ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjörnarps socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 131
Tjörnarp sn Backafloden bäck /Se Tjörnarp socken Angelikekällan eller Källan källa
Tjörnarp sn Bengtsbjär skogshöjd Tjörnarp socken, by och jv-station Angelikekillan källa
Tjörnarp sn /Se *Biildekier f. äng Tjörnarp sn o, by Askeboden terrängnamn
Tjörnarp sn *Biörnekull gränsmärke Angelikehuset lht Bastubacken höjd
Tjörnarp sn *Bouhiörnen gränsmärke Angelikahuset lht Billekroken kärr- och buskterräng
Tjörnarp sn *Brödlenditt f. åker Annexet gård Bockens väg väg
Tjörnarp sn Bögerups hall skogsmark Annexet-stället gård Brunnhagen inhägnad äng
Tjörnarp sn *Degnne tofften f. åker Bolleholmen lht *Brötet åker
Tjörnarp sn *Deye hullerne f. äng Brytestugan f.d. torkhus *Brötet åker
Tjörnarp sn *Elde stetthen f. äng Edelweiss lht Brötet lycka
Tjörnarp sn »Grynapöls kärret» natn. /Se Ekehall, se Gunnarp traktnamn Byaledet f.d. grind
Tjörnarp sn Hingebjär skogsmark Ekestället gård Bögenabacken höjd
Tjörnarp sn »Husadammen» natn. /Se Eket gård Bögerups hall klippa
Tjörnarp by o. sn /Se Hönsamossen sank mark Ella Saknas Bögorpahall berg
Tjörnarp sn /Se »Höstadammen» natn. /Se Ella by Dammen åker
Tjörnarp sn /Se *Kircke Mosse f. äng Ella by Dansbanebacken skogsbacke
Ella by Kobbernosabacken skogsmark Fiskaxetorpet hus el. torp Det mellersta ledet grind
Ella by Korsarödsjön sjö /Se Gamlegård gård Det nedersta ledet f.d. grind
Ella by Korsarödsjön sjö Gunnarp Saknas De tre vise männen bokar
Ella gd /Se Korsarödsjön sjö Gunnarp by Ekevången åker
Ella by /Se *Krog tofftenn f. åker Gunnarp by Ellabacken sluttning
Ella by /Se *Lundholmen gränsmärke Gunnarp traktnamn Elsorsbron bro
Gunnarp by *Mosse rammen f. äng Gunnarpsgården gård *Elsorskärret kärr
Gunnarp by *Musthe agir f. åker Gunnarps mölla vattenkvarn Fladhulskrogen fälad
?Gunnarp by *Musthe hullerne f. äng Hedensjö by Floen sankmark
Hedensjö by /Se *Mödtlöche gränsmärke Hedensjö by Fårahallen klippa
Karlarp f. by *Mölle eng, Lille f. äng Hyttan f.d. torp Fäladen utmark
*Kiørup f. gd *Nornarp söe sjö och gränsmärke Hyttan f.d. torp Gillesängen äng
Korsaröd by *Nöre Ouss gränsmärke Hädensjö Saknas Gråbergs lid vägbacke
Korsaröd by *Oeragre f. åkrar Hösslebjer gård Gunnarpsbacken vägsluttning
Korsaröd by *Pen eng, Store och Lille f. ängar Jonstorp bebyggelse Gunnarpsliden sluttning
*Kronegaardt, Vestreste f. gd *Penningen Saknas Jonstorp by Gäddebäck bäck
Kyrkan Saknas Prästtorpasjön sjö Johnstorp, se Åbarp traktnamn Hedensjövägen väg
Långeryd ljungbacke /Se Prästtorpssjön sjö Karlarp bebyggelse Hektors lycka åker
Prästgården Saknas Raggafloarna vattendrag /Se Karlarp by Hyttelyckan åker
Slättaröd by Ragge backen höjd /Se Karlarp by Hyttelyckorna åkrar
Slättaröd by *Roesebech gränsmärke Karlarp traktnamn Hyttänghagen beteshage
Stavaröd by Rosebäck skiljebäck /Se Karlarpsby hållplats Hålan f.d. damm
Stavaröd by Rågångsbäcken bäckar /Se Knektatorpet gammalt soldattorp Hålan sänka
Stavaröd by *Röbenen f. åker Kockahuset lht Häggemad terrängnamn
Stavaröd by Röbenen ägonamn /Se Kockenhusen lht Höga Böket bokbacke
Stavaröd by *Rönnekullen gränsmärke Korsaröd Saknas Kalle källa källa
Stavaröd by *Rörmosen gränsmärke Korsaröd by Kalvanäbben udde
Stavaröd by /Se *Sandvadt vad och gränsmärke Korsaröd by Kalvanäbben udde
Stavaröd by /Se *Slettholt Saknas Korsarödgården gård Kittebrink väg
Stavaröds kvarn f. kvarn Slättaröd triangelpunkt Korsarödsgården gård Klingshall stenberg
Sånnarp f. torp *Spaanne agir f. åker Kyrkbyn bysamhyälle Klingshall klippa
