ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skegrie socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 21
Skegrie sn /Se *Beckindtt, *Becks eng åker o äng Skegrie socken Albäcksån bäck
Skegrie sn *Bies eng äng Skegrie socken och by Bysbacke grusbacke
Skegrie sn *Biörnne dellen åker och äng Agnesro hus Häjdan åker
Skegrie sn *Bunekhöys agerenn havreåker Almedal gård Killebäck grop
Skegrie sn *Degnnekraagenn åker Annalund, se Skegrie traktnamn Killebäcksbacken backe
Skegrie sn /Se *Degntruis agir åker och äng Annedal, se Skegrie traktnamn Klockarebolet jord i Skegrie by o. sn
Skegrie sn /Se *Digisagerenn, *Diigis engen åker och äng Asklunda gård Klockarejorden jord i Skegrie by o. sn
Skegrie sn /Se Diigis ager åker Assartorp gård Kroks håla dalsänka
Skegrie sn /Se *Dyss ager åker Dalhem gård Kyrkoängen åkermark
Skegrie sn /Se *Döömands krog äng Ekebo hus Lergravarna f.d. lergravar
Skegrie sn /Se *Erte dellen havreåker Fyrås hus Liebacken backe med väg
Scethröghe, se Skegrie sn *Gaasseliden äng Gotthem hus Lög vattendamm
Schetrøgum, se Skegrie by *Gaasse bröndenn åker Gränsbro gård Lög f.d. vattenhåla, nu åker
Skegrie by *Halle steenn åker och äng Haga hus Prästabacken backe
Skegrie by *Hyllen åker Helgelund hus Prästalyckan åkermark
Skegrie by *Hönne bierg havreåker Kilen, se Skegrie traktnamn Stendösen fornminne
Skegrie by /Se Killebäck dike /Se Klockarbolet, se Klockarebolet traktnamn Stendösen stendös
Skegrie by *Kircke ryggenn åker Klockarebolet traktnamn Toften åker
Sketring, se Skegrie by *Langhorssit (-ett) Norre o Syndre åker Kumla hus Torvängarna mosskifte
  *Leergrauffs spiellid havreåker Lokalen, se Skegrie traktnamn Värbron bro
  *Leergrauffs spiellidtt åker Lovisedal hus Åttingen åker
  Liebacken mindre höjd Lugnet hus  
  *Lienn åker Lyckebo hus  
  *Lille bröde åker Nellyhem hus  
  *Long ager havreåker Rosenhäll, se Skegrie traktnamn  
  *Long agerenn havreåker Skegrie traktnamn  
  Lög vattensaml. /Se Skegrie by  
  Lökebergsfallet odlingsmark /Se Skegrie skola skola  
  Lökkärret åker /Se Skegrie station jvg.stn  
  Lökskiftet åker /Se Skegrietorp, se Skegrie traktnamn  
  Löyebierg, Norre o. Söndre åkrar /Se Solhyddan hus  
  *Löyebierg (*Löybierridtt) Norre o Syndre åkrar Tegelbruksgården gård  
  *Maë engenn äng Torvängarne hus  
  *Magle agerenn havreåker Torvängen, se Skegrie traktnamn  
  *Musse stickedtt havreåker Ängadal, se Skegrie traktnamn  
  *Möllespiellidtt åker Ängdala hus  
  *Norre tofft åker och äng Ängsholm hus  
  *Oorenn, Norre och Syndre åker o. äng Ängshög gård  
  *Preste engen äng    
  *Pryssekiers ager havreåker    
  *Röstennen åker    
  *Satzere toufftenn havreåker    
  *Sten spiellidtt åker    
  *Suinedyssenn åker    
  *Taffuilboridt, *Westre taffuilbordtt havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Torrm agerenn havreåker    
  *Tule kerffuitt åker    
  *Törre engenn äng    
  *Weyssdellenn åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Ørrebiergh havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.