ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gylle socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 19
Gylle by o. sn *Aagerup ager åker Gylle socken och by Djupinge ängsmark
Gylle sn /Se *Aagerup ager åkrar Gylle socken Fladebjer backe
Gylle sn *Aals ager åker Annelund hus Flatebjer backe
Gylle sn Ald weyen Saknas /Se Assarro hus Flintebjer åkerbacke
Gylle sn All wegen Saknas /Se Banbäcksgården gård Grubbekärr vattensamling
Gylle sn *Anne kier havreåker Brunosro hus Jyvinge eller Jyvingeängarna ängsmark
Gylle kyrka Saknas *Biers agrene, *Biers ryggenn åkrar Brunshill gård Kungsman f.d.äng, nu åker
Gylle sn /Se *Blaabönne ryggen åker Dalhem gård Lergraven märgelgrav
Gylle by o. sn /Se Blaabönne ryggen Saknas /Se Egenhärd hus Lundhög ättehög
Gylle sn /Se *Boëll, Lille, och *Storebooll åkrar och äng Fjärdringslöv traktnamn Rämpe åkermark, dalgång
Gylle sn /Se *Borre weys rygge, *Borre weys agir åkrar Fjärdingslöv by Rämpe ängsmark
Gylle sn /Se *Breingen havreåker Fjärdingslöv by Rämpebacken backe
Fiælistøff, se Fjärdingslöf by *Broge Bocks ager, *Brogebecks eng havreåker o. äng Fjärdingslöv by Rämpedalen åkermark
Fiellenslöff, se Fjärdingslöv by *Brokabäck natn. /Se Fjärdingslöv by Rämpegropen grop
Fiælisløff, se Fjärdingslöv by *Deynne ageren åker Fjärdingslöv by Torshögskullen ättehög
Fjärdingslöv by *Fiellenslöff rempe o. *Fiellenslöff rempis eng åker och äng Fjärdingslövs bangård, se Fjärdingslöv traktnamm Tvättegraven vattensamling
Fjärdingslöv by *Fiellenslöuff wongeledtt led Fjärdingslövsgården gård Unestorp utjord
Fjärdingslöv by *Fladebiers rygge åkrar Fjärdingslöv station jvg. stn. Unestorp utjord
Fjärdingslöv by Flatelbjer backe Framnäs hus Valborgskroken område i Fjärdingslöv
Fjärdingslöv by *Flintebierg höjd Frideborg hus  
?Fjärdingslöv by *Flintebierg höjd med havreåker o. äng Fridhem gård  
?Fjärdingslöv by *Giiffuinge äng Fridhem hus  
Fjärdingslöv by *Giiffuinge engen äng Fridhemsgården gård  
Fjärdingslöf by *Giiffuinge gære gärde Gamlebo hus  
Fjerdingslöf by *Giislöff ager åker Gotthem hus  
Fjärdingslöv by *Grubbekier åkrar och äng Grönadal gård  
Fjärdingslöv by *Gruudtt åker Gylle traktnamn  
Fjärdingslöv by *Guuldtofft äng Gylle by  
Fjärdingslöv by *Gylhöys ryggene åkrar Gylle boställe gård  
Fjärdingslöv by *Gylle högar högar Gyllegård gård  
Fjärdingslöv by Gyllehögarna ättehögar /Se Gylle mölla väderkvarn  
Fjärdingslöv by *Gylle Långhög höjd, triangelpunkt Gyllemölla väderkvarn  
Fjärdingslöv by *Gæris agir åker och äng Norra Gylle hussamling  
Fjärdingslöv jvgst. /Se *Gæris rempe åker och äng Gylle, Norre hus  
Fjärdingslöv by /Se *Hasle bro bro Gylle prästgård Saknas  
Fjärdingslöv gd /Se *Heellen havreåker Gyllero gård  
Fjärdingslöv by /Se *Holmindtt havreåker och äng Gylle skola skola  
Fjärdingslöv by /Se *Killager havreåker och äng Gylle, Södre hus  
Fjärdingslöv by /Se *Kils engen äng Gylletorp hus  
Fjärdingslöv by /Se *Kindbenit åker Gyllsboda hus  
Fjärdingslöv by /Se *Kircke ager åker Hellerup hus  
Fjärdingslöv samhälle /Se *Kollundts backen äng Hemmet hus  
Fjärdingslöv by /Se *Kongis maën havreåker och äng Hildelund gård  
Gylle by *Kuldager åker Höja Villa hus  
Gylle by *Kæilss bierg (*Kilsbierg) åker o äng Karlsnäs gård  
Gylle by *Köbinge agir åker Klämmedal hus  
*Jens Suends gaardtt f.gd *Land weys agir havreåker Kulladal gård  
*Jep Lauritz gaardt f.gd *Leditt led Kvarnhem hus  
*Oluff Tordtz gaardtt f.gd *Leeragir havreåker Källåkra gård  
Prästgården prästgård Lillebol ägonamn /Se Larsbo gård  
Torshög gd /Se *Liuntz dall åkrar Linjen Alstad-Fjärdingslöv, se Gylle traktnamn  
  *Liussebröndtt havreåker Lugnet hus  
  *Londgarne åker Lindevi hus  
  *Long ager havreåker Lundhem hus  
  Lundhög höjd Lundhög gård  
  Lundhög ättehög Långhyttan hus  
  Lundhög gravhög Nellyhill hus  
  *Lundhöys agir åker Nybogård gård  
  *Magle agrene åkrar Nybo, Villa hus  
  *Meenlösse havreåker Nyhem hus  
  *Meenlösse åkrar /Se Nytorp gård  
  *Miin tofft åker Perstorp hus  
  *Moër havreåker Prästgården gård  
  *Mograffuerne havreåker Solbacken hus  
  *Mograffuirne åker Solhaga (Villa) hus  
  *Musse engen äng Solhem hus  
  *Myn tofft åker Stjärnhem hus  
  *Norre gierde gärde Svensåker gård  
  *Norre marck havreåker Tomtebo hus  
  *Ormaën äng Torshög gård  
  *Ormager åker Torshög gård  
  *Rempestickidtt havreåker    
  *Rempis ager, *Rempis backe, *Rempe äng    
  *Rempis agir åkrar    
  *Roils beck bäck    
  Rögelsbäck bäck /Se    
  *Salnede engen äng    
  *Sandwadtt åkrar och äng    
  Skarhög gravhög    
  *Skarhöys agir åker    
  *Sköttings ager åker och äng    
  *Smaabolett havreåker    
  Småbolet ägonamn /Se    
  *Steen ager åker och äng    
  *Stielff maën äng    
  Storebol ägonamn /Se    
  *Tiuffue hullen Saknas    
  *Toffte engen äng    
  *Toffte engenn äng    
  *Tofftenn åkrar    
  *Toilshöys ager, *Lille Toilshöys ager åkrar    
  *Tornne ager havreåker    
  Torshög fornlämning    
  *Tranager åkrar    
  *Tuestene ryg, *Thuestens agir åker    
  *Wglesteen Saknas    
  *Valbiers rygh åker    
  *Weylengen åker    
  Virestadån å    
  *Wislekulle havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Øre tofft äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.