ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trelleborgs stad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 222 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 102
Trelleborg stad Adams gränd gata /Se Trelleborg stad Albäck eller Albäcksån å
Trelleborg stad Aktiegränd gata /Se Trelleborg stad Albäck eller Albäcksån å
Trälleborg stad Albäckafruns väg gata /Se Trälleborg stad Albäck bäck
Trelleborg stad Albäcksbro bro /Se Trälleborg stad Albäcksbron bro
Trelleborg stad Algatan gata /Se Trelleborg stad Algatan huvudgata
Trelleborg stad Alsingahejdan ägoområde /Se Trelleborg stad Brunarevet rev
Trelleborg stad Alsingegatan gata /Se Trälleborg förr sn Bärtelstycket åker
Trälleborg stad Anderslövsgatan gata /Se Trolleborg stad Den västra banan järnväg
Trelleborg stad Anderslövsvägen väg /Se Trelleborg stad Eskilgrunden grund
Trelleborg stad Bastebro bro /Se Björka, Villa villa Eskilegrunden grund
Trelleborg stad Bastebrosträtet gata /Se Björkhaga villa Flatingen sten
Trälleborg stad Basterännan bäck /Se Ekenäs villa Flöjlen åker
Trälleborg stad Blygers väg gata /Se Flinthög gård Flöjelskaftet åker
Trelleborg stad Bockgränden gata /Se Frideborg, Villa villa Frennes mölla väderkvarn
Trelleborg stad Brogatan förr gata /Se Friheten område med hus Friheten område
Trälleborg stad Bruksgatan gata /Se Färjstationen jvg. stn. Gamla torg torg
Trälleborg stad Bryggaregatan gata /Se Gränstorpet småbruk Glänteryggen åkerremsa
Trelleborg st. Bryggaregränden gata /Se Gyllekrok småbruk Glädjebacken ättehög
Trelleborg stad Buntmakaregatan gata /Se Gärdsbo hus Gubben sten
Trelleborg stad Butters väg gata /Se Gärd, Västre bebyggt område Gubben sten
Trelleborg stad »byes strædhe» gata? /Se Gärd, Östre bebyggt område Gummiet gummifabrik
Trelleborg stad Böckaregatan gata /Se Gärebacken strandremsa, nu bebyggd Gylle krok del av ägor
Trelleborg stad Börsgränd gata /Se Gären strandremsa, nu bebyggd Gåsalyckan jordområde
Trelleborg stad Börsvägen, se Börsgränd gata Haga hus Hagebo handelsrädgård
Trelleborg stad Carl Smithsgatan gata /Se Hallemöllan gård och f.d. väderkvarn Hallamöllan väderkvarn
Trelleborg stad Clementsgatan gata /Se Hedebo villa Hallebacken backe
Trelleborg stad Corfitz-Beck-Friisgatan gata /Se Heden markområde, bebyggt Hanastenen sten
Trelleborg stad Dalaleden kringfartsled /Se Herregården plats, f.d. gård Hane sten
Trelleborg stad Ehrenbuschsgatan gata /Se Högalid gård Hanestenen sten
Trälleborg stad *Enghög jordhög Johannero gård Heden del av ägor
Trelleborg stad Esplanaden förr gata? /Se Järabackshusen hus Hedvägen väg
Trelleborg stad Evas gränd gata /Se Kattebäck gård Häjdan f.d. åker, nu kyrkogård
Trelleborg stad Fagerängsvägen gata /Se Korsholm gård Hävdestycket åker
Trälleborg stad Fattighusgränden förr gata /Se Korsholm (lant)gård Hönan sten
Trälleborg stad Fiskaregränd(en) gata /Se Kruthuset f.d. hus Jeppesten sten
Trälleborg stad Flockergatan gata /Se Kyrkskolan skola Jeppastenen sten
Trelleborg stad Flockergränden, se Flockergatan gata Liljeborg nöjesplats, park Järabacken strandvallar
Trelleborg stad Flockers gränd gata /Se Lindevi villa Kakehög åker
Trelleborg stad Flockersträtet gata /Se Mellomöllan f.d. väderkvarn Kattebäck bäck
Trelleborg stad Fondgränd gata /Se Nivarp gård Klosterhejdan område
