ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rängs socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 49
Räng sn *Aëll weyenn väg Räng sn sn Black sandrevel, stenar
Räng sn *Auille ageren åker Räng socken och by Blacksör sandrevel, stenar
Räng sn *Backindtt Saknas Rängs socken socken Blinda Segelskär skär
Reng sn *Beckis agir åker Reng sn o. kyrkby Blinda skär grund
Räng sn *Beckis agir åker Allstorp gård Blinde Skäret skär
Räng sn *Bierge hullenn åker och äng Almlunda gård Byshög nu jämnad högbacke
Räng sn *Biergis agir åker Almnäs gård Bysgravar grusgrav
Räng sn *Biergs ager åker Annedal gård Dene källa källa
Räng sn Black ör /Se Annexet, se Räng traktnamn Fiskarehusen del av by
Räng sn /Se Blacksör skär, ör /Se Axeltofta gård Fredshög kulle
Räng sn »Blaxör» Se Blacksör Saknas Bangården Ljunghusen, se Kämpinge traktnamn Fästan åkermark
Räng sn Blinda Segelskär, se Blinde skär Saknas Banlinjen, se Räng traktnamn Gamlegårdstornen hagtorn
Räng sn Blinde skär skär /Se Banvallen, se Räng traktnamn Gatukärret byadamm
Räng sn *Bolme engen äng Berga villa Gyesittestol sten
Räng sn *Brödekers agir åker Berglunden, se Kämpinge traktnamn Heden ljungskifte
Räng sn *Brödernne åkrar Bernstorp, se Räng traktnamn Herrskapskroken åkermark
Räng sn *Brödernne åkrar Björka, se Räng traktnamn Hultet vattensamling, nu igenväxt
Räng sn *Brödernne åkrar Björka, se Kämpinge traktnamn Häjtekroken bukt
Räng socken *Bröndis (*Bryndis) åker Björknäs villa Högen jämnad kulle
Räng sn *Daäll ager, (Dall ager) åker Denakälla gård Kronovattnet fastighet
Reng sn *Diigett dike Elsebo, se Räng traktnamn Källan källa
Räng sn *Diigis agir åker Fattiggården gård Kämpingebukten bukt
Räng sn *Enebierg höjd Fredshög gård Kämpinge västra ljungskifte skog, ljung
Räng sn *Enge wongen Saknas Fredshög gård Kämpinge östra ljungskifte skog, ljung, odlad jord
Räng sn Falsterbokanalen kanal Fridhult, se Räng traktnamn Mensalejorden åkermark, kyrkojord
Räng sn *Fridtz höy marck Saknas Furulund, se Räng traktnamn Norgevägen väg
Räng sn Gomlegårdstornen naturminne Furulund, se Räng traktnamn Prästadammen damm
Räng sn *Gaardtt ageren åker Gamlegård f.d. gård Prästadammen vattensamling
Räng sn *Gaasse braden (*Gaasebiiden) åker Gamlegård gård Prästaskogen skog
Räng sn *Glam ager åker Gläntan villa Riskärr f.d. moras, nu åker, delvis bebyggt
Räng sn /Se *Gluben (*Glubenden) Saknas Grevens skog skog, nu med villor Ljungskogen skog
Fredshög gd *Gluben Saknas Hermanstorp gårdar Risekärr del av ägor
Fredshög gd *Glubs madtt äng Höllviksstrand badhotell Riskärr markområde, f.d. moras
Fredshög gd *Gröne weyen väg Jaktpärlan, se Räng traktnamn Lilla Räng del av by
Fredshög gd /Se *Hammirs agir åker Kämpinge traktnamn Rängs sand del av by
Frishøyæ, se Fredshög gd *Hauffre wongen åker Kämpingetorp, se Kämpinge traktnamn Segelskären skär
Fryzhøgh, se Fredshög gd *Hermanstorp mark Saknas Kämpinge by Själhundaskäret rev
Fåglevik Saknas /Se *Heyden Saknas Kämpinge by Skovlen vattensamling
Hermanstorp by *Heydenn Saknas Kämpinge poststation Skovl, Lille vattensamling
Hermanstorp by *Heydenn Saknas Kämpinge fiskarehus del av by Skovl, Store vattensamling
*Jens Pederssens gaardtt f. gd *Hylckne (*hölcknne) saknas Kämpingegården gård Skälhundeskäret skär
*Jep Aagis gaardtt f. gd Hyllehög gravhög Ljungdala, se Räng traktnamn Snickarehålet djup
*Jost möllers gaardtt f. gd ?Högen jordhög Ljungen skog med villor Stenudden udde
Kämpinge by Höllviken vik /Se Ljunghusen hus Lilla Stjövl byadamm
Kämpinge by *Hörmusse äng Ljunghusen villaområde Lilla Stjövl byadamm
Kämpinge by *Höydestenen Saknas Ljunghusen station jvg. stn. Stora Stjövl byadamm
Kämpinge by *Höyenn höjd Ljungskiftet, Västra markområde med hus Stora Stjövl byadamm
