ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Anderslövs socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 113
Anderslöv sn *Aa agerenn havreåker Anderslöv sn och by Alemossen mosse med skog
Anderslöv sn /Se *Aaby diige ager åker Lerbjerskäringen personnamn Amerikagraven vattensaml.
Anderslöv sn *Aalhöy åker Lerbjerskäringen personnamn Asbjer höjd
Anderslöv sn *Asberg höjd Anderslöv socken och by Asbjer backe, skog
Anderslöv sn *Asberg höjd /Se Anderslöv socken Axeltofta åkermark
Anderslöv sn Asbjär höjd Anderslöv sn Badhusgraven märgelgrav
Anderslöv sn *Bell åker Adolfsro hus Byggeskroken åker
Anderslöv sn *Blitz ager åker Aletorp hus Bysvanning äng
Anderslöv sn Börringesjön sjö Aletorp, se Anderslöv traktnamn Bökebacken backe, åker
Anderslöv sn Börringesjön sjö Almhill hus Fiskarehällan backe
Anderslöv sn Börringesjön (även Klostersjön) sjö /Se Almhill hus Flintarpsgraven mossgrav
Anderslöf sn *Degnneagerenn åker Alsjöhem småbruk Galtasölan f.d. äng, nu åkrar
Anderslöv sn m.m. /Se *Diigis agrene åkrar Alvhem hus Gamlesjö torvgrav
Anderslöv sn /Se Domme höjd o. triangelpunkt Anderslöv traktnamn Gamlesjö vattensamling
Anderslöv sn /Se *Drottningenn åker Anderslöv by Gillesgruvbacken backe
Anderslöf samh. o. sn /Se *Forde backenn åker Anderslöv municipalsamhälle Gruskullen skogskulle
Anderslöv sn /Se *Gade kiernnidtt (Gadekiers agerenn) åker Anderslöv, se Sörby traktnamn Gruvan äng, dalgång
Anderslöv sn /Se *Gerris agerenn åker Anderslövs gästgivaregård Saknas Grönalund skog
Anderslöv sn /Se Gruskullen kulle Anderslövs mejeri mejeri Grönbybäcken bäck
Anderslöv sn /Se Grönbybäcken bäck Anderslövs station järnvägsstation Gåsabacken skogsbacke
Anderslöv sn /Se *Grönekielde åker Anderslövstorp hus Gåsahålan vattengrav
Anderslöv sn /Se Hasselkullen kulle Anderstorp hus Hagängen f.d. betesmark, åker
Anderslöv sn /Se *Hassemad åker Anneberg hus Hagängen åker
Anderslövs kyrka Saknas *Hollen åker Annelund hus Hagängsgraven märgelgrav
Anderslöv by (numera m:e) *Holmen åker Assartorp hus Hjortavången åkerfält
Anderslöv by *Holmenn åker Backabo hus Häjdan vattengrav
Anderslöv by Häjdam? vattensamling /Se Byggesfrid småbruk Häradsbron bro
Anderslöv m:e /Se *Höyebierg havreåker Bygget hus Häradsgropen grop
Anderslöv by /Se Hästskograven grav Bäckadal gård Hästskograven mossgrav
Anderslöv m:e /Se Kärlekskulle kulle Dala hus Högetoftsbacken backe
Leringahuset hus /Se *Kalbore (Kallore) agerenn åker Dala hus Högetoftsvägen väg
Markie, Stora hg *Kircke gruen äng Dalbo hus Hölbackarna åkerbackar
Markie, Stora hg *Kitzy skow åker Dalen hus Kattagraven mossgrav
Markie, Stora hg Klostersjön sjö /Se Dalsboda hus Kattegatt f.d. vattensamling, nu fylld
Markie, Stora hg *Kulpe åkrar Ekebo hus Klackemosse sank åkermark
Markie, Stora hg *Kulpe havreåker Eriksborg hus Klöbjer mossgrav
Markie, Stora hg Köse, se Sörbyköse mark Eriksdal hus Klöbjersgraven mossgrav
Markie, Stora hg *Landtzweyen landsväg Erikstorp hus Kockerännan äng, dalsänka
Markie, Stora hg *Langebierg åker Farsminne hus Kratten skogsbacke
Markie, Stora hg *Leerbiergs skiffted havreåker Fattiggården gård Krämarebäcken bäck
Markie, Stora hg Lerbäck bäck /Se Fiskarehuset hus Kulleljung skog, mosse
Markie, Stora hg Lilleskog skog Flyganätt gård Kyllingebacken skogsbacke
Markie, Stora hg *Lunde bierg höjd Fribergsminne hus Kyrkebjer dalgång
Markie, Stora hg Lyckan terräng Fridhem hus Kyrkebjerskullen skogskulle
