn
  Hejebäck bäck Jutanäs gdr Hultabäcken bäck
  Hejegyl tjärn Järsletorpet t. Hultaliden backe
  Hejegylet tjärn EJREG EJREG Hultasjöbäcken bäck
  Hejegylet två sjöar /Se Karamåla by Hultasjögölen sjö
  Hejegylet liten sjö /Se Karamåla by Hultasjögölen göl
  Hejlabacken backe Karamåla gdr Hultasjögölen lit. g.
  Hejlet (odling) Karlsro avs. EJREG EJREG
  Hejlåker Saknas Karlsro avs. Hultasjön, västra sjö
  Hejsjön sjö Kattatorpet f.d torp Hultasjön, östra sjö
  Hejsjön sjö Kitta-Lassa-gården gård Hultasjön, Västra och Östra två sjöar
  *Helvetesdalen dal Kjellsatorpet t. Hultasjön två småsjöar
  Hemshultasjön sjö /Se Klippatorpet t. Hundgölen göl
  *Hemsjön Saknas Knaggasvens t. Hundgölen göl
  Hemsjön liten långsmal sjö Knapatorpet avs. Husön högre parti
  Hemsjön sjö Knapatorpet avs. Huvudet del av en åker
  Hemsjön sjö Kopparekulla traktnamn Hyndkullen höjd
  Hemsjön sjö /Se Kopparemåla traktnamn Håkan-birka-mossen odlad mosse
  Herarnas backe plats i Kyrkhults sn, /Se Kopparemåla eller Kopparekulla traktnamn Häradsvägen vägen
  Hins mosse mosse EJREG EJREG Härnäsaholmarna holmar
  *Hinnesten gränssten Kopparemåla by Härnäsholmarna Saknas
  *Hjortabäck bäck Kopparemåla by Häsjön sjö
  *Hjortabäck bäck Kopparemåla gdr Hästskobäck bäck
  *Hjortabäcken bäck Krokatorpet t. Hästskobäcken bäck
  *Hjortabäck å Kräckten avs. Hästskobäcken b.
  Hjortabäck bäck /Se EJREG EJREG Höga vången vång
  Hjortabäck bäck /Se Kräftemåla by Högebacke lövskogsbeklädd höjd
  Hjortagylet tjärn Kräftemåla by Högåker åker
  Hjortagylet tjärn Kräftemåla gdr Högåker åker
  Hjortagylet sjö /Se Kräkten avs. Hökalyckan lycka
  Hjortagölen göl Kräkten avs. Hörneborg stenröse (fornborg)
  Hjortagölen göl EJREG EJREG EJREG EJREG
  Hjortagölen sjö Kullan by Hörnsjön sjö
  Hjortanabben torp Kullan by Hörnsjön sjö
  *Hjortamad, -kärr Saknas Kullan by Hörnsjön sjö
  *Hjortanabben torp Kullan by Höstarummet barrskogsområde
  *Hjortanemyren Saknas Kvistatorpet t. Ilare- Haregölen sjö
  *Hjortonemossen Saknas Kycknas-Jona-torpet t. Ilaregölen göl
  Hjortasjön sjö Kyrkbacka avs. Ilaregölen göl
  Hjortasjön sjö Kyrkbacka avs. Ingekulle höjd
  Hjortasjön sjö Kyrkhult traktnamn Ingvarevången vång
  Hjortasjön sjö EJREG EJREG Inregölen sjö
  Hjortasjön sjö Kyrkhult by Inregöl göl
  Hjortasjön sjö Kyrkhult by Inregölen göl
  Hjortasjön sjö Kyrkhult by Isagölen sjö
  Hjortasjön sjö /Se Kyrkhult, Södra by Isagölen lit. göl
  *Hjortebäck bäck Kyrkohult by Isamärtaåkern åker
  *Hjorthultehall trol. en höjd EJREG EJREG Isegölen göl
  *Hjorthulthall gränsmärke Kåraboda by Ivelången sjö
  Hjorthyltan höjd i triangelpunkt Kåraboda by Jansamossen odling
  Hjorthyltan triangelpunkt Kåraboda gdr Jeppebackabrunn brunn (»outtömlig»)
  Hokalyckan Saknas EJREG EJREG Jeppebackahallar berghällar
  *Horsakärret Saknas Källeboda by Johanne krekt inhägnad åker
  Horsakärret Saknas Källeboda by Johannekräkt inhägnad
  Hullingehagen utm. Källeboda by Jordgölen sjö
  Hultabäcken bäck Källeboda by Jordgölen göl
  Hultabäcken bäck /Se Källeboda by Jordgölen göl
  Hultasjögylet tjärn Källstorp avs. Jutalyckan lycka
  Hultasjögölen Saknas EJREG EJREG Jämnamoer skogsområde
  Hultasjögölen sjö Käringebygd traktnamn Kaffaliden backe
  Hultasjön sjö Kärringbygd gdr Kaffaliden vägbacke
  Hultasjön, Västra sjö Kärringebygd by Kaffalyckan lycka
  Hultasjön sjö Kärringebygd by EJREG EJREG
  Hultasjön, Östra sjö Käringebygden traktnamn Kaffasjön sjö
  Hultasjön, Västra och Östra sjöar Kärringebygden by Kaffasjön sjö
  Hultasjön, Västra o. Östra sjöar /Se Lappagården gård Kaffasjön sjö
  Hundgylet tjärn EJREG EJREG Kalvagölen liten sjö
  Hundgylet tjärn Levershult by Kalvagölen göl
  Hundgölen Saknas Levershult by Kalvagölen liten sjö
  Hundgölen sjö Levershult by Kalvagölen göl
  Hunnahejan utm. Lilljonatorpet torp Kalvagölen göl
  *Husön mindre fast parti Lill-Jössa-torpet t. Kalvagölen lit. göl
  Häjl, Norra hage /Se Lill-Åke-hemmanet f.d. hemman Kalvahejan heja
  Häjl, Södra hage /Se Lindeborg avs. Kalva lyckan liten lycka
  Häjsjön sjö /Se Lindeborg avs. Kalvastycket liten åker
  *Häradsledet gränsmärke Lindekulla avs. Kalvastycket liten åker
  *Häsiehall flatsten Lindekulla avs. Kalven sjö
  Hästskobäck bäck Lindekulla avs. Kalven sjö
  Hästskobäck bäck Lindekulla gd Kalven sjö
  Hästskobäcken bäck Lindelund avs. Kalven sjö
  ?Hästskobäcken bäck Lindkullen avs. Kalven lit. göl
  Hästskobäcken bäck Lindkullen avs. Kalven sjö
  Hästskobäck gränsbäck(?) Lindön gårdar Kiabane göl
  Hästskobäcken å Linero avs. Kiabanegölen Saknas
  Hästskobäcken bäck /Se Linero lht Kiabanegölen göl
  Höghult höjd i triangelpunkt EJREG EJREG Kilen vägkors
  Höghult triangelpunkt o. höjd EJREG EJREG Kittamarken skogsområde
  *Höghulta göl Saknas Linön gård Kjellsamossen odlad mosse
  *Höneskärv råmärke Lin(n)ön gårdar Kjärtagölen sjö
  Höjdabacken backe(?) Linön gd Kjärtagölen göl
  Höljemyr sank mark Lohallatorpet torp Kjärtagölen g.
  Hörneborg borgruin Lohallatorpet t. Klaragölen sjö
  Hörneborg borg /Se Lohallatorpet t. Klaragöl göl
  Hörneborg skans /Se EJREG EJREG Klaragölen göl
  Hörnsjön sjö Lonte-torpet båtsmanst. Klaragöl Saknas
  Hörnsjön sjö Lugnet lht Klaragölen g.