Trelleborg stad Frans Malmrosgatan gata /Se Norra skolan skola Kockamöllan väderkvarn
Trelleborg stad Frennegatan gata /Se Nyborg gård Kontinentbanan järnväg
Trelleborg stad Frennes mölla f.d. väderkvarn /Se Nyhem gård Kruthusvägen väg, nu gata
Trelleborg Saknas Frihedsgatan gata /Se Nyhem (lant)gård Kyrkogatan gata
Trelleborg stad Fågelsången gata /Se Petersborg gård Lilla Kyrkogatan gata
Trelleborg stad Föreningsgatan gata /Se Pettersborg gård Kålholmagrunden grund
Trelleborg stad Garvaregränd gata /Se Rävagården gård Lundabanan järnväg
Trelleborg stad Gasverksgatan gata /Se Rävegården (lant)gård Långemosse vattensamling
Trelleborg stad Gjuterigatan gata /Se Sandmöllan väderkvarn Mellanmöllan väderkvarn
Trelleborg stad Gjuterigränden förr gata /Se Sandmöllan väderkvarn Möllebacken backe
Trelleborg stad Gladers väg gata /Se Sjövik gård Norregatan gata
Trelleborg stad Glädjebacksgatan gata /Se Skyttsgården f.d. lasarett, nu museum Otebron bro
Trelleborg stad Gorms väg gata /Se Solbacken hus Ottebron bro
Trälleborg stad Granlundagatan gata /Se Solhaga hus Paltjorden åkermark
Trelleborg stad Gråbrödersgatan gata /Se Solhem villa Persamöllan väderkvarn
Trelleborg stad Gränsgatan gata /Se Solliden villa Rådmansängarna ängar
Trelleborg stad Gutenbergsgatan gata /Se Svenstorp plats, f.d. gård Rådmansängarna ängsmark
Trelleborg stad Gyas väg gata /Se Tegelbruket, Västra f.d. tegelbruk Saltgrunden grund
Trelleborg stad Gyllegatan gata /Se Trälleborg jordar, gårdar och hus Sandstenarna stenar
Trelleborg stad Götagatan gata /Se Trälleborgs nedre (station) jvg. stn. Sandstenen, Innerste sten
Trelleborg stad Hallakroken gata /Se Trälleborgs övre (station) jvg. stn. Sandstenen, Yttre sten
Trelleborg stad Hallasvängen gata /Se Vång, Västre större område, bebyggt Sankt Gertruds väg gata
Trälleborg stad Hamnbrogatan gata /Se Vårtorpet hus, handelsträdgård Simonshål djup
Trelleborg stad Hansagatan gata /Se Åsbo villa Sjuryggarna åker
Trelleborg stad /Se Havrejordsvägen gata /Se   Själhundastenarna stenar
Trälleborg stad Hedvägen gata /Se   Skarpskytteplatsen f.d. skarpskjutningsplats
Trelleborg stad Hejderidaregatan gata /Se   Skavenben åkermark
Trelleborg stad Herdadammen f.d. vattensamling /Se   Skegriestycket åker
Trelleborg stad Hesekillegatan gata /Se   Skälhundestenarna stenar
Trelleborg stad Humlegränd(en) gata /Se   Slaktarestenen sten
Trelleborg stad Hyllevägen gata /Se   Slusan lopp
Trelleborg stad Hyrdedammen tid. damm /Se   Slusan bro och bäck
Trelleborg stad Hyredammsgatan gata /Se   Smithamöllan väderkvarn
Trelleborg stad Högalidsvägen gata /Se   Solbacken koloniträdgård
Trelleborg stad Höghultsgatan gata /Se   Sommarlust koloniträdgård
Trelleborg stad Hökaregränden gata /Se   Stavstensvägen väg
Trelleborg stad Hövdastycket ägoområde /Se   Ståstorpsån bäck
Trelleborg stad Hövdavägen förr gata /Se   Svarvarestenen sten
Trelleborg stad J. F. Hellmansgatan gata /Se   Söderslättsgatan gata
Trelleborg stad J. W. Wulffsgatan gata /Se   Tomarpsvägen väg
Trälleborg stad Johan Kocksgatan gata /Se   Toppesten sten
Trelleborg stad Järsvägen, Östra gata /Se   Toppis sten
Trelleborg st. Kakehög hög /Se   Valldammen damm
Trelleborg stad Kakehögsvägen gata /Se   Valldammsgatan gata
Trelleborg stad Kasalagatan gata /Se   Vemmerlövvägen väg
