ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öljehults socken : Bräkne härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 307 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 67
Öljehult sn /Se Abborragyl tjärn Förkortningar förteckning Abborragöl göl
Öljehult sn /Se Abborragölen sjö Sagesmän förteckning Abborrasjön sjö
Askaremåla gdr /Se Abborrasjön sjö Nummerförteckning förteckning Askaremålagöl göl
Askaremåla gd:ar /Se Abborrasjön sjö EJREG EJREG Betessjön sjö
Askaremåla by /Se Abborrasjön sjö Öljehults sn sn Björngöl göl
Askaremåla by /Se Almossen mosse Öljehults sn sn Bräkneån å
Bälganet by *Altaret gränssten Askaremåla by Båtasjön göl
Bälganet by /Se Askaremålagyl tjärn Askaremåla by Båtasjön göl
Belganet samh /Se Askgölen sjö Askaremåla by Dammhejan torrläggning vid Dammgölen
Bälganet samhälle /Se Askgölen sjö Balsen bebyggelse Dockegöl göl
Bälganet (el. Bällinge) samhälle /Se Askgölen sjö /Se Belganet traktnamn Fjärsten sjö
Bälganet, Norra by /Se Betetssjön sjö Belgeslund traktnamn Fyllepung göl
Bälganet, Södra by /Se Betetssjön sjö Bygget t. Fyllesjön göl
Bällinge (el. Bälganet) samhälle /Se Betetssjön sjö Bälganet traktnamn Galtsjön sjö
Bällinge samhälle /Se *Birkesholmen fast parti i en myr Bälganet poststation Galtsjön sjö
Dockemåla by Björkkärren kärr Bälganet Saknas Galtsjön, Stora o. Lilla sjö
Dockemåla by /Se Björkkärret åker Bälganet samhälle Gatugöl göl
Dockemåla by /Se Björnagyl tjärn Bälganet, Norra Saknas Hallarna brant berg
Dockemåla by /Se Björngölen sjö Bälganet, Norra by Holmsjön göl
Dockemåla by /Se *Borkansgölen göl Bälganet, Södra Saknas Hunnamålagöl göl
Ebbamåla by Brånen skogsmark Bälganet, Södra by Husören sjö
Ebbamåla gdr /Se Bräkneån å Bälganets mark skogsområde Husören sjö
Ebbamåla by /Se Bräkneån å Dockemåla by Husörsbäcken bäck
Falsahemmet gd Bräkneån å Dockemåla by Hållbäcken bäck
Falsahemmet hmnsdel /Se Bräkneån å Dockemåla by Kjellsavägen väg
*Falsamåla (äldre f. Stengölsmåla) by /Se Bräkneån å /Se Ebbamåla by Kälkagöl göl
Grårör by Brända mosse mosse Ebbamåla by Kälken sjö
Grårör by /Se Båtasjön sjö Ebbamåla by Lillegöl göl
Grårör by /Se Båtasjön sjö Ebbasavet numera nedlagd kvarn Lillån å
Gummagölsmåla by Båtasjön sjö Falsahemmet bebyggelse Långasjön sjö
Gummagölsmåla by /Se Bälganet, Norra höjd o triangelpunkt Grårör by Långegöl göl
Gummagölsmåla by /Se *Bälghiande (el. *Bäliande) forsrik sträckning av Bräkneån /Se Grårör by Långegöl göl
Hunnamåla gd *Bäliande (el. *Bälghiande) forsrik sträckning av Bräkneån /Se Grårör by Metesjön sjö
Hunnamåla by /Se Bällingamarkerna yttersta delarna av utmarkerna /Se Gubbaträdan åker Metesjön sjö
Hunnemåla by /Se Bällingamarkerna utmarker /Se Gummagölsmåla by Mossgöl göl
Hunnamåla by /Se Bökemossen åker Gummagölsmåla by Mossgöl göl
Hunnamålamåle hmnsdel /Se Dammhejan f.d. odling Gummagölsmåla by Norregölen göl
Hålabäck by *Djurakläpp gränsmärke Hallarna lht Nästen sjö
Hålabäck by /Se *Djurakläpp punkt på den forna riksgränsen Hunnamåla by Nästen sjö
Lindås by *Djurklang Landmärke gränsmärke Hunnamåla by Rödfittegöl göl