Markie, Stora hg *Magle agir åker Fridhem hus Kyrkebro f.d. bro
Markie, Stora hg Mannspannehögen höjd Fridsbo, se Anderslöv traktnamn Kyrkogrunden jord
Markie, Stora hg *Presteskaldtt åker Fridebo hus Kärlekskulle skog o. kulle
Markie, Stora by *Röestenn havreåker Fröjdenborg gård Köse sankmark
Markie, Stora hg *Saxhöy åker Fröjdenborg hus Lerbjer åkerbacke
Markie, Stora hg /Se *Setz ager åker Fyrisvall gård Lerbjersbacken backe
Markie, Stora hg *Siidhale åker Gamlesjö gård Leringaplanen åkermark
Markie, Stora hg Sjuspännaren bäck /Se Gillesgruvan hus Leringabacken skogsbacke
Markie, Stora hg o. by *Skow wey agerenn åker Granbo hus Leringaskogen skog
Markie, numera Markie, Stora fideikommissegendom Sla(g)bäck bäck /Se Granhem småbruk Liebacken backe
Markie, Stora hg *Sletthöy åker Granhem gård Lilleskog skog
Markie, Stora hg *Sommirlengen åker och äng Gränsbo, Södra hus Lillåker vattensamling
Markie, Stora hg *Stager åker Grönadal hus Ljungen mosse
Markie, Stora hg Stenkullen kulle Grönahill hus Långedra torvgrav
Markie, Stora hg Storkastenarna stenar /Se Grönalunds hållplats hållplats Långemosse mosse, torvgrav
Markie, Stora hg Sörbyköse mark /Se Grönalunds tivoli nöjesplats Maglemosse äng, åker
Markie, Stora hg *Toffte engen äng Gunnarsro hus Markiehage skog
Markie, Stora hg *Tofftenn åker Gustavsminne hus Markihagesjön sjö
Markie, Stora hg Tofftenn åker Götabrute hus, smedja Markiekratt skog
Markie, Stora gd *Toragere åker Haga hus Månesken f.d. vattenhåla, nu åker
Markie, Stora hg *Torbierg höjd Hagalund gård Måneskenshålan f.d. vattenhåla, nu åker
Markie förr sn, nu del av sn *Tornn agerenn havreåker Hammarbo hus Möllebacken åkerbacke
Markie förr egen sn, nu del av sn /Se *Tornne ager åker Hedvigsdal hus Möllegraven mossgrav
Markie f. sn, nu del av sn Tuvedammsmossen mosse? /Se Hemmet hus Möllevången åkerfält
Markie, Stora hg Ugglarpemossen mosse Henriksminne hus Nötakullen skogskulle
Markie, Stora hg Ugglekullen skogsbacke Henrikstorp hus Nötebjer backe
Markie, Stora hg Ulekulle kulle Hildenborg hus Pengabacken åkerbacke
Stora Markie hrgd? *Viffue agerenn (*Viff ager) åker Holma gård Planterningsgraven mossgrav
Markie, Stora hg *Viie kornn (*Viie kiernn) åker Holmdala hus Pälsagraven vattengrav
Markie, Stora hg *Vång, Norra Saknas Holmgråd hus Rockesjön äng
Markie, Stora by *Vång, Västra Saknas Hylta hus Rundegrav vattensamling
Markie, Stora hg *Vång, Östra Saknas Hålegården gård Rössbjer mossgrav
Markie, Stora hg *Ørienn åker Högaholm hus Sandvadsbron bro
Stora Markie hrgd   Högalid gård Sjuspännaren bäck
Markie, Stora by   Idalund f.d. hus Skavenbena f.d. betesmark, nu åker
Markie, Stora hg   Jordholmen f.d. gård, hus Skolegraven mossgrav
Markie, Stora hg   Järnvägsområdet, se Anderslöv traktnamn Skolevången åkerfält
Markie, Stora hg   Järnvägsområdet, se Sörby traktnamn Skälgraven mossgrav
Markie, St:a gd /Se   Karlsro hus Skälgraven mossgrav
Markie, St. gods /Se   Kattegatt hus Slabäck vattengrav
Markie, Stora by /Se   Knutsbo gård Spörrahäjdan åker
Markie byar o. gd:ar /Se   Knutshill hus Stampeskogen skog
Markiehage gd /Se   Kratten f.d. betesmark, nu småbruk Stenkullen skogskulle
»Owaxthorp» försv. beb.   Kullagård gård Stenspetsen udde
Prästgården prätgård   Kullaholm gård Storkastenarna stenar
Stadt Hamburg beb. namn /Se   Leringahuset hus Storåker vattensamling
Stävesjö by   Lerskog område Stävesjöån bäck