Kämpinge by *Höyenn (*Höydenn) höjd Ljungskiftet, Östra mark, hus Storebro bro
Kämpinge by *Höys agir åker Ljungskogen skogs-, förr ljungmark, delvis bebyggt område Surehålorna sankmark
Kämpinge by *Høys wongh Saknas Ljungskogen skog med villor  
Kämpinge by *Jens Olssens tofft åker Ljungskogens strandbad villaområde, badplats  
Kämpinge by *Kelle (kolle) kiildens höy höjd Ljungsäter kustsanatorium  
Kämpinge by Kämpingebukten bukt Lugnadal gård  
Kämpinge by och fiskeläge *Kempinge leid led Mark, se Kämpinge traktnamn  
Kämpinge förr egen sn, nu by /Se Kämpinge ljung Saknas Mölledal, se Räng traktnamn  
Kämpinge by Kämpinge strandbad sandstrand Norge eller Norget hussamling  
Kämpinge f. egen sn, nu by Kämpinge strandbad sandstrand Norgehusen del av by  
Kämpinge by *Kempinge wongh Saknas Norrie småbruk  
Kämpinge by *Kiilde (Kiille) musse mosse Norrie hus  
Kämpinge kyrka f. kyrka *Kiille agir åker Rutsbo villa  
Kämpinge by *Kinden åker Räng traktnamn  
Kämpinge by *Klas (*Klasse) agir åker Räng traktnamn  
Kämpinge f. egen sn, nu by *Klicke bierg höjd Räng by  
Kämpinge by *Kringell ager åker Räng, Lilla hus  
Kämpinge by *Kroge ager åker Rängs Sand hus, jordområde  
Kämpinge by /Se *Lauritzis tofft, Syndre Saknas Rängs skola skola  
Kämpinge by /Se *Leditt led Rängstorp, se Räng traktnamn  
Kämpinge by o. fiskeläge /Se *Lercke kier kärr Sandero gård  
Kämpinge by /Se *Leyett led Smedjebacken, se Stävie traktnamn  
Kämpinge Saknas /Se Lillestjövel bydamm /Se Solhaga, se Räng traktnamn  
Kämpinge kyrka ruin Lillestjövel kärr /Se Stengärdet, se Kämpinge traktnamn  
*Möllen kvarn Ljungen, se Kämpinge ljung Saknas Stjärnboet, se Räng traktnamn  
Prästgården prästgård Ljungskogens strandbad sandstrand Strandstugan villa  
Räng by *Long ageren åker Stävie traktnamn  
Räng by *Long engene ängar Stävie by  
Räng by *Lönn äng Stävie gårdar  
Räng by *Löns ager åker Svenstorp gård  
Räng by *Maëng äng Tallheden, se Kämpinge traktnamn  
Räng by *Mersebeck Saknas Truls i Brunn(shuset) hus  
Stävie by Mersebäck bäck /Se Täppan hus  
Stävie by *Mogens Anders tofft åker Ängdala, se Räng traktnamn  
Stävie by *Musse ageren åker    
Stävie by /Se *Musse agir åker    
Stävie by *Musse engen äng    
Stävie by *Mussen mosse    
Stävie by *Mölle agerenn åker    
Stävie by *Mölle agerenn åker    
Stävie by *Möllevången Saknas    
Stävie by *Nebingen Saknas    
Stävie by *Nödebeck Saknas    
Stävie by Nödebäck bäck /Se    
Stävie by *Nödegabit Saknas    
Stävie by *Proffuil Brow Saknas    
Stävie by *Preste heyden Saknas    
Stävie by *Prestekierridtt åker och äng    
Stävie by Prästadammen damm /Se    
Stävie by *Raa, (*Raais agir) åker    
Stävie by *Reffhöyenn höjd    
?Stävie by *Reffhöy höjd    
Stäfvie by *Rendagir åker    
Stävie by *Reng agerenn åker    
Stävie by *Reng wey väg    
Stävie by *Ruilshöy (*Ruels höyenn) höjd    
Stävie by *Ryggen, Norre o. Syndre åker o. äng    
*Viemussis gaardtt f. gd *Sand diigitt dike    
  *Sandkullen Saknas    
  Sohög kulle /Se    
  *Spiellen (*Spiellitt) åker    
  *Steen agir åker    
  Stenudden udde m. minnessten    
  *Sternn agir åker    
  *Steuel maë Saknas    
  *Stewy long ager åker    
  *Sti (*Sty) ager åker    
  *Storcke agir åker    
  *Storcke agir Saknas /Se    
  *Sty ager åker    
  *Suinekulle agerenn åker    
  *Taghöyenn höjd    
  *Thurekulden (*Thurekuldtt) kulle    
  *Thurekulden (*Thurekuldtt) kulle    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte wong Saknas    
  *Tornn agir åker    
  *Tornne agir åker    
  *Torp agir åker    
  *Torp agir åker    
  *Tuls tofftenn åker    
  *Tyregaardtz agir åker    
  *Wdengene ängar    
  *Vibetungen Saknas    
  *Vång, Lilla Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.