ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lilla Isie socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 16
Isie, Lilla sn *Aasse agerenn (*Aase ryggenn) åker Isie, Lilla, sn sn Dippingen sten
Isie, Lilla sn *Becke agerenn åker Almelund gd Dunan sten
Isie, Lilla sn Böste läge Saknas Bramstorp gd Holtne förr stenig ängsmark, nu åker
Isie, Lilla sn *Dall ryggene åkrar Bramstorp gd, boställe Kabusesmäcken åkermark
Isie, Lilla sn /Se *Deulen åker Böste traktnamn Kockestenen sten
Lilla Isie by o. sn *Döls ryggen åker Böste Fiskläge, se Böste traktnamn Kronovattnet fastighet
Isie, Lilla sn *Dösse stickidtt åker Böste fiskläge Kullegrunden grund
Isie, Lilla sn Erkes dös gravhög Böste läge fiskläge Revestenen sten
Isie, L:a by /Se *Flinterne och *Smaa flinterne åkrar Böste skola f.d. skola Revet grund
Isie, Lilla sn /Se *Flintis agerenn åker Isiehill hus o. f.d. väderkvarn Simmermarken område
Isie, L:a by /Se *Fölle rögell havreåker Isie, Lilla by Skedal sank åkermark
Isie sn /Se *Hampe ryggenn åker Isietorp gd Snorthög ättehög
Isie sn /Se *Hampe ryggenn åker Klöften gd Stenören stensamling
Isie, Lilla sn /Se *Helliig agerenn åker Kålåker gd Torpe Simmere område
Isie, Lilla kyrka *Heste stickidtt åker Nya Begravningsplatsen, se Torp Västra traktnamn Tulperyggarna åkermark o. gd
Bramstorp gd /Se Holtne hög gravhög Nybo, se Torp Västra traktnamn Ärkesdösen gånggrift
Isie, Stora by *Hullestichid åker Rosensjö gd  
Isie, Lilla by *Höffde ryggen åker Simmaremöllan f.d. väderkvarn  
Isie, Lilla by *Kille agerenn åker Sjölunda gd  
?Isie, Lilla by *Krogstickidtt havreåker Sjötorp gd  
Isie, Lilla by *Kulagers ryggene åkrar Torp Västra traktnamn  
Isie, Lilla by *Kulagre ryggene åkrar Torp, Västra by  
?Isie, Lilla by *Kulagre ryggene, *Kulager åkrar Västra Torp by  
Isie, Lilla by *Kulpe ryggen åker Tre kronor gdr  
Isie, Lilla by *Kulpe ryggene åkrar Tåne område, gd o. hus  
Isie, Lilla by *Kulpe ryggenn åker Österbo gd  
Isie, Lilla by *Leergrauff stichedtt havreåker    
Isie, Lilla by *Lunde kier åker    
Rosensjö gd /Se *Med stickedtt åker    
Torp, Västra by *Mose ryggenn åker    
Torp, Västra by *Mosse agerenn åker    
Torp, Västra by *Musse engen äng    
Torp, Västra by *Mölle ageren åker    
Torp, Västra by Simmermarken strandmark /Se    
?Torp, Västra by Simremarken strandmark    
Torp, Västra by *Skaff stickidtt åker    
Torp, Västra by *Skaldeerne havreåker    
Torp, Västra el. Östra byar *Snorthojsrevet grund /Se    
Torp, Västra by Snorthög gravhög    
Torp, Västra by *Sorte agerenn åker    
Torp, Västra by *Stenkullstickidtt havreåker    
Torp, Västra by *Strand ryggen åker    
Västratorp Saknas *Strand ryggenn åker    
  *Tiörnne stickidtt åker    
  Toffte ageren åker    
  *Toffte ageren åker    
  *Toffte halen åker    
  *Toffte halen, Lille åker    
  *Toffte ryggenn åker    
  *Toffte ryggene åkrar    
  *Tonde stickid åker    
  *Tondestickid åker    
  *Tonne ryggene åkrar    
  *Tonnestickid åker    
  *Tornne ageren (*Tonne agerenn) åker    
  *Torpe ryggene åkrar    
  *Tuerdiige stickid havreåker    
  Tånåker åker(?) /Se    
  Tånåkersåsen ås(?) /Se    
  Tåneslyckesen ägor /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.