Lindås by /Se Dockegyl tjärn Hunnamåla by Skärsjön Saknas
Risamåla by /Se Dockegölen sjö Hunnamålamåle bebyggelse Skårsjön sjö
Risansmåla by Dockegölen sjö Hunnamålamålen Saknas Skörjesjön sjö
Risansmåla by /Se Dockegölen sjö /Se Hålabäck by Skörjesjön, Stora o. Lilla sjöar
Risensmåla by /Se Dockegölen sjö /Se Hålabäck by Stengöl göl
Skärva hmnsdel /Se Dockegölen sjö /Se Hökalund avs Stengöl göl
Skörje, Västra gd Dockegölen sjö /Se Lindås by Stensjön sjö
Skörje, Västra by /Se *Ekestenen gränssten Lindås by Stensjön sjö
Stengölsmåla (äldre *Falsamåla) by /Se Eskelsjön sjö Lindås by Stjälken Saknas
Stengölsmåla by /Se Fiskkorran tjärn Majtorp traktnamn Strömsjögöl göl
Stockholm hmnsdel /Se Fjärsten sjö Olstorpet avs. Strömjsön sjö
Öljehult by Fjärsten sjö Oxhavamossen mosse Strömsjön sjö
Öljehult by o. sn /Se Fjärsten sjö Risamåla by Sundsjögöl göl
  Fjärsten sjö /Se Risamåla by Sundsjön sjö
  Flottgylet tjärn Risansmåla by Sundsjön sjö
  Flottgylet tjärn Skärva bebyggelse Svartasjön sjö
  Flottgölen liten göl Skörje, Västra gård Svartasjön sjö
  Flottgölen liten göl Skörje, Västra gård Södregöl göl
  Flottgölen sjö Snippen avs. o t. Togölen göl
  Fläskmossen mosse Stengölsmåla by Tvättgöl göl
  *Flätta bäck bäck Stengölsmåla by Vargavrå område i skogen
  Flödgöl göl Stockholm saknas Vitgölen Saknas
  flötgiölen tjärn Stockholm saknas Västregölen göl
  flötgöhlen, se Flottgylet Saknas Talmannagården gård Västregölen göl
  Fyllesjön sjö Öljehult traktnamn Åkabacke höjd
  Fyllesjöpungen sjö Öljehult by Äskan sjö
  Fyllesjön sjö   Ölsesjön göl
  Fyllesjöpungen tjärn    
  *Gallsjöbrånk råmärke    
  *Gallsjökärr råmärke    
  *Gallsjövad råmärke    
  *Galtasten gränssten    
  Galtsjön två sjöar    
  Galtsjön, Lilla sjö    
  Galtsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Galtsjön Lilla sjö    
  Galtsjön Stora sjö    
  Gatbäcken bäck    
  Gatmyren sank mark    
  Gatugyl tjärn    
  Gatugölen sjö    
  Getakärret kärr    
  Getamossen mosse    
  Getamyren myr    
  Getamyren myr    
  *Getemyr Saknas    
  *Giordaklep punkt på den forna riksgränsen    
  *Grebbekittekärr Saknas    
  Grårör punkt på den forna riksgränsen    
  Grårör gränsmärke    
  Grårör Saknas    
  Grårör punkt på den forna riksgränsen    
  Grårör punkt på den forna riksgränsen    
  Grårör gränsmärke    
  Grårör gränsmärke    
  Grävlingamossen sankmark    
  *Gummagyl sjönamn /Se    
  Gummagölen sjö /Se    
  Gärdesgyl tjärn    
  *Gärdesgölen Saknas    
  Hallakällan källa /Se    
  *Halla ån å    
  Hjortgyl tjärn    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjön sjö    
  Hornet vik    
  *Horsakullen Saknas    
  Huabacken höjd    
  Hunnamålagölen sjö    
  Hunnamålagölen sjö    
  Hunnaslätten ägomark    
  Husören sjö    
  Husören sjö    
  Husören sjö    
  Husören sjö /Se    
  Husören sjö /Se    
  *Husörsbäcken bäck    
  *Hållareflyet Saknas    
  Häggemossen mosse    
  *Hässlestenen gränssten    
  *Hästskobäcken bäck    
  Högalid skogsmark    
  *Högamosse Saknas    
  *Hökaflyet mosse l. kärr    
  Hökaflyet sank mark ?    
