ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hedeskoga socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 76 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 75
Hedeskoga sn /Se *Aalle kier åker och äng Hedeskoga sn och by Apotekarebacken höjd
Hedeskoga sn *Abilhöys agerenn åker o. äng Hedeskoga socken sn Apoteksbacken höjd
Hedeskoga sn *Abille höy åker Hedeskoga sn och by Barrstorp område
Hedeskoga sn *Bogenhöyen Saknas Hedeskoga sn och by Barrstorpamossen mosse
Hedeskoga sn *Bogenhöyenn, *Bognhöys ager åker o. äng Hedeskoga sn o. by Barrstorpsmossen mosse
Hedeskoga sn *Bognhöys agre åkrar o. äng Hedeskoga sn o. by Bondebacken åker
Hedeskoga sn /Se Bonnhögen backe Annexet gård Bonnhögen backe
Hedeskoga kyrka Saknas /Se *Branterne havreåker Barrstorp hussamling Brytestugebacken backe
Falkestorp, se Fockestorp by *Bregenbierg åker och äng Barrstorpahuset hus Elsedamm odlad kärrhåla
Folkestorp by *Bussiö weyenn väg *?Bergstorp hussamling Folkestorpsvägen väg
?Folkestorp by *Degnnefesten Saknas *?Bergstorpahuset hus Gamle mosse mosse
Folkestorp by *Eges engen äng Blåsborg gård Gamlestallsvången åker
Folkestorp by *Engebrödenn havreåker Brogård f.d. gård Grusgravabacken höjd
Folkestorp by *Fiedstens engen äng Brostorp magasinsbyggnad Grytstöparejorden utjord
Folkestorp by *Froens damb Saknas Danskabruket nedlagt tegelbruk Gräsvången åker
Folkestorp by »Froens damb» natn. /Se Danska tegelbruket f.d. tegelbruk Grönebacke backe
Folkestorp by *Gaardtz tofftenn åker Danskens tegelbruk Saknas Hammare kärr kärr
Folkestorp by *Gade ager åker Djupadal gård Hammars kärr kärr
Folkestorp by *Gade, (*Gades-)höy åker och äng Folkestorp by Handlarebacken vägbacke
Hedeskoga by *Gamble damb åker och äng Folkestorp by Hans Jönsabacken backe
Hedeskoga by *Gerdes ager åker Folkestorp by Hedeskogavägen väg
Hedeskoga by *Haste skouff, *Haste skouff maen åker o. äng Folkestorp by Holge däld
Hedeskoga by *Herritz bierg (*Herrizbier) åker o. äng Folkestorp by Holgebron bro
Hedeskoga by *Herritz maën äng Fredriksbrog gård Holjebron Saknas
Källesjö gd /Se *Heydenn åker Hedeskoga by Holjebron bro
Källesjö kvarn Saknas Holjebäcken bäck /Se Hedeskoga bandel, se Lilla Tvären traktnamn Holjebäcken bäck
*Lilla Tvärens kapell f. kyrka *Hulie hogård backe Holje f.d. herrgård *Huljebron bro
Prästgården Saknas *Humble kuls ager åker Holje Saknas *Huljebäcken bäck
Tvären, Lilla by med kvarn *Hundts (Hunds) mosse åker o. äng *Hulje f.d. herrgård *Huljebäcken bäck
Tvären, Lilla by *Hylles ager åker Högamölla väderkvarn Hällorna backslänter
Tvären, Lilla by *Igladouls ager (Igladöull) åker o. äng Högamölla f.d. väderkvarn *Igladammen äng
Tvären, Lilla by *Kille engen äng Höja mölla väderkvarn Johan Nilsa-vången åker
Tvären, Lilla by *Korsbierg åker Klintholmen hus Jönsmånsa-vången åker
Tvären, Lilla by *Korsbierg, *Store Korsbierg äng *Klungan förr hussamling Kohålan åkerhåla
Tvären, Lilla by *Korshöyene äng Klungegården gård Kärleksbusken buske
Tvären, Lilla by *Korshöys ager åker Källesjö gård *Lumpaledet nu riven grind
Tvären, Lilla f. by, nu gdr. *Krogageren åker Källesjö gård *Lumpen nu försvunnet kärr
Tvären L:a gd:ar /Se *Kulpenn Saknas Källesjö gård Lumpet äng
  *Langkier åker och äng Källesjö by o. säteri *Lumpet Saknas
  *Lille lund havreåker Källesjögården = Källesjö gård Löddan kärrhåla
  *Magle mosse åker och äng Lilla Tvären traktnamn Möllebacken backe
  *Piile gierridtt åker och äng Manken gård *Möllemaden äng
  *Pile gerdtz agerenn åker o. äng Möllebo hus Möllevången åker
  *Preste maën äng Möllebo boningshus Möllevången åker
  *Remmebierg äng Norregård f.d. gård Nils Larssons backe höjd
  *Riisett åker och äng Ruttenborg småbruk Nils Olssons backe höjd
  *Siulöss ager, *Siulösskier åker o. äng Sjövalls hemman gård Näbb, Lilla ängsmark
  »Siulöss ager» åker el. äng /Se Skolorna skolor Näbb, Stora förr äng, nu åker
  *Siulöss ager åker /Se Syrkan nu nedlagt tegelbruk Pilakärr äng
  »Siulöss kier» äng /Se Tvären Lilla, se Lilla Tvären traktnamn Rabyhålan åker
  *Siulöss kier äng /Se Tvären, Lilla torp Ruuthsbo skäl rågång
  *Siöenn sjö Lilla Tvären, se Tvären Saknas Ruuthsbovången åker
  *Siömaën åker och äng Tvären = Lilla Tvären hussamling Rännebjersbacken backe
  *Siö weyenn havreåker Tvären = Lilla Tvären hussamling Skidebäck bäck, äng
  Skitebäck bäck /Se Valdemarshög gård Skitebäck Saknas
  Skottebacken höjd Åkeshall gård *Skitebäck bäck
  *Soo mosse äng Åkesholm gård Skälbäck bäck
  *Storcke maën åker och äng Åkestorp hus Smedjebacken landsvägsbacke
  Stork(e)- Saknas /Se   Smedjevången åker
  *Swærta å /Se   Smålandsvången åker
  *Tagmosen åker och äng   Smålänningavången åker
  Tagmos(s)en Saknas /Se   Stathusvången åker
  *Toffte fodenn åker   Sven Jönssons damm damm
  *Tofftenn åker   Syrkaängarna ängsmarker
  *Triitz höy åker och äng   Tavlan åker
  Trollabacken, Trollarebacken backe /Se   Tegelbruksvången åker
  *Trolle steenn åker och äng   Torparelotten åker
  *Turshöy äng   Trollabacken backe
  *Vlffuehöy havreåker   Trollarebacken backe
  *Vangeleith led   *Vasavägen väg
  *Vasebeck åker och äng   Vinkällaremaden äng
  Vasebäck åker o. äng /Se   Vinkällaren vallar
  *Wongeleidtt led   Vinkällaremaden äng
  *Vång, Norra Saknas   Ystads skälet rågång
  *Vång, Södra Saknas   Ålakärr nu odlat kärr
  *Vång, Västra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.