ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sörby socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 52
Sörby sn /Se *Almenningen allmänning Sörby socken Bockamarken skog
Sörby sn *Becke stickid f. äng Sörby sn Breda kärr kärr
Sörby sn *Biernne Kylle eng f. äng Backagårdarna gårdar Frohagen område
Sörby sn *Bierre agir f. åker Barkens torp Fårabro bro
Sörby sn /Se *Bierre eng, Smaa och Store f. ängar Bockagården gård eller torp Fårabrovång åker
?Sörby sn *Birckis agir f. åker Brännerna torp Fästampen område
Sörby sn *Brostickid f. äng Brännorna område (gårdar) Gränsaledet grind (förr)
Sörby sn /Se *Brostickid, Lille f. äng Elesåkra traktnamn Hultastenen flyttblock
Sörby sn /Se *Bönne agir f. åker Elesåkra bebyggelse Jyddingsbro bro
Sörby sn /Se *Deye agir f. åker Elisåkra del av sn Kalle Krok del av Tjuramossen
Elesåkra gd *Egekulds agir f. åker Ellsåkra, se Elesåkra traktnamn Kattahålan håla
Elesåkra gd *Enge agir f. åker Frohagen gathus Krabbbabron bro
Elesåkra g. *Faare weldis eng f. äng Fruehagen gathus, arrendegård Krabbagropen dike
Elesåkra gd *Holm agir f. åker Froehagen by Krons led grind
Elesåkra gd Kalvakorran äng? /Se Gränsbo t. o. gård Krons lid backe
Elesåkra gd /Se Kaltakorra vattensaml. /Se Gränsen torp Kulpavången åker
Elesåkra gd /Se *Kircke tofften f. åker Gränsen gård Kärleksböken bok
Kyrkan Saknas *Kiörnnis agir f. åker Hultahagen gård Lomme Sten sten
Prästgården prästgård *Klude ager f. åker Hultet gård Oxhagen hage
Ry gd /Se *Korsse agir f. åker Hultet, Stora gård Paddan sten
Sjunkaröd by Krabbabron bro /Se Kyrkogården Saknas Pers kärr kärr
Sjunkaröd by Krabbagropen vattensamling? /Se Larstorp torp Prästaskogen skogsmark
?Sörby by Krabbaäng äng /Se Nilsatorpet torp Ralle led grind
Sörby by *Kringell stickid f. äng Nybygård bebyggelse Ralle sten sten
Sörby by *Kylle agir f. åker Nyby gård plattgård Rävabacken skog
Sörby gd *Leds agir f. åker Prästbondestället gård Sjunkarödsvägen väg
Sörby by *Lie agir f. åker Rotehuset hus Skabbhagen markområde
Sörby by *Liiffuelands ager f. åker Ry bebyggelse Skrommerna åkrar m. buskage
Sörby by Lommesten åker? /Se Ryd, Lilla torp Smålanden: strätet väg
Sörby by *Lummestens ager f. åker Lilla Ryd torp Sokroken skog
Sörby by *Lundis agir f. åker Ryd by Stegle kärr kärr
*Sörby hovgård f. gd *Lycke wong f. vång Ryd torp Tingbackarna backar
?Sörbytorp hg *Mölle agerenn f. åker Sjunkaröd Saknas Tjuramossen mosse
?Sörbytorp hg *Mörckinn f. äng Sjunkaröd by Toften område
?Sörbytorp hg *Preste eng f. äng Sjunkaröd by Tollabackarna område
Sörbytorp hg *Pugesteens agir f. åker Sjunkaröd by Tollaledet grind
Sörbytorp hg /Se *Rebelin f. åker Slätteka, Lilla bebyggelse Tolla marken skogsmark
  *Skallenn f. äng Slätteke, Stora bebyggelse Tollaskogen skogsmark
  Skogdammen damm? /Se Slätteke torp Trolla hall område
  *Skouffs agir f. åker Småland by Trolla Hallar gränsmärke
  *Stars nödin f. äng Smålanden Saknas Trolla sten sten
  Stars nödin Saknas /Se Smålanden by Valtere hall sten
  *Stiis agir f. åker Snärjet gård Trättebacken backe
  *Store wong f. vång Svarvarestället gård (förr) Ullahallarna stenar
  *Stymre ager f. åker Sörby Saknas Ula kull skog
  *Sörby vång f. vång Sörby Saknas Vinslövsån å
  *Veys agir f. åker Sörby bebyggelse Väster mark skog
    Sörby by och socken Ånasten sten
    Sörby gård gård Åran område i Sörby sn
    Sörbygård Saknas Åraslövsvägen väg
    Sörbytorp Saknas Åsalaget ängsmark
    Sörby torp gods Ängavången åker
    Tollahemmanet gård  
    Tollastället gård  
    Torp Saknas  
    Torp herrgård  
    Torp gods  
    Underlia torp  
    Underlid torp  
    Underlid torp  
    Vilan torp  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.