ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gråmanstorps socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 570
Grymelstorp, se Gråmanstorp sn *Almendingen f. äng Gråmanstorp sn o. by Abrahams kök håla
Gråmanstorp sn /Se Bihagasjön sjö Gråmanstorp sn Allelunden skog
Gråmanstorp sn Bihagasjön sjö Gråmanstorp sn /Se Allelunden skog
Gråmanstorp sn Bihagasjön sjö Gråmanstorp sn /Se Allelyckan skog
Gråmanstorp sn /Se Bihagasjön sjö /Se Amalienlund bebyggelse Allrabästa stycke åker
?Gråmanstorp nu sn, förr rättsområde Borgasjön sjö Amalielund gård Almabacken skog
Gråmanstorp sn Borgasjön sjö /Se Anderstorp t. Backamaden Saknas
Gråmanstorp sn *Bonespield f. åker Baneholmstorpet t. Backen åker
Gråmanstorp sn *Brede Kiers och Lille brede kiers f. ängar Bjärsgård sätesgård Baneholm äng
Gråmanstorp sn *Bredekiers, Store f. åker Bjersgård bebyggelse Baneholmstäppet betesmark
Gråmanstorp sn *Bredingen f. åker Bjärsgård herregård Barkebackaåkern Saknas
Gråmanstorp sn Bäljanebro bro /Se Bjärsgård herregård Barkebacken skogsbacke
Gråmanstorp sn Bäljane å å Bjärsgård gd /Se Barkebacken åker
Gråmanstorp sn Bäljane å biflod /Se Bjärsgård fideikommiss /Se Barkemaden Saknas
Gråmanstorp sn Bäljane å å Björkeshus t. Barkemadslyckan åker
Gråmanstorp, se Klippan sn /Se Bäljane å å /Se Brohällan bebyggelse Barkesåker Saknas
Gråmanstorps kyrka kyrka /Se Djurhallen triangelpunkt Bäckahus t. Barkesängen Saknas
Bjärsgård gd *Egidtz engen f. äng Bäckahus torp Barket skog
Bjärsgård hg *Fiire hiörningen Saknas Dammahuset t. Barket skog
Bjersgård hg *Heluedis daall f. åker Dammhuset hus Barket skog
Bjärsgård gammalt herresäte *Hogers wadtt vad Delhi t. Barket skog
Bjärsgård gammalt herresäte *Hole hede Saknas Djurhallshus t. Bihagasjön Saknas
Bjärsgård gd /Se *Hullen f. åker Elisetorp t. Bihagasjön sjö
Bjärsgård fideik. /Se *Höye biers waditt f. vad Flodhus t. Bjälkabacken skog
Delhi tp /Se *Höyels hullager, Lille f. åker Fridhem bebyggelse Bjälkehålan åker
Gråmanstorp by Killebäck bäck /Se Fällan bebyggelse Bjärsgårda skog Saknas
Gråmanstorp (nu Klippan) hg Killebäckasjön sjö Grannahus t. Bjärsgårds broar broar
Gråmanstorp by Killebäckasjön sjö Grannahus torp Björnbärsåkern Saknas
Gråmanstorp by /Se *Kille tofft, Store och Lille f. åkrar Gråmanstorp bebyggelse Bleke mosse Saknas
?Holm by *Kille tofften ellir Kircke tofften f. äng Gråmanstorp by Blåbärsbacken skogsbacke
Holm by *Kircke muren kyrkomur Gråmanstorp sn och by Bläsebacken landsvägsbacke
Holm by *Kircke tofften, se Kille tofften f. äng Gråmanstorp sn och by Bläsingesidden äng
Holm by *Kircke tofftenn f. åker Gråmanstorps skola Saknas Borgasjön Saknas
Japan tp /Se Kolarehusmossen sankmark Gyllnahus t. Borgasjön sjö
Kap tp /Se *Kongskouff f. skog Gyllstorp t. Borrebacken terrängnamn
Killebäck gd *Kringelenn f. åker Göingehus t. Brammareholmen äng
Killebäck lht /Se *Krogen f. åker Hagahus t. Brante backe åker
Kina tp /Se Kuskadammen damm /Se Hagen bebyggelse Bredakärr Saknas
Klippan köping /Se Kyrkogården Saknas Holm bebyggelse Brede äng Saknas
Kumle by /Se Käringbjär höjd o. fornlämning Holmsgården bebyggelse Brede äng Saknas
Kyrkan kyrka *Laë ager f. åker och äng Holmsgården gård Bredingabacken åker
Mammarp by *Laxegaards Stiigen Saknas Hålehus t. Bredingen betesmark
*Norbeck f. gd *Leerbecks, Store och Lille f. ängar Hästahagen t. Bredingen betesmark
Norbäck f.d. gd /Se Lerbäck bäck /Se Japan t. Bredingen betesmark
*Ousløff Saknas *Lunds agerenn f. åker Johannestorp t. Brickashålet äng
Prästgården Saknas Marebäckaåkern åker Jonstorp t. Brojerasidden äng
*Rosenlund f. ekdunge Marebäcken bäck /Se Jonstorpshus t. Brojeren betesmark
Rösa by *Miderbiergid f. skogslott Kanneberga t. Broliden vägbacke