  Hörnsjön sjö Lyckehem avs. Klodde-Pella-kärret kärr
  Hörnsjön sjö Lyckehem avs. Kloddepellalyckan lycka
  Hörnsjö sjö /Se Lyckås avs. Klynnsjögölen göl
  Hörnsjön sjö /Se Lyckås avs. Klynnsjögölen liten sjö
  Höstahejan Saknas Lyckås avs. Klynnsjögölen g.
  Höstarummet (äng) Lönneborg avs. EJREG EJREG
  Ilaregylet tjärn Lönneberg lht Klynnsjön sjö
  Ilaregylet tjärn Lönnebo lht Klynnsjön sjö
  Ilaregylet göl /Se Lönneborg avs. Klynnsjön lit. sjö
  Ingekulle höjd EJREG EJREG Klövahallaåkern åker
  Inregylet tjärn Lönnemåla by Klövahallen stenbrott
  Inregylet tjärn /Se Lönnemåla by Knallabacken skogsmark
  Inregölen göl Lönnemåla gd Knappabron landsvägsbro
  Ilaregölen göl Mariehem lht Knappabäcken bäck
  Ilaretorpet terräng? Mariushill avs. Knappabäcken en liten bäck
  Inregölen sjö Massatorpet t. Knappaliden backa på landsvägen
  Isagylet tjärn Matsa-Jona-torpet t. Knappaåkern åker
  Isagylet göl /Se Morinshill avs. Knävlavrån åker
  Isagölen Saknas Mulatorp by Kohagakärret kärr
  Isagölen sjö Mulatorp by Kompagölen sjö
  Isterhallen udde Mulatorp gd Kompagölen göl
  Ivelången sjö EJREG EJREG EJREG EJREG
  Jakobslyckan åker Myrtorpet gård Kopparesjön sjö
  Jonsbolyckan Saknas Myrtorpet gård Kopparesjön sjö
  Jordgylet sjö EJREG EJREG Kopparesjön Saknas
  Jordgölen Saknas Månasken by Kopparevången Saknas
  Jordgölen sjö Månasken by Krektaliden backe
  *Jutamossen Saknas Månasken by Krektamossen mosse
  Jättarnas Badkar göl /Se Månasken gdr Krekten hage
  Jättarnas badkar göl /Se Måns Nilsatorpet torp Kringlemossen odlad mosse
  Jättarnas badkar göl EJREG EJREG Kringlemyr Saknas
  Jättarnas badkar göl /Se Möllelycke by Kristians backe skogshöjd
  Kaffahejan (äng) Möllelycke by Krog(?)-marken skog
  Kaffasjön sjö Möllelycke gd Krokgölen sjö
  Kaffasjön sjö Möllängen avs. Krokgölen gölen
  Kaffasjön sjö /Se Möllängen avs. Krokgölen sjö
  Kaffasjöos Saknas EJREG EJREG Krokgölen göl
  Kaffasjön sjö Mörbohult traktnamn Krokgölen sjö
  Kajegrav bergsskreva /Se Mörbohult by Krokgölen göl
  Kajelid backe /Se Mörbohult by Krokgölen göl
  *Kallsjö sjö Mörbohult by Krokgölen g.
  Kalvagylet mindre sjö EJREG EJREG Krokgölen göl
  Kalvagylet göl /Se Mörkamåla by EJREG EJREG
  Kalvagylet tjärn Mörkamåla by Kroksjön ursprungligen en sjö
  Kalvagylet sjö /Se Mörkamåla gdr Kroksjön tre sjöar
  Kalvagölen Saknas Nabbakvarnen gård Kroksjön lit. sjö
  Kalvagölen sjö Nabbakvarn hemman och sågverk Krokyxan åker
  Kalven liten sjö Nabbakvarnen gd Kroppgylet g.
  Kalven Saknas Nabben, Norra gård Kroppgölen sjö
  Kalven sjö Nabben, norra gård Kroppgölen göl
  Kalven sjö Nabben, Södra gård Kråkehål kärr
  Kalven sank mark? Nabben, södra gård Kråkebacken höjdsträckning
  Kalven tjärn Nilsbo avs. Kråkelyckan lycka
  Kalven, (även Rudesjögylet) göl /Se Nissebo lht Kräftegölen sjö
  Kalven sjö /Se Nybo avs. Kräftegöl(en) göl
  Kalvgölen Saknas Nybo avs. Kräftegölen sjö
  Kalvgölen sjö Nybrogårdarna två gårdar Kräftegölen göl
  Kalvmossen mosse? Nybron gård Kräftegölen göl
  Kalvmossen mosse Nybron Saknas Kräftegölen g.
  Kassmyren sank mark Nybron gdr Kräftegölen göl
  *Kattiseviken vik Nybygget avs. Kräftegölen g.
  *Katska holme Nybygget avs. Krämkarlamossarna odlingar
  Kiabane tjärn Nygård gård Krösnagölen göl
  Kiabane göl /Se Nygård gd Krösnagölen liten sjö
  Kiabanegölen Saknas Nygården gård Krösnagölen Saknas
  Kiabanegölen sjö Nyhem t. Kurregölen göl
  Kia bane göl /Se Nyhem lht Kurregölsmossen odl. mosse
  Kiabane sjö /Se Näs, Lilla avs. Kurrehallen berghäll
  Kiabane sjö /Se Näs, lilla avs. Kusen stor åker
  Kiahagen, -lyckan Saknas Olofshill avs. Kussabäcken b.
