ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lilla Beddinge socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 23
Bedinge, Lilla sn *Algudtz ageren havreåker Bedinge sn och by Algotstorp kyrkojord
?Boddinge, Lilla sn *Almendings engen äng Bedinge sn o. fiskeläge Beddinge udde udde
Bedinge, Lilla sn *Almends engen (*Almengs engenn) äng Beddinge, Lilla sn Bomhög kullar
Beddinge, Lilla sn *Almene stickidt (*Almengs stickedtt) havreåker Lilla Bedinge sn Bomhög ättehög
Bed(d)inge, Lilla sn *Asserlandt åker Lilla Bedinge sn och by Grimman parti av hav
Beddinge, Lilla sn *Asserlandt åker Agnesfrid hus Groe äng, kyrkojord
Bedinge, Lilla sn Bomhög gravhög Agnesfrid hus Groe äng
Bedinge, Lilla sn Bomhög ättehög /Se Almadal hus Gärbackarna betesmark
Bedinge, Lilla sn *Bredingen åker Almvik hus Jordbergaån å
Bedinge, Lilla sn *Bredingen åker Alvhem gd Kakan sten
Bedinge, Lilla sn *Dams ryggen, Norre och Syndre åkrar Anneborg hus Kronovattnet fastighet
Bedinge Lilla sn /Se *Dams ryggen åker Annehill hus Kvigmaden sank äng
Beddinge, L. sn /Se *Engis oren havreåker Annelund, se Lilla Beddinge traktnamn Lämmeshög ättehög
Beddinge, Lilla sn /Se *Engis oren, Lille och Store havreåkrar Anniero hus Lemmeshög ättehög
Bedinge, Lilla, kyrka Saknas *Erte delen, *Erte dele (dels-) enden åker resp. havreåker Annexdal gd Skälsten sten
Bedinge, Lilla by *Essekiers agerenn åker Auguststorp hus Skälstenen sten
Bedinge, Lilla by *Essekier åker Beatehem hus Stenloven parti av hav
Bedinge, Stora by *Flint agger åker Beddinge pststn Strandvägen landsväg
Bedinge, Stora by *Fölle engen äng Beddinge jvstn Tångbyholm strandmark
Bedinge, Lilla by *Föllis höyen höjd Beddinge telefonstation Vipphög ättehög
Beddinge, Lilla by *Gaassse miidtt, Lille åker Beddinge Lilla, se Lilla Beddinge traktnamn Vipphög ättehög
Lilla Bedinge by *Gaasse miidtt (miid), Store åker Beddinge, Lilla by Udden udde
Bedinge, Lilla by *Gederups engen äng Beddinge Lilla fiskläge, se Lilla Beddinge traktnamn Östermarken område
Beddinge, Lilla by Gillhög gravhög Beddingestrand poststn  
Beddinge, Lilla by /Se *Grane höys ryg havreåker Beddingetorp, se Lilla Beddinge traktnamn  
Bedinge, Lilla by *Gresskiifftedtt äng Beddinge Västermark bebyggt område  
Bedinge, Lilla by *Gress skiiffted havreåker Bedinge Västermark del av by och bebyggelse  
Bedinge, Lilla by o. sn Groe äng /Se Brännetorp hus  
Beddinge, Lilla by *Grouryggenn åker Bykem gd  
Bedinge, Lilla by »Grouryggen» natn /Se Det gamla läget del av fiskeläge  
Bedinge, Lilla by *Grö(a) bäck /Se Det nya läget plats  
Bedinge, Lilla el. Stora by *Hemdinge åker Ekmanstorp hus  
Bedinge, Lilla by o. sn *Heste styckidtt, Syndre åker Elinehem hus  
Bedinge, Lilla by *He (*Heste) stickidtt, Lille, Mellum, Tuen åkrar Emilshem hus  
Bedinge, Lilla by *Hestöckidtt, Store åker Essihem hus  
Bedinge, Lilla by *Holmen åker Fastersminne, se Lilla Beddinge traktnamn  
Bedinge, Lilla by *Holm engen äng Fastersminne hus  
Bedinge, Lilla by *Hullen Saknas Flyganätt hus  
Bedinge, Lilla by *Hundestens ryggen (-ageren) åkrar Frideborg hus  
Bedinge, Lilla by *Huulagerenn (*Hull-, *Hul-), Store o. Lille åkrar Fridhem, se Lilla Beddinge traktnamn  
Bedinge, Lilla by Jordbergaån å Fridhem hus  
Bedinge, Lilla by ?Jällestenen sten /Se Fridhem hus  
Bedinge, Lilla by *Kistine agerenn åker Fridhem hus  
?Bedinge, Stora el. Lilla byar *Kistine waditt äng Fridhill hus  
Bedinge, Lilla by *Koefodenn (*Kofodenn) åker Frimansro hus  
Bedinge, Lilla by *Koor engen havreåker och äng Gamla läget fiskläge  