Rösa by *Norre wong vång Kap t. Broliden sluttning
Rösa by *Olsagerenn f. åker Kejsarehuset hus Bruman äng
Rösa by Olsstorp ägomark Killebäck t. Brytstuängen Saknas
Rösa by Ondeådra bäck /Se Kina t. Brytstuåker Saknas
Rösa by Pinnån å Klippans kommun kommun Bränneriåkern Saknas
Rösa by Pinnån å Klippan mun. samh. Bränneshålan skog
*Skattegården f. gd *Preste kiillenn f. källa Klippan municipalsamhälle Buskaängen Saknas
Smålarp by *Pugetofften f. åker Klippan samhälle Brödåker Saknas
Smålarp by Rönne å å Klippan stationssamhälle Buskaängen Saknas
Smålarp by Rönne å å Klippans bryggeri bryggeri Bäckadraget kärr
Smålarp by Rönne å å Klippegården bebyggelse Bäckahagen betesmark
Smålarp by Sjättesjön sjö Klockaregården gård Bäckamaden Saknas
Smålarp by Sjättesjö sjö /Se Kolarehus t. Bäckastycket åker
Smålarp by Sjättesjö sjö /Se Kommungården bebyggelse Bäljane bro Saknas
Smålarp by Sjökrokasjön sjö Ladugården Saknas Bäljande bro bro
Smålarp by Sjökrokasjön sjö Ljungaborg t. Bäljane bro bro
Smålarp by Skärsjön sjö /Se Ljungaborg torp Bäljane brolider backar
Smålarp by *Sletten f. åker Lyckehuset t. Bäljane mad Saknas
Smålarp by Smedjesjön förr sjö /Se Lyckås Saknas Bäljane å Saknas
Smålarp by Smålarpsån å Lyckås-Rösa hållplats Bäljande å å
Smålarp by Smålarpsån å Mammarp bebyggelse Bäljande å å
?Smålarp by Sni(g)ladammen damm /Se Mossahus t. Bönan skog
Smålarp by *Steens höy f. åker Nilstorp t. Dalaåker Saknas
Smålarp Saknas /Se *Stenhöye, Lille och Store f. åkrar Norbjär t. Dalaängen Saknas
Smörlarp, se Smålarp by *Stigs ager f. åker Norbjer gård Dammen Saknas
Trulstorp gd *Store ager f. åker Nygård bebyggelse Djurhallen höjd
Ugglarp by *Straae lössenn f. äng Nyhem bebyggelse Drängaåkern Saknas
Ugglarp by *Strengedaall eng f. äng Nyhus t. Dunget äng
Ugglarp by *Strengenn f. åker Nysjöhus t. Dynan åker
Ugglarp by *Striidsmaën f. äng Nyslätt bebyggelse Dynemaden Saknas
Ugglarp by Svartasjö sjö /Se Nyvångshus t. Dynemossen Saknas
Ugglarp by /Se Svenshög terräng Olstorp t. Ekesmaden Saknas
Ugglarp by /Se *Thuen f. äng Perstorp t. Ekestoften Saknas
Vasatorp förr tp /Se *Tiörnis höyen, Lille f. åker Petersborg t. Ekesåkern Saknas
*Vårfrukyrkan Saknas *Toffte agerenn f. åker Petersborg torp Ekesäng Saknas
Vårfrukyrkan kyrka *Tofften f. åker Pryssahuset t. Eket skog
?Åby by *Tofft engenn f. äng Pålshus t. Eket skog
Åby by *Tornn ager f. åker Rösa bebyggelse Eket skog
Åby by Trindsjö sjö /Se Rösa by Ekevallen betesmark
Åby by *Tvärbäck bäck? /Se Rösa by Ekran åker
Åby by Vargstenen sten /Se Rösa t. Ekran åker
Åby gamla namnet på Klippans samhälle /Se Vasabacken backe? /Se Sandliehus t. Emellan åarne åker
Åningatorp by Vasadraget natn. /Se Sandlidhuset torp Enebacken skog
Åningatorp by Vasa fälad sank mark Sjättesjön Saknas Fattighusåkern Saknas
Åningtorp gd /Se Vasa fälad sankmark Sjökrokasjön Saknas Fattighusängen Saknas
Åningatorp gd /Se Vasa fälad betesmark /Se Sjökroken t. Farmors äng Saknas
Älvdalen Saknas /Se Vasaliderne backar? /Se Sjökroken gård Fjärdingspålaliden vägbacke
  Vasasjön sjö Skoghult t. Fjärdingspålaåkern Saknas
  Vasasjön sjö Skoghuset t. Flammen äng
  Vasasjön sjö /Se Skogvaktarehus t. Flinterstätt backe
  *Vegenn f. äng Skomakarehus t. Floen kärr
  *Vegs agir f. åker och äng Skräddarehus t. Floen bäck
  Vekabäcken bäck Slaktarehus t. Floåker Saknas
  *Vestre streng, Den f. åker Slottet f.d. hus Fläskahalssjön sjö
  Årröds mosse sankmark Smedjebo t. Froebacken skog
  *Østre streng, Den f. åker Smedjebo torp Fruns håla springvatten
    Smedjehus t. Fyrbågen betesmark
    Smålkarp bebyggelse Fåravången åker (el. betesmark)
    Smålarp by Fäladen betesmark
    Smålarp by Fäladen betesmark