  *Kiasare mossen Saknas Olofshill avs. Kussahejan heja
  *Killehallen råmärke Olshem lht Kussalidarna backar
  Kisingsborg Saknas Ormamåla Saknas Kvarnabäcken bäck
  Kjärtagylet sjö /Se Ortatorpet t. Kvarnagölen göl
  Kjärtagölen liten göl Ottodal lht Kvarnahagen hage
  Kjärtagölen sjö Parkvillan lht Kvarnahejan heja
  Klara gyl tjärn Pellagården gård Kvarnaliden backe
  Klaragylet tjärn Persberg avs. Kvarnaliden backe
  Klaragylet sjö /Se Persberg avs. Kvarnavägen väg
  Klaragylet, (även Långasjögylet) sjö /Se Perstorp avs. Kvarngölen sjö
  *Klara göl liten göl Perstorp avs(f.d. båtmanstorp) Kvarngölen göl
  Klara gölen göl Perstorp lht Kvarngölen lit. göl
  Klaragölen sjö Perstorp avs. Kvarnön ö
  Klaragölen sjö /Se Perstorp avs. Kvastaklintarna bergknallar
  Klinta hallar skogsklädda hällar Petersborg avs. Kyabonegölen liten, långsmal sjö
  Klinta hallar hallar /Se Petersborg avs. Kycknas Jona lyckan lycka
  Klockarebacken backe Presenten avs. Kyrkgölen Saknas
  Klynnsjögylet tjärn Presenten avs. Kyrkhallen en sten
  Klynnsjögölen sjö Romansplan avs. Kyrkhejan heja
  Klynnsjön Saknas Romansplan avs. Kyrkhatten stenblock
  Klynnsjön sjö Romansplan avs. Kyrkvägen vägen
  Klynnsjön sjö Rosatorpet torp Kyrkovägen landsvägen
  Klynnsjön sjö /Se Rosatorpet t. Kålhagakällan källa
  Knapasjön Saknas Rosenborg avs. Kålhagen åker
  Knapa Sjön sjö /Se Rosenborg avs. Källegöl göl
  Knappabäcken bäck /Se Rosendal avs. Källemossen odling
  Knappatorpet (äng) Rosendal lht Källesjöbäcken bäck
  *Knölaklinten råmärke Rosendala äldre namn på byn Brännarebygd Källesjön sjö
  *Kogölen liten göl Rosenfors traktnamn Källesjön lit. sjö
  *Kohagastenen råmärke Rosenfors lht Källeåker åker
  *Kolabohultet Saknas Rosengården lht EJREG EJREG
  Kompagylet tjärn Rosenlund traktnamn Källsjön, Stora o. Lilla två sjöar
  Kompagylet, (även Norragyl) sjö /Se EJREG EJREG Källsjön, stora sjö
  *Kompersjö sjö /Se Ry, Lilla by Källsjön, St sjö
  Kompagölen göl Ry L gd Källsjön, lilla sjö
  Kongshallen en sten /Se Ryd, lilla by Kärringahejan heja
  Kopparesjön liten sjö Ryssagården gård Käringebacken höjdsträckning
  Kopparesjön sjö Råsagårdarna två gårdar Lagaregölen göl
  Kopparesjön sjö Råsatorpet t. Lappaliden backe
  Kopparesjön sjö /Se Råsatorpet t. Lappland åker
  Kopparesjön sjö /Se Rönhult saknas Lappåkern åker
  Korgagylsmossen mosse Rönhult by Lassakärr odlat kärr
  Korga-Massens hallar hällar(?) Rönhult by Lassa-Nissa-hagen hage
  Korga-Massens hallar terräng? Rönhult Saknas Lassa-nissa-stenen stenblock
  Korregylet, (även Bomsaregylet) vattensaml. /Se Rönhult gdr Lassa-niss-åkern odling
  Kottabohultet Saknas Rönhultsgården gård Lasse gubba äng äng
  *Kringelhöljen hölj Rönhultsgården gård Ledensvången ? vång
  *Kringelmyr Saknas Rönhultsgården gd Lekarebäcken bäck
  Krokagylet större tjärn Rönås traktnamn Lekarebäcken Saknas
  Krokagylet större tjärn Rönås saknas Lekaregölen göl
  Krokagylet göl /Se Rönås by Lekaregölen sjö
  Krokagylet, även Bommegyl liten sjö /Se Rönås Östra traktnamn Lekaregölen göl
  Kroken Saknas Rönåsa (östra) by Lergravsgölen två sjöar
  Krokgylet mindre sjö Rönåsa, (västra) by Lergravsgölen, lilla gölen
  Krokgylet namn på två olika sjöar /Se Rönås Västra traktnamn Lergravsgölen, stora Saknas
  Krokgölen Saknas Rönås, Östra och Västra by Lergravsgölen Saknas
  Krokgölen sjö Röshult saknas Leverbäcken bäck
  Krokgölen Saknas Röshult by Leversjöbäck Saknas
  Krokgölen sjö Röshult by EJREG EJREG
  Krokgölen göl Röshult gdr Leversjön relativt stor sjö
  Krokgölen sjö Salagårdarna två gårdar Leversjön sjö
  *Krokgölebäck Saknas Sandhem avs. Leversjön sjö
  *Krokgölsbäcken bäck Sandhem avs. Lida lyckan lycka
  Kroksjön Saknas Sandtaget, se Farabol traktnamn Lidåkern åker
  Kroksjön sjö Saxavången gård Lille-Bengta-mossen odl. mosse
  Kroksjön liten sjö Saxavången gård Lill-Bengta-vången vång
  Kroksjön sjö Sjödlatorpet f.d. t. Lillevång vång
  Kroksjön sjö Sjöhem avs. Lillevång vång
  Kroksjön, Lilla sjö Sjöhem lht Lillhagalyckan lycka
  Kroksjön, Lilla sjö Sjöholmatorpet t. Lindbacken lindbevuxen höjd
  Kroksjön, Lilla sjö /Se Sjökroken lht Lindebacken skogsbacke
  Kroksjön, Stora sjö Sjölyckan avs. Lindkullamossen uppodlad mosse
  Kroksjön, Stora sjö Sjölyckan lht Lindmyren kärr
  Kroksjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Skogshyddan lht EJREG EJREG
  Krokåker(-ängen) Saknas Skogsro avs. Ljungbacken en höjd
  Kropp(e)gylet liten sjö /Se Skogsro avs. Ljungbacken berg
  Kroppgylet tjärn Skrubbeboda by EJREG EJREG
  Kroppgölen Saknas Skrubbeboda by Ljungsjön sjö
  Kroppgölen sjö Skrubbeboda by Ljungsjön sjö
  Kråkelyckan terräng Skrubbeboda gd Ljungsjön sjö
  Kräftegylet sank mark Skyttstället t. Ljungsjön sjö
  Kräftegylet mindre sjö Skälenborg gård Ljungsjön lit. sjö
  Kräftegylet tjärn Skälmershult by Ljungsjön Saknas
  Kräftegylet tjärn Skälmershult by Lommagölen sjö
  Kräftegylet namn på tre olika gölar /Se Skälmershult by Lommagölen göl
  Kräftegölen liten göl Skälmershult gdr Lommagölen göl
  Kräftegölen sjö Skärsjöhult lht Lommagölen lit. göl
  Kräftegölen Saknas Skärsjölund avs. Lommalyckan lycka
  Kräftegölen sjö Skärsjölund avs. Lommamyr Saknas
  Kräftegölen liten göl Skärsjölund avs. Lyckevången vång
  Kräftegölen sjö Skärön avs. Långagölen liten sjö
  Kräktalyckan (ängsm.) Skärön avs. Långagölen Saknas
  Kräkten (utmark) Skärön gd Långagölen göl
  Krösnagylet mindre sjö Sladdetorpet t. Långakärr kärr
  Krösnagylet sjö /Se Slafvanäs gd Långakärrsheja heja
  Krösnagölen Saknas Slafvanäs gd Långasjögölen sjö
  Krösnagölen sjö Slafvanäs, se Slagennäs gd Långasjögölen göl
  *Kullabron Saknas Slagesnäs gd Långasjögölen Saknas
  Kungamossen mosse? Slagesnäs by Långasjökroken skogsområdet kring Långasjön
  Kurregylet göl /Se Slagesnäs by EJREG EJREG
  Kusahejan Saknas Slagesnäs gd Långasjön sjö
  *Kussabäcken Saknas Slagersnäs by Långasjön sjö
  Kussabäcken bäck /Se Slätten by Långasjön sjö
  Kvarngylet namn på två olika gölar /Se Slätten by Långasjön sjö
  Kvarngölen sjö Slätten by Långasjön sjö
  Kvasta klintarna höjd Slätten gd Långasjön sjön
  Kyrkbacken backe Smedagården gård Långasjön sjö
  Kyrkekärret kärr Smedjetorpet avs. Långasjön Saknas
  Kyrkgylet göl /Se Smedjetorpet avs. Långasjön sjö
  *Källeboda bäck Saknas Snöfleboda traktnamn Långaåker åker
  Källebodabäcken bäck /Se Snöfleboda by Långelycke-lid backe
  Källegyl större tjärn Snöfleboda by Långemosse långsträckt mosse
  Källegyl göl /Se Snöfleboda by Långemosse odling
  Källesjön sjö Snövleboda traktnamn Långåker åker
  Källesjön sjö Snövleboda traktnamn Madgölen lit. göl, num. utdikad
  Källesjön sjö /Se Snövleboda gdr Magnhilde lycka lycka
  *Källsings ekestad vik Snöfledal hmn Magnhilds lycka Saknas
  *Källsinga mossen Saknas Snöfors avs. Mark, stora barrskog
  *Källsingasvallet bäck Snöfors avs. Markamossarna odlingar
  Källsjön sjö Solatorpet t. Markasträtsvägen väg
  Källsjön Saknas Solhem lht Martinakärr kärr
  Källsjön, St. sjö Solhem lht Mellangölen sjö
  Källsjön, St. sjö Solhem lht Mellangölen södra gölen
  Källsjön, Stora sjön har deltas i två, sank mark Solhem lht Mellangölen Saknas
  Källsjön, Stora sjön har delats i två, sank mark Sommarbo avs. Mjälldräng sjö
  Källsjön Saknas Sommarbo avs. Mjöldrängen sjö
  Källsjön, Stora och Lilla sjöar Sonatorpet t. Mjöldrängen Saknas
  Källsjön, Lilla större tjärn Speltorpet t. Mjöldrängen sjö
  Källsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Spinksmåla by Mellanåkern åker
  Käringahejan terräng Spinksmåla by Mjölhejan heja
  Käringekurran vattensaml. Spinkamåla by Mjölkakärret kärr
  Käringelyckan Saknas Spinkamåla gd Mjölången sjö
  Kärtagylet göl /Se Sprinnaretorpet båtsmanst. Moagölen sjö
  Labacken (utmark) Spännaretorpet t. Moagölen Saknas
  Ladmossen åkermark Stallhemmet avs. Moagölen g.
