ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Snårestads socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 159 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 68
Snårestad by o. sn *Almending allmänning Snårestads socken socken Björnemosse sankmark
Snårestad sn *Almendingenn äng Snårestad sn Den Lille haken udde
Snårestad sn *Almendings agerenn havreåker skarvikare inbyggarbeteckning Den store haken udde
?Snårestad sn /Se *Almendings maër mader snårestading inbyggarbeteckning Den östre haken udde
Snårestad sn /Se *Almindingemosse mosse snårestana inbyggarbeteckning Egaremossen mosse
Snårestads socken socken /Se *Atte kärr kärr Snårestad sn och by Fingahäjan mosse
Snårestad sn /Se *Bahög hög Benstampen f.d. fabrik Fingvången åker
Snårestad sn *Barnnekiers agerenn havreåker Brasakallt krog Finnamossen mosse
Snårestad sn /Se *Bersse Saknas Brasan krog Furehäjan strandremsa, betesmark
Snårestad sn /Se *B(i)ernekier gränsmärke Charlottenlund gård Furet furudunge
Snårestad sn /Se Björnemosse sankmark Charlottenlund herrgård Gamlemosse mosse
Snårestad sn *Bogenhöys agerenn åker o. äng Charlottenlund gård Gamleskall åkerbacke
Snårestad sn /Se *Bornbierg (-bierdtt) åker charlottenlundare inbyggarbetecknig Hagen udde
Småstad, se Snårestad sn *Boremade gränsmärke Ensligheten hus Hakarna uddar
*Gieldsberg berg *Brandstubbe agerenn åker o. äng Fiskaretorpet torp Hararännan åker, dalsänka
*Gieldsmosse mosse *Broders bierg åker Gormedal hus Hararännan ravin
*Giöringsmölle kvarn *Brödditt åker Högalid backe, hus Hockehög backe
*Houffgaard f. gd *Disas blot stensättning Högasten gårdar Horsahagen förr äng, nu åker
Prästgården Saknas ?Egaremossen mosse Högastens gård gård Horskullabacken backe
Sandbäck förr hus /Se *Egely, *Egelienn åker resp. äng Högastens skola hus, f.d. skola Hällåkra åker
Skarviken fiskeläge Ekornemossen = ?Egaremossen mosse Kors kulla påga pysslingar Högastensgrundet grund
Skarviken fiskeläge, gdr Ekorremossen = ?Egaremossen mosse Kvarnbacken, se Snårestad traktnamn Högastensgrundet grund
Skarviken by /Se *Ellebeck äng Orebjershuset hus Ivertagraven mosse
*Skottegården f. gd *Eskil (Eskils) beck bäck Raby hus Kaleke område
Snarestad = Snårestad sn *Eskil(s) bäck bäck /Se Rentena småbruk Kassama äng
Snarestad = Snårestad by *Eskilsbäck bäck /Se Skarviken gårdar Katteke område
Snarestad gård = Snårestagården gd Finnamossen sankmark Skarviken by Katteke mossjord
Snårestad by *Galie agerenn havreåker Skarviken by eller fiskläge Korskullabacken backe
Snårestad by *Gamble or agerenn (Gamble ore) åker o. äng Skarviken del av by (fiskeläge, gårdar) Korskullabacken backe
Snårestad by Gamleskall höjd Skarviken gårdar Kronovattnet »öppna havet med holmar och skär».
