ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tullstorps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 18
Tullstorp sn *Almeng, Almendingen havreåker Tulltorp sn Beddingestrand ängsmark, skog
Tullstorp sn /Se *Auunbiergs ager havreåker Agnesfred hus Bedinge ängar ängsmarker
Tullstorp sn *Axell kier havreåker och äng Andersro, se Stora Beddinge traktnamn Diesbäcken bäck
Tullstorp socken *Beckager åker Backagården gd Dövlahölen djup i å
Tullstorp sn *Becke rygge åker Backen, se Stora Beddinge traktnamn Galgan åkerområde
Tullstorp sn *Beckis ager åker Beddinge Stora, se Stora Beddinge traktnamn Galgebacken backe
Tullstorp sn *Bedinge enge ängar Stora Bedinge by Gråkärr kärr
Tullstorp sn *Beers ager åker Beddingegården gd Helig Åkes killa källa
Tullstorp sn *Biergs ager åker Beddinge station järnvägsstation Husmansängarna ängar
Tullstorp sn *Biersager åker Beddinge, Stora by Klockaremossen mosse
Tullstorp sn *Boois ager åker Brunsbo gd Kossman äng, åker
Tullstorp sn *Bredager havreåker Brunsbo, Lilla hus Kronovattnet fastighet
Tullstorp sn *Breedager äng Fridhem hus Kviema förr äng, nu åker
Tullstorp sn *Bredingenn havreåker Gudmundtorp gd Kölje äng
Tullstorp sn /Se *Bredingenn åker Häjdebo hus Långeva väg
Tullstorp sn /Se *Bröd iordtt havreåker Högalid, se Stora Beddinge traktnamn Pickakroken åkerspets
Tullstorp sn /Se *Buckeldtt havreåker Järnvägsområdet, se Stora Beddinge traktnamn Spångbron bro
Tullstorps kyrka Saknas *Bæding åker Kronedal gd Törnhög ättehög
?Bedinge, Lilla el. Stora byar *Bönebeck åker Kviemastället gd  
Beddinge, Stora by Bönebäck åker /Se Långeva hus  
Bedinge, Stora by *Bössis (*Böffis) ager åker Norregård gd  
Bedinge, Stora by *Bössis ryggene åkrar Norrlycke gd  
Bedinge, Stora by *Degnne (*Deine) kier åker Nygård gd  
Bedinge, Stora by *Enckegaardtt åkrar Nyhem hus  
Beddinge, Stora by *Fore holl (*Faarehuls ager) havreåker Possagården gd  
Beddinge, Stora by *Tornne steffuel havreåker Pålsro gd  
Bedinge, Stora by *Fulebeck åker Sjöslätt gd  
Bedinge, Stora by »Fulebeck» åker /Se Sjötorp småbruk  
Stora Beddinge by *Fulekier åker Skateholm traktnamn  
Bedinge, Stora gods *Gaassetofft åker och äng Skateholms fiskläge, se Skateholm traktnamn  
Bedinge, Stora by Gulebacken fornlämning Skateholm fiskläge, villasamhälle  
Bedinge, Stora by *Galie ager åker Skateholm fiskeläge  
Beddinge, Stora by *Galle ager havreåker Skåningagården gd  
Bedinge, Stora by *Garp ager åker Solbacka hus  
Bedinge, Stora by *Gierris ager åker Stora Beddinge traktnamn  
Bedinge, Stora by *Gierris ager åkrar Tornagården gd  
Bedinge, Stora by *Giönnager åker Tullnäs gd  
Beddinge, Stora by *Glomsagger åker Tullstorp by  
Bedinge, Stora by *Grönehöys engh äng Tullstorp skolor skolor  
Bedinge, Stora by *Grönehöys ager havreåker Udden hus  
Bedinge, Stora by *Grön ryg åker Villa Brunsbo hus  
Bedinge, Stora by *Halffskiiffted åker Villa Kronedal hus  
Bedinge, Stora by *Hauffreiords engen äng Villa ängslätt hus  
Bedinge, Stora by *Hedager havreåker Åminne hus  
Bedinge, Stora by *Heden hed och äng Ängahus småbruk  
Bedinge, Stora by *Hee ryggene åkrar Ängaröd småbruk  
Bedinge, Stora f. egen sn, nu by *Heidenn åker Ängelholmsgården gd  
Bedinge, Stora by *Helle may åker och äng Ängslätt gd  
Bedinge, Stora by Hellig Aages hög hög Östergård gd  
Bedinge by /Se Hellig Aages källa källa /Se Österrike område  
Bedinge, Stora by, sn /Se *Heyde ryggenn åker Österrikes småskola skola  
Bithinge Aakla, se Beddinge, Stora by *Holm agger åker    
*Brönnestad Saknas *Holme, Vestre åker    
*Enckegaardtt f.gd *Horshöys rygge åker    