  Ladmossen mosse Stallhemmet avs. Morfars heja heja
  Ladugårdsgylet Saknas /Se Stampan två gårdar Morgölen göl
  Landsbäck bäck /Se Stampan gårdar Mossamarken skog
  *Landabäck bäck Stampan gd Mossen, nya odlad mosse
  *Landamärksbäcken bäck Staratorpet t. Mulasjön sjö
  Lappahagen Saknas Stenbacka avs. Mulasjön sjö
  Ledlyckan Saknas Stenbacka avs. Mulasjön sjö
  Ledsåker Saknas Stenbacka lht Myren kärr
  *Lekasebäcken bäck Stenåsa avs. Myren myr
  Lekarebäcken bäck Stenåsa avs. Myrvången vång
  Lekarebäcken bäck /Se Stjärnhem lht Myskeskärvet stenröse
  Lekaregylet sjö Stokasvens t. EJREG EJREG
  Lekaregylet liten sjö /Se Stöveln hmn Månaskensåsen en bergås
  Lekaregölen Saknas Svansjötorpet t. Månaskensåsen ås
  Lekaregölen sjö Svansjötorpet torp Månsagöl Saknas
  Lekaregölen sjö /Se Svansjötorpet t. Märrabäcken bäck
  Lekarehejan (utmark) Svenstorp lht Möllegölen sjö
  Lergravsgylet, Lilla tjärn Sven-Hansa-torpet t. Möllegöl göl
  Lergravsgylet, Stora mindre sjö Sågmöllebacken traktnamn Möllegölen g.
  Lergravsgylet, Stora o. Lilla små sjöar /Se Sävatorpet t. EJREG EJREG
  Lergravsgölen Saknas Tattaretorpet t. Möllesjön sjö
  Lergravsgölen Saknas Tjuvbengteolatorpet t. Möllesjön sjö
  Lergravsgölen, Stora och Lilla sjöar Torpalyckan avs. Möllesjön sjö
  Lergravsgölen, Stora o. Lilla små sjöar /Se Torpalyckan avs. Mörkamålaåkern åker
  Leverbäck bäck /Se Toseboda by Mörrumsån Saknas
  Levershult höjd i triangelpunkt Toseboda by Mörrumsån Saknas
  *Leversjöbäck bäck Tostaretorpet t. Nabbavägen landsvägen
  Leversjöbäck bäck /Se Trekanten avs. Nordjörsavången vång
  Leversjön sjö Trekanten lht Norragöl Saknas
  Leversjön sjö Trekanten avs. Norragölen sjö
  Leversjön sjö Truls-Ola-torpet t. Norragölen göl
  Leversjön sjö /Se Trynetorpet t. Norragölen sjö
  Leversjön sjö /Se Tråsagården gård Norragölen göl
  Leversjön sjö /Se Träskotorpet t. Norragölen göl
  Lidåker Saknas Tulseboda Saknas Norragölen göl
  *Liggehultet Saknas Tulseboda by Norremossen odl. mosse
  Liggehultet Saknas Tulseboda by Norreheja heja
  Liljatorpet (åker) Tulseboda by Norremossar odl. mossar
  Lilla Helvede åker /Se Tulseboda (Toseboda) by Norresjö sjö
  Lilla helvete åker /Se Tulstorp avs. Norrevång vång
  Lindåker Saknas Tulstorp avs. Norrevång vång
  *Linnekulle bergkulle Tvärbandsvägen avs. Norrevångåkern åker
  *Linnestenen råmärke Tångnissetorpet t. Norrsjön sjö
  Linön höjd(?) Tåpellatorpet torp Norrsjön lit. sjö
  Linön höjd i triangelpunkt Törnkvistatorpet t. Nybrötaåkern åker
  Linön triangelpunkt Ullabo avs. Nybrötet, södra odling
  Ljungbacken höjd i triangelpunkt Ullabo avs. Nybrötet åker
  *Ljungmossastenen råmärke Ulvaboda saknas Nyhagaberg höjd
  Ljungsjön sjö Ulvaboda by Nyhagakärret kärr
  Ljungsjön Saknas Ulvaboda gdr Nyhagen hage
  Ljungsjön sjö Ulvaboda by Nytegölen sjö
  Ljungsjön sjö Ulvaboda by Nytegölen göl
  Ljungsjön sjö Ulvatorpet t. Nytegölen göl
  Ljungsjön sjö Villan avs. Nyvångsmossen odling
  Ljungsjön namn på två olika sjöar /Se Villan avs. Nyvångsåkrarna odlingar
  *Lodalskärret Saknas Vilshult by Näset en halvö
  Lommagylet tjärn Vilshult by Näset udde
  Lommagölen liten göl Vilshult by Näset halvö (udde)
  Lommagölen sjö Vilshult by EJREG EJREG
  *Lomma myr Saknas Vilshult station Saknas Nätsjön sjö
  *Lommevad plats på den forna riksgränsen Vitetorp t. Nätsjön sjö
  Lunnahagen (äng) Vittenhill avs. Nätsjön sjö
  Långagylet mindre sjö Vittenhill avs. Odenhejan heja
  Långagölen g. Väghult traktnamn Odensjön sjö
  Långagölen g. Väghult saknas Orhallen berg
  Långagölen sjö Väghult by Ornahallen berghäll
  *Långa mossen Saknas Väghult by Orma lyckan lycka
  Långasjögylet sjö /Se Väghult by Ornamossen mosse
  Långasjögölen göl Åkelund avs. EJREG EJREG
  Långasjögölen sjö Åkelund avs. Orsjön sjö
  Långasjön sjö Åldersro lht Orsjön sjö
  Långa sjön sjö Åmad by Orsjöhallen stor sten (hall)
  Långasjön sjö Åmaden avs. Orsjön lit. sjö
  Långa sjön sjö Åmma gd Oxalyckan lycka
  Långa sjön sjö Åmma by Oxhagakärret kärr
  Långa sjön sjö Åmma Saknas Parsjögölen lit. göl
  Långa sjön sjö /Se Åmma Saknas EJREG EJREG
  Långasjön sjö Ön gård Parsjön sjö
  Långasjön sjö   Parsjön sjö
  Långasjön sjö   Parsjön sjö
  Långasjön sjö   Parsjön lit. sjö
  Långasjön sjö   Parsjön lit. sjö
  Långasjön sjö   Parvahejan heja
  Långasjön sjö   Patabron bro
  Långasjön två sjöar   Patamyrarna stort kärrområde
  Långasjön sjö /Se   Pellahagen hage
  Långasjön sjö /Se   Pellamossar mossar
  Långasjön sjö /Se   Pellavång vång
  Långekärr kärr   Pengalyckan lycka
  Långekärr åker, f.d. kärr?   Pernillelycka odling
  Långevik vik   Pissebäcken bäck
  *Maagöl liten göl   Pjunhallarna berghällar
  Maragylet försvunnen göl /Se   Pluttens håla kärr
  Mellan-Bäckasjön sjö   Porsviken Saknas
  Mellangölen Saknas   Präståkern odling
  Mellangölen sjö   Raftabron Saknas
  Mellangölen, även Mellomgylet göl /Se   Raftabäcken bäck
  Mellomgylet sjö   Rajlegöl, Stora Saknas
  Mellomgylet tjärn   Riksmarkaängen äng
  Mellomgylet, även Mellangölen göl /Se   Rishagaliden backe på vägen
  *Mesaremyren Saknas   Rislyckan lycka
  *Mesemyr Saknas   Rommabacken skogsbacke med inströdda åkrar
  Mjölången sjö   Rommabacken skogsbacke
  Mjölången sjö /Se   Rommamossen odl. mosse
  Mjölången sjö /Se   Rommaåkern åker
  Moagylet tjärn/sjö   Rommegölen göl
  Moagölen Saknas   Rudesjögölen göl
  Moagölen sjö   Rudesjögölen sjö
  Moagölen eller Moagylet liten sjö /Se   Rudesjögölen sjö
  *Mossabjärssten synbarl. gränssten   Rudesjögöl göl
  Mossagyl göl   Rudesjögölen g.