Stävesjö by   Liljeborg hus Stävesjöbäcken bäck
Stävesjö by   Linalund hus Sudebjer backe
Stävesjö by   Lugnedal gård Susekulle skogskulle
Stävesjö gd /Se   Lugnedal gård Svartekärr äng, f.d. kärr
Stävesjö by /Se   Lugnedal hus Säshög, Norre vattengrav
?Sörby by   Lugnet hus Säshög, Södre vattengrav
?Sörby by   Lugnet småbruk Sölbjersbacken åkerbacke
Sörby by   Lundhem hus Sörby kjusa dalgång
Sörby by   Lyckan hus o. skog Torrebjer vattensamling
Sörby by   Lyckebo hus Tuehög åkerbacke
Sörby län by   Långa linjen, se Anderslöv traktnamn Ugglarpebacken backe
»Vgebölæ» försv. beb.   Långa längan hus Ugglarpemossen mosse
Ugglarp by   Mariehem hus Ulekulle skogsbacke
Ugglarp by   Marielund hus Vannholmarna mosse
Ugglarp by /Se   Markiegård gård Vanningen torvgrav
Ugglarp by /Se   Markie hage gård Vassen torvgrav
Ålholmen hmn /Se   Markiehage slott Väktaregraven mossgrav
    Markieholm småbruk Västerskog skog
    Markie, Stora gårdar och hus Ålorna f.d. betesmark, åker
    Markievik gård Ålvången åker
    Maryhill gård Ålvångsgraven märgelgrav
    Minnesro hus Örnabjer kulle, skogsbacke
    Mårtensro hus  
    Nilstorp hus  
    Norrbacka hus  
    Norregård gård  
    Norrelycke gård  
    Nybo hus  
    Nybo gård  
    Nybygget villa  
    Nygård hus  
    Nyhem hus  
    Nyhem hus  
    Nyvång gård  
    Olstorp hus  
    Persbo hus  
    Pettersborg hus  
    Pettersro hus  
    Pultava, se Sörby traktnamn  
    Pålsboda hus  
    Pålsgård gård  
    Ramnakärr f.d. gård, hus  
    Rosahill hus  
    Rosendal hus  
    Rosengård gård  
    Rosenlund hus  
    Rosentorp hus  
    Roshem hus  
    Rydeholm gård  
    Rydeholm gård  
    Ränneholmsgården gård  
    Salem hus  
    Sankt Anderskälla hus  
    Silowska huset, se Anderslöv traktnamn  
    Skidekroken hus med jord  
    Skivarpegårdarna gårdar  
    Skivarpegården gård  
    Skoghuset hus  
    Skogshällan hus  
    Skönadal hus  
    Smedjebacken hus  
    Snurran hus  
    Sofielund hus  
    Sofiero hus  
    Solbacka hus  
    Solbacka gård  
    Solhaga hus  
    Solhem hus  
    Solnäs hus  
    Stadt Hamburg, se Anderslöv traktnamn  
    Stamhem gård  
    Stampen småbruk  
    Stattena f.d. hus  
    Statt Hamborg hus  
    Statt Hamborg hus  
    Stora Markie by och sätesgård  
    Strömsborg hus  
    Stävesjö by  
    Stävesjö gård  
    Stävesjö skola skola  
    Stävesjö station jvg stat.  
    Stävesjö tegelbruk tegelbruk  
    Susan hus  
    Susan stathus  
    Svensbo hus  
    Södertorp hus  
    Södertu gård  
    Södrabo gård  
    Sörby traktnamn  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörbygården gård  
    Sörbyhage hus, f.d. skola  
    Sörbyhall gård  
    Sörbyholm gård  
    Sörbyhus hus  
    Sörbylund hus  
    Sörby skola skola  
    Sörbytorp gård  
    Sörbytorp hus  
    Sörbyvärn område med hus  
    Tappersberg gård  
    Tomtebo hus  
    Tornhill hus  
    Torpa hus  
    Trällegruvan f.d. småbruk  
    Tuleboda hus  
    Tunbyholm hus  
    Ugglarp by  
    Ugglarp by  
    Ugglarpsdal gård  
    Ugglarps skola skola  
    Valbo hus  
    Valtershus hus  
    Villan hus  
    Värnhem hus  
    Västervång område  
    Väståkra gård  
    Åkeshem hus  
    Åkesholm hus  
    Ålholmen gård  
    Ålholmen gård  
    Änghaga hus  
    Örnabjer gård  
    Östhammar hus  
    Övregård gård  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.