Trelleborg stad Kattebäck bäck /Se   Vång. Lille område åkermark
Trelleborg stad Kattebäcksvägen gata /Se   Vång, Östre område åkermark
Trelleborg stad Kilgatan gata /Se   Väster kortnamn för Västra Gärd
Trelleborg stad Klokers väg gata /Se   Västerbro eller Västra bro bro
Trelleborg stad Klostergatan gata /Se   Västergatan gata
Trelleborg stad Klostergränden gränd /Se   Västra Gärd stadsdel
Trelleborg stad Klörupsvägen gata /Se   Västra Järabacken stadsdel
Trelleborg stad Kontinentgatan gata /Se   Västrevång del av ägor
Trelleborg st. Korsholmsgatan gata /Se   Västrevångshusen hussamling
Trelleborg stad Kraaksgatan gata /Se   Åhusbron bro
Trelleborg stad Kruthusgatan gata /Se   Åman åker
Trelleborg stad Kruthusvägen gata /Se   Österbro f.d. bro
Trelleborg stad Kullagrundsgatan gata /Se   Östergatan gata
Trelleborg stad Kung Hans väg gata /Se   Östra Gärd stadsdel
Trelleborg stad Kung Helges väg gata /Se   Östra Järabacken stadsdel
Trelleborg stad Kung Karls väg gata /Se   Östramöllan väderkvarn
Trelleborg stad Kung Kristians väg gata /Se   Östrevång del av ägor
Trelleborg stad Kungavägen gata /Se    
Trelleborg stad Kvarnvingen, Västra gata /Se    
Trelleborg stad Kvarnvingen, Östra gata /Se    
Trelleborg stad Kyrkodammen damm /Se    
Trelleborg stad Kyrkogränden, Lilla gränd /Se    
Trelleborg stad Kyrkosträtet gata /Se    
Trelleborg stad Kyrkstigen förr kyrkstig /Se    
Trelleborg stad Köpingegatan gata /Se    
Trelleborg stad Landgångsgränd(en) gata /Se    
Trelleborg stad Lejonhjelmsgränden gränd /Se    
Trelleborg stad Liljeborgsgatan gata /Se    
Trelleborg stad Lillevångsvägen gata /Se    
Trelleborg stad Linnégatan gata /Se    
Trelleborg stad Ljunitsgatan gata /Se    
Trelleborg stad Lundavägen väg /Se    
Trelleborg stad Luntmakaresträtet gata /Se    
Trelleborg stad Långvinkeln gata /Se    
Trelleborg stad Maglarpsvägen förr gata /Se    
Trelleborg stad Malmövägen förr väg /Se    
Trelleborg stad Mellanköpingevägen gata /Se    
Trelleborg stad Mittelgränden gata /Se    
Trelleborg stad Mittelvägen gata /Se    
Trelleborg stad *Munkarev grund    
Trelleborg stad Möllegårdsvägen gata /Se    
Trelleborg stad Nivarpsgatan förr gata /Se    
Trelleborg stad Norregatan gata /Se    
Trelleborg stad Norreport förr stadsport    
Trelleborg stad *Norreport, Västra stadsport    
Trälleborg stad Norrlandsgatan gata /Se    
Trelleborg stad Norrvallavägen gata /Se    
Trelleborg stad Nygatan, Lilla gata /Se    
Trelleborg stad Nyhamnsgatan, Norra gata /Se    
Trelleborg stad Nyhemsgatan gata /Se    
Trelleborg stad Ola Möllares väg gata /Se    
Trelleborg stad Oxiegatan gata /Se    
Trelleborg stad Per Hans väg gata /Se    
Trelleborg stad Persåkersvägen gata /Se    
Trelleborg stad Peter Lundbergsgatan gata /Se    
Trelleborg stad Peter Lundbergsgränden gata /Se    
Trelleborg stad Petersborgsvägen gata /Se    
Trelleborg stad Pilegränden gata /Se    
Trelleborg stad Polisgränd gata /Se    
Trelleborg stad Portgränd gata /Se    
Trelleborg stad /Se Prosits väg gata /Se    
Trelleborg stad /Se Prostens väg gata /Se    
Trelleborg stad /Se Prästasträtet f.d. gata /Se    
Trelleborg stad /Se Riisgatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Ripagatan gata /Se    
Trälleborg stad /Se Rännevägen förr gata /Se    