    Smålarp by Fäladen betesmark
    Snyggatorp bebyggelse Fäladen betesmark
    Sofiedal t. Fäladshällan åker
    Solbergahus t. Fällan åker
    Solslätt bebyggelse Fällelyckan åker
    Stenliehus t. Fällelyckeängen Saknas
    Störjahus t. Galgabacken skogsbacke
    Svenshög t. Galgabacken backe
    Svenstorp t. Galgabäcken bäck
    Sågskärarehus t. Galgaplatsen skog
    Ting(s)huset Saknas Gamle holm kärr
    Troedstorp bebyggelse Gamle Holm åker el. vång
    Trulstorp t. Gatelyckan åker
    Tvåbackahus t. Gatelyckan åker
    Tvåbackahus torp Gatelyckan åker
    Uggglarp bebyggelse Gateåkern Saknas
    Ugglarp by Getaryggen skog
    Ugglarp by Gode äng Saknas
    Ugglarp by /Se Grannahusa damm damm, nu utdikad
    Varasjön Saknas Grannahuslyckan åker
    Varatorp t. Grusabacken åker
    Vegens hus t. Grusagraven Saknas
    Västergård bebyggelse Grytan håla
    Åberstorp t. Gymmareled grind
    Åby Saknas Gymmareledsängen Saknas
    Åby by Gårdalyckan åker
    Åby by Gårdatoften åker
    Åby by Gårdaåkern Saknas
    Åby äldre namn på Klippans samh. Gårdaängen Saknas
    Åby samhälle Gåsamad Saknas
    Åby by, m.m. Gåsamaden Saknas
    Åby by Gåsamadshålan åker
    Åbygården bebyggelse Gökavången skog
    Åbygården gård Hagastigen Saknas
    Åbygården Saknas Hagen åker
    Åbytorp bebyggelse Hagen åker
    Åningatorp bebyggelse Hagtornsåkern Saknas
    Åsliehus t. Hagtornsåkern Saknas
    Älvdalen bebyggelse Hallamaden Saknas
    Älvdalen gård Hallen höjd
    Änkehuset t. Hallen höjd
      Hallnaåker Saknas
      Hallnaängen Saknas
      Hampeåker Saknas
      Hassleåker Saknas
      Havaåker Saknas
      Havaängen Saknas
      Holmaåker Saknas
      Holmen äng
      Holmen äng
      Hoppekärret Saknas
      Hoppekärrs åker Saknas
      Horsahålan betesmark
      Humlekroken åker
      Husarelyckan åker
      Hålekroken åker
      Hålekrok åker
      Hällan åker
      Hänge mosse Saknas
      Häradsvägen Saknas
      Hästahagaängen Saknas
      Hästahagen betesmark
      Hästahålan betesmark
      Höge lid vägbacke
      Höge lids åker Saknas
      Hörastycket åker
      Intagan äng
      Intagan äng
      Kalasabacken vägbacke
      Kalasakullen skog
      Kalvahagaängen Saknas
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvakroken betesmark
      Kappelandet åker
      Killebäck Saknas
      Killebäckasjön Saknas
      Killebäckasjön sjö
      Kinnekulle höjd
      Klippevägen Saknas
      Klippeån benämnin på Rönneå
      Klockarebacken backe
      Klockarehålan åker
      Kluten åker
      Klöverlyckan åker
      Klöverlyckan åker
      Knallaåker Saknas
      Knallen höjd
      Knoppaåker Saknas
      Kohagakärret Saknas
      Kohagalyckan åker
      Kohagavången åker
      Kohagavången åker
      Kohagen åker
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen terrängnamn
      Kringelåker Saknas
      Kringelängen Saknas
      Kringelängen Saknas
      Kringlan åker
      Kringlan åker
      Kristians åker Saknas
      Krokarna terrängnamn
      Krokakärret Saknas
      Krokaängen Saknas
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kulladal betesmark
      Kullavången Saknas
      Kuskadammen Saknas
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrketoften åker
      Kyrkeåker Saknas
      Kyrkeåkern Saknas
      Kyrkeåkern Saknas
      Kyrkeäspet skog
      Kålagården åker
      Kålagården åker
      Kålagården åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Källarebacken åker
      Kärrhålan åker
      Kärrhålan åker
      Kärrtoften åker
      Kärrängen Saknas
      Körnesekran åker
      Körnesängen Saknas
      Ladeåker Saknas
      Landsvägsfäladen betesmark
      Landsvägslyckan, Lilla åker
