ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmöhus län : Luggude härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 151 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 25
Luggude hd Halsahamn vik Bjuvs kommun kommun Flundreör udde
Luggude hd Håkull topp /Se Luggude härad härad Flundrör sandgrund
Luggude hd Kullen halvö Luggude härad Kullalandet Saknas
Luggude härad Kullen område Luggude härad Kullalandet fastland
Luggude hd Kullen halvö Luggude hd Kullalandet fastland
Luggude hd Kullen halvö Luggude härad härad Kullasidan kustland el. strand
Luggude hd Kullen halvö Luggude härad härad Kullen berg
Luggude hd Kullen halvö Luggude härad härad Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö /Se Luggude härad härad Kullen Saknas
Luggude hd Kullen halvö Kullabo inbyggarbeteckning Kullen Saknas
Luggude hd Kullen halvö Kullabygden trakt Kullen Saknas
Luggude hd Kullen halvö /Se Kullalandet bygdenamn Kullen Saknas
Luggude hd Kullen halvö Kullalandet fastland Kullen halvö
Luggude hd /Se Kullen halvö Kullen del av hd Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö Kullen del av hd Kullen del av hd
Luggude hd Kullen halvö Kullen bygdenamn Kullen berg och udde
Luggude hd Kullen halvö Kullen bygd kring halvö Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö Kullen bygdenamn Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö Kullen del av härad Kullen halvö
Luggude hd /Se Kullen halvö Kullen bygdenamn Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö Kullen Saknas Kullen halvö
Luggude hd Kullen halvö Kullen trakt kring Kullaberg Lussebäck bäck
Luggude hd Kullen halvö   Lussebäck bäck
Luggude hd Kullen halvö   Söderåsen Saknas
Luggude hd Kullen halvö   Tjuteå biå
Luggude hd Kullen halvö    
Luggude hd Kullen halvö    
Luggude hd Kullen halvö    
Luggude hd Kullen halvö    
Luggude hd Kullen halvö /Se    
Luggude hd Kullen halvö, berg /Se    
Luggude hd Kullen berg /Se    
Luggude hd Kullen berg, halvö /Se    
Luggude hd Kullen berg /Se    
Luggude hd Kullen berg, halvö /Se    
Luggude hd Kullen berg /Se    
Luggude hd Kvistofta ån å    
Luggude hd *Raakelde el. Luggude hd    
Luggude hd Raus, se Kvistofta ån å    
Luggude hd *Rowomosa Saknas    
Luggude hd å /Se    
Luggude hd Råå-ån vattendrag    
Luggude hd Råån å /Se    
Luggude hd Råån å    
Luggude hd Råån å /Se    
Luggude hd Råån Saknas /Se    
Luggude hd Råån å /Se    
Luggude hd Skälderviken havsvik /Se    
Luggude hd Skälderviken vik    
Luggude hd *Staue lyder hd    
Luggude hd *Stenberget berg    
Luggude hd *Svinebådar grund    
Luggude hd tingleitt natn. /Se    
Luggude hd Tjuteå å /Se    
Luggude hd Tjute å å /Se    
Luggude hd Trollhättan berg, kulle /Se    
Luggude hd »Tuo tingleds enge» natn. /Se    
Luggude hd Vagoth udde /Se    
Luggude hd Vallåkra ån å    
Luggude hd Vegeå å /Se    
Luggude hd *Wika å /Se    
Luggude hd Saknas Saknas    
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Luggude hd /Se      
Ödåkra kommun /Se      
Luggude hd /Se      
*Agre Saknas /Se      
*Bolestrop Saknas      
*Bortzorp (Børtzerop) Saknas      
*Briddæmølla förr kvarn      
*Briddemölla förr kvarn /Se      
*Briddemölla f. kvarn      
*Bridde mölle f. kvarn      
*Briddemölle f. kvarn      
*Bøstrerop gård      
*Elleskow Saknas      
*Emidtzstrup by      
*Gylstrop Saknas      
*Hellm Saknas      
*Helstrup Saknas      
*Hullerødt Saknas      
Saknas Saknas      
Jelkstorby Saknas      
*Kugen by      
*Lille Wigh Saknas      
*Reyolth Saknas      
Senröd ortnamn /Se      
*Terp Saknas      
*Thwingægarthæ Saknas /Se      
*Thwingægarthæ Saknas      
*Tordhult = Tornhult? Saknas      

  ^  

Malmöhus läns härader m.m.