ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmöhus län : Onsjö härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 1
Onsjö hd *Bierrögellsge äng Saknas Saknas Saknas Ringsjö(n) sjö
Onsjö hd Dysia bäck /Se Onsjö hd uttalsanteckning  
Onsjö hd Hjortaknipen bergvägg /Se Onsjö hd uttalsanteckning  
Onsjö hd Ringsjön insjö Onsjö hd uttalsanteckning  
Onsjö hd /Se Ringsjön sjö Onsjö hd uttalsanteckning  
Onsjö hd /Se Ringsjön sjö Onsjö hd uttalsanteckning  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö härad  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö härad  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö härad  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö härad hd  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö hd hd  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö härad härad  
Onsjö hd Ringsjön sjö Onsjö hd /Se  
Onsjö hd Ringsjön sjö    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön, Västra insjö    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön insjö /Se    
Onsjö hd Ringsjön sjö /Se    
Onsjö hd *Rådlösa del av å    
Onsjö härad Rönneå å    
Onsjö hd Rönneå å /Se    
Onsjö hd Rönneå å /Se    
Onsjö hd Rönneå å /Se    
Onsjö hd Saxtorpsån = Saxån å    
Onsjö hd Saxtorp å å /Se    
Onsjö hd Saxån å    
Onsjö härad Saxån å    
Onsjö hd Saxån å    
Onsjö hd Saxån å    
Onsjö hd Saxån å    
Onsjö härad Saxån å /Se    
Onsjö hd Saxån å /Se    
Onsjö hd Slæsia å /Se    
Onsjö hd Vegeå å /Se    
Onsjö hd *Wika å /Se    
Onsjö hd Välabäcken bäck /Se    
Onsjö hd Välabäcken tillflöde /Se    
Onsjö hd Välaån bäck /Se    
Onsjö hd Välen bäck /Se    
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Onsjö hd /Se      
Othens härad se Onsjö hd härad      
Othens hæret, se Onsjö hd hd      
Uhensheret se Onsjö hd      
*Egøde Saknas      
*Gogholm Saknas      
Hallaröds län förr län      
*Klogerup f. gd      
*Kroge bede Saknas      
*Skowffröd Saknas      
*Treys mark (?) Saknas      
*Trykier, Stora Saknas      
*Uggle myre Saknas      
*Wluffhale Saknas      
?Åkarp by      

  ^  

Malmöhus läns härader m.m.