Bedinge, Lilla by *Korss agerenn åker Granhill gd  
Bedinge, Lilla by *Krog engenn äng Granhyddan hus  
?Bedinge, Lilla by *Kumle engen (*Kumble engen) äng o. havreåker Groehuset f. d. hus  
Bedinge, Lilla by *Kylagerenn (Kiilagerenn) åkrar Hagalid hus  
Bedinge, Lilla by *Langebröditt (*Lange bröds enden) åker Hagalid hus  
Bedinge läge fiskeläge *Leerg röggenn (*Leergraffue ryggenn) havreåker Hemmesro hus  
Byrthinge, se Börringekloster förr kloster, nu fideikommiss Lemmeshög hög Hildingsro hus  
Kalmar hussamling /Se Lemmeshög gravhög Hyllehem hus  
Redinge, Lilla, se Bedinge, Lilla sn *Lemme sticked åker Högbo hus  
Redinge Lilla, se Lilla Beddinge sn *Lemmestickid åker Hörnet, se Lilla Beddinge traktnamn  
*Morten Dals gaardt f. gd *Lemmestickidtt åkrar Ingarsro hus  
  *Liungager (*Liungen) åker Johannesfrid hus  
  *Luce rögelsse agerenn åker Johanneshem hus  
  Luggerna åkermark Kalmar hus  
  *Lyagerenn (*Lyerne), Norre o. Syndre åkrar Karlsfält hus  
  *Mortens kier havreåker Karlshem hus  
  *Mosenn mosse Korsnäs hus  
  *Mussespieldtt åker och äng Korsvik hus  
  *Musse spieldtt åker och äng Kroknäs hus  
  *Mussespield åker Kullatorp hus  
  *Mö engen åker och äng Kvarnvik gd  
  *Mö engen, Lille och Store havreåker Kyrkohem hus  
  *Mölle ryggen åker Källegården gård  
  *Reffs halen åkrar Källsro hus  
  *Röge (*Rygge-) ness agerenn, *Ryggeness eng åker resp. äng Lilla Beddinge traktnamn  
  Rögnerhögen hög Lilla Beddinge traktnamn  
  *Siunckebengs eng äng Lilla Beddinge Kyrkogård, se Lilla Beddinge traktnamn  
  *Skamboledtt åkrar Lindesro hus  
  Skateholms å å Linedal, se Lilla Beddinge traktnamn  
  *Skouffbrödett åker Lugnet hus  
  *Snugge grund Lyckebo hus  
  *Stabierg (Stauffbierg), Lille o. Lange åkrar Lysehem småbruk  
  *Stackers ryggenn åker Maglehem, se Lilla Beddinge traktnamn  
  *Stagebröds engh äng Mariedal gd  
  *Steengaarden stendös Martinstorp hus  
  *Sten gordtz ryggen åker Nya lägret fiskläge  
  *Stens ryggen åker Nybo hus  
  *Sterten (*Stertin) åkrar Nyhem hus  
  *Strand Rugiordt åkerjord Nyhus del av fiskeläge  
  *Stömminge havreåker Olastorp hus  
  *Sueds engen havreåker och äng Persbo hus  
  *Suegs bröditt havreåker Rackhög plats  
  Sänkebäck bäck Rosenhill hus  
  Sänkebäck bäck /Se Sandhem hus  
  *Tiisle delen (*Tiisle ledin) åkrar Sandamöllan f.d. väderkvarn  
  *Tiörnis delen åker Sekarsro hus  
  *Toerup syndre wong vång Sjödal hus  
  *Tofften åker Sjönäs hus  
  Tornhög ättehög /Se Sjöslätt hus  
  *Torsryggenn åkrar Sjöstrand hus  
  *Trouppe marck Saknas Sjövik hus  
  *Tung agerenn åker Sjövik hus  
  Ve(e)bäck bäck /Se Skoltorpet hus  
  *Veebeck engenn äng Snubbe hus  
  *Welengenn (*Veylengen) åker Solglimt hus  
  *Welengenn (*Veylengen) åker Solhem hus  
  *Verelskiiffted havreåker Solhem hus  
  Vipphög gravhög Stengården gd  
  *Vång, Norra Saknas Stengården gård  
  *Vång, Västra Saknas Stensvik hus  
  *Vång, Östra Saknas Strandhem hus  
  *Äspö mosse f. d. myr Strandhill hus  
  *Ørnen (*Ørenn) åkrar Strandklint hus  
  Östersjön hav Strandstugan hus  
  Östersjön hav Strandvik småbruk  
    Torshill hus  
    Vikslätt hus  
    Viktorsborg hus  
    Vilhem hus  
    Villa Stamhem hus  
    Vårdhem hus  
    Västermarken bebyggt område  
    Västermarken del av sn  
    Västermarkens småskola småskola  
    Ängdala gd  
    Ängdala hus  
    Ängslund hus  
    Äspöholm småbruk  
    Aspöholm gård  
    Östergård gd  
    Östrabo gd  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.