Snårestad by *Gelde bier Saknas Skönalund gård Kåsen fiskehamnen
Snårestad by *Gelds mosse mosse Snårestad traktnamn Lyckan skog
Snårestad by *Gields kier äng Snårestad by Lyckan skog
Snårestad by *Gierds agerenn åker Snårestadgården gård Lyckan skog
Snårestad by *Halleryds sko agerenn åker Solbacken småbruk Lyckorna skog
Snårestads län län *Halleryds skoff skog Storken, se Snårestad traktnamn Marsvinsholm område
Snårestads län län *Helle agerenn äng Söndre vång område med gårdar Nummer trettio backe
Snåresta gården gd *Hestehauffuen hage Villa Konstansia hus, f.d. järnvägsstation Ola undervattenssten
Stavgården gd /Se *Hestehauffuen hage Ängahuset hus Oran åkermark
  *Hiölesteensmosse mosse och gränsmärke Ängsligheten hussamling Orebjersbacken skogsbacke
  *Hole agerenn havreåker   Orebjersvången åker
  Horsahagen f. nötskog, sen äng, nu åker   Oremossen mosse
  *Hullebeck åker   Paraplyen skog
  *Hylle agerenn åker   Paraplyen fyrkantig kulle
  *Hästakällan källa   Prästa ängen äng
  Hästhagen =*Snårestads skog ekskog   Rynge gäre gärdsgård
  Högasten stendös   Röabäcksbacken backe
  *Hövde busk- o. betesmark   Sandbäck bäck
  *Höyesteens maen äng   Sjövägen landsväg
  *Kaditte Ege Saknas   Skalle undervattenssten
  Kaleke område   Skarvikabackarna backar
  Kalssegissmoese mosse och gränsmärke   Skarviksbacken skogsbacke
  Kaläge = Kaleke område   Skarviksbacke backe
  *Karleager äng   Skarvikshake hake, udde
  *Kasse ma hauffue hage   Skarviksväg väg
  *Katte dam äng   Skidenbena däld
  Kattedamm damm /Se   Skogbacken skogsbacke
  Katteke mossjord   Snapphanahällorna skogsbackar
  Katägzmossen = Katteke mossjord   Snorres hög ättehög
  *Killebergen berg   Snårestadmöllan väderkvarn
  *Kille biergen, (*Kiellebiergett) höjd   Spällvång åker
  *Kiönss liid lid   Stampabäcken bäck
  *Klockere kierridtt kärr   Stenhulsvången åker
  *Kooleditt åker   Toppe undervattenssten
  *Korskulla hög   Toremosse mosse
  *Krog agerenn åker   Toremossebacken backe
  *Krogene havreåker och äng   Udden udde
  *Krösbierg, *Lille krösbierg, *Krösbiergs agerenn åker o. äng   Åsbjersbacken skogsbacke
  Krösbierg, Krösbierg, Lille och Krösbiergs agerenn Saknas /Se    
  *Kylle maën mad    
  Kyrkohögen hög    
  Kyrkohögen hög /Se    
  Kyrkohögen fornlämning    
  *Kårskulla =*Korskulla hög    
  *Landsvägen väg    
  *Langagre åkrar    
  *Langebierg höjd    
  *Lestekuld gränsmärke    
  *Lille tofft åker    
  *Ljunghöy höjd    
  Ljungsjö försvunnen damm /Se    
  Lyckan skogsmark    
  *Marbäcksliddet grind?    
  *Marchebech bäck och gränsmärke    
  *Marhög hög    
  Mar(ka)bäck bäck /Se    
  *Mellum maën äng    
  *Mellum maën äng    
  *Mellum moesse havreåker    
  *Mellum weye åker    
  *Mölle tofftenn havreåker    
  Ola-Karls backe backe    
  *Orberg berg    
  *Ore, Gamla bokskog    
  *Oxehöj gränsmärke    
  *Preste broën bro    
  *Rendelien backe?    
  *Riisse ager åker    
  *Riissebierg höjd    
  *Roermaën mad    
  Röabäck bäck /Se    
  *Röbeck äng    
  *Röremossen åker och äng    
  *Rörma agerenn åker    
  *Saandhullen håla    
  Sandbäck bäck /Se    
  *Schillevad gränsmärke    
  *Selliisse bierg åker    
  *Siildesnabe havreåker    
  *Siömosse mosse och gränsmärke    
  *Siömoessenn äng    
  *Siörpe kullen kulle    
  *Siörye vägen väg    
  *Sjömossekällan källa    
  *Sjörupskull hög    
  Skarviken höjd o terräng    
  Skarviksbacke skogsbacke    
  *Skielle (skelle) maën åker och äng    
  *Skog, Västra skogsmark?    
  *Skole agerenn havreåker    
  *Skole maën mad    
  *Sletthöy åker och äng    
  Snarestads gata = Snårestads gata väg    
  Snarestads skog = *Snårestads skog ekskog    
  Snårestads gata väg    
  *Snårestads skog ekskog    
  *Spangebeck åker    
  Spangebäck åker /Se    
  Stampabäcken bäck /Se    
  *Stauersmosse mosse    
  *Stendösen = *Disas blot stensättning    
  *Stens agerenn åker    
  *Strand maën äng    
  *Strö agerenn åker    
  *Suelsse agerenn åker    
  *Tempils agerenn havreåker    
  *Tjörnehög hög    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte spiellitt åker    
  *Toftakällan källa    
  *Toftamosse kärr    
  *Tombölle havreåker    
  Toremosse mosse    
  *Trollebiergs agerenn åker och äng    
  Trollebjär höjd    
  *Ulsbäck bäck? /Se    
  *Vallissgierde gränsmärke    
  *Vallösavägen väg    
  *Valsjö backe triangelpunkt    
  *Vange ager åker    
  *Vange holmen havreåker    
  *Vassenn åker och äng    
  *Vildenn Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Öelkonemade gränsmärke    
  Östersjön hav    
  *Øxnekier kärr    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.