ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sillhövda socken : Medelstads härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Baggatångaön möjl. ett fast markområde i en myr    
  Bockabo-(resp. Bockaboda-)sjön sjö    
  *Furs bro landsvägsbro    
  *Måggehagen förmodl. ett terrängområde    
  Sidlången (resp. Sillången) sjö    
  Sillången sjö    
  Storön ö    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.