ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Broby socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 17
Broby, Norra, se Broby, Västra sn *Ager, Store och Lille f. åkrar Åstorps köping köping Broby hale Saknas
Broby, Västra sn /Se *Agerloddenn f. äng Västra Broby sn sn Dalbäcks bro bro
?Broby, Västra sn /Se *Blegis höy f. åker Västra Broby sn o. by *Donnafand damm
?Broby, Västra sn /Se *Bolle kiers eng f. äng Broby sn och by Ekebro landsvägsbro
Broby, Västra sn *Broby ager f. åker Broby socken och by Klockebacken höjd
Broby sn *Broby wong vång Broby hale gård Kölebäcken bäck
Broby, Västra sn *Degnne Engen f. äng Ekbro gård Kölebäcken bäck
Broby, Västra sn *Dredie f. äng Ekebro vägmöte Osadalen svacka
Broby, Västra sn »Dredie» äng /Se Ekebro krog f.d. gästgivaregård Prästabron bro
Broby, Västra sn Ekebro bro Framnäs gård Prästabron bro
Broby, Västra sn *Fleds eng f. äng Halahemmanet gård Prästavägen väg
Broby, Västra sn *Flow tofften f. åker Halen del av sn Skinnarehölen höl
Broby, Västra sn *Gaasse ager f. åker Halenäs gård Skinnarehölen damm
Broby, Västra sn *Gadeleds ager, Store och Lille f. åkrar Humlemölla kvarn Stora Vegeå Saknas
Broby sn *Halle nabbendt f. äng Hyllinge by Vegeå Saknas
Broby sn /Se *Halnne backind f. äng Hyllinge by Åhällorna åkermark
Västra Broby sn sn /Se *Halnne engen f. äng Hyllinge by Ängelholmsvägen landsväg
Västra Broby sn /Se Hasslarpsån å Hyllinge by /Se  
Broby, Västra sn /Se Hasslarpsån å Lilla Hyllinge by  
Broby by, (sn) Humlebäcken bäck Lilla Hyllinge gård  
Broby, Västra by, (sn) *Knecke rumpen f. åkrar Stora Hyllinge by  
Broby, Västra by *Korss hullen f. åker Hyllingegården gård  
Broby, Västra by *Kyllen f. äng Kollingegården gård  
Broby, Västra by Kölebäcken bäck Kölegård(en) by  
Broby, Västra by Kölebäcken bäck Kölegården by  
Broby, Västra by Kölebäcken bäck /Se Mellanbyn del av by  
Broby, Västra by *Laë fyllingen f. åker Månstorp gård  
Broby, Västra by *Leids ager, Store f. åker Nygård gård  
Broby, Västra by *Mullager f. åker Ormastorp by  
Broby, Västra by *Norre ledtz ager, Lille f. åker Prästgården gård  
Broby, Västra by *Norre tofft f. åker Snuggastället gård  
Broby, Västra by *Slessieholm f. äng    
Broby, Västra by *Staffuers ager f. åker    
Broby, Västra by *Stocke eng f. äng    
Broby, Västra by *Syndre sticke, Thett f. åker    
*Broby Kircke boëll f. gd *Syndre tofft f. åker    
Broby by /Se *Söndre mad f. äng    
Broby hale el. Halen gd:ar /Se Vege å å    
*Flinkahuset lht /Se Vege å å    
Framnäs hmd /Se *Vestre lycke f. åker    
*Fruehuset lht /Se *Østre ager f. åker    
Gåsagården gd /Se      
Halahemmanet, se Halenäs hmd      
Halastället, se Halenäs hmd      
Haledal hmd /Se      
Halen el. Broby hale gd:ar /Se      
Halenäs hmd /Se      
Halängen hmd /Se      
*Herrehuset lht /Se      
Humlemöllan kvarn /Se      
Hyllinge by      
Hyllinge by /Se      
Hyllinge samh. /Se      
Hyllinge, L. o. St. gd:ar /Se      
Ingelstorp by      
Kollingegården hmd /Se      
*Kurre åker åker /Se      
Kyrkan Saknas      
Kölegården by      
Kölegården gård /Se      
Kölegården gd /Se      
Mellanbyn hmd /Se      
Nygård gd /Se      
Ormastorp by /Se      
Prästgården Saknas      
*Rustahuset torp /Se      
*Tursingehuset lht /Se      
*Tranegård gd /Se      
*Torvbolet hmd /Se      
*Skottländarehuset lht /Se      
Snuggarp gd:ar /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.