ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjörups socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 67
Sjörup sn *Bangs ager åker Sjörups socken socken Almängen åkerområde
Sjörup sn /Se *Bangs musse mosse Sjörup sn och by Banvallen vall
Sjörup sn *Barnne kier kärr Sjörup sn och by Barnakärr Västra mosse
Sjörup sn *Borge musse äng sjörupare inbyggarbeteckning Barnakärr Östra mosse
Sjörup sn *Borgs ager havreåker vallösare inbyggarbeteckning Borren Stora mosse
Sjörup sn *Borre maën mad Arvidsdal gård Brygghusvången åker
Sjörup sn *Bröditt, Lilla åker och äng Björkliden hus Bygatan väg
Sjörup sn /Se *Dammindtt damm Bleckahuset hus Båden odlad mosse
Sjörup sn /Se *Ellekiers ager åker Blomsterhem, se Sjörup traktnamn Erikavången åkrar
Sjörup sn /Se *Fiskebecks ager åker Borred gård, område Friskamossen mosse
Sjörup sn /Se *Gaasse steens ager åker Eliselund, se Sjörup traktnamn Galgabacken backe
*....aatharp Saknas *Gamble skalle ager åker Fyrkappan hus Gamleskall backe
Prästgården Saknas *Gamble skalle ager åker och äng Gamla grustaget, se Sjörup traktnamn Gavla kärr kärr
Rynge hg *Gamble ager äng Hola hög gårdar Gåsahäjan torvmosse
Rynge hg *Gamle skalds ager åker o. äng Hålahög gårdar Himmelsbjer åkerbacke
Rynge hg Gamleskall höjd Johannasro, se Sjörup traktnamn Häjekrolen åker, förr mosse
Rynge hg *Gerrisager och *Norre gerris ager åker och äng Karinslund, se Sjörup traktnamn Isås Västra åkerbacke
Rynge hg *Holmsæde ager åker och äng Karlsborg f.d. gård Isås Östra åkerbacke
Rynge hg *Hanebiers ager åker Karlsborg f.d. gård (styckad) Karlsborgsmöllan väderkvarn
Rynge hg *Heyde (Heye) ager åker och äng Karlsborg f.d. gård Kasman äng
Rynge hg *Himmelbiers ager havreåker Karlsborggården = Karlsborg f.d. gård Klockarebackarna backar
Rynge gods /Se *Hoffgaarde maën mad Klockaregården gård Klockarebackarna höjder
Rynge gd /Se *Holme ager åker och äng Länsmannagården gård Klockaredalen dal
Rynge värn beb. /Se *Holmene (Holmen) åker o. äng Marielund, se Sjörup traktnamn Kobro bro
Rønde, se Rynge hg *Holmen vid Borremaën åker o. äng Nyhem hus Kobro bro
Sjörup by *Holmindtt y Ellekier åker o. äng Nykulla gård Kobro bro
Sjörup by o. sn *Huilesteen sten Nykulla gård Kyrkekärret kärr
Sjörup by *Huilestiers ager åker och äng Nykullamöllan f.d. väderkvarn Körnehög åkerbacke
Sjörup by o. sn *Hylle ager åker och äng Prästagården gård Lingan åker
Sjörup förr gård, nu by /Se *Hönde agerenn åker Rynge herregård Listasjö mosse
Sjörup f. hg *Jens Aagis musse mosse Rynge gård Loppekroken åker
Sjörup by *Jens Aagis musse mosse Rynge stationssamhälle Länsmannabacken backe
Sjörup by o. sn *Kindagerenn åker Rynge gård Länsmannamossen mosse
Sjörup by, sn *Kindagerenn åker /Se Ryngeberg gård Länsmannamossen mosse
Sjörup by, sn *Kircke ager åker Ryngegården = Rynge gård Länsmannens vattning damm
Sjörup by o. sn *Kircke leds ager åker Rynge skola f.d. skola Lödderna åkerområde
Sjörup förr gd, nu by /Se *Kohöy gierridtt gärde Rynge slott slott Majgrav grustäkt
Sjörup by o. sn *Kohöys ager havreåker Rynge station järnvägsstation Millabacken backe
Sjörup by *Kohöys ager åker Rynge station jv.-station Möllerskrok åker
