ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valleberga socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 127 Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 157
Valleberga sn /Se *Abilleager f. åker Valleberga sn och by Bjeragårdsbacken backe
Valleberga socken Als stenar (Kåsebergaskeppet) Saknas Valleberga sn Bjeragårdsvången åker
Valleberga sn Ales stenar fornlämning, skeppssättning /Se Valleberga sn o. by Bjärbackarna backar
Valleberga sn Ales stenar skeppssättning /Se Valleberga sn Bollarpadrätten ålfiske
Valleberga sn Ales Stenar skeppssättning /Se Valleberga sn Bornholms hålet hav
Valleberga sn Ales stenar skeppssättning /Se Valleberga sn Bruasten sten
Valleberga sn Ales stenar skeppssättning /Se Valleberga socken sn Brudasten stenblock
Valleberga sn Ales stenar skeppssättning /Se Valleberga by o. sn Bruastensbacken åkerbacke
Valleberga by o. sn /Se Bakhuvudsdrätt parti av utsprång /Se Valleberga sn o. by Brudastensbacken backe
Valleberga sn /Se Barnsbäck bäck /Se kåsbo inbyggarbeteckning Den långe backe
Valleberga socken socken /Se Bjeren backar /Se Bakhuvudsdrätten ålfiske Den stora stenen sten
Valleberga socken socken /Se Bockhuvudsdrätt, se Bakhuvudsdrätt Saknas Boffadrätten ålfiske Djupaskår »sänka»
Valleberga socken socken Bruasten fornlämning /Se Bröddahemmanet gård Egebjer backe
?Fröslöv by *Damsstofft, Lille f. åker Buffadrätten åldrätt Ekebjer sandbacke
Fröslöv by *Damsstofft, Store f. åker Djupaskärsdrätten ålfiske Ekebjer backe
Fröslöv by *Dodebeck Saknas Fröslöv by Ekebjer backe
Fröslöv by Dodebäck natn /Se Fröslöv by Lilla Ekebjer backe
?Fröslöv by *Enghöy f. åker Fröslöv by Frälsningshålan »håla»
Fröslöv by Fröslövsån å Fröslöv by Fröslövsbackarna backar
Fröslöv by *Furtöffte f. åker Fröslöv by Gamlavann åldrätt
Fröslöv by *Fölsshöj f. åker Fröslövsborg gård Gamlavannskåret »sänka»
Fröslöv by *Gaarsschiffted f. åker Fröslövs boställe kronobost. Gnälle åkrar
Fröslöv by *Gierdzager f. åker Fröslövsjorden åkermark Gråskiften mosse
Fröslöv by *Gieris agerenn f. åker Gluffagården gård Gällasten sten
Fröslöv by /Se *Giersskier f. åker Gnälle gård Hagen ålfiske
Fröslöv by /Se *Gläm å /Se Gnällegårdarna gårdar Hakanäbben udde
Hagestads län län *Goolum f. åker Hedvigsdal stationssamhälle Haken åldrätt
*Höys gaarden f. gd *Goseberg höjd Hedvigsdals station järnvägsstation Haken udde
Kyrkan Saknas Gravsvinabacken fornlämning Hedvigsdals tegelbruk tegelbruk Haken udde
*Kås by /Se Hammars ränna kanal? Jularedrätten ålfiske Hammarbacken backe
Kåseberga fiskläge Hammars ränna vattendrag Knapphålet hus He sandmark
Kåseberga fiskeläge Hammars ränna kanal Knappsdala gård Hed hedmark
Kåseberga fiskeläge Heds stenar fornlämning Kråkegården riven gård Hed åkrar och betesmarker
Kåseberga by He stenar = Ales stenar skeppssättning /Se Kvadradrätten ålfiske Hed område
Kåseberga by och fiskläge He stenar skeppssättning /Se Kyrkoladetomt jord Hedstenar skeppssättning
Kåseberga by och fiskeläge *Holme engen f. äng Kåseberga fiskläge Hestenar skeppssättning