  *Hökaflysbäck Saknas    
  *Jättasten råmärke    
  Kavelbrokärret kärr    
  *Klovehall gränssten    
  *Klovhall sten    
  Knallamyren myr    
  Knällsberg ? berg    
  Korpabacken skogsmark    
  Krokamossen mosse    
  *Krokström fors    
  Krokströmmen del av Bräkneån    
  Kälkagyl sjö    
  Kälkagölen göl    
  Kälkagölen sjö    
  Kälkahejan åker    
  Kälken sjö    
  Kälken sjö    
  Kälken sjö    
  Kälken sjö    
  Kälken sjö /Se    
  *Källekärr Saknas    
  Lillaån (äldre *Ylia) å /Se    
  Lillegyl tjärn    
  Lillegölen sjö    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långegyl tjärn    
  Långegyl tjärn    
  Långegölen sjö    
  Långegölen sjö    
  Långemossen mosse    
  Lästamossen mosse    
  Massflyet sankmark    
  Metesjön sjö    
  Metesjön sjö    
  Metsjön sjö    
  Metsjön sjö    
  Mossgyl tjärn    
  Mossgyl tjärn    
  Mossgölen göl    
  Mossgölen sjö    
  Mossgölen liten sjö    
  Mossgölen sjö    
  *Mul(l)ahall bergklint    
  Myren myr    
  Målasjön sjö    
  Nabben udde    
  Nabben udde    
  Norregyl tjärn    
  Norregyl tjärn    
  DUBBELMATNING DUBBELMATNING    
  Norregölen sjö    
  Nästen sjö    
  Nästen sjö    
  Nästen sjö    
  Nästen sjö /Se    
  *Ormahallen gränssten    
  *Osorgishall punkt på den forna riksgränsen    
  Ottotorpet terräng    
  *Pipekläpp Saknas    
  *Pipeskärv Saknas    
  *Ronnebyvägen väg    
  *Ronnebyvägen väg    
  *Ronnebyvägen väg    
  Pyttmossen mosse    
  Runberget berg /Se    
  Ryttarmaden sank mark    
  Rävakärret terräng    
  *Rävkärret Saknas    
  *Rönestenen gränssten    
  Rörpottegyl tjärn    
  Rörpottegölen liten göl    
  Rörpottegölen sjö    
  Sadelhall höjd    
  Sadlahall stor sten    
  Sahtahall gränsmärke    
  *Salaflyet mosse    
  Salahall gränsmärke    
  Salahall gränsmärke    
  Salahall terräng    
  Sileberg berg    
  *Sjunkakärr Saknas    
  *Skrivarestenen råmärke    
  Skårsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skörjen, Lilla (el. Lilla Skörjesjön) sjö /Se    
  Skörjesjön två sjöar    
  Skörjesjön, Lilla sjö    
  Skörjesjön, Lilla (el. Lilla Skörjen) sjö /Se    
  Skörjesjön, Stora sjö    
  Skörjesjön, Stora och Lilla sjöar    
  Slåttareflyet terräng    
  *Smörpundet gränssten    
  *Sparraflyet Saknas    
  Spärraflyet åker    
  Stallkorran sankmark    
  Stallkurran åker    
  Stengyl tjärn    
  Stengyl tjärn    
  Stengölen göl    
  Stengölen sjö    
  Stengölen sjö /Se    
  Stenmyren myr    
  Stensjöhall gränsmärke    
  Stensjöhall gränsmärke    
  *Stensjöhall sten    
  Stensjöhall terräng    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensiösund Landemerke gränsmärke    
  stensiösund gränsmärke    
  *Stensjösund sund    
  *Stensjösund sund    
  *Stensjösund sund    
  Stora Hejan sank mark    
  Stora myren myr    
  *Strömsjöbäck bäck    
  Strömsjögyl tjärn    
  Strömsjögölen liten sjö    
  Strömsjögölen sjö    
  *Strömsjökista råmärke    
  Strömsjön sjö    
  Strömsjön sjö    
  Strömsjön sjö    
  Stuta kläpp höjd    
  *Stutamossen liten mosse    
  Sundsjögyl tjärn    
  Sundsjögölen göl    
  Sundsjögölen sjö    
  Sundsjön sjö    
  Sundsjön sjö    
  Sundsjön sjö    
  *Svartasjöbäcken Saknas    
  Svartasjögyl tjärn    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartehål sankmark    
  Svartgölen sjö    
  Södregyl tjärn    
  Södregölen göl    
  Södregölen sjö    
  Sölkärret kärr    
  Sölkärret kärr    
  Söregölen liten göl    
  Söregölen sjö    
  Tassamyren, Lilla myr    
  Tassamyren, Stora myr    
  Togyl tjärn    
  *Togölen sjö    
  Togölen sjö    
  Tostekärret ägomark    
  Trätkärret kärr    
  Trätkärret kärr    
  Tvättgyl tjärn    
  Tvättgölen liten sjö    
  Tvättgölen sjö    
  *Tågmossen Saknas    
  *Tönsegöl göl    
  Ulvasjön sjö    
  *Utterskärvet Saknas    
  Vurgavrån ägomark    
  Västregyl tjärn    
  Västregyl tjärn    
  Västregölen liten sjö    
  Västregölen sjö    
  *Ylia (äldre f. Lillaån) å /Se    
  Åkroken sank mark    
  Åkärret kärr    
  Åmmegyl, Stora tjärn    
  DUBBELMATNING DUBBELMATNING    
  Ängkärret kärr    
  Äskan sjö    
  DUBBELMATNING DUBBELMATNING    
  Ölsjön sjö    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.