ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammarlövs socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 124 Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn : 37
Hammarlöv sn Björnhög gravhög Hammarlöv socken och by Almängen mossgrav
Hammarlöv sn *Biörnshöysagir åker och äng Hammarlöv socken Björnabacken ättehög
Hammarlöv sn *Bohulck åker och äng Bantorp gård Björnshög kulle
Hammarlöv sn /Se Bonhög fornlämning Björnshög gård Bonhög ättehög
Hammarlöv sn Bonhög ättehög /Se Botildenlund gård Brytestugshögen kulle
Hammarlöv sn *Borre (*Burge) ryggene åker o. äng Botildenlund, se Hammarlöv traktnamn Flinten vattensamling
Hammarlöv sn *Bredespieldtt åker och äng Brytedal gård Fläskemosse mossgrav
Hammarlöv sn *Breingenn havreåker och äng Framnäs gård Garnhög ättehög
Hammarlöv sn Brytestuhög gravhög Garnhög gd Gatukärret byadamm
Hammarlöv by, sn /Se *Bröndkiers ager åker Grönehög gård Gyemosse f.d. äng, åker
Hammarlöv by o. sn /Se *Dams agir, Gamble åker och äng Haga, se Värlinge Östra traktnamn Gåsalyckan äng
Hammarlöv sn /Se *Diigis agir åker Hammarlöv traktnamn Hejdemossen mosse
Hammarlöv sn /Se *Dyngis kier åker och äng Hammerlöv by Hyllegraven mossgrav
Hammarlöv sn /Se *Flettebiers ager åker Mariero gård Häjdemossen mossgrav
Hammarlöv sn /Se *Flintebiergs agir, *Flintebiergs eng åker resp. äng Odinsborg gd Hästhällen äng, vattensamling
Hammarlöv sn /Se *Foërne Stieffl äng Pile gd Kitthög ättehög
Hammarlöv sn /Se *Friise diige åker Pålsjö, se Värlinge Östra traktnamn Kyrkebro bro
Hammarlöv by *Fröhöy, *Fröhöys musse åkrar Skrubberne mark, gård Kyrkebrosgraven mossgrav
Hammarlöv by *Fröhöys musse havreåker o. äng Snarringe del av by Lusedamm äng
Hammarlöv by *Gers engen havreåker Snarringe hus Långbyxa märgelgrav
Hammarlöf by *Goebiergh havreåker och äng Tofta, se Värlinge Östra traktnamn Mellanmossen mossgrav
Hammarlöv by »Goëbierg åker Värlinge, Norra hus Myremossen mossgrav
Hammarlöv by *Grudtt havreåker Värlinge, Östra traktnamn Möllareängen äng
Hammarlöv by *Hammerlöff höy höjd Östra Värlinge by Norremosse mossgrav
Hammarlöv by *Helde havreåker Värlinge, Östra by Prästebacken åkerbacke
Hammarlöv by *Holmagre åkrar och äng   Roekullen backe
Hammarlöv by *Hylldenn havreåker   Rörsjö mosse
Hammarlöv by *Höde ryggen åker och äng   Stendösen stendös
Hammarlöv by och sn /Se *Höffde agir åker   Stendösen i Snarringe fornminna (dubbeldös)
Prästgården prästgård *Höffdenn havreåker   Tingeshögen ättehög
Värlinge, Östra by *Höffde ryggene åkrar   Tingshögen ättehög
Värlinge, Östra by *Höffde ryggene åkrar   Toftemosse mossgrav
Värlinge, Östra by *Höffde weyen havreåker   Toftängen äng
Värlinge, Östra by *Ingels kulde åker och äng   Tornhög ättehög
Värlinge, Västra by *Julle höy åkrar   Ysle mosse mosse
Värlinge, Östra by *Kircke ager åker   Yslemosse mosse
Värlinge, Västra o. Östra byar *Kircke ager havreåker   Yslemosse mossgrav
Värlinge, Västra o. Östra byar *Kirckebierg åker och äng    
Värlinge, Östra by *Kircke bro äng    
Värlinge, Östra by Kitthög fornlämning    
Värlinge, Östra by *Klecke åker    
Värlinge, Östra by *Klacke, Lille och Store åkrar    
Värlinge, Östra by *Kogis ager åker    
Värlinge, Östra by /Se *Korssedtt havreåker    
Värlinge, Östra by /Se *Korsse ryggene åker och äng    
Värlinge, Ö. Saknas /Se *Korsse tofftenn åker    
Östra Värlinge Saknas /Se *Kuldenn havreåker    
Värlinge, Ö. by /Se *Kölleskafftedt åker    
  *Liusse dams agir, *Liusse dams eng åkrar och äng    
  *Lundebierg åker och äng    
  Långbyxa märgelgrav /Se    
  *Marckeskiell havreåker    
  *Marckeskiels ager åkrar    
  *Marckeskiles ager äng    
  *Megene kier åker och äng    
  Megene kier Saknas /Se    
  *Mobiergs rygg åker    
  *Morten Ols gaardtt f. gd    
  *Möge, Gamble åker och äng    
  *Norkiilde åker och äng    
  *Prestekulden åker och äng    
  *Preste wads ryggen, *Preste wads eng åker resp. äng    
  *Prestewandtt havreåker    
  Preste wandtt åker /Se    
  *Preste weyenn åker och äng    
  *Rende agir åker    
  *Rende agir, Lille åker och äng    
  *Romande höy åker och äng    
  *Ruekulde (Ruekulle) havreåker o. äng    
  *Ruekulde(»Ruekulle) havreåker o. äng    
  *Ruekuldtt åkrar och äng    
  *Rödengene havreåker och äng    
  *Rögle åker    
  *Rörkiille ager, *Rörkiille eng åker resp. äng    
  Rörsjö sjö /Se    
  *Sadell ager havreåker och äng    
  *Sencke kier åker och äng    
  *Siöbierg åker och äng    
  *Skalde åker och äng    
  *Skieppe kier åker    
  *Skiifftedtt havreåker    
  *Skiiffte, Lille och Store havreåkrar    
  *Skinde flinte åker    
  *Skreppekier åker    
  Skäls hög hög i rågång /Se    
  *Slettebierg havreåker och äng    
  *Spundett havreåker    
  *Stendössenn åkrar    
  *Stolpe ryggene åkrar    
  *Stude rompen åker och äng    
  *Suine kiilde åker och äng    
  *Suinekiilde mad havreåker    
  Tingshögen gravhög    
  *Toëhöy havreåker och äng    
  *Toffte havreåker    
  *Toffte ager åker    
  *Toffte ager åker    
  *Toffte backe åker    
  *Toffte mosse åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte rygge åkrar    
  *Tommeruppe wong Saknas    
  *Tonde kier havreåker    
  *Torn ager åker    
  *Tornen Saknas    
  Tornhög fornlämning    
  *Tornhögis ager åker och äng    
  *Tornhöy havreåker    
  *Tornhöys ager, *Tornhöy eng åker resp. äng    
  *Tornn ager havreåker    
  *Tornne holmene åker och äng    
  *Torn ryggenn havreåker    
  Trelleborgsvägen väg    
  *Tuedösse ager åker    
  *Westre ager åker    
  *Weylengenn, *Lille weylenge åkrar    
  *Wraaens kulde åker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  Ysle mosse vattensamling    
  *Øxne musse havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.