Tjörnarp by /Se *Spangebroussteen gränsmärke Källshult lht Kopparnosaliden landsvägsbacke
Tjörnarpshytta lht /Se *Stiernholm gränsmärke Marietorp gård el. lantställe Kopparnosaliden Saknas
Torup by *Stiernholmen gränsmärke Mistekroken gård Korsaröd ora f.d. skog
Torup by Storön ö Möllan vattenkvarn Korsaröds ora skog
Torup by Stridshultet skogsmark Nygård gård Korsarödsjön sjö
Torup by *Stusled gränsmärke Pettersatorpet torp Korsaröds mölla vattenkvarn
Torup by *Suenstorpe Kircke wey väg Planhuset lht Korsarödssjön Saknas
Torup by /Se Svartedamm damm? /Se Prästabondestället gård Korsarödssjön sjö
Åkarp by *Söye lyckenn f. äng Prästorpahus lht Korsarödsån å
Åkarp by Tjörnarpssjön sjö Prästorp bebyggelse Kyrkojorden kyrkojord
Åkarp by Tjörnarpssjön sjö Prästorp, se Prästtorp traktnamn Kyrkohullen kyrkplats
Åkarp by Tjörnarpasjön sjö Prästtorp gård Källan eller Angelikekällan källa
Åkarpshytta lht /Se Tjörnarpssjön sjö Prästtorp gård eller by Kärleksön ö
  *Tofft, Store f. åker Prästtorp traktnamn Lille vång åker
  *Tofft, Syndre f. åker Pålstorp lht Lilleö holme
  *Tolerup sjö sjö Sjöboholm lantställe Lillön ö
  Vramsån å Slättaröd Saknas Logåkern åker
  Vurpaliden skogsmark Slättaröd by Lundalyckan åker
  *Vång, Norra f. vång Slättaröd by Lunden skogsmark
  *Vång, Södra f. vång Slättbohuset hus Långeryd ljungbacke
  *Øye wong f. vång Smedhuset lht Länamärket länsgräns
    Spångagården Saknas Marietorps lid vägbacke
    Spångahus bebyggelse Möllebäcken bäck
    Spångahus gårdar Möllebäcken bäck
    Spångahus gård Mörka kärr kärr
    Spången lht Norre vång åker
    Stavaröd Saknas Nunneborg skogslott
    Stavaröd by Nyvång åker
    Stavaröd by Nyvång åker
    *Stavaröd Stre gårdar *Penebacken skog
    Stenhuset lht Porsakärret kärr
    Stenhuset torp Prästaskogen skog
    Stenshult lht Prästavägen väg
    Streen gårdar Prästorpssjön sjö
    Svenstorp bebyggelse Prästtorpssjön sjö
    Svenstorp gård Prästtorpssjön sjö
    Lilla Svenstorp gård Ringlahultet skog
    Svenstorp by Rovebacken terrängnamn
    Sånnarpsängen jord Rydlyckan åker
    Sånnarpsängen, se Karlarp traktnamn Ryet område
    Tjörnarp Saknas Ryhagen f.d. hagmark
    Tjörnarpsgården gård Rödaled f.d. grind
    Tjörnarpshytta lht Sandvadskärret kärr
    Tjörnarps hytta f.d. torp Skatkärret kärr
    Tjörnarps hytta f.d. torp Slättarödsvägen väg
    Torpet hus Smedlyckan åker
    Torup bebyggelse Snaben f.d. ekskog
    Torup by Sockakärret kärr
    Torup by Spelemansliden vägbacke
    Torup by Spånga or stenar
    Trulsatorpet torp Stavaröds stre sankmarksområde
    Vilan lägenhet Stenebjer höjd
    Vilan, se Gunnarp traktnamn Stenö ö
    Åbarp bebyggelse Stenön ö
    Åbarp by Storeö holme
    Åbarp by Storkabacken höjd
    Åbarp traktnamn Storön ö
    Åkarp bebyggelse Strädet kreatursväg
    Åkarp by Städet inkörselväg
    Åkarp by Stubbafäladen fäladsmark
    Åkarpshytta lht Svedjorna åker
      Svenstorpsgropen dike el. bäck
      Svenstorpsledet f.d. grind
      Svenstorps mölla kvarn
      Svinaboden f.d. fäladsmark
      Syremosta sankmark
      Sånnarpsängen kyrkojord
      Tjörnarps hage skogsmark
      Tjörnarpssjön sjö
      Tjörnarpssjön sjö
      Tjörnarpssjön sjö
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Trintebacke åker
      Truls´ lycka åker
      Tyska kärr kärr
      Täppet betesmark el. fälad
      Varpaliden sluttning
      Varpaliden backe
      Åmaden madmark (sankmark)
      Älsuskärret kärr
      Änghagen beteshage
      Äskan åker, f.d. äng

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.