      Landsvägslyckan, Stora åker
      Laxafisket äng
      Ledsåker, Lilla Saknas
      Ledsåker, Store Saknas
      Lerbacken åker
      Lerbäck Saknas
      Lerbäckaängen Saknas
      Lerjan åker
      Lerjan åker
      Lerjan åker
      Lertagaåkern Saknas
      Lertaget Saknas
      Lerängen Saknas
      Lilla böske skog
      Lilla lycka åker
      Lilla rödja åker
      Lilleskog skogsdunge
      Lille tott åker
      Lille äng Saknas
      Lille äng Saknas
      Linåkern Saknas
      Ljungavången åker
      Ljungbacken betesmark
      Ljungkullen betesmark
      Ljungåker förr betesmark
      Ljungen betesmark
      Ljungen område
      Logåker Saknas
      Lommeängen Saknas
      Lundabacken skog
      Lundabacken åker
      Lundarumpan åker
      Lundsåker Saknas
      Lyckan skog
      Lyckan skog
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeäng Saknas
      Långa led grind
      Långe backe vägbacke
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe äng Saknas
      Långe äng Saknas
      Maderna ängsmarker
      Marebäckaåkern Saknas
      Marebäcken Saknas
      Marknadsplatsen f.d. torg
      Mellanlyckan åker
      Mellanvång, Södre åker
      Mjöläng Saknas
      Mossaåker, Lille Saknas
      Mossaåker, Store Saknas
      Mossaängen Saknas
      Mulleåker Saknas
      Mutarebjer höjd
      Måns Troeda lycka åker
      Möllaremaden Saknas
      Möllebacken åker
      Möllevången åker
      Möllevägen väg
      Mölleåker Saknas
      Mölleåker Saknas
      Mölleängen Saknas
      Nilsa vång åker
      Norbergsåkern Saknas
      Norra hälla åker
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norrbrunnsåkern Saknas
      Norre backe åker
      Norre dal betesmark
      Norre dals åker Saknas
      Norre hage betesmark
      Norre hage betesmark
      Norre lid vägbacke
      Norre lids åker Saknas
      Norre mellanvång åker
      Norre Mellanvång åker
      Norre sträng åker
      Norre toft åker
      Norre toft åker
      Norre vång åker
      Norre vång skog
      Norre vång skog
      Norre vång åker
      Norre vång skog
      Norrevång åker
      Norre vångs toft åker
      Norre vångs åker Saknas
      Norre ände åker
      Nybrottet åker
      Nydamm fiskdamm
      Ny lycka åker
      Nyodlingen åker
      Näbbahålan åker
      Ola Pålssons damm fiskdamm
      Olasa lycka åker
      Ola Svens hage betesmark
      Ormahög höjd
      Ormahögsåkern Saknas
      Ormaängen Saknas
      Oxahagen betesmark
      Palteåker Saknas
      Pelemosse Saknas
      Pelet betesmark
      Pelet äng
      Pikakärret Saknas
      Pilaåker Saknas
      Piparemossen Saknas
      Piparerammen äng
      Plantehagen skog
      Plogåker Saknas
      Plöjningen åker
      Pryssaåker Saknas
      Portåker Saknas
      Potten åker
      Pugatoften åker
      Pugatoften åker
      Pålaåkern Saknas
      Rammen åker
      Remsan åker
      Rumpan åker
      Rönne å Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörsekran åker
      Rörsmossen, Lille Saknas
      Rörsmossen, Store Saknas
      Rörsåker åker
      Sandbacken åker
      Sandmaden Saknas
      Sandmylleåkern Saknas
      Sidden kärr
      Sjättesjön damm
      Sjökrokasjön sjö
      Sjöängen Saknas
      Skabbaåker Saknas
      Skatteåkern Saknas
      Skiftet åker
      Skoglyckorna åker
      Skomakarelyckan åker
      Skäppekroken åker
      Skäppesåker Saknas
      Skäppeåkern Saknas
      Slottabacken backe
      Släte äng Saknas
      Slätten åker
      Slättingamaden Saknas
      Slättingen betesmark
      Smedakroken åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjesjön Saknas
      Smedjesjön sjö