Kåseberga fiskeläge /Se *Horssager f. åker Kåseberga fiskeläge Hed stenar skeppssättning
Kåseberga by (urspr. natn.) /Se Husabäck bäck /Se Kåseberga fiskeläge He stenar fornminne (skeppssättning) /Se
Kåseberga fiskeläge /Se *Hussebech f. åker Kåseberga fiskeläge Hobackadrätten ålfiske
Kåseberga fiskeläge /Se *Hussebeck Saknas Kåseberga by Hobacken backe
Kåseberga fiskläge /Se *Jglekier Saknas Kåseberga fiskeläge Hobacken udde, sandbacke
Kåseberga Saknas /Se Kallsmosse skogsdunge Kåseberga fiskeläge Husabäck bäck
Peppinge hussaml. Killebäck vattendrag? /Se Kärragården gård Huvudbacken udde
Prästgården Saknas *Koseberga huvud udde Marekärr gård Huvudbacken backe
*Smediehussedtt Saknas Kåsbo holla dal /Se Margretevall gård Huvuddrätten åldrätt
?Valleberga by o. sn *Kåseberga synbarl. höjdparti Peppinge samhälle Hårakärr äng
?Valleberga by Kåseberga triangelpunkt Peppinge hus Hårda kärr kärr
Valleberga by Kåseberga backar höjder /Se Peppinge hussaml. Hölakärret kärr
Valleberga by *Kåseberga huvud bergudde Pikla u gård Hövden backe
Valleberga by Kåseberga skår Saknas Pisselilla brytstuga Jättakullen hällkista
Valleberga by Kåsebergaåsen odlad mark Ramnakulla ålfiske Jättegraven stenhög
Valleberga by Kåsehuvud udde Skogsvägsåkern åker Kallsmossen mosse
Valleberga by Kåsehuvud höjd Stockholm gård Kalsmosse mosse
Valleberga by Kåsehuvud bergudde Stockholm gård Kalvsmosse mosse
Valleberga by Kåsehuvud udde Stockholm gård Kalvsmosse mosse
Valleberga by Kåsehuvud höjdområde och udde Tockamöllan mölla Kalsmossen mosse
Valleberga by *Lammebierrid Saknas Tuvemöllan väderkvarn Kalvsmossavägen väg
Valleberga by *Lyen Saknas Tykapil gård Kane sten stenblock
Valleberga by Lyngeskår el. Lindeskär dalsänka Tykapil gård Kattarumpan åker
Valleberga by *Melarna sandfält /Se Valleberga by Kattarumporna åker
Valleberga by *Mjellager f. åker Valleberga norra skola folkskola Kattarumporna åker
Valleberga by Mossarännan (även Vadbäcken) vattendrag /Se Valleberga södra skola folkskola Klans håla »sänka»
Valleberga by Mossarännan bäck /Se Vindkille gård Knappsdalabacken backe
Valleberga by *Mosseschifftedt f. åker Vinkillehus hus Knappsdalabacken backe
Valleberga by *Museboledtt f. äng Vinkillehus gård Korran byadamm
Valleberga by Musebolet ägonamn /Se   Kringlan betesmark
Valleberga by *Myell agerenn f. åker   Kullen hög
Valleberga by *Mölleager f. åker   Kvadradrätten åldrätt
Valleberga by Norre å å   Kåsbo håla dalsänka
Valleberga by Norre å å   Kåsehuvud topp på sandås
Valleberga by Ormhög dunge   Kåsehuvud, se Hobacken Saknas
Valleberga by *Ormhöys agerenn f. åker   Lammaknallarna backe
Valleberga by *Ormhøys wongh f. vång   Lammaknallarna backe
Valleberga by *Ornhöy Saknas   Lillaekebjer backe
Valleberga by *Pahlerne åker /Se   Lilla ås åkerbacke
Valleberga by *Pahlerna äng /Se   Lindeskår dalsänka
Valleberga by *Palerne Saknas /Se   Lyngeskår skår
Valleberga by /Se Pengabacken fornlämning   Lyngeskår »sänka»