*Prästgården Saknas *Horssis eng äng    
Prästgården Saknas *Hulcke ryg åker    
Redinge Saknas *Hulebeck (*Hollebeck) åkrar    
Tullstorp by *Hunde kielle åker    
Tullstorp by *Hyllestens ager åker    
?Tullstorp by *Höffde rygge åkrar    
Tullstorp by Höga-hög kulle /Se    
Tullstorp by *Höidryggenn åker    
Tullstorp by *Höyde ryg havreåker    
Tullstorp by *Höyd ryg havreåker    
Tullstorps län län *Jordbierg korss (marck) havreåker    
?Östergård gd *Karskulde åker    
  *Kiibelands ager åker    
  *Kildager havreåker    
  *Kilde (Kylde) rögge åkrar    
  Killehög gravplats    
  *Kirckebrödtt åker    
  *Kircke stettis agir havreåker    
  *Kelde (*Kleyhöys) ager havreåker    
  *Korssager åker    
  *Korss wordenn åker    
  *Krog åker    
  *Kulde, *Storekulde, *Lille kulle åkrar    
  *Kulpind, Østre och Mellum åkrar    
  *Kylie Saknas    
  *Kylie eng äng    
  *Kylie eng äng    
  Käringen fornminne    
  *Köbe(Kobe-)lands ager åker    
  *Lang ager åker    
  *Lang ager havreåker    
  *Langeng äng    
  *Lang eng äng    
  *Lille eng äng    
  *Lille liung presteiordtt äng    
  *Linds eng äng    
  *Longesty åker    
  *Lunde ryg åker    
  *Marckemunds(-monds)ager havreåker    
  *Marckemunds (-monds)ager åker /Se    
  *Meenge åker    
  *Mellum kirridtt äng    
  *Milidis ager åker    
  *Musekuldtt (*Musekiilde) äng    
  *Mölle dammen kvarndamm    
  *Mölle kiers ager havreåker    
  *Ny skiiffte havreåker    
  *Ny skiiffte havreåker    
  *Nörre kors havreåker    
  *Nörre tofft åker    
  *Ogekiille havreåker    
  *Onskiilde åker    
  *Onskulde havreåker    
  *Pickertofft (*Picketofft) åkrar    
  *Preste iordtt åker    
  *Preste tofft åker    
  *Pylportenn åker    
  *Quie maë havreåker    
  *Randelin Saknas    
  *Reffbackenn havreåker    
  *Röffbierg havreåker    
  *Röffgraffuen havreåker    
  *Rögis (*Rögels) tofft åkrar    
  *Rögis tofft havreåker    
  »Rörmoës (*Rörmusse) åker och äng    
  *Sadesleuff musse äng    
  *Saufwad (*Staus wadtt, *Stauffsund) äng    
  *Sey ryg åker    
  Skateholms å å    
  *Skiiffte rygge åker    
  *Skioldenn äng    
  *Skouffleds engen äng    
  *Skouffleds ryggene, *Skouffleds engen åkrar resp. äng    
  *Skouffleids rygge, *Skouffleidtz engh åker resp. äng    
  *Solbiergis agir åker    
  *Solbiergs rygh åker    
  *Skiellitt åker    
  *Spongager åker    
  *Sponge rygh havreåker    
  *Spundett åker    
  *Spung åker    
  Stendyssahögen backe /Se    
  *Stendödtz ager havreåker    
  Stendösen fornminne    
  *Sty ager åker    
  *Suine kiille havreåker    
  *Symands ryg åker    
  *Tingbier höjd    
  *Tockind åker    
  *Toffte iordenn åker    
  *Toffter åkrar    
  *Toffte ryg åker    
  *Toffte ryggenn åker    
  *Toffte rygh åker    
  *Torhöys agir åker    
  *Tornbiergs ager (*Tornbiergs krog) havreåker och äng    
  *Torne kulpen åker    
  Tornhög fornminne    
  *Trehöysagir (ryggenn) åker    
  *Trolle grundtt havreåker    
  *Tullstorps hög triangelpunkt    
  *Tullstorps sjö förr sjö    
  *Tulltorpssjön sjö    
  *Ture engen äng    
  *Vebeck, *Weebecks engenn havreåker resp. äng    
  *Vebeckis ryg havreåker    
  *Veebeckis ager åker    
  Ve(e)bäck bäck /Se    
  *Welengenn åker    
  *Verebeckis agir äng    
  *Vey agerenn åker    
  *Vodhale åker    
  *Wong, Lille vång    
  *Wong, Westre vång    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Væbeck åker    
  Åkes hög hög /Se    
  *Øe ager åker    
  *Øragger åker    
  *Øssenn äng    
  Östersjön hav    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.