      Småöarpsrännan betesmark
      Smålarpsvången åker
      Smålerjorna åker
      Snigladammen Saknas
      Solbergsa hage betesmark
      Spetsaåkern åker
      Spännet åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan åker
      Starslyckeängen Saknas
      Statlyckan åker
      Stenbacken åker
      Steninge äng Saknas
      Stensaåker Saknas
      Stensäng, Lille Saknas
      Stensäng, Store Saknas
      Stenåker åker
      Stolpåker Saknas
      Storäng Saknas
      Stora böske skog
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora rödja åker
      Storasjön sjö
      Stora åkrar åkernamn
      Stora backe åker
      Store mosse Saknas
      Store toft åker
      Store vång skog
      Store vång skog
      Store vångs åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äng äng
      Stridsmad Saknas
      Stridsäng Saknas
      Stripahålan åker
      Strålösen äng
      Strängabacken skog
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strätet markväg
      Strömliden vägbacke
      Strömse lycka åker
      Stubbaliden vägbacke
      Surbrunnskroken åker
      Surlänningen åker
      Svarta kärr Saknas
      Svarta kärr Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svarte sjö damm
      Svinavadet Saknas
      Svinavadshällan åker
      Svinavadsängen Saknas
      Södervång skog
      Södra håla åker
      Södra lycka åker
      Södre hage betesmark
      Södre Mellanvång åker
      Södre vång åker
      Södre vång skog
      Södre vång åker
      Södrevång åker
      Södre ände åker
      Sönnarslöv bro landsvägsbro
      Sönnerhage åker
      Sönnerlycka åker
      Sönneråker Saknas
      Tickehålan skog
      Tjuralyckan åker
      Tjuvaåkern Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tomad Saknas
      Tomad åker
      Tomadvången åker
      Torplyckan åker
      Torplyckan åker
      Torplyckeängen Saknas
      Trekanten åker
      Trisseåker Saknas
      Trinda sjö Saknas
      Trindsjö damm
      Troedsa lycka åker
      Träldomen åker
      Tungan åker
      Tuvemarken äng
      Tuvestycket äng
      Tuvestycket äng
      Tuveträsket kärr
      Tvättesplatsen betesmark
      Tvättesängen Saknas
      Täckehålan åker
      Täckehöjden Saknas
      Täppet betesmark
      Ugglevången skog
      Ugglevångs backe åker
      Utmarken äng
      Utmarken kärr
      Vasasjö sjö
      Vattningen kärr
      Vegens husåkern Saknas
      Vekabacken skog
      Vekabron bro
      Vekamaden Saknas
      Veken åker
      Vettingeåkern Saknas
      Vångavägen markväg
      Vångalyckan åker
      Vångaåker Saknas
      Vången skog
      Vången skog
      Vägastycket åker
      Västerlott åker
      Västra toft åker
      Västre lott åker
      Västre sträng åker
      Västre sträng åker
      Ysnabanan slätt
      Åbacken åker
      Åbacken åker
      Åkrahällan skog
      Åkralyckan åker
      Åkravången skog
      Åkravången skog
      Åkroken åker
      Ålagårdsängen ålfiske
      Ålaåker Saknas
      Åldermanshagen betesmark
      Åldermansstycket åker
      Åmaden Saknas
      Åmaden Saknas
      Åmotet betesmark
      Åmotet vattendrag
      Åmotet vattendrag
      Åmotsängen Saknas
      Årumpan åker
      Åsastycket åker
      Ängahålan åker
      Ängakärret Saknas
      Ängalunden skog
      Ängalyckan åker
      Ängavången åker
      Ängavången skog
      Ängavången åker
      Ängen Saknas
      Öravången åker
      Öraåker Saknas
      Östervång skog
      Östervång skog
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Östra fälad betesmark
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östre sträng åker
      Östre sträng åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.