  *Piping f. åker   Låmmaknallen backe
  *Pipingseng f. åker   Lödarpa mossar mosse
  *Prestholmen f. åker   Lödarpa skåret skår
  *Raffns beck Saknas   Löderupaskår dalsänka
  Ramsbäck bäck /Se   Lönsbjer backe
  Ravnen backe   Marekärr kärr
  Rödkillebäcken bäck   Marekärr mosse
  *Schogshöxager f. åker   Nere vid He åkernamn
  *Seel(e)ager f. åker   Norre råne backe
  Smedhög fornlämning /Se   Norrevången åkernamn
  Snaftahög fornl. /Se   Ormhögsbacken kulle
  *Soall agerenn f. åker   Osagrynnet grund
  *Sonden Saknas   Pinntuvorna betesmark, åker
  *Spaaneager f. åker   Pisselillavägen väg
  *Staffs agerenn, den syndre och den nörre f. åkrar   Norre Ramn backe
  *Stauff(s)kuld f. åker   Södre Ramn backe
  *Sualehöj f. åker   Ramnakulla backe
  *Sueager f. åker   Ramnen backe
  *Tofften f. åker   Ravnen backe
  *Tofftenn f. åker   Rysslan backe
  Tornabacken höjd   Rysslan backe
  Tuvebäcken bäck   Ryterskulle backe
  Tuvebäcken bäck   Ryters kulle backe
  Tuvorna skogsmark   Rytterskulle backe
  Tygapil odling   Rytterskulle backe
  Tygapil odl. mark /Se   Rågplatsen åldrätt
  *Tönnekuld f. åker   Rågplatsen jordbit
  *Törreberg f. åker   Räddarestenen sten
  *Urbanigrav synbarl. höjdparti   Räddarestenen sten
  *Urbanigrav föremål   Räddaresätteret ålfiske
  *Urbani grav föremål   Rävhög backe
  *Urbans grav höjd   Rävhögsbacken backe
  Urbans grav skeppssättning /Se   Röplatsen udde
  Vabäcken bäck /Se   Rösslan backe
  Vadbäcken = Mossarännan bäck /Se   Salen grund
  Vallebjeraskåret sänka /Se   Salen fiskevatten
  Vallshög fornl. /Se   Sjöbacken åkernamn
  Villeshög fornl. /Se   Sjöhällan åssluttning
  Vindkilleängen, se Vinkilleängen Saknas   Skaddesten sten
  Vinkilleängen ängsmark   Skalle sten sten
  Vinkilleängen ängsmark /Se   Skallesten sten
  *Vallsshöj f. åker   Skallestensättet åldrätt
  *Vång, Västra f. vång   Skåret del av Valleberga sn
  *Vång, Östra f. vång   Skårsbacken backe
  »Åhlaskårsfallet» åker /Se   Snogenhamn åldrätt
  »Södra Åhlaskårsfallet» åker /Se   Snågenhamn ålfiske
  Ål dalsänka /Se   Snågenhamn åldrätt
  Ålaskåret sänka /Se   Snågenhamnsnäbben udde
  *Ørnne engen f. äng   Staggen åker
      Stattena »länga»
      Stockholmarebacken backe
      Stockholmarebacken backe
      Strupen åker
      Sänkedyn mosse, nu åker
      Tofta kärr kärr
      Toppenhatt sten
      Toppenhult ålfiske
      Tuvebjersbacken backe
      Tyapil åkermark
      Urbani grav skeppssättning
      Urbani grav skeppssättning /Se
      Vabron bro
      Vabron bro
      Valleberga mosse mosse
      Vallebergaskåret skår
      Valleberga strupe åker
      Valleberga tuvor åkermark
      Valleberga tuvor område
      Vallshög hög
      Vallshög kulle
      Vallshög ättehög
      Vid gropen åkernamn
      Vid mellan gårdarna åkernamn
      Vinkille ängsmark
      Vinkillebron bro
      Vinkilleängen äng
      Vinkillorna ängs- och åkermark
      Ålaskåret terrängfördjupning
      Åmunnen åmynning

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.