ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lilla Slågarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 63
Slågarp, Lilla el. Stora snr. *Dambssberig gränsmärke Slågarp, Lilla socken Bjereled plats, backe
Slågarp, Lilla sn /Se Hättemossen terräng Annarp by Bonnelöse fylld mossgrav
Slågarp, Lilla o Stora snr. *Kircherijss(t) gränsmärke Annarp gårdar Brötemosse torvgrav
Slågarp, Lilla o. Stora snr Lukas hög gravhög Annarpsdal gård Bysdamm vattensamling, mossgrav
Slågarp sn Nätthög fornlämning Annerup gård Clementsängen jord i L. Slågarps sn
Slågarp, Lilla sn Ringhög fornlämning Bergalid gård Fjärhög mossgrav
Lilla o Stora Slågarp sn Ringhög fornlämning Billedamm hus Fårebjer, Lilla åkerbacke
Slågarp, Lilla sn S:t Hans hög gravhög Billedam, se Haglösa traktnamn Fårebjer, Stora åkerbacke
Slågarp, Lilla el. Stora snr Skoghög fornlämning Blåseberga öknamn Gamledamm torvgrav
Slågarp, Lilla sn *Skouager (*Skouffagir) åkrar Blåseberga gård Gatukärret byadamm
Slågarp, Lilla sn *Skoufftornens ager åker Gustavsberg gård Gåsahagen åkerfält
Slågarp, Lilla sn Skoufftornens ager Saknas /Se Gustavsberg gård Hagebjer hög backe
Slågarp, Lilla sn Skoufftorns engh Saknas /Se Hagalid gård Haglösa med Lilla Slågarp bebyggelse
Slågarp, Lilla sn Storkeket terräng Hagalund gård Hallsten åkerfält
Slågarp, Lilla sn *Syndre mark Saknas Hagen hus Hättan mosse
Slågarp, Lilla sn Torshög gravhög Haglösa traktnamn Hättan mosse
Slågarp L. sn /Se Tvehög mindre höjd Haglösa by Hättemossen mosse
Slågerup, trol = Slågarp, Lilla och Stora sn:ar /Se Tällhög gravhög Haglösa by Högen ättehög
Slågarp, Lilla sn /Se *Wirretofft åker Haglösa kungsgård = Haglösa 18 Saknas Kattekille torvgrav
Annarp by   Haglösa Kungsgård gård Kindbensgravarna mossgrav
?Annarp by   Haglösamöllan väderkvarn Kräfsehålet mosshåla
Annarp by   Hemhult hus Kräfsekärret mossgrav
Annarp by   Hultsvad gård Kyrkobjersbacken backe
Annarp by   Hultsvad några hus Källan äng och odlad mark
Billedam hus /Se   Högbo gård Källmar mossgrav
Haglösa Saknas   Hörnet hus Käringhögen f.d.hög, liten förhöjning
Haglösa by   Klörup by Långemosse mossgrav
Haglösa by   Klörup by Lärkeholmen mossgrav
Haglösa by   Klörup traktnamn Mellanvången, Lille mossgrav
Haglösa by   Klörupsbackarna höga backar Mellanvången, Store mossgrav
Haglösa by   Klörupsgården gård Mellanvångsgravarna kärr
Haglösa by   Klörups mejeri mejeri Padderelotten åker
Haglösa by   Klörups skola skola Prästhögen ättehög
Haglösa by   Kullastorp gård Prästhögsmossen mossgrav
Haglösa by   Kullastorp gård Pumplotten åkermark
Haglösa by   Liljemärke gård Pörre mossgrav
Haglösa by   Liljemärke gård Ringhög jämnad kulle
Haglösa hg   Lindåkra gård Rockhög ättehög
Haglösa by   Lövdala gård Rockhög ättehög
Haglösa by   Möllebacken hus, backe Rörmossen mosse
Haglösa by   Nelsbo hus Sjömossen mosse
Haglösa by   Norget hus Skogshög ättehög
Haglösa by   Norremark hus Lille Skoghög ättehög
Haglösa hg   Nyhem hus Skoghög, Lille mosse
Haglösa by   Nyhem hus Store Skoghög ättehög
Haglösa hg   Rockhög gård Skoghög, Store mosse
Haglösa hg   Skinnrevorna hus Skogledet gränsmöte
Haglösa by   Lilla Slågarp, se Haglösa traktnamn Skorrebro bro
Haglösa by   Slågarp, Lilla gårdar, hus Spångsbacken backe
Haglösa by   Solhem, se Klörup traktnamn Stockhög mossgrav
Haglösa hg   Solkullen gård Sumpen mossgrav
Haglösa hg   Södregård gård Toftemosse mossgrav
Haglösa hg   Tega gård Tornåker mossgrav
Haglösa hg   Tjuvahålet hus Torparegraven mossgrav
Haglösa hg   Toftaholm hus Trälleborgsmossen mossgrav
Haglösa hg   Tofteholm gård Trälleborgsvägen väg
Haglösa hg   Villie by Valborgskroken plats i Annarp
Haglösa hg   Villie by Vinterbyggesgraven mossgrav
Haglösa hg   Villiegården gård Vintebygget åker
Haglösa hg   Villåkra gård Vipeholmen mosse
Haglösa hg   Ängeltofta gård Vipeholmsgravarna kärr
Haglösa hg     Yxan mossgrav
Haglösa by     Åmossarna mossgravar
Haglösa by      
Haglösa hg      
Haglösa by      
Haglösa hg /Se      
Haglösa bost.?      
Haglösa by      
Haglösa by      
Haglösa by      
Haglösa kungsgård Saknas      
Haglösa by      
Haglösa by      
Haglösa Kungsgård hg      
Haglösa kungsgård      
Haglösa gd      
Haglösa by      
Haglösa by      
Haglösa by /Se      
Haglösa kungsgård Saknas      
Haglösa kungsgård hg      
Klörup by      
Klörup by      
Klörup by      
Klörup by      
Klörups gästgivaregård Saknas      
*Södra och Norra Mölla kvarnar      
Slågarp, Lilla el. Stora by      
Slågarp, Lilla by      
Slågarp, Lilla by      
Slågarp, Lilla by      
Slågarps län del av Lilla och Stora Slågarps snr      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      
Villie by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.