ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eringsboda socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Getterås by /Se Kvarngölen sjö Skeppetånga bebyggelse  
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden(resp. -hövdingen) sjö    
  Parakeln sjö    
  *Stensjöklipp möjl. sjö    
  *Stensjökläpp udde eller holme    
  *Tärnehallen holme    
  Ulvasjön sjö    
  Ulvasjön sjö    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.