Sjörup gd *Krogerup marck Saknas Rynge värn hus Norremosse mosse
Sjörup by *Krogöxe ager åker Rynge värn hussamling Oran åkerområde
Sjörup by *Krogöxenn Saknas Röven hus Prästamossen mosse
Sjörup by o. sn *Kuinde maën mad Röven hussamling Päreman åker
Sjörup by *Kumble engen äng Sjörup traktnamn Ryngegäed gärdsgård
Sjörup by *Kumlebierg, Norre åker Sjörup by Rynge kärr kärr, mosse
Sjörupsgården gård *Landsweyenn landsväg Sjörupsgården gård Rynge mosse mosse
Syothorp, se Sjörup by *Lernnesiöndtt Saknas Sjörups station hus Ryngeängen åkermark, kyrkojord
*Traathorp Saknas /Se Listabäck bäck /Se Staden f.d. hussamling Sjöängen äng, torrlagd sjö
Vallösa, Norra o. Södra byar Listasjö sjö /Se Stan hus Skogsvången åker
Vallösa, Norra och Södra byar *Liistebecks maë äng Vallösa by Skogsåkersbacken backe
Vallösa, Norra o. Södra byar *Liiste siöager åker Vallösa by Skårby kyrkojord åkermark
Vallösa, Norra o. Södra byar *Liste ssiö agerenn åker och äng Vallösa by Snårestahålan äng
Vallösa, Norra o. Södra byar *Lysterums Eng äng? /Se Vallösa Norra by Sodekullsängen äng
Vallösa, Norra o. Södra byar *Mellum ager åker och äng Vallösa Södra by Stavramossen mosse
Vallösa, N. by *Mograffue ager åker Vallösa (Norra och Södra) byar Stavramossen mosse
Vallösa, S. by *Norre tofft åker Vallösa by Tavlorna åker
Vallösa, Norra by *Nybölle stie väg Vallösa, Norra by Tegelbruksvången åker
Vallösa, Norra el. Södra byar *Nöbölle Marckeskiell gränsmärke Vallösa kyrka kyrka Toftekärr nu odlat kärr
Vallösa, Norra o. Södra byar *Prestemölle ager havreåker Varmlösa by Tuesjön mosse
Vallösa, Norra o. Södra byar *Senn tofft åker Ängarna gård Turen mosse
Vallösa, Norra o. Södra byar *Siöager åker och äng   Tuvorna område
Vallösa, Norra och Södra byar *Siöberg höjd   Vallösa kyrkogård kyrkogård
Vallösa byar »Siöbers ager åker och äng   Vallösa mader mosse
Vallösa, Norra o. Södra byar *Siöbierg höjd   Vallösa mad sank äng
Vallösa, Norra el. Södra byar *Siöholmendt åker   Vissmossabacken backe
Vallösa, Norra by *Siöslette ager åker och äng   Vissmossen mosse
Vallösa, Södra by *Stenbierre ager åker och äng   Viveholmen holme i mosse
Vallösa, Norra by *Sunnered skog Saknas /Se    
Vallösa, Södra by /Se *Ternnessiö ängsmark    
Vallösa, Södra by *Toffte engen äng    
Vallösa, Södra by *Trang riigste havreåker    
Vallösa, Södra by *Tran rygle Saknas    
Vallösa, Södra by *Trollebeck havreåker    
Vallösa, Södra by *Trollebierg havreåker    
Vallösa, Norra o. Södra byar /Se Trolleberg åker /Se    
Vallösa, N. o. S. byar /Se Trollebäck åker /Se    
  *Tuerrebiers ager åker och äng    
  Tuesjön sjö /Se    
  Tärneliden, Västra natn. /Se    
  Tärnelijen, Östra natn. /Se    
  Tärnesjö äng? /Se    
  *Tärnesjön sjö? /Se    
  Vallösa mad vattensaml. /Se    
  *Wallösse, Norre, skiiffte eng äng    
  Vestre tofft åker    
  *Viilde (Wiilds) ager, Norre o. Syndre åkrar    
  *Viillen (Vild) Saknas    
  *Wildt (Vild-) agerenn åker o. äng    
  *Woddelands (*Waade landtt) ager åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Åladamm damm? /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.