ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Äspö socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 178 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 12
Äspö sn /Se *Abilde agir åker Äspö sn Algotskälla källa
Äspö sn Allgotsstenen sten Äspö sn och by Algotssten sten
Äspö sn *Algu stenind Saknas Äspö sn Groe område
Äspö sn *Almens ryggenn, *Norre almens ryggen åker resp. åker Algotsborg gd Hejdan område
Äspö sn *Almens skiiffte äng Blåseberga hus Karneskilla källa
Äspö sn *Almens skiiffted havreåker Dalahill gd Rackarekroken område
Äspö sn *Barnnehöls engen äng Emmasro hus Rumlarekroken vägmöte
Äspö sn /Se *Bleger åker Fridhem hus Strätet vägstycke
Äspö sn /Se *Bre agerenn åker Gamlegård gård Sänkebäck bäck
Äspö sn /Se *Bredekiers ageren åker Gränsbo gd Ulvahögarna ättehögar
Äspö sn /Se *Brobecks agerenn åker Karlsro gd Äspö allmänning byallmänning
Äspö sn /Se *Bro ryggen åker Lugnet, se Äspö traktnamn Äspö kulle ättehög
Espe sn /Se *Bro ryggene åkrar Prästgården gård  
Äspö sn /Se *Broryggene åkrar Snurrtill gård  
Äspö sn /Se *Dall (*Dals ryggene) åkrar Solhäll småbruk  
Äspö sn /Se *Dall åker Toddyholm gård  
Äspö sn /Se *Dams agerenn åker Åkerstorp hus  
Äspö kyrka Saknas *Dams engen äng Äspemöllan kvarn, f.d. väderkvarn  
Äspö kyrka Saknas *Dams ryggen åker Äspenäs hus  
*Moens Tolssens gaardt f. gd *Diigis agerenn, *Diigis engen åker resp. äng Äspö traktnamn  
*Matz Adams gaardt f.gd *Duestens ager åker Äspö by  
*Oluff Moens gaardt f. gd *Dyresteens ager, *Dyresteens engen åker, resp. äng Äspö femma hus och småställen  
Prästbolet Saknas /Se Dösse ryggene åkrar    
Prästgården prästgård *Eng agerenn åker    
Sankt Nicolai altare Saknas *Engebrödtt äng    
*Vårfrualtaret Saknas *Erte ager åker    
Äspö by *Felen åker    
Espö by *Felein åkrar    
Äspö by *Fiire karlle marck åker    
Äspö by o. sn *Fose Saknas    
Äspö by *Gaasse agrene åkrar    
Äspö by *Gerris ryggene åker    
Äspö by *Graffuir, Norre äng    
Äspö by *Groë ager havreåker    
Äspö by »Groe ager» havreåker /Se    
Äspö by *Groebecks engen äng    
Äspö by »Groebecks engen» äng /Se    
Äspö by *Groe engen äng    
Äspö by »Groe engen» äng /Se    
Äspö by *Grönebecks engen äng    
  *Grönemais engen äng    
  *Gyretofftenn åkrar    
  *Heiden äng    
  *Heiden äng    
  *Heide styckidtt havreåker    
  »Hettelösse bierg åkrar    
  »Hettelöse bierg» åker /Se    
  *Hettelösse bierg åkrar /Se    
  *Horssebeck bäck    
  *Horssebeck, *Horsebecks ager bäck resp. åker    
  »Horssebeck» bäck /Se    
  *Hullebecks agir åker    
  *Hyndynne agerenn åker    
  *Höffde ryggenn åker    
  *Ingres agre åkrar    
  *Jens skredders ager åker    
  *Jättebron stenar    
  Jättebrunnen källa    
  Karlebäck bäck /Se    
  *Karlle becks agerenn havreåker och äng    
  Karnas Killa källa    
  *Kierlinge hullen havreåker    
  *Kille engen, *Kille ager äng resp. åker    
  *Kindbenit åker    
  *Kircke kerns agerenn åker    
  *Kircke sties agerenn åker    
  *Kokiers agir åker    
  *Kolbidenn åker    
  *Koller (*Köller, »Kiöller) åker    