  *Mossebjärssten gränssten   EJREG EJREG
  Mulasjön Saknas   Rudasjön sjö
  Mulasjön sjö   Rudesjön sjö
  Mulasjön sjö   Rudesjön sjö
  Mulasjön sjö   Rudesjön sjö
  Mulasjön sjö /Se   Rudesjön sjö
  Mulasjön sjö /Se   Rudesjön sjö
  *Muli sjö /Se   Rudesjön lit. sjö
  Munkakyrkan åker?   EJREG EJREG
  Myllesjön sjö   Rumpegölen göl
  Myren myr   Rumpegölen sjö
  *Måkestenen holme   Rumpegölen Saknas
  Månaskensåsen höjd i triangelpunkt   Rumpåkern smala åkerremsor
  Månsagyl sjö   Runnagölen sjö
  Månsagyl göl /Se   Runnagölen Saknas
  *Märkesbäck bäck   Runnagölen Saknas
  Märkesbäcken bäck /Se   Rusahallar berghällar vid vägen
  Märrabäcken, (även Ebbebäck) bäck /Se   Rydabackarna lövskogsbeklädd höjdsträckning
  Möllegylet mindre sjö   Rydaåkern åker
  Möllegylet eller Möllegölen göl /Se   Rydåkrar odlingar
  Möllegölen Saknas   Ryssagölen mkt liten göl
  Möllegölen sjö   Råekärr kärr delvis odlat
  Möllesjön sjö   Rågölen, norra göl
  Möllesjön Saknas   Rågölen, södra göl
  Möllesjön sjö   Rågölen Saknas
  Möllesjön sjö   Rånabacken höjdsträckning (skogsklädd)
  Möllesjön sjö   Rånavången vång
  Mörka dal dal?   Råna vångs ån ån till Ljungsjön
  Mörkadalskärret sank mark   Råsavången vång
  Mörrumsån å   EJREG EJREG
  Mörrumsån å   Räjlgölen, stora göl
  Mörrumsån å   Räjlhejan heja
  Norragylet sjö   Räjlhejan heja
  Norragylet sjö   Rälbäcken b. t. Rälgölen
  Norragylet tjärn   Rälgölen, st Saknas
  Norragyl, annat namn på Kompagylet sjö /Se   Rälgölen, Stora och Lilla två sjöar
  Norragölen göl   Rälgölen Saknas
  Norragölen sjö   Rävabacken skog
  Norragölen Saknas   Rävakullen kulle
  Norragölen sjö   Rävensdamm liten sjö
  Norra sjö sjö   Rävens damm göl
  *Norre göl Saknas   Rävaåkern åker
  Norrsjön liten sjö   Rävön höjdparti
  Norrsjön sjö   Röbbas kulle liten höjd
  Nybrötet åker(?)   Rödebäck b.
  Nytegylet tjärn   Rödsjöbäcken Saknas
  Nytegölen Saknas   Rödsjön sjö
  Nytegölen sjö   Rödsjön sjö
  Näset näs   Rödsjön lit. sjö
  Näset udde   Rögölen, Norra och Södra två små sjöar
  Nätsjön Saknas   Rökelsö en myr
  Nätsjön sjö   Rönnåker åker
  Nätsjön sjö   EJREG EJREG
  Nätsjön sjö /Se   Röslebacken skogsklädd höjdsträckning
  Nätsjön sjö /Se   Rövarehölen djup håla
  Odensjön sjö /Se   Salavången vång
  Orsjöhallen höjd   Sandsjön, Stora och Lilla två sjöar
  Orsjön sjö   Sandsjön, lilla sjö
  Orsjön sjö   Sandsjön, stora sjö
  Orsjön sjö   Sandsjön småsjöar
  Orsjön sjö /Se   Saxasjön sjö
  Orsjön sjö /Se   Saxasjön sjö
  Parsjöbäcken bäck   Saxasjön sjö
  Parsjögyl tjärn   Seneldsferet furuskog
  Parsjögyl tjärn   Sexmarkängen äng
  Parsjögyl göl /Se   Sjöliden backe på landsvägen
  Parsjön sjö   Skalgölen göl
  Parsjön sjö   EJREG EJREG
  Parsjön sjö   Skallgölen göl
  Parsjön sjö   Skallgölen sjö
  Parsjön sjö   Skallmossen odl. mosse
  Parsjön sjö   Skamfullevrå slåtteräng
  Parsjön sjö   Skamfullavrå en sidländ äng
  Parsjön sjö /Se   Skatevången vång
  Parsjön namn på två olika sjöar /Se   Skateåkern åker
  *Patabron Saknas   Skinngölen sjö
  Pestabacken backe(?)   Skinngölen göl
  Pestabacken terräng   Skinngölen sjö
  Pestabacken backe   Skinngölen göl
  Pestabacken höjd   Skinngölen g.
  *Piggehallen jordfast sten /Se   Skinngölen g.
  *Piggehallen stor sten, gränsmärke   Skogkarlaliden backe på vägen
  Pinkehejan Saknas   Skottarna odlat slättområde
  Pissebäcken bäck /Se   Skottavången vång
  *Porssjön Saknas   Skrubbebodabäcken bäck
  *Raftabron bro   Skrubbebodaliden backe
  *Ramna klint berghäll   Skrubbebodastutar två stenar
  Risemark utmark   Skrubblycka lycka
  *Risesund f.d. sund   Skräddarelyckan lycka
  Rommagylet tjärn   Skyesjömossen? odl. mosse
  Rommagylet sjö   Skåne åker
  Rommagylet eller Runnagölen liten sjö /Se   Skåningahejan odlad mosse
  Rommamossen odlad mosse   Skäragölen sjö
  *Rotestenen råmärke   Skäragöl göl
  Rudesjögylet tjärn   Skäragölen g.