Trälleborg stad /Se Sankta Gertruds väg gata /Se    
Trelleborg stad /Se Santoringatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Sassnitzgatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Sjögränden gata /Se    
Trälleborg stad /Se Sjöviksvägen gata /Se    
Trelleborg stad /Se Skarpskyttegatan gata /Se    
Trälleborg stad /Se Skenvägen gata /Se    
Trelleborg stad /Se Skolgatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Skyttsgatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Slakterigatan gata /Se    
Trelleborg stad /Se Slusabron bro /Se    
Trälleborg, se Trelleborg stad Slusan, jfr Tommarpsån å /Se    
»Chiclobergis», se Trelleborg stad Slussgatan gata /Se    
Franciskanerklostret f. kloster Slussgårdens mittgränd gata /Se    
Glänteryggen område /Se Smedgränd gata /Se    
Gläntestycket område /Se Snövits väg gata /Se    
Gråbrödraklostret, Franciskanerklostret f. kloster Solfjärdersvägen gata /Se    
Gråbrödraklostret Saknas Solviksvägen gata /Se    
Gråbrödraklostret förr kloster Spelmansgränd gata /Se    
Gråbrödraklostret f. kloster Stadens plats förr gata? /Se    
Gärd, Västra o. Östra samh. /Se Stadsparken park    
Hospitalet förr sjuk- och fattighus Stavstensvägen gata /Se    
*Jungfru Marias altare Saknas Steglabackavägen förr gata /Se    
Jär, Väster o. Öster stadsdelar /Se Strandridaregatan gata /Se    
Jär, Västre o. Östre stadsdelar Sträte, Lilla, se Tuve Anderssons lilla sträte förr gata    
*Köpinge f. sn Ståhlens sträte gränd /Se    
Minoriternas kloster Ståstorpsgatan gata /Se    
*Sankta Maria Magdalena kapell Saknas Sveagatan gata /Se    
Sankt Nicolai bod Saknas Svenstorpsgatan gata /Se    
*Svartbrödraklostret Saknas Syster Hannas väg gata /Se    
Svartbrödraklostret förr kloster Syster Jennys väg gata /Se    
Svendstrup = Svenstorp plats, f. gd Södergatan Saknas    
Svenstorp plats, f. gd Södergatan förr gata /Se    
Trelleborgs kloster förr munkkloster Sönnerslätt slättland /Se    
*Trelleborgs kloster Saknas Terminalsgatan gata /Se    
?Trelleborgs slott förr slott Thyras väg gata /Se    
Vång, Väster o. Öster stadsdelar /Se Tjörnevägen gata /Se    
Västerjär stadsdel Toftgränden gata /Se    
Västervång stadsdel /Se Tokers väg gata /Se    
*Västraköpinge Saknas Tommarpsvägen gata /Se    
Österjär stadsdel Tommarpsån å /Se    
Östervång stadsdel /Se *Torffgaden gata    
  Torggatan förr gata /Se    
  Torupsgatan gata /Se    
  *Torvgatan förr gata    
  Travemündeallén gata /Se    
  Trekantsvägen gata /Se    
  Trägårdsgatan gata /Se    
  Trädgårdsslingan gata /Se    
  Trötters väg gata /Se    
  Tuve Anderssons lilla sträte förr gata /Se    
  Tågarpsgatan gata /Se    
  Ugnsgränd gata /Se    
  Valldammen förr damm /Se    
  Valldammsgatan gata /Se    
  Vannhögsgatan gata /Se    
  Vemmenhögsgatan gata /Se    
  Vemmerlövsvägen gata /Se    
  Wiborgssträtet gata /Se    
  Vinkelgatan gata /Se    
  Västerbrogränd gata /Se    
  Västervångsvägen gata /Se    
  Västre Jär strandvall /Se    
  Åhusvägen gata /Se    
  Änghögsgatan gata /Se    
  *Ösbroå å    
  Österbrogatan gata /Se    
  Österlidsvägen gata /Se    
  Östervångsparken park    
  Östervångsvägen väg /Se    
  Östre Jär strandvall /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.