ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öja socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 40
Öja sn *Almennings kier åker o. äng Öja sn och by Allévången åker
Öja sn *Asleshöy åker och äng Öja socken sn Blåbäck åker
Öja sn /Se *Barbrincke Skelshöy äng Öja socken och by Blåbäck åker
Öja sn *Blaabeck, *Blaabecks döuelen åker resp. äng Öja socken Blåbäcksvången åker
Öja sn *Blaabeck Saknas Öja socken Bussjövången åker
Öja by Blåbäck åker /Se Öja by o. sn Bussjövången åker
Öja sn *Bognhöys agerenn åker Alléhusen stathus Elseman mosse
Öja sn *Bondebroo havreåker Annero gård Grottevången åker
Öja sn *Bonhögen jordhög Emmytorp hus Grottevången åker
Öja sn *Bonhögen höjd? /Se Gränsbacken hus Gräsbacken backe
Öja sn *Brogekier åker och äng Kyrkogårdsutvidgning, se Öja traktnamn Hovgårdstigen gångstig
Öja sn /Se *Bussiö agerenn åker Ludvigsborg gård Kjells mosse mosse
Öja sn /Se *Degnnefesten Saknas Ludvigsdal gård Kockahejdan jord
Öja sn /Se *Döuels ager, *Döuelen åker resp. äng Mossahusen hus-samling Kyrkevången åker
Öja sn /Se *Erte ager åker och äng Piletorp hus Kyrkovången åker
Öja sn /Se *Gaards tofftenn åker Prästajorden Saknas Laduparken park
*Almegården gård *Gaassekier Saknas Skolhustomt, se Öja traktnamn Landsvägen landsväg
*Bondabol gd *Graahöy åker Sorkabruket tegelbruk Mellanvången åker
»Jøe», se Öja by *Gryd (*Grud-) bierg åker o. äng Syrkan Saknas Mellanvångskullen ättehög
*Oluff Pederssens gaardtt gd *Hagebierg åker och äng Syrkan tegelbruk Mossarna = Öja mossar el. Öja mosse Saknas
Yia = Öja sn *Hatte skouff havreåker Öja traktnamn Mossavägen väg
Öja by *Hellenn åker och äng Öja by Norredamm damm
Öja by *Her hyllen havreåker Öja by avsöndringar Ola Nilsa-vången åker
Öja by *Heruestadtz marck Saknas Öjadal, se Öja traktnamn Risabron landsvägsbro
Öja gård o. sn *Hesle Saknas Öjadal telefonstation och hus *Riseån å
Öja hg *Heydenn Saknas Öjagård gård Risåbron bro
Öja hg *Hogaardtt kier åker Öja gård Saknas Risåbäcken bäck
Öja by *Holmen åker och äng Öjagården säteri Skolevången åker
Öja gd *Holmshöy åker och äng Öjagården säteri Smedjevången åker
Öja by *Hulahög kulle Öja kyrka kyrka Smedvången åker
?Öja gd *Höyenn Saknas Öja skola skola Sorkaängen äng
Öja gods *Karlagrene åkrar och äng Öja tegelbruk tegelbruk Syrkaängen äng
Öja hg *Kircke heydenn Saknas Öjatorp hus Toften åker
Öja by *Klösis agerenn, *Klörett åker resp. äng   Torparelotten åker
Öja by *Koo (Ko) kier Saknas   Ystadvången åker
Öja by *Korshöy havreåker   Ällesmaden äng
Öja by *Korsidtt Saknas   Öja mosse mosse
Öja by o. sn *Korskullen kulle   Öja mossar mosse
Öja by *Kubberyll åker och äng   Öja mosse mosse
Öja by *Kullen Saknas   Öja mosse torvmosse
Öja by *Kullenn Saknas    
Öja gd *Kulpenn åker    
Öja by *Mose skiiffte äng    
Öja by *Möe maë åker    
Öja by Palepöl vattensaml. /Se    
Öja by Pale pöll äng /Se    
Öja by *Oluff pederssens toffte ager åker    
Öja hg /Se *Quiebierg åker och äng    
Öja by o. sn /Se *Riisett Saknas    
  Riiset skogsomr.? /Se    
  *Riisleditt led    
  *Riisleditt gångled /Se    
  Riisbroen bro /Se    
  Riså å /Se    
  Risåbron bro    
  Risåbäcken bäck    
  Risåbäcken bäck    
  Risån = Risåbäcken Saknas    
  *Sandryggenn äng    
  *Sandrygle havreåker    
  *Saxesteen åker    
  *Skaarekiille åker    
  *Skalle tornn åker    
  *Skelshöy åker och äng    
  *Skid (*Skide-)bierg åker och äng    
  *Skouff weys agerenn åker    
  *Sokier Saknas    
  *Steyenn havreåker    
  *Syndre agerenn åker    
  *Taangenn äng    
  *Tubbekier åker och äng    
  *Tuert fraa äng    
  *Ture suinebod åker    
  *Wiet Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Yia mark = *Öja mark skogsmark?    
  *Öja mark skogsmark?    
  Öja mosse mosse    
  Öja mosse mosse    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.