  Rudesjögylet göl /Se   EJREG EJREG
  Rudesjögylet namn på två olika gölar /Se   Skärsjön sjö
  Rudesjögölen göl   Skärsjön sjö
  Rudesjögölen sjö   Skärsjön sjö
  Rudesjögölen Saknas   Skärsjön lit. sjö
  Rudesjögölen sjö   Skärslakärret numera odlad kärrmark
  *Rudesjöhallen råmärke   Skärön ö
  Rudesjön sjö   Skävåker åker
  Rudesjön sjö   Sladdelyckan lycka
  Rudesjön sjö   EJREG EJREG
  Rudesjön sjö   Slagesjön Saknas
  Rudesjön sjö   Slagesnässjön stor sjö
  Rudesjön lång smal sjö   Slagesnässjön sjö
  Rudesjön sjö   Slagesnässjön sjö
  Rudesjön sjö   Slagesnäsån ån från Slagesnässjön
  Rudesjön sjö   Slagesnäsån Saknas
  Rudesjön sjö /Se   Slätebacke höjd
  Rudesjön namn på två olika sjöar /Se   Slättlyckan odling
  Rumpegylet sjö   Smalemyr kärr
  Rumpegylet (=Garvaregylet) göl /Se   Smedgölen, norra göl
  Rumpegylet göl /Se   Smedgölen, södra göl
  Rumpegölen Saknas   Smedjegölen två sjöar
  Rumpegölen sjö   Smedjegölen Saknas
  Rumpesjön sjö /Se   Smedliden backe
  Runnagölen Saknas   Smedlyckan lycka
  Runnagölen sjö   Smedåker åker
  Runnagölen eller Rommagylet liten sjö /Se   Smedåkrarna odlingar
  Rydåker Saknas   Smågölen en liten sjö
  Ryssagylet liten göl /Se   Smågölen göl
  *Råbrokärret Saknas   Smågölen g.
  Rågylet, Norra tjärn   Snöflebodaån ån som rinner fr. Slagesnässjön
  Rågylet, Södra tjärn   Snöflebodaån ån genom Snöfleboda
  Rågylet, Norra o. Södra små sjöar /Se   Snövlebodaån ån?
  Rågölen Saknas   Sohagen hage
  Rågölen, Norra och Södra sjöar   Somossen odlad mosse
  Råsamarken Saknas   Sonahejan heja
  Råsarna höjdsträckning /Se   Sone-Hansa-gölen göl
  Råsatorpet (ängsmark)   Sonevången vång
  Råsavången ängsmark(?)   Sotarekullen kulle
  Rålgölen, Stora Saknas   Spinkasjön sjö
  Rålgölen Saknas   Spinkasjön Saknas
  Rälbäcken bäck   Spinkasjön sjö
  Rälgylet, Lilla tjärn   Spånmossen odl. mosse
  Rälgylet, Stora sjö el. tjärn   Spännaregölen sjö
  Rälgylet, Stora o. Lilla små sjöar /Se   Spännaregölen göl
  Rälgölen, Stora och Lilla sjöar   Spännaregölen g.
  Rävabacken backe   Spännaremossen mosse
  Rävamossen mosse   Stadsvägen, norra gamla landsvägen
  *Rävastenen råmärke   Stadsvägen, södra landsvägen (gamla)
  Rävastenen Saknas   Stadsväg, Vilshulta Saknas
  Rävensdamm göl   Stallåkern åker
  Rävensdamm göl   Stallåkern åker
  Rävensdamm damm   Stampeliden lid (backe) på vägen
  Rävensdamm, (även Dammgylet) liten sjö /Se   Stampevägen vägen
  Röbäck bäck /Se   Staraliden backe på landsväg
  *Rödabäck bäck   Staraliden landsvägsbacke
  *Rödebäck bäck   Stegesjöbäcken b.
  Röde bäck bäck   EJREG EJREG
  *Rödekullsmyren Saknas   Stegesjön Saknas
  *Rödsjöbäck bäck   Stegesjön sjö
  Rödsjön liten sjö   Stegesjön sjö
  Rödsjön (resp. Röesjön) sjö   Stenabrobacken skogklädd höjdsträckning
  Rödsjön (resp. Röesjön) sjö   EJREG EJREG
  Rödsjön, Stora Saknas   Stenabrosjön sjö
  Rödsjön sjö   Stenabrosjön sjö
  Rödsjön, Lilla sjö   Stenabrosjön sjö
  Rödsjön, Stora sjö   Stensjöhagen skog
  Rödsjön sjö /Se   Stenåkersbacke litet skogsbestånd
  Rögölsmossen, -hejan Saknas   Stigasjön sjö
  Rökelsö höjd   Storakärr kärr
  Rönhultsån å   Storeheja Saknas
  Rönnehejan Saknas   Storehejebäcken b.
  Rönåkrarna Saknas   Stor(e)lycke-lid backe på vägen
  Sandsjön, Stora Saknas   Store myr Saknas
  Sandsjön, Lilla Saknas   Storhaga lyckan lycka
  Sandsjön, Stora och Lilla sjöar   Storhagen hage
  Sandsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Stormossarna mossar
  Saxasjön sjö   Storåker åker
  Saxasjön sjö   Stripabacken åker
  Saxasjön sjö   Strångeln sjö
  Saxasjön sjö   EJREG EJREG
  Saxasjön sjö /Se   Strängeln sjö
  Saxasjön sjö /Se   Strängeln sjö
  Sjödalen ägomark   Strängeln sjö
  Sjödalen åkermark   Stubbakälla källa
  *Sjömyren myr   Stutarna två långsträckta stenar
  Skalgölen göl   Stycket, nya åker
  Skalgölen sjö   Ställningsåkern åker
  Skallgylet tjärn   Stöpelsåker åker
  Skallgylet liten sjö /Se   Stöveln, lilla åker
  Skatatorpet ägomark   Stöveln, stora åker
  Skatemossarna mosse/ar?   Sundkroken barrskogsområde
  Skillnegylet tjärn   Sutaregölarna två små sjöar
  Skillnegylet göl   Sutaregölarna, norra, södra gölar
  Skillnegylet tjärn   Sutaregölen Saknas
  Skillnegylet liten sjö /Se   Svanegölen lit. göl
  *Skilnagölen liten göl   Svangölen göl
  *Skilnaöshall sten   Svansjöbäck bäck
  Skinngylet tjärn   EJREG EJREG
  Skinngylet mindre sjö   Svansjön sjö tillh.
  Skinngylet tjärn   Svansjön sjö
  Skinngylet namn på två olika små sjöar /Se   Svansjön sjö
  Skinngölen Saknas   Svartabäck bäck
  Skinngölen sjö   Svartabäcken bäck
  Skinngölen liten sjö   Svartagölen sjl tillh.
  Skinngölen sjö   Svartagölen göl
  *Skiöldragöl göl   Svartagölen sjö
  Skoknektarna Saknas   Svartagöl göl
  Skrubbebodabäcken bäck   Svartagölen lit. göl
  Skräddaretorpet (åker)   Svartegölen g.