  *Korsagger havreåker    
  *Korskers ager åker    
  *Krog agir åker    
  *Kudsebers ryggenn, *Kudsebiers stenin åker resp. sten    
  *Kudsebergs stien stig    
  *Kulds agir åker    
  *Laë ageren åker    
  *Lang ager åker    
  *Leergraffue agre åkrar    
  *Lette engen äng    
  *Löckis ende ageren åker    
  *Löckis enden Saknas    
  *Lögiskier kärr    
  *Lön Saknas    
  Lönnebäck bäck /Se    
  *Lönsbecks engen äng    
  *Mehe Saknas    
  *Mehe åker    
  *Mose engen äng    
  *Norre wongeleit led    
  *Odde høÿ gravhög    
  Oddeshög gravhög    
  *Ormerlöff åkrar    
  *Oulrimmen åker    
  *Per-Holms engh äng    
  *Per Knuds höffde ryg åker    
  *Per-Niels agre åkrar    
  *Per Niels eng äng    
  *Piile tofftenn åker    
  *Preste tofftenn åker    
  *Preste tofftenn åker och äng    
  Prästbolet åker /Se    
  *Puge brönden åker    
  *Ragen åker    
  *Reffhöy åker    
  *Riffue ryggell åker    
  *Röde engen äng    
  *Röds ager åker    
  *Seneke eng, Lille och Store ängar    
  »Sencke eng» äng /Se    
  *Senckerne Saknas    
  »Senckerne» åkrar? /Se    
  »Sencke weyen» väg? /Se    
  *Sinebierrid åker    
  Skambolen ägonamn /Se    
  *Skinfilten havreåker    
  *Skouffleds ageren åker    
  *Skouffedtz ageren åker    
  *Sniebierg höjd    
  *Spund ageren åker    
  *Spund agerenn åker    
  *Spund agerenn åker    
  *Spundett åker    
  *Spundett åker    
  *Spundett åker    
  *Steins kiers engen äng    
  *Stening åker    
  *Stieffle aggir, *Stieuffle engen åker resp. äng    
  *Stieulebeck bäck    
  »Stieulebeck» bäck /Se    
  *Stieulebecks ageren, *Stieulebeck åker resp. bäck    
  *Stieule broes agir åker    
  *Stieuleholm åker    
  *Stiis ager åker    
  *Suineholm åker och äng    
  *Syndre lier åker    
  Sänke- fled i ägonamn    
  Sänkebäck bäck    
  Sänkebäck bäck /Se    
  Sänkebäck bäck /Se    
  *Toërup marck Saknas    
  *Tofftebecks agerenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte ryggene åkrar    
  *Toffte ryggene åkrar    
  *Toffue kiern, (*Töffue kernn) tjärn    
  Toftabäcken bäck? /Se    
  *Toirs ryggen åker    
  *Tolekiille agerenn, *Tolekiille engen åker resp. äng    
  *Tornne agerenn åker    
  *Torpe rögill,*Torpere rögils engen,*Lille torpe r åker resp. ängar    
  *Toste kiers agerenn havreåker och äng    
  *Trestens ageren åker    
  *Tuerlycke havreåker och äng    
  *Tuerre kierin åker och äng    
  *Tunge åker    
  *Tyils mad agerenn åker    
  *Tånekille, Tånekilla åkern kärr /Se    
  Vdhöys agerenn åker    
  Uggledös stendös    
  *Vlshöys agerenn åker    
  Ulvahög gravhög    
  Ulvahögarna gravhögar    
  *Wekiern äng    
  *Vekiers agir, Lille åker    
  *Will agerenn åker    
  *Visle bierg åker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  Vång, Södra vång    
  *Vång, Västra Saknas    
  Vång, Västra vång    
  *Vång, Östra Saknas    
  Vång, Östra vång    
  *Ørckne steen sten    
  *Örckne stein sten    
  *Ørnne ager havreåker    
  *Østre kloffue havreåker    
  Östersjön hav    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.