ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Nöbbelövs socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 66
Nöbbelöv, Västra sn Bergakorset vägskäl Västra Nöbbelövs socken socken Aggabacken skogsbacke
Nöbbelöv, Västra sn *Bognhögenn höjd Nöbbelöv sn och by Begravningen plats i Tingaröd
Nöbbelöv, Västra sn *Borgen Saknas Nöbbelöv sn och by Borramossen nu odlad mosse
Nöbbelöv, Västra sn *Bötterögett Saknas Berget småbruk Borren, Lilla nu odlad mosse
Nöbbelöf by o. sn *Degnnehöyenn höjd Berget bebyggt område Brasaplatsen ödetomt
Nöbbelöv, Västra sn *Ebbis Eng f. äng Brasakallt f.d. krog Brunnshög ättehög
Nöbbelöv, Västra sn *Elle kier kärr Brasakallt f.d. värdshus el. krog Bånghög ättehög
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Fladtors ager åker Brasan Saknas Bäckastenen sten
Nöbbelöv, Västra sn *Gadetors agerenn åker Brasan nedlagt fiskläge Bäckestenen Saknas
Nöbbelöv, Västra sn *Gerris agerenn åker Elladal gård Gavlamossen mosse
Nöbbelöv, Västra sn *Griissebecksa ager Saknas Gavlastället småbruk Glohe(d)an åker
Nöbbelöv, Västra sn *Grisseleidtt havreåker Gavlen småbruk Grisabäck bäck
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Gundels Eng f. äng Holkagården gård Grisabäck bäck
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Gundesiö äng Hårsadrätten, se Mossby traktnamn Gruvvång åkermark
Nöbbelöv, Västra sn /Se »Gundesiö» äng /Se Johannesberg småbruk Hamsällegraven mosse
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Halmsæde havreåker Järnvägsområdet, se Tingaröd traktnamn Horsadrätten ålfiske
Nöbbelöv, V. sn /Se *Hellitt åker Klockaregården gård Hålabäck bäck
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Hierne Eng f. äng Kroppamosse gård Hörakärret kärr
Nöbbelöv, Västra socken /Se *Hiidbierg havreåker Krågarp by Jakobsberg höjd
Västra Nöbbelöv sn /Se *Hollidtt Saknas Krågarp by Kejsarebacken backe
Västra Nöbbelöv sn /Se *Holmen åker Krågarp by Kirullebacken åkerbacke
Nöbbelöv, Västra sn /Se *Jnguors dam damm Krågarp by Kjellshög ättehög
Brasakallt nedlagt fiskeläge /Se »Inguorsdam» natn. /Se krågarpare inbyggarbeteckning och djurbeteckning Klockarehålan mosse
*Jnguors gaardtt f. gd *Ingvords Eng f. äng Kullagården gård Knutfästan jord
Krågarp by *Kielle Eng f. äng Kullagården bebyggelse Kronemossen mosse
Krågarp by *Kierlinge kier kärr Kumla lantgård Kronovattnet hav
Krågarp by *Kierritt kärr Kumla gård och backe Kullen backe
Krågarp by *Kinden åker Kumla gård Kumlabacken backe
Krågarp by *Kuldager åker Kumlagården gård Kumlagraven mosse
Krågarp by /Se Kumlahögarna högar Larsko hus Kyrkeängen äng
Mossby by *Langager åker Linnefält hus Landsvägen landsväg
Mossby by *Langager åker Mossby traktnamn Linnebjersbacken backe
Mossby by *Langager åker Mossby Saknas Lommahagarna åker, förr betesmark
Mossby by /Se *Leditt led Mossby by Långkär mosse
Mossby by *Leer wgle havreåker Mossby by Mossagropen grop
Mossby by »Leerwgle» åker /Se Mossby by Mossbybukten bukt
Mossby by *Lie agerenn åker Mossby by Mossbymosse mosse
Mossby by *Longkier kärr Mossby by Mossby mölla väderkvarn
Mossby by *Magle eng f. äng Mossby by Muskesman nu utdikad mosse
Mossby by *Magraffuerne åker mossbyare inbyggarbeteckning Möllebacken backe
Mossby by *Mellumkier kärr Mossby småskola skola Ormadal dalsänka
Mossby by *Orne eng f. äng Mossby strand husbebyggelse Pisshultabacken vägbacke
Mossby by Osbron bro /Se Nyhem hus Prästadrätten ålfiske
Mossby by Osmarken terräng Nöbbelöv by Puggehålet mosse
Mossby by *Prestesiöenn sjö Nöbbelöv V. station hus, f.d. järnvägsstation Pölsrännan bäck
Mossby by *Pölsmaë äng Pisselt hus Pölsrännan dalsänka
Mossby by Schieparups å = Skivarpsån å Pisshult f.d. hus Sjörupsvägen väg
Mossby by Schieparups å = Skivarpsån å Riksdagsmannastället gård Skabban jord
Mossby by *Skiberupså, se Skivarpsån å Stationshuset fastighet Skivarpsån å
Mossby by /Se Skivarpsån å Stormastället gård Slipestensgraven mosse
Mossby el. Måsby by /Se Skivarpsån å Tingaröd traktnamn Slottabacken åkerbacke
Måsby el. Mossby by /Se Skivarpsån å Tingaröd by Smebacken backe
Nybble by /Se Skivarpsån å Tingaröd gårdar Smörmossen mosse
?Nöbbelöv, Västra by Skivarpsån å Tingaröd by Stentången åker
Nöbbelöv, Västra by Skivarpsån å Tingaröds boställe gård Stormabacken backe
Nöbbelöv, Västra by *Sliibesteen Saknas Tingaröds boställe gård Strandvägen väg
Nöbbelöv by *Spunditt (-dett) åker Tingaröds lilla boställe gård Sumpadal dalsänka
Nöbbelöv, Västra by *Sten Kielde eng f. äng Tinghög gård Tinghög ättehög
Nöbbelöv, Västra by *Sueiss ager åker   Tinghög ättehög
Robbelløff sn? /Se *Sulte Eng f. äng   Tinghög ättehög
Tingaröd by *Thue Eng f. äng   Trulshög åkerbacke
Tingaröd by *Tockehöy höjd   Vannmöllebron bro
?Tingaröd by *Tofftenn åker och äng   Vällabron bro
?Tingaröd by *Tofftenn åker   Vällebjersbacken backe
Tingaröd by *Torbierge ryggenn åker   Värabacken backe
Tingaröd by *Torn ager åker   Örtebäck bäck
Tingaröd by *Velle Gruns Eng f. äng    
Tingaröd by *Veylengenn åker och äng    
Tingaröd by *Vång, Södra Saknas    
Tingaröd by *Vång, Västra Saknas    
Tingaröd by *Vång, Östra Saknas    
Tingaröd by Örtebäck bäck /Se    
Tingaröd by Östersjön hav    
Tingaröd by /Se Östersjön hav    
Tingaröd by *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.