  *Skyllene göl göl   Svartegölsmosse Saknas
  Skylnagiöhl göl   Svartagölsmyr kärr
  Skäragyl liten sjö /Se   Svartasjögölen två sjöar
  Skäregölen göl   Svartasjögölen, norra göl
  Skäragölen sjö   Svartasjögölen, södra göl
  *Skärsjöhall punkt på den forna riksgr.   Svartasjögölen Saknas
  *Skärsjöhall gränsmärke   Svartasjömossen odl. mosse
  Skärsjön Saknas   Svartasjömossarna mossar
  Skärsjön Saknas   EJREG EJREG
  Skärsjön sjö   Svartasjön sjö
  *Skärsjön sjö   Svartasjö sjö
  Skärsjön sjö   Svartasjön sjö
  Skärsjön sjö /Se   Svartasjön sjö
  Skärsjön sjö /Se   Svartasjön lit. sjö
  Skärsjön sjö /Se   Svartasjön sjö
  *Skärsjön sjö /Se   Svartsjöpysen vattendränkt kärr
  Skärstakärret terräng   Svarvaremarken skog
  Skärvaremarken terräng?   Sven-Hansa-gölen Saknas
  Skärön ö /Se   Sågmöllebacken höjdsträckning
  Skärön ö /Se   Sågmöllebacken höjdsträckning
  Slagesnäs höjd i triangelpunkt   Sävahejan heja
  Slagesnässjön Saknas   Sävamossen Saknas
  Slagesnässjön sjö   EJREG EJREG
  Slagesnässjön sjö   Södersjön sjö
  Slagesnässjön sjö /Se   Södersjön sjö
  *Slaghi sjö /Se   Södersjön sjö
  Slagsjö sjö /Se   Söderåkern åker
  Släntekärret (odl. mark)   Södra gölen göl
  *Slättmyren Saknas   Södrevång vång
  Smedgylet, Norra tjärn   Söteknöl höjd
  Smedgylet, Södra tjärn   EJREG EJREG
  Smedgylet, Norra o. Södra små sjöar /Se   Taskegölen sjö
  Smedjegölen Saknas   Taskegöl göl
  Smedjegölen, Norra och Södra sjöar   Taskegölen göl
  Smedhejorna sank mark   Tassahejan heja
  Smågylet tjärn   Timmerhejan heja
  Smågylet liten sjö /Se   Toften åker
  Smågölen liten göl   Togölen Saknas
  Smågölen sjö   Togölen sjö
  Snapphanestenen sten   Togölen göl
  Snöflebodaån å   Togölen göl
  Snövlebodaån å   Togölen sjö
  Sotarekullen udde   Togölen göl
  Spinkasjön sjö   Togölen sjö
  Spinkasjön sjö   Togölen göl
  Spinkasjön sjö /Se   Togölen sjö
  Spinkasjön sjö /Se   Togölen göl
  Spinkasjö sjö /Se   Togölen g.
  Springaremossen mosse   Togölen lit. göl
  Spyltabron Saknas   Togölen lit. göl
  Spånkräkten (utmark)   Togölen lit. sjö
  Spånkärret sank mark   Togölen Saknas
  Spännaregylet tjärn   Togölsmossen mosse
  Spännaregylet tjärn   Tomten ängsmark
  Spännaregylet göl /Se   Torer-pella-lyckan lycka
  Spännaregylet göl /Se   Tornsängen äng
  Spännaregölen Saknas   Torpa vången vång
  Spännaregölen sjö   Torrahem udde
  *Spännaregölsmossen Saknas   Torrahem lång smal halvö
  Stampeliden vägbacke   Tostegölen göl
  Stampesjön sjö /Se   Tostesjön Saknas
  *Starrmyren Saknas   Tostesjön lit. sjö
  *Stegesjöbäcken bäck   Toståkern Saknas
  Stegesjön sjö   Tranegölen lit. göl
  Stegesjön sjö   Tranegölsmyr myr
  Stegesjön sjö   Tranemossen odlad mosse
  Stegesjön sjö /Se   Trappstockakärret kärr
  *Stenbromyrsten råmärke   Trinteåkern åker
  Stenabrosjön Saknas   Trollabäcken bäck
  Stenabrosjön sjö   Trollbron Saknas
  Stenabrosjön sjö   Trollbron udde
  Stenabrosjön sjö /Se   Trollagölen göl
  Stensjön sjö /Se   Trollgölen sjö
  Stersåker Saknas   Trollgölen lit. göl
  *Stopadalskärret Saknas   Trollahagen hage
  *Storehäjebäcken Saknas   Trollahejan heja
  Stora berget berg   Trollhallekärret kärr
  Stora myr sank mark   Trollhålet Saknas
  *Store myr Saknas   Trulsa lyckan odling
  Storemyr sank mark   Tråsalyckan lycka
  Storgropen vattendrag?   Trätestycket odling
  Strålycke (utmark)   EJREG EJREG
  Strångeln sjö /Se   Tubbagölen göl
  Strångeln sjö /Se   Tubbagölen sjö
  Strångeln sjö /Se   Tubbagölen göl
  Strängeln sjö   Tubbaklintarna bergknallar
  Strängeln sjö   Tubbegölsbäcken bäck
  Strängeln sjö   Tubbegölsmossen mosse
  Strängeln sjö /Se   Turevång vång
  Strängeln sjö   Tuthallen stenblock
  Strängeln sjö   Tuthallen sten
  Strängeln sjö   Tuvemossen odling
  Strängeln sjö   Tvådalaängen äng
  Strängeln sjö /Se   Tvärån å
  Strängeln sjö /Se   Tvärån Saknas
  Strängeln sjö   EJREG EJREG
  *Strängelån å   Tvättegölen sjö
  Sundsjön, Lilla sjö   Tvättegölen göl
  Sundsjön, Stora sjö   Tvättegölen g.
  Sundsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Tvätthallarna berghällar
  Sunnatorpet Saknas   Tåmossen odling
  Sunnängen Saknas   Tångabackarna skogsbacke
  Surbaggåker Saknas   Täppet åker
  Sutaregylet, Norra tjärn   Törnbiten åker
  Sutaregylet, Södra tjärn   Töstegölen sjö
  Sutaregylet, Norra o. Södra gölar /Se   Udden udde
  Sutaregölen små gölar   Ulvabodasjön nedre delen av Kroksjön
  Sutaregölen, Norra och Södra sjöar   Ulvbäcken bäck
  Svanegölen Saknas   Ulvbäcken bäck
  Svanegölen sjö   Ulvsbäck bäck
  Svangylet tjärn   Ulvsjöbäcken bäck
  Svangylet liten sjö /Se   Ulvsjöhejan heja
  Svansjöbäck bäck /Se   EJREG EJREG
  Svansjön sjö   Ulvsjön två sjöar
  Svansjön sjö   Ulvsjön, stora sjö
  Svansjön sjö   Ulvsjön, lilla sjö
  Svansjön sjö /Se   Ulvsjön sjö
  Svartabäcken bäck   Ulvsjön sjö
  Svartabäcken å   Ulvsjön sjö
  Svartabäcken bäck   Ulvsjön sjö
  Svartabäcken bäck /Se   Ulvsjön lit. sjö
  Svarta gyl mindre sjö   Vallbergsåker odling
  Svarta gyl tjärn   Vasabäcken bäck
  Svarta gyl sjö   Vasabäcken b.
  Svarta gyl sjö   Vasaliden backe
  Svarta gyl göl /Se   Vilshulta stadsväg mindre landsväg
  Svartagylet tjärn   Vilshulta stadsväg vägen
  Svartagylet tjärn   Vilshultavägen landsvägen
  *Svarta göl liten sjö   Vilshultsån ån
  *Svartagölen Saknas   Vilshultaån ån
  Svartagölen Saknas   Vinkavången vång
  Svartagölen sjö   Viplyckan lycka
  Suartegiöl sjö   Vislemyr stort kärr
  Svartasjögyl tjärn   Vilagölen sjö
  Svartasjögölen Saknas   Vångagölen liten sjö
  Svartasjögölen, Norra göl   Vångagölen göl
  Svartasjögölen, N. sjö   Vångagölen göl
  Svartasjögölen, Norra sjö   Vångagölen sjö
  Svartasjögölen Saknas   Vångagölen göl
  Svartasjögölen, Södra sjö   Vångagölen sjö
  Svartasjön sjö   Vångagölen göl
  Svartasjön liten sjö   Vångagölen sjö
  Svarta sjön sjö   Vångagölen göl
  Svartasjön sjö   Vångagölen Saknas
  Svartasjön sjö   Vångagölen lit. sjö
  Svarta sjön sjö   Vångagölen göl
  Svartasjön sjö   Vångagölen göl
  Svarta sjön sjö   Vitagölen g.
  Svartasjön namn på två olika sjöar /Se   Vitegöl göl
  Svartegölen liten göl   Vångamossen odl. mosse
  Svartegölen sjö   Vångamossen, övre odlad mosse
  *Swartegiöll Boss Saknas /Se   Vångamossen odlad mosse
  *Sävamossen Saknas   Vångasjön Saknas
  Södersjön sjö   Värmansdammen damm
  Södersjön sjö   Västrasjön lit. sjö
  Södersjön sjö   Västrasjön sjö
  *Södre göl Saknas   Västrasjö sjö
  Sölegylet liten sjö /Se   Västrevång vång
  Taskegylet mindre sjö   Yagölen sjö
  Taskegyl(et) sjö /Se   Yagölen göl
  Taskegölen Saknas   Yagölen göl
  Taskegölen sjö   EJREG EJREG
  Tjuvön ö   Yasjön sjö
  Tjuvön ö   Yasjön sjö
  Toffeltorpet (äng)   Yasjön sjö
  Togylet mindre sjö   Ylvelångesjön sjö
  Togylet sjö   EJREG EJREG
  Togylet sjö   Yvelången sjö
  Togylet tjärn   Yvelangen sjö
  Togylet tjärn   Yvelangen sjö
  Togylet namn på fyra olika gölar /Se   Åkeheja heja
  Togylet göl /Se   Åke-Nissa-vången vång
  Togylet göl /Se   Åkerlyckan lycka
  Togölen göl   Åkerlyckan odling
  Togölen sjö   Åkärren mosse
  Togölen liten göl   Ålabäckabron bro
  Togölen sjö   Ålabäcken bäck
  Togölen liten göl   Ålabäcken bäck
  Torgölen sjö   Ålabäcken b.
  Togölen Saknas   Åmadarna kärr
  Togölen sjö   Åmma kläpp holme
  Togölen liten göl   Ängkulla vången vång
  Togölen sjö   Ängkullaåkern åker
  Torrahem udde   Ärtalyckan odling
  *Tosjö(n) försvunnet sjönamn? /Se   Äskegölen sjö
  Tostegyl tjärn   Äskegölen göl
  Tostegyl liten sjö /Se   Äskegölen Saknas
  Tostegylet liten sjö /Se   Äskegölshejan heja
  *Torste(göls)bäck bäck   Äskelycka lycka
  Tostesjön liten sjö   Äskesjön sjö
  Tostesjön sjö   Önnes backe höjd
  Tostesjön liten sjö /Se   Östraåker åker
  Tranegylet göl /Se   Östraåker åker
  *Tranegölen lit. göl   Övrebacke skogsbacke
  Tranemossen skogsparti?    
  Tranemossen mosse    
  *Tranevassen tydl. en holme    
  *Tranevassen liten holme    
  Trinte mosse sank mark    
  Trintåker Saknas    
  Trollabäcken bäck /Se    
  Trollagylet tjärn    
  Trollagylet sjö /Se    
  Trollbron udde    
  Trollgölen Saknas    
  Trollgölen sjö    
  Trollhålan mindre sjö    
  Trollhålan tjärn    
  Trollhålan liten sjö /Se    
  Trollhålan sjö /Se    
  Trossens heja Saknas    
  Trulsatorp ägomark    
  Trätestycket (äng)    
  Tubbagylet mindre sjö    
  Tubbagylet göl /Se    
  Tubbagölen göl    
  Tubbagölen sjö    
  *Tulsebodasjön Saknas    
  Tulseboda brunn brunn(?)    
  Tulseboda brunn brunn(?)    
  *Tuve göl Saknas    
  Tvärån å /Se    
  Tvättegylet tjärn    
  Tvättegylet göl /Se    
  Tvättegölen g.    
  Tvättegölen sjö    
  *Tvättehall sten    
  Ulvaboda myr myr    
  *Ulvahallen Saknas    
  Ulvbäcken bäck    
  Ulvsbäck bäck    
  Ulvsbäcken å    
  Ulvsbäck bäck /Se    
  *Ulvsjöbäck bäck    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön, Stora Saknas    
  Ulvsjön, Lilla Saknas    
  Ulvsjön Saknas    
  Ulvsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön, Lilla sjö    
  Ulvsjön, Stora sjö    
  Ulvsjön sjö /Se    
  Ulvsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  *Ulvsjöstenen råmärke    
  *Utter kullen liten udde    
  Valhall berg /Se    
  Valhall berg /Se    
  Valsjön sjö /Se    
  Vargahygget (utmark)    
  Vasabäcken bäck    
  Vasabäcken bäck /Se    
  Vasaliden backe /Se    
  Vasåker Saknas    
  Vedkärret (utmark)    
  Vilshult triangelpunkt o. höjd    
  Vilshultsån Saknas    
  Vilshultsån å    
  Vilshultsån å    
  *Vilsø sjö /Se    
  Vitagylet tjärn    
  Vitagylet liten sjö /Se    
  Vitagölen Saknas    
  Vita gölen sjö    
  *Vita kärr Saknas    
  *Vita myr myr    
  Vitasten gränsmärke /Se    
  Vångagylet sjö    
  Vångagylet sjö    
  Vångagylet tjärn    
  Vångagylet tjärn    
  Vångagylet tjärn    
  Vångagylet namn på fyra olika sjöar /Se    
  Vångagylet göl /Se    
  Vångagölen liten sjö    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen göl    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen Saknas    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen Saknas    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen Saknas    
  Vångagölen sjö    
  Vångasjön Saknas    
  Väghult triangelpunkt o. höjd    
  Väghult höjd i triangelpunkt    
  *Väragölen Saknas    
  Västra sjö sjö    
  Västrasjön sjö    
  Västra sjön Saknas    
  Yagylet mindre sjö    
  Yagylet tjärn    
  Yagylet göl /Se    
  Yagylet liten sjö /Se    
  Yagölen Saknas    
  Yagölen sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön Saknas    
  Yasjön sjö    
  Yvelangen sjö    
  Yvelangen sjö    
  Yvelången sjö /Se    
  Yvelången sjö /Se    
  *Yxnabergs hall råmärke    
  *Åkersjön Saknas    
  *Åkersjön Saknas    
  *Ålabäcken Saknas    
  Ålabäcken bäck    
  Ålabäcken namn på tre olika bäckar /Se    
  *Åmmakläpp gränsmärke    
  *Åmma kläpp holme    
  *Åskemossen Saknas    
  Äskegylet sjö    
  Äskegylet tjärn    
  Äskegylet göl /Se    
  Äskegölen göl    
  Äskegölen sjö    
  Äskesjön sjö    
  Öasjön sjö /Se    
  Ölves kulle kulle /Se    
  Örnkullen höjd    
  Örnmossen terräng?    
  Örnmossen mosse    
  Örsjön sjö /Se    
  Övre sjön norra delen av Slagesnässjön,    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.